Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 9: ¬иди пластмас. ¬≥там≥ни групи ¬
 
 
ѕластмасами називають матер≥али у вигл€д≥ пол≥мерних композиц≥й, €к≥ переробл€Їтьс€ у вироби методами, заснованими на пластичному деформуванн≥. ”н≥кальне поЇднанн€ ф≥зико-механ≥чних, х≥м≥чних та технолог≥чних властивостей у пластмасах робить њх ц≥нними та важливими конструкц≥йними матер≥алами р≥зних галузей сучасноњ промисловост≥ та техн≥ки. ¬ироби ≥з пластмас характеризуютьс€ невеликою вагою (ρ=0,15Ч0,2г/см2), достатньо високими м≥цн≥стю, водост≥йк≥стю, фрикц≥йн≥стю чи антифрикц≥йн≥стю, достатньо високими тепло- та електро≥зол€ц≥йн≥стю тощо. ¬они ст≥йк≥ до агресивних середовищ, добре обробл€ютьс€ р≥занн€м ≥ добре склеюютьс€ ≥ зварюютьс€.«алежно в≥д складу пластмаси под≥л€ютьс€ на прост≥ та складн≥. ѕол≥мерною основою складноњ пластмаси Ї природн≥ або част≥ше синтетичн≥ смоли, еф≥ри целюлози та ≥нш≥ пол≥мери, €к≥ в≥д≥грають роль звТ€зуючоњ речовини в пластмас≥ та визначають њњ основн≥ властивост≥. ≤ншими важливими компонентами складноњ пластмаси Ї наповнювач≥. ÷е речовини орган≥чного або неорган≥чного походженн€, €к≥ за формою можуть бути порошкопод≥бноњ, волокнистоњ, шаровидноњ чи ≥ншоњ форми. ¬они вход€ть у пластмасу в к≥лькост≥ 40Ц70% за масою, покращують њњ властивост≥ та зменшують коштовн≥сть. «а типом наповнювача складн≥ пластмаси под≥л€ютьс€ на порошков≥ (наповнювач≥ Ц деревинна мука, граф≥т, цегла, цемент та ≥н); волокнист≥ (пап≥робавовн€н≥ нитки, скловолокно тощо); шаровинн≥ (щ≥льний пап≥р, пап≥робавовн€на тканина, шпон та ≥н); криш≥нопод≥бн≥ (шматочки тканини, шпона тощо); газонаповнен≥ (пов≥тр€ або нейтральн≥ гази). ƒл€ п≥двищенн€ еластичност≥ та зниженн€ температури склуванн€ в пластмасу при виготовленн≥ додають пластиф≥катори (камфора, д≥бут≥лфталат та ≥н), а дл€ наданн€ термостаб≥льност≥ та гальмуванн€ процес≥в стар≥нн€ Ц стаб≥л≥затори (крохмаль, желатин та ≥н).ƒл€ перетворенн€ л≥н≥йноњ молекул€рноњ структури у просторову-с≥тчасту з метою п≥двищенн€ механ≥чних характеристик у пластмаси ввод€ть речовини, €к≥ називаютьс€ затверджувачами (орган≥чн≥ перекис≥ та ≥н), ≥ дл€ прискоренн€ процесу затверд≥нн€ Ц катал≥затори (вапно, окис магн≥ю та ≥н). «а характером звТ€зуюючоњ речовини (пол≥мерноњ основи) пластмаси под≥л€ютьс€ на термопластичн≥ та термореактивн≥. “ермопластичн≥ пластмаси (термопласти) виготовл€ютьс€ на основ≥ термопластичних пол≥мер≥в, тобто таких, €к≥ при нагр≥в≥ не зазнають незворотних структурних перетворень, ≥ тому можуть повторно переробл€тись у вироби нагр≥вом. “ак≥ пластмаси, €к правило, чист≥ гомо- або сопол≥мери. ¬они характеризуютьс€ невеликою усадкою (1 Ц 3%), зручн≥ в переробц≥, у виробництв≥ тощо. “иповими представниками термопласт≥в можуть бути: ѕол≥етилен (ѕ≈) Ц твердий, легкий ≥ водост≥йкий матер≥ал, гарний д≥електрик з високою морозост≥йк≥стю (до Ц60о—), ст≥йкий проти агресивних середовищ. «астосовуЇтьс€ дл€ виготовленн€ кабел≥в, пл≥вок, труб, Їмностей €к техн≥чного, так ≥ побутового призначенн€ тощо.ѕол≥стирол (ѕ—) Ц твердий аморфний продукт, виготовл€Їтьс€ у вигл€д≥ лист≥в, стержн≥в (блок≥в) або порошку, над≥лений гарними оптичними властивост€ми (св≥тлопроникн≥сть до 90%, показник заломленн€ 1,6). «астосовуЇтьс€ дл€ виготовленн€ елемент≥в оптики. ѕол≥стирол Ї також гарним д≥електриком ≥ тому широко застосовуЇтьс€ дл€ виготовленн€ корпус≥в та деталей рад≥о- та телеприймач≥в тощо. ¬исока ст≥йк≥сть пол≥стиролу до спирт≥в, бензину та ≥нших речовин також визначають специф≥ку його застосуванн€ у х≥м≥чн≥й промисловост≥ та медицин≥. ¬≥н добре обробл€Їтьс€ р≥занн€м та склеюЇтьс€.ѕол≥метилметакрилат (ѕћћј, орган≥чне скло) Ц твердий прозорий безкольоровий аморфний матер≥ал густиною 1,19г/см3. Ќе розчин€Їтьс€ у вод≥, спиртах, ст≥йкий до д≥њ розбавлених луг, кислот, ф≥з≥олог≥чно не шк≥дливий ≥ ст≥йкий до б≥олог≥чних середовищ. ’арактеризуЇтьс€ високою прозор≥стю. ¬иготовл€Їтьс€ у вигл€д≥ лист≥в товщиною в≥д 0,8мм до 24мм, €к≥ характеризуютьс€ високою атмосферост≥йк≥стю, добрими ф≥зико-механ≥чними та електро≥зол€ц≥йними властивост€ми. «астосовуютьс€ ѕћћј у ав≥абудуванн≥ (фонар≥, бл≥стери, ≥люм≥натори тощо), автомоб≥лебудуванн≥ (детал≥ внутр≥шнього осв≥тленн€, захисн≥ ковпак≥в л≥хтар≥в заднього осв≥тленн€, осклуванн€ каб≥н тощо).ѕол≥тетрафторетилен (ѕ“‘≈, фторопластЦ4) Ц кристал≥чний пол≥мер б≥лого кольору, густиною 2,15Ц2,24г/см3, х≥м≥чно найб≥льш ст≥йкий ≥з вс≥х в≥домих термопласт≥в. ѕ“‘≈ не розчин€Їтьс€ у жодному розчиннику, не реагуЇ на кислоти та луги, на м≥цн≥ окислювач≥ та агресивне середовище. ¬≥н Ї одним з кращих д≥електрик≥в, характеризуЇтьс€ високою морозост≥йк≥стю (до Ц195о—) ≥ високою теплост≥йк≥стю (до 250 о—). Ўироко застосовуЇтьс€ в рад≥о- та електротехн≥ц≥ €к ≥зол€ц≥йний матер≥ал дл€ провод≥в, кабел≥в, конденсатор≥в, трансформатор≥в ≥ пристроњв, що працюють у агресивних середовищах, а також при п≥двищених температурах. ” х≥м≥чн≥й промисловост≥ застосовуЇтьс€ дл€ виготовленн€ труб, прокладок, мембран, вентил≥в, кран≥в, антикороз≥йних та антифрикц≥йних покритт≥в.Ўироко застосовуЇтьс€ ѕ“‘≈ у косм≥чн≥й, ав≥ац≥йн≥й ≥ автобуд≥вельн≥й техн≥ц≥ (електро≥зол€ц≥йн≥ прокладки, п≥дшипники ковзанн€ тощо), у текстильн≥й та харчов≥й промисловост≥, а також у медицин≥ (протези, клапани сердцевоњ х≥рург≥њ тощо).