Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ властивост≥ уваги. –оль уваги у навчанн≥ ≥ вихованн≥ школ€р≥в. ¬ихованн€ уважност≥ учн€
”вага €к особлива форма псих≥чноњ д≥€льност≥ людини.

”вага - це зосереджен≥сть д≥€льност≥ суб'Їкта в певний момент часу на €комусь реальному або ≥деальному об'Їкт≥ - предмет≥, под≥њ, образ≥, м≥ркуванн≥ тощо (≤.¬.—трахов). —Ћ.–уб≥нштейн зазначав, що ставленн€ людини до п≥знаваного св≥ту ви€вл€Їтьс€ в уваз≥. —.ƒ.ћаксименко робить акцент на здатност≥ уваги спр€мовувати ≥ зосереджувати св≥дом≥сть на значущих дл€ особистост≥ об'Їктах.

‘ункц≥њ уваги ви€вл€ютьс€ у тому, що серед значноњ к≥лькост≥ подразник≥в, що д≥ють на людину, вона зосереджуЇтьс€ на важливих, абстрагуючись в≥д другор€дних, непотр≥бних. ”вага обмежуЇ певну к≥льк≥сть ≥нформац≥њ, €ка надходить через р≥зн≥ канали до св≥домост≥; створюЇ необх≥дн≥ передумови дл€ прийому найб≥льш актуальноњ ≥нформац≥њ; виконуЇ функц≥ю ф≥льтра ≥нформац≥њ. ÷е по€снюЇ таку законом≥рн≥сть уваги, €к виб≥рков≥сть. ”вага обслуговуЇ псих≥чн≥ (п≥знавальн≥ та емоц≥йно-вольов≥) процеси, складов≥ учбовоњ д≥€льност≥ людини; Ї формою ви€ву св≥домост≥ людини та орган≥зац≥Їю њњ псих≥чноњ д≥€льност≥ в ц≥лому. «авд€ки уваз≥ зд≥йснюЇтьс€ регул€ц≥€ д≥€льност≥ та повед≥нки суб'Їкта.

≤снують дек≥лька вид≥в уваги. њх класиф≥кують за такими ознаками.

«а особливост€ми об'Їкт≥в увага буваЇ: зовн≥шн€, коли об'Їкти уваги належать до зовн≥шнього св≥ту, (наприклад, р≥зн≥ предмети сприйманн€); внутр≥шн€, €ка може спр€мовуватис€ на образи пам'€т≥, у€ви, на думки, почутт€ ≥ спри€ти п≥двищенню ефективност≥ переб≥гу псих≥чних процес≥в.

«а характером ц≥льового спр€муванн€ та за р≥внем вольових зусиль вир≥зн€ють мимов≥льну, дов≥льну, п≥сл€дов≥льну увагу. ћимов≥льна увага виникаЇ внасл≥док д≥њ зовн≥шн≥х стимул≥в, €к≥ торкаютьс€ потреб ≥ндив≥да. ћимов≥льна увага не вимагаЇ вольових зусиль. ƒов≥льна увага виникаЇ внасл≥док усв≥домлюваноњ спр€мованост≥ людини на значущий дл€ нењ об'Їкт. Ћюдина зд≥йснюЇ вольов≥ зусилл€, щоб зосередитис€ на мет≥ своЇњ д≥€льност≥. ƒов≥льна увага виконуЇ функц≥ю контролю, обслуговуючи процес дос€гненн€ мети. ƒов≥льна увага може переростати у п≥сл€дов≥льну. ÷е стаЇтьс€ тод≥, коли суб'Їкт д≥€льност≥ наст≥льки захоплюЇтьс€, що при на€вност≥ мети не потребуЇтьс€ докладанн€ значних вольових зусиль.

ќсновн≥ властивост≥ уваги.

