деталей типової конструкції сукні жіночої
Лекции.Орг

Поиск:


деталей типової конструкції сукні жіночої
 

Таблиця 4.4. Розрахунки та послідовність побудови креслення деталей спинки та переду типової конструкції сукні жіночої (згідно рис 4.2)

№ опе- рацїї Найменування операції, лінії, конструктивного відрізка або точки Позна- чення Формула. Розрахунок для розміру 164-96-104, см Розрахунок для розміру (вказати розмір типової фігури), см Спосіб побудови. Примітки  
БАЗИСНА СІТКА ДЕТАЛЕЙ СПИНКИ ТА ПЕРЕДУ
Точка основи горловини спинки     На перетині В1 та Г1
Розташування лінії глибини пройми /1-2/ = Впр.з + Пгл.пр = =17,9 + 4,0 = 21,9   Провести Г2→
Розташування лінії талії /1-3/ = Дтс = 40,3   На В1. Провести Г3→
Розташування лінії стегон /3-4/ = 0,5Дтс = 20,15   На В1. Провести Г4→
Розташування лінії низу /1-5/ = 95,0   Таблиця 4.2, вимір 1.На В1. Провести Г5→
Ширина спинки 2-6 /2-6/ = 19,5   Таблиця 4.2, вимір 8. Провести В6↑
Ширина конструкції по лінії глибини пройми (по лінії грудей) 2-7 /2-7/ = 52,0   Таблиця 4.2, вимір 2. На Г2. Провести В7↕  

 


 

 

Рисунок 4.2. Креслення деталей спинки та переду типової конструкції сукні жіночої


Продовження таблиці 4.4

Ширина переду на рівні ОгІ з врахуванням розхилу нагрудної виточки 7-8 /7-8/ = Шпер+ (СгІІ – СгІ )= =18,1 + (50,4 – 45,9) = 22,6   Шпер–таблиця 4.2, вимір 9. (СгІІ – СгІ ) – розхил нагрудної виточки. Провести В8↑
ЛІНІЯ ГОРЛОВИНИ, ПЛЕЧОВА ВИТОЧКА ТА ЛІНІЯ ПЛЕЧА СПИНКИ
Глибина горловини спинки 1-9 /1-9/ = 0,15Сш=0,15•18,5 = =2,8   На В1↑. Провести Г9→
Ширина горловини спинки 9-10 /9-10/ = Сш/3 + Пш.г.с = =18,5/3 + 0.9 = 7,1   Пш.г.с – таблиця 4.1. На Г9→. (•)10 – вершина горловини спинки
З’єднати точки 1 та 10 лекальною кривою       Забезпечити прямий кут у (•)1
Плечова точка спинки при закритій плечовій виточці R1 = /10-11/ = Дл.пл = 13,5 з точки 10 R2 = /3-11/ = Впк = 43,6 з точки 3   Дл.пл – таблиця 4.2, вимір 5. На перетині дуг радіусів R1 та R2
Плечова точка спинки з врахуванням розхилу плечової виточки /11-12/ = Рв.пл = 2,5   Рв.пл – таблиця 4.3. На Г1→  
Розташування плечової виточки на лінії плеча /10-13/ = (1/4 ÷1/3) • Дл.пл= = ¼ • 13,5 = 3,4 На прямій /10-11/. Провести В13 ↕
Направляюча плечової виточки 13-14 /13-14/ = 8,5   /13-14/ = 7,0 ÷ 8,5 на В13↓. (•)14 – вершина плечової виточки

