Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроцес вихованн€, його специф≥ка, компоненти ≥ руш≥йн≥ сили
¬ихованн€ в школ≥ в≥дбуваЇтьс€ у процес≥ навчанн€ ≥ в спец≥альн≥й виховн≥й робот≥ з учн€ми в позаурочний час у школ≥ та за њњ межами.

ѕроцес вихованн€ - система виховних заход≥в, спр€мованих на формуванн€ всеб≥чно ≥ гармон≥йно розвиненоњ особистост≥.

—пециф≥ка цього процесу пол€гаЇ передус≥м у …ого ц≥леспр€мованост≥. Ќа€вн≥сть конкретноњ мети робить його систематичним ≥ посл≥довним, не допускаЇ випадковост≥, еп≥зодичност≥, хаотичност≥ у проведенн≥ виховних заход≥в. ќсоблива роль у формуванн≥ людськоњ особистост≥ належить шк≥льному вихованню, оск≥льки ц≥леспр€мований виховний вплив, на нењ передбачаЇ не лише вихованн€ позитивних €костей, а й подоланн€ насл≥дк≥в впливу негативних об'Їктивних чинник≥в.

ѕроцес вихованн€ залежить в≥д об'Їктивних ≥ суб'Їктивних чинник≥в.

ќб'Їктивними чинниками Ї особливост≥ розбудови ”крањни взагал≥ та системи заклад≥в осв≥ти зокрема, перебудова економ≥ки на ринкових засадах, особливост≥ розвитку соц≥альноњ сфери, в≥дродженн€ нац≥ональних традиц≥й, звичањв, обр€д≥в, народноњ педагог≥ки, розширенн€ сфери сп≥лкуванн€ з ≥ноземними громад€нами, вплив природного середовища.

ƒо суб'Їктивних чинник≥в належать соц≥ально-педагог≥чна д≥€льн≥сть с≥м'њ та громадських орган≥зац≥й, навчально-виховна д≥€льн≥сть навчальних заклад≥в, ц≥леспр€мована д≥€льн≥сть засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, заклад≥в культури, позашк≥льних установ, церкви.

"¬иховуЇ, - писав ј. ћакаренко, - все: люди, реч≥, €вища, але насамперед ≥ найб≥льше - люди. « них на першому м≥сц≥ - батьки ≥ педагоги. « ус≥м складним св≥том навколишньоњ д≥йсност≥ дитина входить у незл≥ченн≥ стосунки, кожен з €ких неминуче розвиваЇтьс€, перепл≥таЇтьс€ з ≥ншими стосунками, ускладнюЇтьс€ ф≥зичним ≥ моральним зростанн€м самоњ дитини.

”весь цей "хаос" не п≥ддаЇтьс€ начебто жодному обл≥ков≥, проте в≥н створюЇ в кожен даний момент зм≥ни в особистост≥ дитини. —пр€мувати цей розвиток ≥ керувати ним - завданн€ виховател€".

≈фективн≥сть процесу вихованн€ значною м≥рою залежить в≥д того, наск≥льки узгоджуютьс€ впливи орган≥зованоњ виховноњ д≥€льност≥ та об'Їктивних умов. –езультати цього процесу не настають одразу п≥сл€ застосуванн€ виховного впливу, вони дещо в≥ддален≥ в час≥. ¬иховний процес Ї двосторонн≥м, тобто у ньому обов'€зкова участь ≥ взаЇмод≥€ учител€-виховател€ та вихованц€.

ѕеребудова навчально-виховного процесу на демократичних засадах передбачаЇ створенн€ умов дл€ сп≥впрац≥ педагог≥в ≥ учн≥в, за €ких учн≥ Ї суб'Їктами власного вихованн€.

” процес≥ вихованн€ формуЇтьс€ внутр≥шн≥й св≥т дитини, проникнути в €кий дуже важко. ÷е актуал≥зуЇ необх≥дн≥сть методик, €к≥ давали б змогу ви€вл€ти погл€ди, переконанн€ ≥ почутт€ кожного вихованц€, щоб збагачувати внутр≥шн≥й св≥т особистост≥ й вносити в нього певн≥ корективи.