¬ласного зм≥сту ≥ продукту увага не маЇ, однак дл€ нењ характерн≥ наступн≥ властивост≥: спр€мован≥сть, зосереджен≥сть, ≥нтенсивн≥сть, концентрац≥€, ст≥йк≥сть, коливанн€, обс€г, розпод≥л. —пр€мован≥сть уваги означаЇ виб≥рковий характер св≥домоњ д≥€льност≥ людини. ÷е ви€вл€Їтьс€ €к у добор≥ потр≥бноњ д≥€льност≥ чи необх≥дного об'Їкта, так ≥ в утримуванн≥ його певний час у св≥домост≥. ¬иб≥рков≥сть ви€вл€Їтьс€ у сприйманн≥, мисленн≥, почутт€х, у моторних процесах.

«осереджен≥сть Ї головною особлив≥стю уваги. ¬она означаЇ м≥ру ≥нтенсивност≥ акцентуванн€ на €комусь предмет≥, €вищ≥ ≥ в той же час в≥двол≥канн€ в≥д другор€дного, гальмуванн€ поб≥чних подразник≥в, €к≥ йе мають в≥дношенн€ до об'Їкта уваги.

≤нтенсивн≥сть уваги Ч це ви€в њњ напруженн€. „им меншим Ї ≥нтерес людини до д≥€льност≥ чи об'Їкта, тим б≥льшою м≥рою буде д≥€ в≥двол≥каючих фактор≥в, ≥ з б≥льшою ≥нтенсивн≥стю буде ви€вл€тис€ увага.

«осереджен≥сть та ≥нтенсивн≥сть разом утворюють таку властив≥сть уваги, €к концентрац≥€. як правило, концентрац≥€ уваги супроводжуЇтьс€ докладанн€м людиною вольових зусиль, щоб максимально зосереджуватис€ на потр≥бному об'Їкт≥. ћеж≥ концентрац≥њ уваги людини обумовлюютьс€ властивост€ми нервовоњ системи.

—т≥йк≥сть уваги означаЇ њњ утримуванн€ на об'Їкт≥ чи д≥€льност≥ впродовж тривалого часу. ÷€ властив≥сть обумовлюЇтьс€ силою збудженн€ ≥ залежить в≥д ступен€ складност≥ об'Їкта, мотив≥в д≥€льност≥ суб'Їкта, сили його нервових процес≥в, особливостей умов д≥€льност≥.

“ак природно обумовлено, що в основному ст≥йка увага може збер≥гатис€ тривалий час. ѕер≥одичне мимов≥льне послабленн€ ≥ посиленн€ уваги називаЇтьс€ коливанн€м.

ѕереключенн€ г- це така властив≥сть уваги, €ка означаЇ дов≥льний перех≥д людини в≥д одн≥Їњ д≥њ до ≥ншоњ, дов≥льна зм≥на спр€мованост≥ уваги з одного об'Їкта на ≥нший.

ќбс€г уваги визначаЇтьс€ к≥льк≥стю одночасно сприйн€тих ≥ндив≥дом об'Їкт≥в. ” середньому обс€г уваги дорослоњ людини становить 4-6 об'Їкт≥в, а дитини Ч 2Ч3 об'Їкти. ƒана особлив≥сть залежить в≥д орган≥зац≥њ матер≥алу, на €кому зосереджуЇтьс€ людина, в≥д њњ досв≥ду ≥ практичноњ д≥€льност≥.

–озпод≥л уваги - це властив≥сть одночасно утримувати увагу на двох або к≥лькох об'Їктах та одночасне виконанн€ д≥й з ними чи спостереженн€ за ними. ÷€ властив≥сть даЇ людин≥ можлив≥сть одночасно займатис€ дек≥лькома видами роб≥т.

–оль уваги у навчанн≥ ≥ вихованн≥ школ€р≥в.

”вага в≥д≥граЇ важливу роль у процес≥ навчанн€ ≥ вихованн€ зростаючоњ особистост≥. ѕро достатн≥й р≥вень розвитку уваги учн€ св≥дчить на€вн≥сть ≥ сформован≥сть у нього такоњ риси, €к уважн≥сть.