“ермореактивн≥ пластмаси, основу €ких складають пол≥мери, €к≥ набувають у процес≥ затверд≥нн€ просторово-с≥тчастоњ структури з високою м≥цн≥стю поперечних звТ€зк≥в (феноло-формальдег≥дн≥, епоксидн≥, кремн≥йорган≥чн≥ та ≥нн≥ смоли), ≥ тому стають нездатними до зворотн≥х структурних перетворень, Ї складними за вм≥стом матер≥алами. ¬они €к правило характеризуютьс€ високою м≥цн≥стю, тепло- та х≥м≥чною ст≥йк≥стю, невисокою усадкою тощо. ѕод≥л€ютьс€ термореактивн≥ пластмаси на:прес-порошки Ц основа фенолоформальдег≥дна (фенопласти) або карбам≥д на (ам≥ни) смола, а в €кост≥ наповнювача Ц цемент, молотий тальк, деревинна мука тощо. “еплост≥йк≥сть фенопласт≥в до 2000—, а ам≥н≥в Ц до 1000—. «астосовуютьс€ дл€ виготовленн€ електро≥зол€ц≥йних деталей, побутових вироб≥в ≥ т.н.;компаунди Ц основа кремн≥Ївоорган≥чн≥ пол≥мери, наповнювач≥ Ц азбест, кварцовий порошок та ≥н. “еплост≥йк≥сть до 3000—, висока електро≥зол€ц≥йн≥сть;волокнити (азбоволокнити, скловолокнити) Ц основа фенолоформальдег≥дна смола, наповнювач≥ Ц волокнист≥ речовини (бововн€н≥ очоси, азбестове та скловолокно). ’арактеризуютьс€ п≥двищеною ударною вТ€зк≥стю, теплост≥йк≥стю до +2000—. «астосовуютьс€ дл€ виготовленн€ шк≥в≥в, маховик≥в, дл€ деталей гальмувальних пристроњв (азбоволокнити), дл€ вироб≥в з п≥двищеною механ≥чною м≥цн≥стю ≥ термост≥йк≥стю (скловолокнити). ќсобливу групу термореактивних пластмас складають так зван≥ шпаровинн≥ пластики, до €ких належать: гетинакс Ц основа феноло-формальдег≥дна або карбам≥дна смола, наповнювач Ц листи р≥зних сорт≥в паперу. ƒешевий ≥ добрий електро≥зол€ц≥йний матер≥ал. «астосовуЇтьс€ в електротехн≥ц≥, а також €к декоративний матер≥ал; текстол≥т Ц шаровинний матер≥ал, €кий одержуЇтьс€ пресуванн€м укладеноњ шарами пап≥рово-бавовн€ноњ тканини у середовищ≥ феноло-формальдег≥дноњ смоли. ’арактеризуЇтьс€ мастило- ≥ бензост≥йк≥стю, доброю водост≥йк≥стю, високими ф≥зико-механ≥чними властивост€ми. Ўироко застосовуЇтьс€ у машинобудуванн≥ дл€ виготовленн€ прокладних к≥лець, шестерен, вкладиш≥в п≥дшипник≥в, деталей у рад≥о- та електротехн≥ц≥;склотекстол≥т Ц основа феноло-формальдег≥дна смола, наповнювач Ц склотканина. ’арактеризуЇтьс€ п≥двищеною термост≥йк≥стю ≥ морозост≥йк≥стю. «астосовують дл€ виготовленн€ великогабаритних вироб≥в.

¬≥там≥ни групи ¬.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 405 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1451 - | 1380 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.