Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕ≥дходи у вихованн≥ €к педагог≥чн≥ категор≥њ
«а останн≥ 20 рок≥в у теор≥њ вихованн€ з'€вилос€ пон€тт€ "п≥дх≥д до виховного процесу". …ого розум≥ють €к вид≥ленн€ головного в педагог≥чному €вищ≥. ѕ≥дходи мають основне значенн€ в теоретичних досл≥дженн€х (статт€х, дисертац≥€х, монограф≥€х). «астосуванн€ р≥зних п≥дход≥в у практиц≥ виховноњ роботи зумовило винайденн€ нових форм ≥ засоб≥в. Ќаприклад, теор≥€ комплексного п≥дходу спри€ла створенню соц≥ально-педагог≥чних молод≥жних комплекс≥в, а системний п≥дх≥д до виховноњ роботи з учн€ми призв≥в до виникненн€ новоњ галуз≥ Ч соц≥альноњ педагог≥ки. Ќайпоширен≥ш≥ так≥ п≥дходи до виховноњ роботи:

1. —истемний п≥дх≥д Ч анал≥з €вищ ≥ процес≥в у певн≥й систем≥, у взаЇмод≥њ ≥ зв'€зку м≥ж собою, що даЇ можлив≥сть упор€дкувати њх, розгл€дати €к Їдине ц≥ле.

2. —труктурний п≥дх≥д Ч розгл€д €вищ, що вход€ть у ту чи ≥ншу систему €к ≥Їрарх≥њ структурних компонент≥в.

3.  омплексний п≥дх≥д Ч р≥зновид структурного ≥ системного п≥дход≥в, об'Їднанн€ р≥знор≥дних фактор≥в, €к≥ мають значенн€ дл€ вихованн€ (Їдн≥сть ц≥лей, пол≥пшенн€ плануванн€, охопленн€ вихованн€м усього населенн€, координац≥€ роботи вс≥х ланок, пост≥йна перев≥рка ≥ контроль ефективност≥ виховних зусиль).

4. ƒ≥€льн≥сний п≥дх≥д до вихованн€ Ч висуванн€ д≥€льност≥ €к головного фактора Їдност≥ св≥домост≥, повед≥нки ≥ ставленн€ до прац≥, коли учень зд≥йснюЇ певну систему вид≥в д≥€льност≥ (навчальну, трудову, ≥грову, сусп≥льно-корисну, самообслуговуючу).

5. “ворчий п≥дх≥д Ч умова усп≥ху в сп≥льн≥й д≥€льност≥ педагог≥в ≥ учн≥в, де на першому план≥ повинна бути учн≥вська творч≥сть. “ворчий п≥дх≥д педагог≥в Ї запорукою усп≥шного зд≥йсненн€ навчально-виховного процесу. Ќаприклад, творчий п≥дх≥д педагог≥в-новатор≥в прив≥в до по€ви педагог≥ки сп≥впрац≥, €ка оформилась у 1985 роц≥.

6. ƒиференц≥йований п≥дх≥д Ч под≥л учн≥в у процес≥ навчанн€ ≥ вихованн€ на умовн≥ м≥крогрупи за однор≥дними критер≥€ми усп≥шност≥, повед≥нки, соц≥альними умовами. ƒиференц≥ац≥€ охоплюЇ вс≥х учн≥в, кожен маЇ отримувати в школ≥ свою "порц≥ю" педагог≥чноњ уваги ≥ п≥клуванн€ про його зростанн€ ≥ формуванн€ €к особистост≥. ƒиференц≥ац≥€ може в≥дбуватис€ за такими ознаками:

о розумовими (зд≥бн≥сть м≥крогрупи учн≥в до гуман≥тарного, ф≥зико-техн≥чного, математичного, природничого цикл≥в). ”чн≥ можуть переходити до г≥мназ≥њ, спец≥альноњ школи з поглибленим вивченн€м окремих предмет≥в, проводитьс€ робота з метою розширенн€ ерудиц≥њ учн≥в та профор≥Їнтац≥њ;

о трудовими (зд≥бн≥сть учн≥в до певних вид≥в прац≥, ремесел). ÷их учн≥в залучають до виготовленн€ вироб≥в дл€ шк≥льних виставок, њх ор≥Їнтують на певне матер≥альне виробництво, роб≥тничу профес≥ю;

о економ≥чними, €к≥ Ї пров≥дними дл€ майбутньоњ участ≥ в комерц≥йн≥й операц≥€х, б≥знесов≥й д≥€льност≥. ÷е нахили до бережливост≥, передбачливост≥, ощадливост≥, заробл€нн€ грошей чесним шл€хом у ранньому в≥ц≥. “аких учн≥в ор≥Їнтують на профес≥њ, де ц≥ властивост≥ переважають;