Продовження таблиці 4.4

Допоміжна точка R1 = /10-15/ = /10-11/ з точки 10 R2 = /14-15/ = /14-12/ з точки 14   На перетині дуг радіусів R1 та R2
Допоміжна пряма 10-15      
Перша точка основи плечової виточки       На перетині прямої /10-15/ та В13. /16-14/ – перша сторона плечової виточки
Друга точка основи плечової виточки R1 = /14-17/ = /14-16/ з точки 14 R2 = /16-17/ = Рв.пл = 2,5 з точки 16   На перетині дуг радіусів R1 та R2. /17-14/ – друга сторона плечової виточки
Оформити лінію плеча спинки, яка складається з двох частин       /10-16/ – пряма /17-12/ – пряма
ЛІНІЯ ГОРЛОВИНИ, НАГРУДНА ВИТОЧКА ТА ЛІНІЯ ПЛЕЧА ПЕРЕДУ
Точка перетину лінії талії та лінії середини переду     На перетині Г3 та В7
Рівень вершини горловини переду /18-19/ = ДтпІ + (ДтсІ – 27 ДтсІфакт) = 44,0 + 0,2 = = 44,2   На В7↑. ДтсІфакт – відстань від (•)10 до Г3 – за кресленням деталі спинки
Ширина горловини переду 19-20 /19-20/ = /9-10/ - (0÷0,7) = = 7,1 – 0,4 = 6,7   На Г19←
Глибина горловини переду 19-21 /19-21/ = 0,45Сш = = 0,45 • 18,5 = 8,3   На В7↓

 

Продовження таблиці 3.4

Допоміжна точка – центр дуги, що описує лінію горловини переду R1 = /21-22/ = /21-19/=8,3 з точки 21 R2 = /20-22/ = /21-19/ = 8,3 з точки 20   На перетині дуг радіусів R1 та R2  
Оформити лінію горловини переду дугою R=8,3см з точки 22       Забезпечити прямий кут у (•)21
Кут нахилу лінії плеча переду <β = <α   <α – кут нахилу лінії плеча спинки, утворений Г9 та прямою /10-11/ – за кресленням деталі спинки
Лінія плеча переду при закритій нагрудній виточці 20-23 /20-23/ = /10-11/ = Дл.пл = =13,5   Під <β до Г20. /20-23/ - пряма
Розташування вертикалі, яка проходить через вершину нагрудної виточки /18-24/ = Цг + 0,5Пп = = 10,2 + 0,4 = 10,6   На Г18←. Провести В24↕
Точка перетину В24 з лінією плеча /20-23/      
Перша точка основи нагрудної виточки /25-26/ = 0 ÷ 1,0 По лінії плеча /20-23/
Вершина нагрудної виточки /24-27/ = р. – Вг = = 52,9 – 35,5 = 17,4   На В24↑
Перша сторона нагр.вит. 26-27     Пряма
               

Продовження таблиці 4.4

Рівень виміру розхилу нагрудної виточки /27-28/= Вг – Впр.п = =35,5 – 25,2 = 10,3 На прямій /26-27/
Розхил нагрудної виточки на рівні ОгІ 28-29 R1=/28-29/=(СгІІ–СгІ)-0,5 = = 50,4 – 45,9 – 0,5 = 4,0 з точки 28 R2=/27-29/ = /27-28/ = 10,3 з точки 27   На перетині дуг радіусів R1 та R2
Друга сторона нагрудної виточки 27-30 /27-30/ = /27-26/   Пряма
Плечова точка переду при розкритій нагрудній виточці R1= /30-31/ = /26-23/ з точки 30 R2 = /27-31/ = /27-23/ з т. 27   На перетині дуг радіусів R1 та R2. R1 та R2 – за кресленням
Оформити лінію плеча переду, яка складається з двох частин       /20-26/ – пряма /30-31/ – пряма
ЛІНІЯ ПРОЙМИ ДЕТАЛЕЙ СПИНКИ ТА ПЕРЕДУ
Вершина бокової лінії /2-32/ = (Шл.г – 3,0)/2 = = (52,0 – 3,0)/2 = 24,5   Шл.г – таблиця 4.2, вимір 2. На Г2→. 3,0 см – зміщення бокової лінії в бік спинки
Точка дотику лінії пройми спинки з В6 (контрольна точка на лінії пройми спинки) /6-33/ = 1/3 • (/6-34/) + + (1,5÷2,0) = 8,3   На В6↑. /6-34/ – за кресленням. (•)34 на перетині В6 та Г12
Точка дотику лінії пройми переду з В8 (контрольна точка на лінії пройми переду) /8-35/ = 1/3 • (/8-36/) = 5,7   На В8↑. /8-36/ – за кресленням. (•)36 на перетині дуги R=/8-31/ та В8. /31-35/ - пряма

