Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћон≥торинг навколишнього природного середовища
 

« метою забезпеченн€ збору, обробки, збереженн€ та анал≥зу ≥нформац≥њ про стан навколишнього природного середовища, прогнозуванн€ його зм≥н та розробки науково обгрунтованих рекомендац≥й дл€ прийн€тт€ ефективних управл≥нських р≥шень в ”крањн≥ створюЇтьс€ система державного мон≥торингу навколишнього природного середовища. —постереженн€ за станом навколишнього природного середовища, р≥внем його забрудненн€ зд≥йснюЇтьс€ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в, ≥ншими спец≥ально уповноваженими державними органами, а також п≥дприЇмствами, установами та орган≥зац≥€ми, д≥€льн≥сть €ких призводить або може призвести до пог≥ршенн€ стану навколишнього природного середовища.

«азначен≥ п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ зобовТ€зан≥ безоплатно передавати в≥дпов≥дним державним органам анал≥тичн≥ матер≥али своњх спостережень.

ѕор€док зд≥йсненн€ державного мон≥торингу навколишнього природного середовища визначаЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—пец≥ально уповноважен≥ державн≥ органи разом з в≥дпов≥дними науковими установами забезпечують орган≥зац≥ю короткострокового ≥ довгострокового прогнозуванн€ зм≥н навколишнього природного середовища, €к≥ повинн≥ враховуватис€ при розробц≥ ≥ виконанн≥ програм та заход≥в щодо економ≥чного та соц≥ального розвитку республ≥ки, в тому числ≥ щодо охорони навколишнього природного середовища, використанн€ ≥ в≥дтворенн€ природних ресурс≥в та забезпеченн€ еколог≥чноњ безпеки.

—пец≥ально уповноважених органи державного управл≥нн€ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища та використанн€ природних ресурс≥в також створюють ≥ забезпечують роботу мереж≥ загальнодержавноњ еколог≥чноњ автоматизованоњ ≥нформац≥йно-анал≥тичноњ системи забезпеченн€ доступу до еколог≥чноњ ≥нформац≥њ.

 

33_ адастр, мон≥торинг природних обТЇкт≥в.

 

ƒл€ обл≥ку к≥льк≥сних, €к≥сних та ≥нших характеристик природних ресурс≥в, обс€гу, характеру та режиму њх використанн€ ведутьс€ державн≥ кадастри природних ресурс≥в.

ќбТЇкти, що шк≥дливо впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища, види та к≥льк≥сть шк≥дливих речовин, що потрапл€ють у навколишнЇ природне середовище, види й розм≥ри шк≥дливих ф≥зичних та б≥олог≥чних вплив≥в на нього п≥дл€гають державному обл≥ку.

ѕ≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ провод€ть первинний обл≥к у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ безоплатно подають в≥дпов≥дну ≥нформац≥ю органам, що ведуть державний обл≥к у ц≥й галуз≥.

ѕостановою  ћ” в≥д 28.12.2001 р. затверджено ѕоложенн€ про рег≥ональн≥ кадастри природних ресурс≥в, тобто систематизован≥ зведен≥ в≥домост≥ про €к≥с≠н≥, к≥льк≥сн≥ та ≥нш≥ характеристики ус≥х природних ресурс≥в (л≥сових, земельних, водних тощо) на територ≥њ ј– , облас≠тей, м.  иЇва ≥ —евастопол€, обс€г, режим ≥ характер њх вико≠ристанн€.

¬еденн€ кадастр≥в природних ресурс≥в передбачаЇ зб≥р ≥ систематизац≥ю в≥домостей про к≥льк≥сний та €к≥сний стан при≠родних об'Їкт≥в, њх ≥нш≥ характеристики, режим використанн€.

¬≥домост≥, €к≥ м≥ст€тьс€ в кадастрах природних ресурс≥в, з одного боку, визначають правовий режим природного об'Їкта, стан €кого встановлений кадастровими оц≥нками, а з ≥ншого Ч спри€ють прийн€ттю обірунтованих управл≥нських р≥шень.

