Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ трудового вихованн€
« перших дн≥в в≥д народженн€ дитини батьки виношу≠ють спод≥ванн€, що вона виросте гармон≥йною особист≥стю, усп≥шним спец≥ал≥стом, продовжить њх справу чи реал≥зуЇ зд≥бност≥ ≥ вм≥нн€ у самост≥йно обран≥й сфер≥ д≥€льност≥. Ќамагаючись виховати њњ ц≥леспр€мованою, працелюбною, здатною долати труднощ≥ на шл€ху до мети, вони поклада≠ють спод≥ванн€ ≥ на досв≥д дошк≥льних установ.

“рудове вихованн€ д≥тей покликане забезпечити вир≥≠шенн€ таких завдань:

1. ‘ормуванн€ мотивац≥њ (потреб, ≥нтересу, почутт€ обов'€зку ≥ в≥дпов≥дальност≥), позитивно-емоц≥йного ц≥н≠н≥сного ставленн€ до прац≥ €к до форми бутт€ ≥ способу самореал≥зац≥њ людини.

2. ‘ормуванн€ системи знань, необх≥дних дл€ трудовоњ д≥€льност≥, вибору профес≥њ, соц≥ального, профес≥йного ≥ життЇвого самовизначенн€.

3. ‘ормуванн€ досв≥ду сусп≥льно корисноњ виробничоњ д≥€льност≥, вм≥нн€ використовувати теоретичн≥ знанн€ на практиц≥, здатност≥ до творчост≥.

¬ир≥шенн€ цих завдань в≥дбуваЇтьс€ у процес≥ загаль≠ноосв≥тньоњ п≥дготовки, трудового навчанн€, р≥зноман≥тноњ за зм≥стом ≥ формою трудовоњ д≥€льност≥.

ƒл€ того щоб прац€ стала засобом вихованн€, вона по≠винна бути зм≥стовною, мати особист≥сну ≥ сусп≥льно ко≠рисну значущ≥сть, ч≥тку орган≥зац≥ю. ѕроцес прац≥ сл≥д будувати на моральних засадах (мета, процес, результат). ћоральна сутн≥сть њњ ви€вл€Їтьс€ не лише в бажанн≥ тру≠дитис€, д≥€ти творчо, домагатис€ значущого дл€ себе та ≥н≠ших результату, а й у колективному характер≥ трудовоњ д≥≠€льност≥, що вимагаЇ узгодженн€ мети ≥ д≥й њњ учасник≥в, взаЇморозум≥нн€ ≥ допомоги.

« огл€ду на особливост≥ розвитку д≥тей дошк≥льного в≥≠ку виокремлюють завданн€ трудового вихованн€, пов'€за≠н≥ з формуванн€м ≥ розвитком мотивац≥йноњ сфери, навичок трудовоњ д≥€льност≥, становленн€м особистост≥. ” реальн≥й педагог≥чн≥й практиц≥ воно покликане забезпечити:

1. ¬ихованн€ ≥нтересу до прац≥ дорослих, бережливого ставленн€ до њх результат≥в, поваги до людини-труд≥вника. ѕрац€ Ї особливим видом д≥€льност≥, спр€мованим на створенн€ сусп≥льно значущих результат≥в. ќзнайомлю≠ючись ≥з працею дорослих, дитина бачить трудовий про≠цес, його конкретн≥ результати, п≥знаЇ њх роль у задоволен≠н≥ потреб людини. ќск≥льки дитина в≥д природи схильна до насл≥дуванн€, все ц≥каве њњ приваблюЇ, педагог маЇ широк≥ можливост≥ дл€ спр€муванн€ њњ в≥льноњ д≥€льност≥, ≥н≥ц≥юванн€ певних емоц≥й, прагнень. ¬≥д педагога залежить усв≥домленн€ д≥тьми того, що прац€ потребуЇ ф≥зич≠них ≥ вольових зусиль, ум≥нн€, терп≥нн€.

—пираючись на емоц≥њ д≥тей, бажанн€ брати участь у житт≥ ≥ д≥€льност≥ дорослих, вихователь роз'€снюЇ, що са≠ме працею дорослих створен≥ вс≥ блага, €к≥ њх оточують, на≠голошуючи, що сенс прац≥ пол€гаЇ у створенн≥ необх≥дних дл€ людини благ ≥ розвитку самоњ людини (≥нтелекту, ум≥нь, сили, ц≥леспр€мованост≥, вол≥). якщо прац€ не зор≥≠Їнтована на конкретний результат, не створюЇ необх≥дних сусп≥льству, люд€м ц≥нностей, то вона ≥ не маЇ сусп≥льного значенн€. Ѕажано, щоб вс≥ д≥ти п≥знавали це не лише з≥ сл≥в, а й на конкретних життЇвих прикладах. “ак≥ старанн€ педагога спри€ють формуванню позитивного ставленн€ дитини до прац≥ дорослих, людини-прац≥вника, майстра своЇњ справи, розум≥нню сусп≥льно значущих мотив≥в пра≠ц≥, усв≥домленому прилученню до трудовоњ д≥€льност≥.