ѕроцес вихованн€ пересл≥дуЇ р≥зн≥ завданн€, розгортаЇтьс€ р≥зними напр€мами. …ого ефективн≥сть значною м≥рою залежить в≥д того, наск≥льки вихованн€ здатне передбачити необх≥дн≥сть розв'€занн€ конкретних виховних завдань. ÷ей процес Ї неперервним, у ньому немаЇ кан≥кул. ¬≥льний в≥д навчанн€ час заповнюють корисн≥ справи, €к≥ спри€ють формуванню позитивних рис особистост≥. ÷е особливо стосуЇтьс€ виховноњ роботи з педагог≥чно занедбаними учн€ми, неповнол≥тн≥ми правопорушниками. ¬ихованн€ Ї тривалим процесом. Ћюдина виховуЇтьс€ з дитинства до зр≥лост≥. "я продовжую ще вчитис€, - писав  лод-јдр≥ан √ельвец≥й (1715-1771), - моЇ вихованн€ ще не завершене.  оли ж воно зак≥нчитьс€?  оли € не буду б≥льше здатним до нього: п≥сл€ моЇњ смерт≥. ¬се моЇ житт€ ≥ Ї, власне, тривалим вихованн€м".

ѕроцес вихованн€ складаЇтьс€ з мети ≥ завданн€, зм≥сту й методики орган≥зац≥њ виховного впливу, а також його результату ≥ корекц≥њ. —труктура процесу вихованн€, спр€мованого на формуванн€ особистост≥, охоплюЇ св≥дом≥сть особистост≥, емоц≥йно-почуттЇву сферу, навички та звички повед≥нки. ѕров≥дну роль в≥д≥граЇ розвиток њњ св≥домост≥.

—в≥дом≥сть - властива людин≥ функц≥€ головного мозку, €ка пол€гаЇ у в≥дображенн≥ об'Їктивних властивостей предмет≥в ≥ €вищ навколишнього св≥ту, процес≥в, що в≥дбуваютьс€ в ньому, своњх д≥й, у попередньому мисленому њх накресленн≥ ≥ передбаченн≥ насл≥дк≥в, у регулюванн≥ в≥дносин людини з людиною ≥ соц≥альною д≥йсн≥стю.

—труктурними елементами св≥домост≥ Ї в≥дчутт€, мисленн€, емоц≥њ, вол€, самосв≥дом≥сть. ¬она в≥д≥граЇ пров≥дну роль у д≥€льност≥ й повед≥нц≥ людини. „ерез св≥дом≥сть учн≥ в процес≥ навчанн€ ≥ вихованн€ набувають знань, ум≥нь та навичок, засвоюють досв≥д повед≥нки. њх св≥дом≥сть ви€вл€Їтьс€ у ставленн≥ до навчанн€ та ≥нших вид≥в д≥€льност≥, до людей ≥ сусп≥льства, до себе, навчальних та ≥нших обов'€зк≥в.

Ќе менш важлив≥ у формуванн≥ особистост≥ й почутт€, в €ких ви€вл€Їтьс€ ставленн€ людини до навколишньоњ д≥йсност≥ й до себе.

ѕочутт€ - псих≥чн≥ стани ≥ процеси, в €ких в≥дображено емоц≥йний б≥к духовного св≥ту людини, њњ суб'Їктивне переживанн€ под≥й та емоц≥йне ставленн€ до навколишнього св≥ту.

¬ихованн€ св≥домост≥ та емоц≥йно-почуттЇвоњ сфери маЇ поЇднуватис€ з формуванн€м навичок ≥ звичок повед≥нки.

Ќавичка - псих≥чне новоутворенн€, завд€ки €кому ≥ндив≥д спроможний виконувати певну д≥ю рац≥онально, з належною точн≥стю ≥ швидк≥стю, без зайвих затрат ф≥зичноњ та нервово-псих≥чноњ енерг≥њ.

‘ормуЇтьс€ вона на основ≥ знань про певний спос≥б д≥њ у процес≥ ц≥леспр€мованих, планом≥рних, нер≥дко багаторазових вправл€нь.

«вичка - схильн≥сть людини до в≥дносно усталених способ≥в д≥й.

"√арна звичка - це моральний кап≥тал, - писав  . ”шинський. -  ап≥тал звички в≥д уживанн€ зростаЇ ≥ даЇ людин≥ можлив≥сть, €к кап≥тал матер≥альний в економ≥чному св≥т≥, дедал≥ пл≥дн≥ше використовувати свою найдорогоц≥нн≥шу силу - силу св≥домоњ вол≥ ≥ зводити моральну будову свого житт€ дедал≥ вище, не починаючи щоразу своЇњ буд≥вл≥ з фундаменту ≥ не витрачаючи своЇњ св≥домост≥ ≥ своЇњ вол≥ на боротьбу з труднощами, €к≥ були вже раз переможен≥".

