Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ ≥дењ педагог≥в-новатор≥в
ƒе€к≥ гуман≥стичн≥ поради-запов≥д≥ ¬.ќ.—ухомлинського педагогам практикам: що найважлив≥ше у вчительськ≥й прац≥? - «нати дитину; легше любити весь св≥т, н≥ж одну дитину; вихованн€ лише тод≥ стаЇ реальною силою, коли воно ірунтуЇтьс€ на в≥р≥ в дитину; д≥ти повинн≥ приносити з≥ школи рад≥сть; жодна дитина не повинна в≥дчувати, що вона невдаха, що вона незд≥бна; без зд≥йсненн€ над≥й не можна у€вити соб≥ правильного вихованн€ д≥тей; без заохоченн€ неможливе просуванн€ вперед; покаранн€ - не сила, а слабк≥сть виховател€! —ила в св≥домост≥, а не в страху! Ќе допускайте окрик: "—ильн≥" засоби св≥дчать про ваше безсилл€; њм, важким д≥т€м, не вистачаЇ головного - турботи, ласки, доброти. ƒайте њм це - ≥ вони перестануть бути важкими; €кщо хочеш, щоб дитина була чесною, не закривай в≥д нењ на замок те, що дл€ нењ Ї привабливим; чим би не вабив д≥тей вогник, €ким Ї дл€ них учитель, у ц≥й приваблююч≥й сил≥ завжди Ї найголовн≥ше - Їдн≥сть духовного житт€ вчител≥в ≥ учн≥в; у сто раз≥в б≥льше потр≥бно знати н≥ж ви спов≥щаЇте учн€м; поганий вчитель п≥дносить ≥стину, хороший вчить њњ знаходити; чим б≥льше знатимуть учн≥ про те, що не передбачено програмою, тим ц≥кав≥шою стане дл€ них ц€ наука; творча прац€, захопленн€ улюбленою справою - це найв≥рн≥ший шл€х до серц€ дитини; школа стаЇ справжн≥м осередком культури лише тод≥, коли в н≥й панують чотири культи: культ Ѕатьк≥вщини, культ людини, культ книги ≥ культ р≥дного слова.

¬.‘. Ўаталов - учитель математики. ¬≥н висуваЇ так≥ педагог≥чн≥ ≥дењ: вс≥ д≥ти талановит≥, вс≥ д≥ти - без вин€тку! - здатн≥ усп≥шно оволод≥ти шк≥льною програмою; позиц≥€ вчител€: вчитель повинен допомагати учнев≥ усв≥домити себе особист≥стю, пробудити потребу в п≥знанн≥ себе, житт€, св≥ту, виховати в ньому почутт€ людськоњ г≥дност≥, складова €кого - усв≥домленн€ в≥дпов≥дальност≥ за своњ вчинки перед


собою, товаришами, школою, сусп≥льством; попереду - теор≥€; уроки в≥дкритих думок -пов≥домленн€; щадна педагог≥ка: ¬еренчук, √убенко, ™втушенко... до побаченн€ (решта залишаютьс€ на консультац≥ю, але н≥хто про це не знаЇ ≥ њм не доведетьс€ червон≥ти); незвичайне краще запам'€товуЇтьс€; зорова пам'€ть механ≥зм над≥йност≥; письмове ≥ магн≥тофонне опитуванн€; опорн≥ сигнали; без страху й докору; принцип в≥дкритих перспектив; оц≥нювати по заслуз≥ щодн€; батькам теж потр≥бна перспектива; навчанн€ - процес колективний; поважайте акселерат≥в!; метод ланцюжка (перев≥рка розв'€занн€ задач); учень повинен вчитис€ переможно.

’арактерною особлив≥стю досв≥ду ¬..‘. Ўаталова Ї: вид≥ленн€ таких доз навчального матер≥алу, €к≥ охоплюють головне, ≥стотне в ньому, навчанн€ школ€р≥в алгоритм≥в виконанн€ навчальних завдань, широке залученн€ школ€р≥в до самост≥йного виконанн€ навчальних завдань у школ≥ ≥ вдома, оперативний контроль за засвоЇнн€м навчального матер≥алу вс≥ма учн€ми класу. ѕозитивним у цьому досв≥д≥ Ї намаганн€ вид≥лити в навчальному матер≥ал≥ най≥стотн≥ш≥ елементи. ѕроте сл≥д мати на уваз≥, що прагненн€ до скороченн€ терм≥н≥в вивченн€ навчального предмета за рахунок концентруванн€ уваги т≥льки на головних моментах зм≥сту, без певного сп≥вставленн€ њх з допом≥жними елементами знань, без зд≥йсненн€ учн€ми самоњ операц≥њ вид≥ленн€ ≥стотного в матер≥ал≥, може призвести до зниженн€ розвиваючого впливу навчанн€, €кщо не прийн€ти спец≥альних засоб≥в. —аме таким засобом Ї система самост≥йноњ роботи по розв'€зуванню задач. јле надто великий обс€г задач з математики ≥ ф≥зики може знизити ≥нтерес учн≥в до ≥нших предмет≥в.