о тењстичними Ч це м≥крогрупи учн≥в, схильних до рел≥г≥њ, €к≥ прагнуть до майбутньоњ духовноњ кар'Їри. ™ атењстичн≥ м≥крогрупи, у €ких не визнають рел≥г≥њ;

о естетичними Ч це м≥крогрупи учн≥в, €к≥ мають Їдин≥ погл€ди на рок-музику, ансамбл≥, сол≥ст≥в або взагал≥ на мистецтво ≥ його класичну спадщину. њх ор≥Їнтують на профес≥ю митц€ або на участь у художн≥й самод≥€льност≥, на навчанн€ в музичн≥й школ≥, участь у гуртках образотворчого мистецтва та ≥нших;

о комун≥кативними Ч це учн≥, €к≥ в≥др≥зн€ютьс€ орган≥заторським хистом, л≥дерством у колектив≥, в≥дверт≥стю перед людьми. њх профор≥Їнтують на певну орган≥заторську та молод≥жну роботу;

о спортивними Ч це учн≥, €к≥ мають дос€гненн€ в певному вид≥ спорту, в≥ддають перевагу зан€тт€м ф≥зкультурою, прагнуть здобути квал≥ф≥кац≥ю тренера.

ѕор€д ≥з профор≥Їнтац≥йною та навчально-виховною диференц≥ац≥€ми ≥снують ще й ≥нш≥ п≥дходи до класиф≥кац≥њ м≥крогруп залежно в≥д наукових чи практичних потреб у досл≥дженн€х та анал≥з≥ €вищ: с≥мейн≥ м≥крогрупи (повн≥, неповн≥, з достатн≥ми або недостатн≥ми умовами дл€ вихованн€); м≥крогрупи учн≥в за проведенн€м в≥льного часу; за ставленн€м до пол≥тичного житт€.

ƒиференц≥ац≥€ даЇ можлив≥сть установити реальний стан справ, прогнозувати виховну роботу, вона св≥дчить про високий р≥вень виховноњ роботи школи, њњ адм≥н≥страц≥њ. ÷е не лише теоретична проблема, а й практична робота, €ка споконв≥ку проводилас€ в школах.

7. ≤ндив≥дуальний п≥дх≥д Ч це врахуванн€ у процес≥ вихованн€ особливостей кожного учн€ на основ≥ його психолого-педагог≥чного вивченн€, прогнозуванн€ його розвитку ≥ зд≥йсненн€ певноњ виховноњ програми. ≤стор≥€ ≥ндив≥дуального п≥дходу включаЇ в себе дос€гненн€ американськоњ педагог≥ки ("педоцентризм" ƒ. ƒьюњ), Ївропейськоњ (система шк≥л ∆. ѕ≥аже), рос≥йськоњ ≥ в≥тчизн€ноњ педагог≥ки (—. “. Ўацький, ѕ. ѕ. Ѕлонський та ≥н.). ≤ндив≥дуал≥зац≥€ €к система складаЇтьс€ з таких цикл≥в: 1. ¬ивченн€ особистост≥ учн€ за допомогою спец≥альних методик загальноњ, в≥ковоњ та педагог≥чноњ психолог≥њ, педагог≥ки, соц≥олог≥њ, соц≥альноњ педагог≥ки. ƒл€ практичного вчител€, класного кер≥вника головне Ч виробленн€ в соб≥ спостережливост≥, властивост≥ "все пом≥чати", ум≥нн€ вв≥йти в неказенн≥, дов≥рч≥ стосунки з учн€ми.

2. ѕрогнозуванн€ вихованн€ учн≥в в≥дбуваЇтьс€ на основ≥ його п≥знанн€. –обити оптим≥стичний прогноз Ч це ви€вл€ти, що саме потр≥бно робити дл€ ѕодальшого вихованн€: розвинути позитивн≥ риси ≥ €кост≥ (€к≥ саме?), усунути недол≥ки (€к≥ саме?), €кими методами д≥€ти. ƒл€ цього складаютьс€ диференц≥йовано-групов≥ та ≥ндив≥дуальн≥ програми вихованн€.

3. «д≥йсненн€ групових та ≥ндив≥дуальних програм Ч це серцевина виховного процесу в класному колектив≥, в≥н в≥дбуваЇтьс€ за трьома напр€мами (≥ндив≥дуальне вихованн€ особистостей у колектив≥ й створенн€ њм таких умов, €к≥ б спри€ли п≥двищенню њхнього статусу, авторитету; ≥ндив≥дуальна виховна робота класного кер≥вника за програмою; кер≥вництво самовихованн€м учн≥в).

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 491 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1352 - | 1297 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.