Ќавички ≥ звички повед≥нки формуютьс€ у процес≥ ц≥леспр€мованоњ, систематичноњ д≥€льност≥ учн≥в, у €к≥й вони набувають досв≥ду повед≥нки. “ому важливо враховувати досв≥д попередньоњ повед≥нки школ€р≥в, збагачуючи позитивне надбанн€ й долаючи негативн≥ звички. ‘ормуванн€ навичок ≥ звичок повед≥нки потребуЇ поступовост≥ й систематичност≥ вправл€нн€, посильност≥ та доц≥льност≥ поставлених вимог, в≥дпов≥дност≥ њх р≥внев≥ розвитку учн≥в. ”сп≥шн≥сть його залежить в≥д дотриманн€ педагогами ≥ батьками Їдиних вимог до учн≥в.

” процес≥ вихованн€ можуть формуватис€ й негативн≥ звички через засвоЇнн€ дитиною хибного досв≥ду повед≥нки в ненормальному середовищ≥, в €кому вона в силу життЇвих умов перебувала чи перебуваЇ. ѕодоланн€ таких звичок потребуЇ спец≥альноњ виховноњ роботи, а њх викор≥ненн€ передус≥м пов'€зане ≥з з'€суванн€м причин по€ви, њх усуненн€м.

ѕроцес вихованн€ - динам≥чний, неперервний, безупинний. …ого руш≥йними силами Ї сукупн≥сть суперечностей, вир≥шенн€ €ких спри€Ї просуванню до нових ц≥лей. «а своЇю природою суперечност≥ можуть бути внутр≥шн≥ми й зовн≥шн≥ми.

ƒо внутр≥шн≥х суперечностей належать:

а) суперечн≥сть м≥ж зростаючими соц≥ально значущими завданн€ми, €к≥ потр≥бно розв'€зати вихованцю, ≥ можливост€ми, що обмежують спр€мован≥ на њх розв'€занн€ його вчинки та д≥њ. ÷€ суперечн≥сть супроводжуЇ вихованн€ особистост≥, тому њњ розвиток може призупинитис€, €кщо не ставити перед нею нових ускладнених завдань;

б) суперечн≥сть м≥ж зовн≥шн≥ми впливами ≥ внутр≥шн≥ми прагненн€ми вихованц€. ¬иховний процес повинен так вибудовуватис€, щоб його зм≥ст або форми реал≥зац≥њ цього зм≥сту не викликали спротив у вихованц€.

—еред зовн≥шн≥х суперечностей виокремлюють: а) нев≥дпов≥дн≥сть м≥ж виховними впливами школи ≥ с≥м'њ. Ќер≥дко батьки не дотримуютьс€ вимог, €к≥ висуваЇ до њхн≥х д≥тей школа, внасл≥док чого порушуЇтьс€ Їдн≥сть вимог, що негативно позначаЇтьс€ на вихованн≥ школ€р≥в;

б) з≥ткненн€ орган≥зованого виховного впливу школи з≥ стих≥йним впливом на школ€р≥в зовн≥шн≥х обставин. ƒо таких негативних чинник≥в належать вуличн≥ п≥дл≥тков≥ групи, низькопробн≥ твори масовоњ культури та ≥н. ¬ир≥шенн€ ц≥Їњ суперечност≥ можливе лише за умови формуванн€ у школ€р≥в внутр≥шньоњ ст≥йкост≥ й ум≥нн€ протисто€ти негативним €вищам;

в) неоднакове ставленн€ до учн≥в учител≥в, €к≥ не завжди дотримуютьс€ принципу Їдност≥ вимог, внасл≥док чого в учн≥в формуЇтьс€ ситуативна повед≥нка, пристосовництво, безпринципн≥сть, що негативно позначаютьс€ на виховному процес≥ взагал≥;

г) суперечн≥сть, породжена на€вн≥стю в окремих учн≥в досв≥ду негативноњ повед≥нки, њх пост≥йними конфл≥ктами з педагогами, однокласниками, батьками. …детьс€ про сформований динам≥чний стереотип, €кий характеризуЇтьс€ пост≥йними, стаб≥льними, ст≥йкими негативними нервовими зв'€зками, що створюЇ особлив≥ труднощ≥ у перевихованн≥. ÷€ категор≥€ школ€р≥в потребуЇ спец≥альноњ виховноњ роботи.

ѕопри тимчасов≥сть зовн≥шн≥х суперечностей, вони, однак, можуть знижувати ефективн≥сть виховного процесу. “ому њх ви€вленн€ й усуненн€ повинн≥ перебувати завжди в центр≥ уваги педагог≥в. “а найважлив≥шим чинником Ї проф≥лактична робота щодо запоб≥ганн€ цим суперечност€м.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 469 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1382 - | 1363 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.032 с.