Продовження таблиці 4.4

Допоміжна точка /31-37/ = /37-35/    
Допоміжна точка /37-38/ = 0,8 ÷ 1,0   На ┴ в (•)37 вверх-вправо
Допоміжна точка /6-39/ = 0,2 • /6-8/ + + (0,3÷0,7) або /6-39/ = 2,5÷3,5 /6-39/ = 2,8   На бісектрисі кута в (•)6. /6-8/ - за кресленням
Допоміжна точка /8-40/ = 0,2 • /6-8/ або /8-40/ = 2,0÷2,5 /8-40/ = 2,3   На бісектрисі кута в(•)8
Оформити лінію пройми спинки лекальною кривою через точки 12,33,39,32        
Оформити лінію пройми переду лекальною кривою через точки 31, 38, 35, 40, 32       В (•)32 – спряжена лінія
Сумарний розхил виточок по лінії талії ∑Рв ∑Рв = Шл.г – Шл.т = 52,0 – 42,0 = 10,0   Шл.г – таблиця 4.2, вимір 2. Шл.т – таблиця 4.2, вимір 3
Розташування талієвої виточки деталі спинки /3-41/ = (0,4÷0,5) • /2–6/ /3-41/ = 0,5 • 19,5 = 9,75   Провести В41↕ до перетину з Г2 та Г4. В41 – направляюча талієвої виточки

Продовження таблиці 4.4

Розхил талієвої виточки деталі спинки Рвс 42-43 /42-43/ = 0,35 • ∑Рв = = 0,35 • 10,0 = 3,5   На Г3. Відкласти симетрично від (•)41 вправо-вліво по 1,75 см
Верхня вершина талієвої виточки деталі спинки /41-44/ = 16,0   На В41↑.(•)44 розташо-вується не ближче, ніж 2,0см до лінії грудей Г2
Нижня вершина талієвої виточки деталі спинки /41-45/ = 15,0   На В41↓. (•)45 розташо-вується не ближче, ніж 2,0 см до лінії стегон Г4
З’єднати прямими лініями точки: 44 з 42, 44 з 43, 45 з 42, 45 з 43        
Направляюча талієвої виточки деталі переду В24      
Розхил талієвої виточки деталі переду Рвп 46-47 /46-47/ = 0,2 • ∑Рв = = 0,2 • 10,0 = 2,0   На Г3. Відкласти симетрично від (•)24 вправо-вліво по 1,0 см
Верхня вершина талієвої виточки деталі переду /24-48/ = 13,0   На В24↑. (•)48 розташо-вується не ближче, ніж 2,0 см до лінії грудей Г2
Нижня вершина талієвої виточки деталі переду /24-49/ = 12,0   На В24↓. (•)49 розташо-вується не ближче, ніж 2,0 см до лінії стегон Г4
З’єднати прямими лініями точки: 48 з 46, 48 з 47, 49 з 46, 49 з 47        

Продовження таблиці 4.4

Ширина деталі спинки по лінії стегон 4-50 /4-50/ = ½•(Шл.ст – 2,0) = = ½•(54,0 – 2,0) = 26,0 Шл.ст – таблиця 4.2, вимір 4. На Г4→
Ширина деталі переду по лінії стегон 51-52 /51-52/ = Шл.ст - /4-50/ = = 54,0 – 26,0 = 28,0   На Г4←
Допоміжна точка /52-53/ = /53-50/    
Направляюча бокової лінії 32-53     Пряма. (•)54 – на перетині /32-53/ з Г3
Рівень розташування розхилу виточки по боковій лінії /54-55/ = 1,0   На /32-53/↑
Розхил талієвої виточки по боковій лінії Рвб 56-57 /56-57/ = 0,45 • ∑Рв = = 0,45 • 10,0 = 4,5 або Рвб = ∑Рв – Рвс – Рвп = = 10,0 – 3,5 – 2,0 = 4,5   На Г55. Відкласти симетрично від (•)55 вправо-вліво 2,25см
З’єднати прямою лінією точки 56 і 50        
Допоміжна точка /56-58/ = /58-50/    
Допоміжна точка /58-59/ = 0,3 ÷ 0.5   На ┴ в (•)58 вверх-вправо
Точка перетину бокової лінії деталі спинки і лінії низу /5-60/ = /4-50/ = 26,0   На Г5→
Точка перетину бокової лінії деталі переду ілінії низу /61-62/ = /51-52/ = 28,0   На Г5←