”важн≥сть - це складне утворенн€, €ке визначаЇтьс€ спр€мован≥стю особистост≥, системою њњ ц≥нн≥сних ор≥Їнтац≥й (“.ћ.Ћис€нська). ¬они зумовлюють напр€м уваги людини. ”важний учень Ї спостережливим, в≥н повн≥ше ≥ точн≥ше сприймаЇ, навчальний матер≥ал, усп≥шно навчаЇтьс€ ≥ працюЇ. ”чн≥вська уважн≥сть - €вище досить складне. ¬изначають њњ €к здатн≥сть ц≥леспр€мовано керувати своЇю увагою, тобто спр€мовувати св≥дом≥сть на об'Їкт виконуваних д≥й. ”важн≥сть включаЇ три компоненти: стал≥сть уваги €к тривал≥сть безперервного псих≥чного процесу, необх≥дного дл€ завершенн€ даного завданн€, д≥њ тощо; ум≥нн€ дов≥льно переключати увагу з одного об'Їкта на ≥нший; ст≥йк≥сть, €ка визначаЇтьс€ оп≥рн≥стю щодо в≥двол≥каючого впливу сторонн≥х подразник≥в. ’оча кожний ≥з них по-своЇму важливий, ≥ т≥льки сформован≥сть усього комплексу робить учн€ по- справжньому уважним. ќднак системоутворюючим компонентом у структур≥ уважност≥ Ї стал≥сть уваги.

Ќе випадково сам≥ учн≥ вважають найслабшою ланкою своЇњ учн≥вськоњ Ђквал≥ф≥кац≥њї неспроможн≥сть п≥дтримувати сталу увагу п≥д час учбовоњ прац≥. ÷ей недол≥к, €к правило, характерний дл€ невстигаючих, через що у процес≥ роботи њхн€ увага щоразу переключаЇтьс€ на сторонн≥ об'Їкти. ¬ той же час стала увага - найголовн≥ша ознака, що в≥др≥зн€Ї усп≥шних учн≥в в≥д невстигаючих.

¬ихованн€ уважност≥ учн€.

”вагу потр≥бно розвивати ≥ виховувати. ќсновним показником вихованост≥ уваги Ї гармон≥йн≥сть та вр≥вноважен≥сть властивостей уваги Ч обс€гу, розпод≥лу, ст≥йкост≥, переключенн€.

¬ид≥л€ють так≥ критер≥њ вихованост≥ уваги (за “.ћ.Ћис€нською).

–озвиток р≥зних форм фокусуванн€ об'Їкт≥в та ч≥тк≥сть його регулюванн€.

¬иб≥рковий характер уваги, вм≥нн€ правильно вибирати об'Їкт зосередженост≥.

—пр€мован≥сть уваги. ÷≥леспр€мован≥сть уваги Ї про€вом св≥домоњ д≥€льност≥ та вираженн€м њњ особист≥сного смислу.

–≥зн≥ властивост≥ особистост≥.

™дн≥сть уваги ≥ сприйманн€, уваги ≥ пам'€т≥, уваги ≥ мисленн€, уваги та у€ви.

ѕодоланн€ вс≥х р≥зновидностей уважност≥ на основ≥ формуванн€ мотив≥в уч≥нн€ та прац≥.

«авданн€ вихованн€ уважност≥ учн€ нер≥дко п≥дм≥нюЇтьс€ спробами зробити виклад матер≥алу €комога €скрав≥шим, незвичайним, екзотичним, емоц≥йно насиченим, таким, що впливав би на мимов≥льну увагу учн≥в. “акий метод не т≥льки не спри€Ї вихованню сталоњ уваги €к засобу саморегул€ц≥њ навчальноњ д≥€льност≥, а, навпаки, перешкоджаЇ дос€гненню ц≥Їњ мети: учн≥ звикають до пасивного сприйманн€ зовн≥шн≥х ефект≥в, у них не формуЇтьс€ навичка дов≥льного керуванн€ своЇю увагою, без чого неможливе стале сприйманн€ навчальноњ ≥нформац≥њ. “ак само мало корисною Ї й суто зовн≥шн€ стимул€ц≥€ уваги, коли вчитель кожного разу нагадуЇ: Ђƒ≥ти, слухайте уважно!ї, Ђѕереписуйте приклади уважної, Ђ”важно стежте, €к в≥н читаЇї тощо. ƒаний вплив на школ€р≥в Ї короткочасним. „аст≥ше застосуванн€ таких стимул≥в лише послаблюЇ њх д≥ю.


