Лекции.Орг


Поиск:
Держава – головний інститут політичної системи. Суть, ознаки, функції і форми держави
№ 161, 0, 9, 1, 1, 30

Виберіть вірне політологічне визначення держави?

-незалежне політико-територіальне утворення

-територіально-організоване суспільство

-сукупність вільних громадян

 

№ 162, 0, 9, 1, 1, 30

Які основні складові елементи держави?

-глава держави, парламент, уряд

-територія, населення, суверенна політична влада

-право, примус, державний апарат, податки

 

№ 163, 0, 9, 1, 1, 30

Яке з запропонованих визначень належить договірній теорії походження держави?

-держава – результат свідомої і добровільної угоди між людьми

-держава – результат завоювання одних народів іншими

-держава – результат ускладнення відносин між людьми

 

№ 164, 0, 9, 1, 1, 30

Яке з запропонованих визначень належить теорії насильства?

-держава – результат свідомої і добровільної угоди між людьми

-держава – результат завоювання одних народів іншими

-держава – результат ускладнення відносин між людьми

 

№ 165, 0, 9, 1, 1, 30

Яке з запропонованих визначень належить марксистській теорії походження держави?

-держава – результат завоювання одних народів іншими

-держава – результат різних потреб людей

-держава – апарат класового панування

 

№ 166, 0, 9, 1, 1, 30

Які з перелічених функцій належать до внутрішніх функцій держави?

-економічна, соціальна, політична, кульурно-виховна, правова

-оборонна, дипломатична, співробітництва

-інтеграційна, легітимаційна, комунікативна

 

№ 167, 0, 9, 1, 1, 30

Які з перелічених функцій належать до зовнішніх функцій держави?

-економічна, соціальна, політична, культурно-виховна, правова

-оборонна, дипломатична, співробітництва

-інтеграційна, легітимаційна, комунікативна

 

№ 168, 0, 9, 1, 1, 30

Яке з запропонованих визначень стосується глави держави?

-вищий колегіальний представницький законодавчий орган держави

-колегіальний орган виконавчої влади держави, наділений загальною компетенцією зі здійснення керівництва державним управлінням

-конституційний орган і вища посадова держави, яка посідає формально найвище місце в системі органів державної влади

 

№ 169, 0, 9, 1, 1, 30

Яке з запропонованих визначень стосується парламенту?

-вищий колегіальний представницький законодавчий орган держав

-колегіальний орган виконавчої влади держави, наділений загальною компетенцією зі здійснення керівництва державним управлінням

-конституційний орган і вища посадова держави, яка посідає формально найвище місце в системі органів державної влади

 

№ 170, 0, 9, 1, 1, 30

Яке з запропонованих визначень стосується уряду?

-вищий колегіальний представницький законодавчий орган держав

-колегіальний орган виконавчої влади держави, наділений загальною компетенцією зі здійснення керівництва державним управлінням

-конституційний орган і вища посадова держави, яка посідає формально найвище місце в системі органів державної влади

 

№ 171, 0, 9, 1, 1, 30

Який демократичний принцип організації влади?

-принцип зосередження влади

-принцип множинності влади

-принцип розподілу влади

 

№ 172, 0, 9, 1, 1, 30

Які елементи визначають форму держави?

-форма державного правління, форма державного устрою, політичний режим

-конституціоналізм, президенталізм, парламентаризм

-місцеве самоврядування, федералізм, розподіл влад

 

№ 173, 0, 9, 1, 1, 30

Хто є джерелом влади за республіканської форми правління?

-глава держави

-парламент

-народ

 

№ 174, 0, 9, 1, 1, 30

Яка з перелічених держав є зразком президентської республіки?

-Великобританія

-Німеччина

-США

 

№ 175, 0, 9, 1, 1, 30

Яка з перелічених держав є зразком парламентської республіки?

-Великобританія

-Німеччина

-США

 

№ 176, 0, 9, 1, 1, 30

Яка форма державного правління в Україні?

-президентська республіка

-парламентська республіка

-змішана республіка

 

№ 177, 0, 9, 1, 1, 30

Які існують форми державного устрою?

-унітарні, федеративні

-прості, складні

-демократичні, авторитарні

 

№ 178, 0, 9, 1, 1, 30

Яка форма державного устрою в Україні?

-унітарна держава

-федеративна держава

-конфедерація

 

№ 179, 0, 9, 1, 1, 30

Хто є авторами договірної теорії походження держави?

-Гроцій, Спіноза, Гоббс, Локк

-Дюрінг, Гумплович, Каутський

-Конфуцій, Арістотель

 

№ 180, 0, 9, 1, 1, 30

Хто є авторами класової теорії походження держави?

-Дюрінг, Гумплович, Каутський

-Гроцій, Спіноза, Гоббс, Локк

-Маркс, Енгельс, Ленін

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 420 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

1436 - | 1390 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.