Продовження таблиці 4.4

Оформити бокову лінію деталі спинки лекальною кривою через точки: 32, 56, 59, 50, 60       Ділянка /50-60/ – пряма, спряжена з кривою /32-56-59-50/ в (•)50. Зняти на кальку бокову лінію деталі спинки та вирізати
Оформити бокову лінію деталі переду лекальною кривою через точки: 32, 57, 52, 62       Для оформлення використати бокову лінію деталі спинки як модуль або повторити операції 65, 66, 67 для деталі переду
Допоміжна точка /61-63/ = 1,0 ÷1,5   Провести Г63←
73 Допоміжна точка     На перетині В24 та Г63
Оформити лінію низу деталі переду через точки 63, 64, 62       Ділянка /63-64/ – пряма. /64-62/ – лекальна крива, спряжена з лінією низу деталі спинки /5-60/ в точці 62(60)
Перевірити спряження всіх перерваних ліній конструкції за допомогою кальки       Лінії горловини в точках 10(20), лінії плеча деталі спинки в точках 16(17), лінії плеча деталі переду в точках 26(30), лінії пройми в точках 12(31), 32, лінії низу в точках 60 (62)

Продовження таблиці 4.4

Оформити креслення деталей спинки і переду        
Нанести монтажні позначки на лінії пройми деталей спинки і переду К, М /12-К/=/31-38-М/=11,5÷14,5 /12-К/=/31-38-М/=12,0   Залежить від Пгл.пр. Монтажні позначки К та М розташовуються близько до точок 33, 35
Нанести монтажні позначки на лінії талії деталей спинки і переду       На Г3

 

 


 


 

 

 
Рисунок 4.3. Креслення деталі рукава типової конструкції сукні жіночої


Таблиця 4.5. Розрахунки та послідовність побудови креслення деталі рукава типової конструкції сукні жіночої (рисунок 4.3)

№ опе- рацїї Найменування операції, лінії, конструктивного відрізка або точки Позна- чення Формула. Розрахунок для розміру 164-96-104, см Розра-хунок для розміру (вказати розмір типової фігури), см Спосіб побудови. Примітки  
Нанести дві взаємно-перпендикулярні лінії з перетином у точці 1       В1 та Г1
2 Висота окату рукава 1-2 Шрук= ½ • [1,25 • (Дл.пр + + Ппос) –1,6 • /1–2/-1,8] тоді /1-2/ =[1,25 • (Дл.пр + +Ппос) -2Шрук -1,8] / 1,6 /1-2/ = 13,9   Шрук – таблиця 4.2, вимір 7. Дл.пр – довжина лінії пройми за кресленням деталей спинки і переду. Ппос = 3,0 – таблиця 4.1 або висота окату може бути визначена за [1]
Розташування лінії ліктя /2-3/ = р..лок = 32,0   На В1↓
Розташування лінії низу /2-4/ = 59,0   Таблиця 3.2, вимір 6
Провести горизонталі через точки 2,3,4       Г2, Г3, Г4 ↔
Ширина рукава 5-6 /5-6/ = 17,5   Таблиця 4.2, вимір 7. Відкласти симетрично від (•)1 по 8,5см↔
Провести вертикалі вверх від точок 5 і 6 до перетину з Г2       В5↑, В6↑. 7 – (•) перетину В5 з Г2. 8 – (•) перетину В6 з Г2

Продовження таблиці 4.5

Допоміжна точка /2-9/ = 1/3 • /2-7/   На Г2←
Допоміжна точка /2-10/ = ½ • /2-8/   На Г2→
Допоміжна точка /5-11/ = /6-33/ = 8,3   На В5↑. /6-33/ – за кресленням деталі спинки
Допоміжна точка /6-12/ = /8-35/ = 5,7   На В6↑. /8-35/ – за кресленням деталі переду
З’єднати прямими лініями точки: 9 з 11, 10 з 12        
Центр дуги, що описує частину окату рукава до точки 2     На перетині прямої /2-1/ та бісектриси кута /2-9-11/ в (•)9
Оформити частину окату рукава від точки 2 вліво дугою радіусу R1   R1 = /13-2/ з точки 13   14 – (•) спряження прямої /9-11/ та дуги R1
Центр дуги, що описує частину окату рукава від точки 2     На перетині прямої /2-1/ та бісектриси кута /2-10-12/ в (•)10
Оформити частину окату рукава від точки 2 вправо дугою радіусу R2   R2 = /15-2/ з точки 15   16 – (•) спряження прямої /10-12/ та дуги R2
Допоміжна точка /5-17/ = 5,0÷5,5 /5-17/ = 5,0   На бісектрисі кута /11-5-1/ в (•)5
Допоміжна точка /6-18/ = 3,0÷3,5 /6-18/ = 3,0   На бісектрисі кута /12-6-1/ в (•)6

