Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—учасн≥ тенденц≥њ розвитку реклами
ѕлан

1. —утн≥сть реклами

2. “енденц≥њ сучасноњ реклами

3. ѕсихолог≥чне п≥дірунт€ дов≥ри до реклами

4. ћехан≥зми реклами:

ј. «будженн€ бажань

Ѕ. Ќав≥юванн€

¬. «араженн€

√. Ќасл≥дуванн€

5. ѕол≥тична реклама €к р≥зновид п≥ару

 

—утн≥сть реклами

Ќа сьогодн≥ ≥снуЇ багато визначень реклами (лат. reklamare Ч голосно кричати або пов≥домл€ти), що, на нашу думку, св≥дчить про складн≥сть цього пон€тт€.

–€д деф≥н≥ц≥й реклами грунтуЇтьс€ на њњ функц≥€х: реклама Ч це "будь-€ка оплачувана форма репрезентац≥њ ≥нформац≥йних пов≥домлень неособистого характеру про товари та послуги", рекламаЧце ≥нформац≥€ про споживч≥ властивост≥ товар≥в та р≥зн≥ види послуг з метою њхньоњ реал≥зац≥њ, створенн€ на них попиту[1]. ќсь €ке визначенн€ реклами запропоновано в «акон≥ ”крањни "ѕро рекламу": "реклама Ч це спец≥альна ≥нформац≥€ про ос≥б та продукц≥ю, €ка розповсюджуЇтьс€ в будь-€к≥й форм≥ ≥ в будь-€кий спос≥б з метою пр€мого або опосередкованого одержанн€ прибутку".

“аким чином, реклама Ч одна ≥з комун≥кативних форм. ѓњ функц≥ональне призначенн€ Ч познайомити широку аудитор≥ю споживач≥в з ≥де€ми, €к≥стю товар≥в та послуг з метою њхньоњ пропаганди та розширенн€ збуту.

Ќа сьогодн≥ реклама розгл€даЇтьс€ €к дом≥нантний компонент у систем≥ маркетингу.

ѕсихолог≥€ реклами Ч галузь знанн€, €ка вивчаЇ псих≥чн≥ процеси, що спри€ють взаЇмод≥њ рекламодавц€ ≥ споживача з метою ефективного задоволенн€ попиту останнього.

ѕсихологи переор≥Їнтувалис€ на процеси споживчого вибору та прийн€тт€ р≥шень, оск≥льки ман≥пулювати волею споживача стало небезпечною ≥ економ≥чно невиг≥дною справою. ” б≥знес≥ окреслилис€ р≥зн≥ рекламн≥ напр€ми (Public Relations та ≥н.), €к≥ отримали назву маркетингових комун≥кац≥й. ÷е спричинило тенденц≥ю перетворенн€ сучасноњ психолог≥њ реклами на нову дисципл≥ну Ч психолог≥ю маркетингових комун≥кац≥й.
—учасна психолог≥€ реклами вивчаЇ психолог≥чн≥ особливост≥ не т≥льки споживача, а й рекламодавц€, €кий через р≥зноман≥тн≥ суб'Їктивн≥ причини може припускатис€ серйозних помилок у рекламуванн≥ продукц≥њ, послуг, що призводить до нерозум≥нн€ чи неприйн€тт€ реклами. “ому рекламну д≥€льн≥сть розгл€дають €к форму д≥алогу м≥ж рекламодавцем ≥ споживачем, нев≥д'Їмними атрибутами €кого Ї так≥ соц≥ально-психолог≥чн≥ компоненти, €к зворотний зв'€зок, взаЇморозум≥нн€, €к≥ впливають на ефективн≥сть реклами. —учасна реклама не впливаЇ на волю споживача, а п≥дсилюЇ потребу, допомагаЇ йому зробити виб≥р.
÷е у новому ракурс≥ висв≥тлюЇ проблему етики рекламодавц€, його в≥дпов≥дальност≥ за достов≥рн≥сть рекламноњ ≥нформац≥њ, коректн≥сть способ≥в донесенн€ њњ до споживач≥в реклами, а в≥дпов≥дно Ч й рекламованого товару.