 адастри ведутьс€ стосовно вс≥х природних об'Їкт≥в, зокрема:

Ч державний земельний кадастр (регулюЇтьс€ постановою  ћ” в≥д 12.01.1993 р. Ђѕро пор€док ве≠денн€ державного земельного кадаструї1), €кий включаЇ дан≥ реЇстрац≥њ права власност≥, права користуванн€ землею та дого≠вор≥в на оренду земл≥, обл≥ку к≥лькост≥ та €кост≥ земель, бон≥ту≠ванн€ ірунт≥в, зонуванн€ територ≥й населених пункт≥в, еконо≠м≥чноњ та грошовоњ оц≥нки земель;

Ч державний водний кадастр, що включаЇ в≥домост≥ про по≠верхнев≥, п≥дземн≥, внутр≥шн≥ морськ≥ води та територ≥альне мо≠ре; обс€ги, режим, €к≥сть ≥ використанн€ вод; водокористувач≥в (постанова  ћ” в≥д 8.04.1996 р. Ђѕро ѕор€док веденн€ державного водного кадаструї2.);

Ч державний л≥совий кадастр, €кий включаЇ систему в≥до≠мостей про правовий режим л≥сового фонду, розпод≥л його м≥ж користувачами, под≥л л≥с≥в за групами та в≥днесенн€ њх до кате≠гор≥й захисност≥, ≥нш≥ дан≥, що характеризують к≥льк≥сний, €к≥с≠ний стан та економ≥чну оц≥нку л≥сового фонду (постанова  ћ” в≥д 27.09.1995 р. Ђѕро затвердженн€ ѕор€дку веденн€ державного обл≥ку л≥с≥в ≥ державного л≥сового кадаструї3.);

Ч державний кадастр рослинного св≥ту, €кий ведетьс€ з ме≠тою визначенн€ к≥льк≥сних, €к≥сних та ≥нших характеристик при родних рослинних ресурс≥в, обс€гу, характеру та режиму њх ви≠користанн€, а також зд≥йсненн€ систематичного контролю за к≥льк≥сними та €к≥сними зм≥нами в рослинному св≥т≥ ≥ забезпе≠ченн€ орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр€≠дуванн€, власник≥в або користувач≥в (у тому числ≥ орендар≥в) земельних д≥л€нок в≥домост€ми про стан рослинного св≥ту (по≠станова  ћ” в≥д 22.02.2006 р. Ђѕро за≠твердженн€ ѕор€дку веденн€ державного обл≥ку ≥ кадастру рос≠линного св≥туї);

Ч державний кадастр родовищ корисних копалин (ст. 43  о≠дексу ”крањни про надра);

Ч державний кадастр тваринного св≥ту (постанова  ћ” в≥д 15.11.1994 р. Ђѕро ѕор€док веденн€ дер≠жавного кадастру тваринного св≥туї);

Ч державний кадастр територ≥й та об'Їкт≥в природно-за≠пов≥дного фонду (статт≥ 55Ч59 «акону ”крањни Ђѕро природно-запов≥дний фонд ”крањниї, ≤нструкц≥€ про зм≥ст та складанн€ документац≥њ державного кадастру територ≥й та об'Їкт≥в приро≠дно-запов≥дного фонду ”крањни, затверджена наказом ћ≥нпри≠роди ”крањни 16.02.2005 р.);

Ч державний кадастр природних л≥кувальних ресурс≥в (по≠станова  ћ” в≥д 26.07.2001 р. Ђѕро за≠твердженн€ ѕор€дку створенн€ ≥ веденн€ державного кадастру природних л≥кувальних ресурс≥вї).

ѕостановою  ћ” в≥д 28.12.2001 р. затверджено ѕоложенн€ про рег≥ональн≥ кадастри природних ресурс≥в, тобто систематизован≥ зведен≥ в≥домост≥ про €к≥с≠н≥, к≥льк≥сн≥ та ≥нш≥ характеристики ус≥х природних ресурс≥в (л≥сових, земельних, водних тощо) на територ≥њ ј– , облас≠тей, м.  иЇва ≥ —евастопол€, обс€г, режим ≥ характер њх вико≠ристанн€.

 

¬≥домост≥, €к≥ м≥ст€тьс€ в кадастрах природних ресурс≥в, з одного боку, визначають правовий режим природного об'Їкта, стан €кого встановлений кадастровими оц≥нками, а з ≥ншого Ч спри€ють прийн€ттю обірунтованих управл≥нських р≥шень (на≠приклад, на€вн≥сть даних про стан родючост≥ земель в даному район≥ допоможе правильно визначити, €к≥ д≥л€нки доц≥льно пе≠редати п≥д забудови, а €к≥ Ч дл€ с≥льського господарства). Ќа в≥дм≥ну в≥д даних системи мон≥торингу, в≥домост≥ кадастр≥в не м≥ст€ть прогноз≥в зм≥н стану природних ресурс≥в. ѕри цьому кадастров≥ системи функц≥онують в режим≥ пер≥одичноњ безпе≠рервност≥, оск≥льки природн≥ ресурси п≥ддаютьс€ зм≥нам у ре≠зультат≥ господарськоњ д≥€льност≥, ≥нших фактор≥в ≥ в≥дпов≥дно ≥нформац≥€, з≥брана к≥лька рок≥в тому, нин≥ вже застар≥ла.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 731 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1278 - | 1197 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.