Продовження таблиці 4.5

Оформити нижню частину лінії окату рукава лекальною кривою через точки 11, 17, 18, 12 дотично до горизонталі Г1 в точці 19 Довжина кривої /2-14-11-17-19/ = = Дпр.сп + 0,5Ппос + (0÷0,7) або довжина кривої /2-16-12-18-19/ = =Дпр.пер + 0,5Ппос – (0÷0,7)   Дпр.сп – довжина лінії пройми спинки за крес-ленням деталі спинки. (0÷0,7) – величина посадки по нижній ділянці окату рукава до спинки. Дпр.пер – довжина лінії пройми переду за кресленням деталі переду. (0÷0,7) – величина розтягу по нижній ділянці окату рукава до переду
Ширина рукава по лінії низу 20-21 /20-21/ = 12,0   Таблиця 4.2 вимір 10. Відкласти симетрично від (•)4 по 6,0см ↔
З’єднати прямими лініями точки: 5 з 20, 6 з 21       22 – (•) перетину прямої /5-20/ з лінією ліктя Г3. 23 – (•) перетину прямої /6-21/ з Г3
Ввігнутість лінії переднього перекату рукава 23-24 /23-24/ = 1,0   На Г3←. /6-24/ – пряма. /24-21/ – пряма
  Опуклість лінії ліктьового перекату рукава 22-25 /22-25/ = 0,5÷1,0   На Г3 ←. /5-25/ – пряма. /25-20/ – пряма.

Продовження таблиці 4.5

Точка перетину лінії ліктьового перекату і лінії низу рукава /20-26/ = 0,5   На продовженні прямої /25-20/ ↓. /11-5-25-26/ – лінія ліктьового перекату
Точка перетину лінії переднього перекату та лінії низу рукава /21-27/ = 0,5   На прямій /21-24/ ↑. /12-6-24-27/ – лінія переднього перекату
З’єднати прямою лінією точки 26 та 27       /26-27/ – лінія низу згорнутого рукава
Провести пряму лінію, паралельну В1 з точки 19 до перетину з лінією низу рукава /26-27/         /19-29-28/ – лінія шва рукава. 28 – (•) перетину лінії шва рукава з лінією низу. 29 – (•) перетину лінії шва рукава з лінією ліктя
28 Розгорнути рукав відносно лінії ліктьового перекату /5-25-26/ /5-30/ = /5-19/ /25-31/ = /25-29/ /32-33/ = 32-29/ /34-35/ = /34-28/   На Г1←. На Г3←. На ┴ до /25-26/ з (•)29←. На ┴ до /25-26/ з (•)28←
З’єднати прямими лініями точки: 30 з 31, 31 з 25, 33 з 25, 33 з 35       /30-31/ + /33-35/ –ліктьова лінія рукава. /31-25-33/ – ліктьова виточка

Продовження таблиці 4.5

Розгорнути рукав відносно лінії переднього перекату /6-24-27/     /6-36/ = /6-19/ /37-38/ = /37-29/   /40-39/ = /40-29/   /41-42/ = /41-28/   На Г1→. На ┴ до продовження /6-24/ з (•)29→. На ┴ до продовження /27-24/ з (•)29→. На ┴ до /21-24/ з (•)28→
З’єднати прямими лініями точки: 36 з 38, 39 з 40, 38 з 40, 39 з 42       /36-38/ + /39-42/ – передня лінія рукава. /39-40-38/ – величина можливої відтяжки передньої лінії рукава
Оформити лінію низу розгорнутого рукава через точки: 42, 27, 4, 34,35       В точках 27, 34 – лекальна крива
Дзеркально відобразити ділянку лінії окату рукава /11-17-19/ відносно вертикалі В5       Графічно або способом шаблонів із використанням кальки
Дзеркально відобразити ділянку лінії окату рукава /12-18-19/ відносно вертикалі В6       Графічно або способом шаблонів із використанням кальки
Оцінити спряження лінії окату розгорнутого рукава в точках 11 та 12       Відкоригувати лінію за допомогою лекала із закономірними кривими, якщо є необхідність