«агальн≥ рекомендац≥њ до вихованн€ уважност≥ учн≥в звод€тьс€ до наступного. ”чнев≥ сл≥д заздалег≥дь спланувати св≥й час, щоб п≥д час зан€ть не впливали в≥двол≥каюч≥ фактори. ѕриступаючи до зан€ть, необх≥дно належним чином орган≥зувати своЇ робоче м≥сце. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ роботи потр≥бно прибрати письмовий ст≥л.

¬и€в одного компонента уважност≥, наприклад сталост≥, спри€Ї про€вам ≥нших. ќднак не менш важливим Ї генетично-педагог≥чний аспект, €кий маЇ б≥льш складну та приховану сутн≥сть: формуючи один компонент уважност≥, Х тим самим полегшуЇтьс€ формуванн€ решти.

ѕрийоми актив≥зац≥њ уваги:

І потр≥бно привчати учн≥в працювати у р≥зних умовах, тренуючи дов≥льну увагу;

І захоплювати ц≥кавою ≥ важкою працею, формуючи п≥сл€дов≥льну увагу;

І домагатис€ усв≥домленн€ сусп≥льноњ значущост≥ д≥€льност≥ учн€, розвитку моральних €костей;

І пов'€зувати увагу з вимогою дисципл≥ни;

І розвивати ст≥йк≥сть уваги, формувати вольов≥ €кост≥ учн≥в;

І формувати обс€г ≥ розпод≥л уваги €к певну трудову навичку виконанн€ к≥лькох д≥й у високому темп≥;

І формувати переключенн€ уваги вправами переключенн€ уваги з об'Їкта на об'Їкт;

І формувати мотивац≥ю до вивченн€ предмету;

І п≥дтримка творчого п≥дходу до завданн€, формуванн€ здатност≥ в≥дпов≥дально ставитис€ до результату д≥€льност≥;

І школ€р≥в потр≥бно навчати бути уважними €к на уроках, так ≥ у повс€кденному житт≥;

І пост≥йно виховувати в учн≥в ум≥нн€ докладати певних вольових зусиль дл€ посиленн€ уважност≥;

І виховувати увагу через спостережлив≥сть на уроц≥, вдома, на природ≥.

І привчати школ€р≥в до €к≥сного виконанн€ завдань. ”се це Ї запорукою формуванн€ в них уважност≥.

–екомендац≥њ батькам по робот≥ з неуважними д≥тьми:

Ј потр≥бно п≥дтримувати вдома ч≥ткий розпор€док дн€;

Ј п≥д час гри обмежувати дитину лише одним партнером;

Ј уникати неспок≥йних шумних при€тел≥в;

Ј обер≥гати дитину в≥д втоми, оск≥льки це призводить до зниженн€ самоконтролю ≥ п≥двищенн€ г≥перактивност≥;

Ј давати дитин≥ можлив≥сть витрачати зайву енерг≥ю (корисна щоденна ф≥зична активн≥сть на св≥жому пов≥тр≥: тривал≥ прогул€нки, б≥г, спортивн≥ зан€тт€);

Ј у в≥дносинах з дитиною дотримуватис€ Ђпозитивноњ модел≥ї, п≥дкреслювати њњ усп≥хи;

Ј давати дитин≥ лише одне завданн€ на певний пром≥жок часу, щоб вона його зак≥нчила;

Ј заохочувати дитину до вс≥х вид≥в д≥€льност≥, €к≥ вимагають концентрац≥њ уваги.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1662 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

1417 - | 1262 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.