™. ћ. ≤льњн - учитель-ф≥лолог висуваЇ так≥ педагог≥чн≥ ≥дењ: пошук опори (зв'€зок з житт€м); побудова уроку на основ≥ "€скравоњ конструктивноњ детал≥", складного "морального питанн€", творчого прийому; скупа подробиц€ ≥ не т≥льки спостер≥гати; мистецтво запитанн€; пробудити в≥двагу висловитис€; запитуйте - в≥дпов≥даю; здивувались - побачили!; завоювати увагу; про все ≥ при вс≥х; навчити сп≥впрацювати.

≤.ѕ. ≤ванов: д≥ти сам≥ вибирають предмет прац≥ ≥ нам≥чають систему заход≥в; намагаютьс€ надати сусп≥льну значим≥сть справ≥; сам≥ розпод≥л€ють м≥ж собою обов'€зки ≥ виконують њх; самоанал≥з д≥€льност≥ ≥ самооц≥нка виконаних справ; орган≥зац≥€ дит€чого самовр€дуванн€ на демократичних засадах.

≤дењ педагог≥ки сп≥впрац≥: використанн€ багатства стосунк≥в у колектив≥ у виховних ц≥л€х; продумуванн€ форм ≥ метод≥в роботи з таким розрахунком, щоб д≥ти взаЇмовиховувались; навчанн€ учн≥в анал≥зувати свою д≥€льн≥сть ≥ стосунки, Їдн≥сть педагог≥в ≥ учн≥в у навчально-виховному процес≥; уч≥нн€ без примусу; оптим≥стичний погл€д на учн€, його можливост≥; формуванн€ в учн€ об'Їктивноњ самооц≥нки ≥ ставленн€ до оточуючоњ д≥йсност≥.

3. ѕлануючи вт≥ленн€ в практику дос€гнень педагог≥чноњ науки, передбачають: а) п≥дготовку науково-методичних рекомендац≥й ≥ розробку необх≥дноњ документац≥њ дл€ прац≥вник≥в школи; б) проведенн€ ≥нструктивно-методичних нарад з кер≥вництвом школи ≥ активом учител≥в; в) розпод≥л функц≥й м≥ж вс≥ма учасниками вт≥ленн€; г) наданн€ оперативноњ допомоги кер≥вництву школи у плануванн≥ ≥ проведенн≥ методичного навчанн€ ≥ самоосв≥ти вчител≥в з вт≥люваноњ проблеми; д) ч≥тке вид≥ленн€ основних етап≥в вт≥ленн€ ≥ пов'€заного з ним методичного навчанн€, щоб воно стало доступним дл€ вчител≥в; е) проектуванн€ системи заход≥в морально-психолог≥чного стимулюванн€ прац≥вник≥в школи, €к≥ беруть участь у вт≥ленн≥; Ї) оперативний контроль за ходом вт≥ленн€, ви€вленн€ типових труднощ≥в ≥ недол≥к≥в, внесенн€ коректив до методичних матер≥ал≥в, до зм≥сту методичного навчанн€, до


темпу ≥ етап≥в вт≥ленн€; ж) анал≥з результат≥в вт≥ленн€ в к≥нц≥ навчального року ≥ визначенн€ нових перспектив роботи над ц≥Їю темою.

ўоб переконати педагог≥в у корист≥ в≥д вт≥ленн€ педагог≥чних ≥дей, необх≥дно показати: а) зумовлен≥сть цих ≥дей сусп≥льними потребами, вимогами, €к≥ ставл€тьс€ перед школою; б) €к≥ результати у навчанн≥ ≥ вихованн≥ будуть дос€гнут≥; в) €к вт≥ленн€ позначитьс€ на вир≥шенн≥ ≥нших навчально-виховних завдань; г) вплив вт≥ленн€ на вдосконаленн€ ≥ рац≥онал≥зац≥ю прац≥ учител≥в ≥ учн≥в; д) спадкоЇмн≥сть нових ≥дей з вже на€вними у шк≥льн≥й практиц≥, особливо в передовому досв≥д≥ вчител≥в, що доведе можлив≥сть застосуванн€ њх у дан≥й школ≥; е) результати досв≥ду ≥нших шк≥л, що усп≥шно вт≥люють цю наукову ≥дею; Ї) пор≥вн€льн≥ д≥аграми, схеми, таблиц≥, що довод€ть ефективн≥сть нових прийом≥в роботи.

Ќа нин≥шньому етап≥ розвитку педагог≥чноњ науки можуть бути ≥ вт≥лен≥ в практику навчально-виховноњ роботи школи так≥ педагог≥чн≥ новац≥њ: шл€хи оптим≥зац≥њ навчально-виховноњ роботи; диференц≥йоване навчанн€ в школ≥; методика попередженн€ ≥ подоланн€ педагог≥чноњ занедбаност≥ учн≥в та ≥нш≥.

