Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬≥кова пер≥одизац≥€ дитинства
ќсобист≥сть Ї багатор≥вневою системою, €ка поетапно формуЇтьс€ впродовж усього житт€.

 ожен в≥к Ї €к≥сно особливим етапом ≥ характеризуЇть≠с€ багатьма зм≥нами. ќсобливост≥ в≥ку залежать в≥д умов житт€, стосунк≥в з людьми, р≥вн€ розвитку психолог≥чноњ структури особистост≥, знань ≥ мисленн€, сукупност≥ пев≠них ф≥з≥олог≥чних ознак. ” житт≥ людини виокремлюють дошк≥льний, шк≥льний в≥ков≥ пер≥оди ≥ пер≥од соц≥альноњ зр≥лост≥ Ч доросл≥сть.  ожен ≥з них складаЇтьс€ з в≥дпо≠в≥дних в≥кових етап≥в, €к≥ характеризуютьс€ певними особливост€ми.

 ритер≥€ми розвитку дитини Ї анатом≥чн≥, ф≥з≥олог≥ч≠н≥, психолог≥чн≥, педагог≥чн≥, ф≥зичн≥ показники стану ор≠ган≥зму. ƒо анатом≥чних належать розвиток к≥стковоњ, м'€зовоњ, серцево-судинноњ та статевоњ систем. ‘≥з≥олог≥чн≥ охоплюють показники д≥€льност≥ орган≥в диханн€, крово≠об≥гу, залоз внутр≥шньоњ секрец≥њ, нервовоњ системи. ѕсихолог≥чн≥ показники в≥дображають особливост≥ сприйн€т≠т€, пам'€т≥, у€ви, мисленн€, мовленн€, темпераменту, ха≠рактеру. ѕоказниками ф≥зичного розвитку Ї зр≥ст, вага, обс€г грудноњ кл≥тки, стан м'€з≥в. ѕедагог≥чн≥ критер≥њ визначають можливост≥ розумового, морального, трудово≠го, естетичного, ф≥зичного вихованн€ дитини.

—воЇр≥дне баченн€ умов ≥ руш≥йних сил розвитку люд≠ських €костей на стад≥њ дитинства, законом≥рностей пере≠б≥гу ф≥з≥олог≥чних, сенсорних, емоц≥йних, вольових та п≥≠знавальних процес≥в, особливостей формуванн€ дитини €к особистост≥ засв≥дчуЇ народний досв≥д вихованн€, зг≥дно з €ким пер≥одизац≥€ дитинства зд≥йснювалас€ за принци≠пом раннього залученн€ до прац≥:

Ч в≥д народженн€ до 2Ч3-х рок≥в Ч д≥ти, €к≥ потребу≠ють особливоњ оп≥ки батьк≥в та ≥нших член≥в с≥м'њ (Ђћатер≥ з рук не виходить, матер≥ по п'€тах ходитьї);

Ч в≥д 3-х до 14-ти рок≥в -- п≥дготовка до активного житт€. ” межах цього етапу вир≥зн€ють два пер≥оди: 1) до 7 рок≥в (Ђдо пастухаї); 2) в≥д 7 до 14 рок≥в. ѕ'€тир≥чна дитина Ч вже Ђп≥дпасичї, допомагаЇ старшим д≥т€м, а в 6Ч 7 рок≥в (Ђ€к зуби почнуть випадатиї) Ч уже пастух. ƒ≥в≠чинка Ђгод з шести т€гаЇ греб≥нку з валом, коли мати пр€деї, а з 7Ч8 рок≥в починаЇ пр€сти;

Ч в≥д 14 до 17Ч18 рок≥в Ч Ђготова робоча силаї.

ян јмос  оменський основою в≥ковоњ пер≥одизац≥њ вважав етапи вихованн€, кожен з €ких триваЇ ш≥сть ро≠к≥в: материнська школа, навчанн€ у початков≥й школ≥; навчанн€ в г≥мназ≥њ; завершенн€ навчанн€. ‘ранцузький педагог-гуман≥ст ∆ан-∆ак –уссо (1712 Ч1778) виокрем≠лював два пер≥оди розвитку: в≥д народженн€ до 2 рок≥в (час ф≥зичного вихованн€); в≥д 2 до 12 рок≥в (пер≥од роз≠витку Ђзовн≥шн≥х почутт≥вї).  ост€нтин ”шинський вважав перш≥ с≥м рок≥в житт€ пер≥одом першого дитинства ≥ п≥дготовки до шк≥льного навчанн€.

«г≥дно з концепц≥€ми пер≥одизац≥њ дошк≥льного ди≠тинства виокремлюють три головн≥ пер≥оди розвитку про≠т€гом перших шести рок≥в житт€ дитини, кожен з €ких Ї кроком до загальнолюдських ц≥нностей, нових можливос≠тей п≥знавати, емоц≥йно освоювати ≥ перетворювати св≥т. ÷≥ пер≥оди в≥дмежован≥ один в≥д одного р≥внем псих≥чного розвитку дитини.  ожен попередн≥й створюЇ умови дл€ наступного, њх посл≥довн≥сть не може бути штучно Ђзм≥не≠наї у час≥: немовл€чий пер≥од (перший р≥к житт€), раннЇ дитинство (в≥д одного до 3-х рок≥в), дошк≥льне дитинство (в≥д 3-х до 6Ч7-ми рок≥в).

—учасна психолог≥€ вир≥зн€Ї так≥ пер≥оди загального дитинства:

Ч немовл€ (в≥д народженн€ до року; окремо акценту≠Їтьс€ на першому м≥с€ц≥ €к пер≥од≥ народженост≥);

Ч переддошк≥льне (раннЇ) дитинство (в≥д 1 року до « рок≥в);

Ч дошк≥льне дитинство (в≥д 3 до 6 рок≥в);

Ч молодший шк≥льний в≥к (в≥д б до 11 Ч12 рок≥в);

Ч середн≥й шк≥льний в≥к (п≥дл≥тковий) (в≥д 12 до 15 рок≥в);

Ч старший шк≥льний в≥к (юнацький) (в≥д 15 до 18 рок≥в).

ѕедагог≥чна в≥кова пер≥одизац≥€, що виходить ≥з зав≠дань вихованн€ д≥тей на р≥зних етапах дошк≥льного ди≠тинства ≥ в≥дображаЇ практику њхнього навчанн€ ≥ вихо≠ванн€ у дошк≥льних закладах, зумовлюЇ под≥л дитинства на ранн≥й в≥к (в≥д народженн€ до 2 рок≥в), молодший до≠шк≥льний в≥к (в≥д 2 до 4 рок≥в), середн≥й дошк≥льний в≥к (в≥д 4 до 5 рок≥в), старший дошк≥льний в≥к (в≥д 5 до 6 Ч 7 рок≥в). ќсобливо важливий останн≥й р≥к дошк≥льного ди≠тинства, €кий передуЇ навчанню в школ≥. ѕрограми вихо≠ванн€ д≥тей у дошк≥льних закладах складен≥ за окремими роками житт€ або в≥ковими пер≥одами дл€ конкретизац≥њ завдань, зм≥сту ≥ метод≥в вихованн€ ≥ навчанн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 854 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1741 - | 1343 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.