Продовження таблиці 4.5

Перевірити відповідність довжини лінії окату рукава довжині лінії пройми та нанести монтажні позначки на лінії окату в точках 2, К1, М1   Дл.о.р = Дл.пр + Ппос   /2-14-11-К1/ по лінії окату рукава до спинки = /12-К/ по лінії пройми спинки + 0,5Ппос =12,0 + 1,5 = 13,5. /К1-30/ по лінії окату рукава = /К-39-32/ по лінії пройми спинки + (0÷0,7). /2-16-12-М1/ по лінії окату рукава до переду = /31-38-М/ по лінії пройми переду + 0,5Ппос = = 12,0 + 1,5 = 13,5. /М1-36/ по лінії окату рукава = /М-40-32/ по лінії пройми переду – (0÷0,7)   Дл.о.р – довжина лінії окату рукава. Дл.пр – довжина лінії пройми. Ппос=3,0 см– таблиця 4.1    

Список рекомендованої літератури

1. Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.: МТИ, 1986. – 444с.
2. Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев. М.: Легпромбытиздат, 1991. – 256с.
3. Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на р.от и р.отаж фигуры. М.: Легкая индустрия, 1980. – 232с.
4. Сивак В.Г., Калініна О.К., Харламова Г.М. Легке платя. К.: Час, 1992. – 256с.
5. Методика конструирования женской верхней одежды. ЦНИИШП. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1980. – 127с.
6. р.отажне С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 272с.
7. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции женской одежды. Том 2. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 120с.
8. Справочник по конструированию одежды /Под общей ред. П.П.Кокеткина. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 312с.
9. р.от. Журнал для тех, кто создает одежду. Подборка журналов.
10. М.Мюллер и сын. Техника кроя. Сборники.
11. ОСТ 17-326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.
12. Смирнов М.И., Павлов В.С., Кудряшов В.Н. Конструирование мужской верхней одежды. М.: Легкая индустрия, 1977. – 248с.
13. Гриншпан И.Я. Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным заказам. М.: Легпромбытиздат. 1987. – 272с.
14. Методика конструирования мужской верхней одежды. ЦНИИШП. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1979. – 109с.
15. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. Том 3. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 133с.
16. Ковальчик Р. Конструирование женской одежды /Ричард Ковальчик; Перевела с пол. М.Л. Новикова. – Мн.: ОДО “Тонпик”, 2004. – 306с.
17. ОСТ 17-325-86. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры мужчин типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.
18. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Термины и определения. Том 8. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990. – 140с.
19. Конструирование одежды с элементами САПР /Под ред. Е.Б. Кобляковой. М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464с.
20. Суворова О.К., Сушан А.Т. Принципи задання та контролю балансу швейних виробів. К.: ДАЛПУ, 1999. – 50с.
21. Рахманов Н.А., Стаханова С.Н. Устранение дефектов одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1985. – 128с.
22. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. М.: Высш. Шк., 1985. – 319с.
23. Пітенін Д.М., Дейч І.І. Пошиття верхнього одягу з однією приміркою примірки. К.: Техніка, 1972. – 193с.
24. Пітенін Д.М. Поліпшення якості пошиття одягу за індивідуальними замовленнями. К.: Техніка, 1987. – 239с.
25. Ерзенкова Н.В. и р.. Шьем – перешиваем. М.: ГАРТ, 1994. – 254с.
26. Агошков Л.А., Петрик М.М., Кисленко И.А. Конструирование верхней женской одежды. К.: КНУТД, 2004. –163с.
27. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Ивлева Р.В. Основы прикладной антропологии и биомеханики. М.: СПб.: Информационно-издательский центр МГУДТ. 2005. - 280с.

 

Дата добавления: 2015-11-23; просмотров: 1074 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.