—учасн≥ тенденц≥њ розвитку реклами

—учасний розвиток рекламноњ д≥€льност≥ передбачаЇ застосуванн€ певних ознак, €к≥ характеризують тенденц≥ю зростанн€ рол≥ реклами в сучасному сусп≥льств≥. ƒо таких ознак належать: глобал≥зац≥€ рекламного комун≥кац≥йного ринку, €ка включаЇ в себе вих≥д рекламних мереж на основ≥ ринку, п≥двищенн€ р≥вн€ соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥, а також зростанн€ рол≥ реклам≥ст≥в у розробц≥ регулюванн€ процесами рекламного б≥знесу. ѕроте варто зазначити, що ≥снуЇ факт зниженн€ ефективност≥ реклами, тобто њњ ≥нтеграц≥€ з ≥ншими елементами маркетингу. ÷е супроводжуЇтьс€ також тим, що маркетинг стаЇ ф≥лософ≥Їю рекламного б≥знесу.

ѕерспективи подальшого розвитку рекламноњ д≥€льност≥ в ”крањн≥ мають бути зор≥Їнтован≥ на виробленн€ д≥Ївих механ≥зм≥в удосконаленн€ реклами, а саме: введенн€ ≥нновац≥й в рекламну д≥€льн≥сть, нових засоб≥в комун≥кац≥й, прийн€тт€ р≥шень стратег≥чного управл≥нн€, що спри€ють по€в≥ нових, б≥льш ефективних метод≥в реклами на споживчому ринку товар≥в та послуг. ƒл€ того щоб уникнути зниженн€ рол≥ ефективност≥ реклами, рекламодавц€м варто осмислити вс≥ ризики, €к≥ в≥дбуваютьс€ на сучасному ринку ≥ повТ€зан≥ з формуванн€м рекламних комун≥кац≥й. ѕерш за все необх≥дно намагатис€ зб≥льшувати к≥льк≥сть п≥дприЇмств, €к≥ займаютьс€ рекламною д≥€льн≥стю шл€хом: укладенн€ виг≥дних угод з ≥ншими ф≥рмами; застосуванн€ нових метод≥в просуванн€ товару на ринки, €к≥ дадуть у майбутньому нов≥ можливост≥ на усп≥шну д≥€льн≥сть; упровадженн€ нов≥тн≥х технолог≥й, котр≥ спри€ють перспективному розвитку реклами на сучасному етап≥ ≥ виступають €к зас≥б маркетингових комун≥кац≥й; ум≥лого використанн€ досв≥ду заруб≥жних рекламних ф≥рм, €к≥ все част≥ше ви€вл€ють зац≥кавлен≥сть до украњнського ринку, спри€ють насиченню ≥ розповсюдженню власноњ продукц≥њ; п≥двищенн€ р≥вн€ соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ ≥ зростанн€ рол≥ саморегулюванн€ реклам≥ст≥в, що призведе до зростанн€ рол≥ реклами в сучасному сусп≥льств≥; активного впровадженн€ реклами в сучасн≥ маркетингов≥ технолог≥њ, до €ких сл≥д в≥днести брендинг, мерчандайзинг, позиц≥онуванн€ та ≥н.; застосуванн€ системного п≥дходу, €кий дозвол€Ї певною м≥рою використовувати вс≥ переваги окремих сегмент≥в маркетингових комун≥кац≥й. ќтже, дл€ того щоб зб≥льшити роль реклами в систем≥ маркетингових комун≥кац≥й, варто застосовувати вдосконален≥ засоби впливу: ≤нтернет, моб≥льну рекламу, ≥нтерактивну рекламну д≥€льн≥сть та ≥н., що спри€ють по€в≥ нових метод≥в визначенн€ ефективност≥ рекламноњ д≥€льност≥. ќкр≥м цього, реклама все част≥ше застосовуЇтьс€ в комплекс≥ з ≥ншими засобами маркетингових комун≥кац≥й, котр≥ впливають на њњ усп≥шний розвиток в сучасному сусп≥льств≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1587 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2074 - | 1816 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.