Лекции.Орг


Поиск:
Проектна діяльність при вивченні предмета Інформатика
У молодших школярів доцільно формувати не тільки елементи комп'ютерної грамотності, але й початкові знання основ інформатики, здійснювати пропедевтику її фундаментальних понять і способів діяльності. Використання ПД спрямовано на розвиток пізнавального інтересу учнів, формування активної, самостійної позиції.

У 2-3 класі це може бути добірка ребусів, загадок на вивчаються теми з обов'язковою презентацією у формі гри з класом.

У 4 класі види проектів розподіляються по досліджуваних ліній курсу.

Лінія «Моделювання»:

Моделі своєї кімнати і презентація у форм ігри «Йдемо в гості»

Графічні моделі процесів і проведення гри «Вгадай процес»

Лінія «Алгоритмізація»:

Опис послідовності дій, які діти виконують щодня і презентація у вигляді гри «Роботи».

Типи проектів у початковій школі: інформаційні, ігрові; за тривалістю: короткострокові (2 - 4 уроки).

Перед учителем інформатики виникає необхідність пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу, які дозволили б:

- забезпечити високий рівень знань учнів, уміння самостійно добувати і застосовувати їх на практиці;

- розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи з різними матеріалами та інструментами;

- залучити кожного учня в активний пізнавальний процес;

- формувати навички пошукової і дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення.

Використання проектної діяльності на уроках інформатики якнайвдаліше вписується в сучасний освітній процес, забезпечуючи досягнення вказаних цілей, оскільки робота на різних етапах реалізації проекту створює рівні стартові можливості для учнів з різним рівнем базових знань. Використання методу проектів на уроках інформатики

1)створює стійку позитивну мотивацію до вивчення відповідного матеріалу і до самостійного вирішення прикладних завдань;

2)формує почуття відповідальності за виконуваний об'ємробіт;

3)створює умови для співпраці між учнями; формує навички застосування програмного забезпечення в різних прикладних областях;

4)сприяє розвитку творчого підходу до рішення завдань, формування умінь пошуку і вибору оптимального їх рішення;

5)дозволяє створити реальний продукт (проект).

Проте, у погоні за знаннями, компетентностями і технологіями на уроках інформатики ми іноді забуваємо про моральне і патріотичне виховання учнів. Нині більшою мірою нав'язуються пріоритети земних інтересів над моральними і релігійними цінностями, а також над патріотичними почуттями.

39.Розробити блог вчителя початкової школи з використання мультимедіа. (ПРАКТИЧНЕ)

40.Розробити комплекс публікацій до відкритого уроку з теми «Пристрої комп’ютера»(ПРАКТИЧНЕ)

 

ü завантажити Microsoft Publisher

ü вибрати публікацію для друку і вказати її вид

ü дати назву публікації та рубрик

ü наповнити публікацію змістом

ü розповісти про доцільність і необхідність даного виду роботи

ü здати роботу викладачу

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 859 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

1521 - | 1294 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.