2. ‘ормуванн€ навичок трудовоњ д≥€льност≥. ”же в дошк≥льному в≥ц≥ д≥ти намагаютьс€ насл≥дувати працю до≠рослих. —л≥д допомогти њм усв≥домити, що процес маЇ пев≠ну посл≥довн≥сть операц≥й, потребуЇ в≥дпов≥дних старань ≥ вм≥нь. « часом д≥ти починають розум≥ти, що перед тим, €к приступити до прац≥, треба знати њњ мету, у€вити њњ процес ≥ результат, п≥д≥брати необх≥дн≥ засоби (реч≥, комплекс ре≠чей, €кими людина д≥Ї на предмети прац≥) ≥ предмети пра≠ц≥ (сировина, матер≥али тощо), зд≥йснювати ц≥леспр€мова≠н≥ трудов≥ д≥њ, взаЇмод≥€ти з ≥ншими людьми.

—першу д≥ти мають опанувати прост≥ трудов≥ ум≥нн€ (розст≥бати ≥ заст≥бати іудзики, розставл€ти хл≥бниц≥ на столи, поливати рослини), а згодом Ч ц≥л≥сн≥ трудов≥ про≠цеси (накрити ст≥л до сн≥данку чи об≥ду, випрасувати б≥≠лизну л€льки, прибрати в куточку природи тощо). ќволод≥нн€ трудовими навичками розширюЇ можливост≥ д≥тей щодо участ≥ у простих трудових процесах вдома, дит€чому садку, виховуЇ самост≥йн≥сть, ≥н≥ц≥ативу, впевнен≥сть у своњх силах.

ѕост≥йна участь у р≥зних видах прац≥ формуЇ вм≥нн€ ≥ звичку працювати регул€рно, переборювати труднощ≥, ви≠ховуЇ орган≥зован≥сть, самост≥йн≥сть, вольов≥ €кост≥ осо≠бистост≥.

ќрган≥зовуючи трудову д≥€льн≥сть д≥тей дошк≥льного в≥ку, педагог маЇ бути особливо уважним до њх ≥ндив≥ду≠альних особливостей, спри€ти виробленню ≥ндив≥дуального стилю трудовоњ д≥€льност≥, оволод≥нню своЇр≥дними прийомами роботи. ÷е забезпечить максимальне викорис≠танн€ ц≥нних особливостей характер≥в д≥тей, њх ставленн€ до прац≥, компенсуЇ те, що перешкоджаЇ усп≥ху в робот≥.

3. ¬ихованн€ особистост≥ дитини у процес≥ њњ трудовоњ д≥€льност≥. ÷€ група завдань передбачаЇ вихованн€ в≥дпов≥дальност≥, самост≥йност≥, ц≥леспр€мованост≥, ≥н≥ц≥ативи й витримки. Ѕез них неможливе формуванн€ основ працелюбства (звички до трудових зусиль, готовност≥ брати участь у трудов≥й д≥€льност≥, вм≥нн€ доводити розпочату справу до завершенн€). ѕедагоги, батьки мають зважати, що орган≥зм, псих≥ка дошк≥льник≥в швидко втомлюютьс€ в≥д одноман≥тноњ, складноњ роботи, ≥ регулювати обс€г ≥ тривал≥сть конкретних роб≥т, чергуючи елементи статич≠ного й динам≥чного навантаженн€. ќптим≥зац≥€ трудових зусиль д≥тей вбереже њх в≥д розчарувань, непом≥рноњ вто≠ми, що Ї важливими передумовами њх позитивного став≠ленн€ до прац≥.

–озвиток особистост≥ дитини обумовлений такими особ≠ливост€ми прац≥:

Ч результативн≥сть, €ка спри€Ї вихованню ц≥леспр€≠мованост≥, звички доводити почату справу до к≥нц€, адже плануванн€ майбутнього результату, необх≥дн≥сть вико≠нанн€ запланованого, можлив≥сть використанн€ результа≠ту спонукають дитину серйозно ставитис€ до роботи;

Ч творчий характер, що розвиваЇ налаштован≥сть ди≠тини на пошук, удосконаленн€ своЇњ прац≥ ≥ себе у прац≥; немаЇ нетворчоњ прац≥, оск≥льки за будь-€ких обставин ди≠тина маЇ змогу зробити щось по-новому, не так, €к завжди, знайти нов≥ форми взаЇмод≥њ з однол≥тками.

Ѕудучи спр€мованим на особист≥сний розвиток дити≠ни, трудове вихованн€ д≥тей дошк≥льного в≥ку пов'€зане з ф≥зичним, моральним, розумовим вихованн€м.  онкретн≥ його завданн€, форми орган≥зац≥њ трудовоњ д≥€льност≥ д≥тей зумовлен≥ €к виховними можливост€ми прац≥, так ≥ в≥ко≠вими особливост€ми дошк≥льн€т.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 378 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1532 - | 1370 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.