4. Ќаукова орган≥зац≥€ педагог≥чноњ прац≥ (ЌќЎ≤) - це система зд≥йсненн€ науково обірунтованих заход≥в, спр€мованих на систематичне вдосконаленн€ педагог≥чноњ прац≥ ≥ њњ умов, тобто на забезпеченн€ максимальноњ ефективност≥ навчанн€ ≥ вихованн€ учн≥в при рац≥ональному використанн≥ часу, сил, засоб≥в €к педагога, так ≥ учн≥в.

Ќќѕѕ включаЇ в себе так≥ важлив≥ вм≥нн€: а) працювати, безперервно вдосконалюючи прийоми ≥ методи прац≥; б) вчитис€ тому, €к треба працювати, ≥ вчити тому вм≥нню ≥нших; в) безперервно вдосконалювати ≥ рац≥онально використовувати умови прац≥.

” загальному комплекс≥ проблем Ќќѕѕ сл≥д вид≥лити три проблеми, що складають њњ основу:

1. ≈коном≥€, рац≥ональне використанн€ часу.

2. —творенн€ ≥ рац≥ональне використанн€ спри€тливих умов прац≥ та
в≥дпочинку.

3. ћаксимальне п≥клуванн€ про здоров'€ ≥ всеб≥чний розвиток вс≥х учасник≥в
трудового процесу.

«агальний зм≥ст Ќќѕѕ включаЇ в себе: а) Ќќѕ педагога; б) Ќќѕ учн€; в) наукову орган≥зац≥ю педагог≥чного процесу €к певного виду прац≥; г) Ќќѕ в адм≥н≥стративн≥й робот≥; д) розробку основ систематичного вдосконаленн€ орган≥зац≥њ вс≥Їњ педагог≥чноњ роботи, щоб прискорити ≥ пол≥пшити оволод≥нн€ учн€ми необх≥дними в т≥й чи ≥нш≥й галуз≥ знанн€ми та вм≥нн€ми шл€хом рац≥онального п≥дбору необх≥дного матер≥алу, ефективноњ його подач≥, максимальноњ активност≥ учн≥в у процес≥ навчанн€ ≥ вихованн€; е) розробку застосуванн€ цих основ дл€ конкретних вид≥в педагог≥чноњ практики; Ї) навчанн€ учн≥в основ Ќќѕ шл€хом: викладанн€ Ќќѕ €к особливого предмета, особистого прикладу педагога (систематичне вдосконаленн€ ним орган≥зац≥њ своЇњ прац≥, ус≥Їњ д≥€льност≥, навчанн€ елемент≥в Ќќѕ у процес≥ вивченн€ основ наук), орган≥зац≥ю вс≥Їњ д≥€льност≥ учн≥в на основ≥ принцип≥в Ќќѕ; ж) вдосконаленн€ управл≥нн€ ≥ самоуправл≥нн€; з) оптим≥зац≥ю умов прац≥ ≥ в≥дпочинку. «апитанн€ ≥ завданн€

1. ¬ивчити ≥ описати досв≥д роботи з фаху (або класного кер≥вника) одного з вчител≥в школи. « результатами досл≥дженн€ виступити на сем≥нарському зан€тт≥.


2. ¬ивчити систему роботи з проблем вт≥ленн€ в навчально-виховний процес
результат≥в досл≥дженн€ психолога-педагог≥чног науки. « результатами
досл≥дженн€ виступити на сем≥нарському зан€тт≥.

3. ƒайте самост≥йну оц≥нку "педагог≥ц≥ сп≥впрац≥". ѕокаж≥ть, з чим ¬и
погоджуЇтесь, а що вважаЇте неправильним.

–екомендована л≥тература: 4; 11: 38; 43.

Ћ≤“≈–ј“”–ј

1. јлексюк A.M. «агальн≥ методи навчанн€ в школ≥. -  ., 1973.

2. Ѕабанский ё. . ќптимизаци€учебно-воспитательного процесса. - ћ., 1982.

 

3. Ѕабанский ё. ., ѕобедоносцев √.ѕ.  омплексний подход к воспитанию
школьников. -ћ., 1980.

4. Ѕабанский ё. . ѕроблеми повь≥шени€ зффективности педагогического
исследован€. -ћ., 1988.

 

5. Ѕегей ¬.ћ ”правл≥нн€ загальноосв≥тньою школою на демократичних засадах.
-Ћьв≥в, 1995.

6. Ѕезпалько ¬.ѕ. ѕрограммированное обучение. - ћ., 1970.

7. ¬ащенко √. ¬иховний ≥деал. - ѕолтава, 1992.

 

8. √алузинский¬.ћ. »ндивидуальньњй подход в воспитании учащегос€. -  .,
1982.

9. √ласс ƒж., —тонен ƒж. —татистические методь≥ в педагогике й психологии. -
ћ.,1976.

 

10. √оломшток ј.≈. ¬ь≥бор профессии й воспитание личности школьника. - ћ.,
1979.

11. ƒержавна нац≥ональна програма "ќсв≥та" ("”крањна XXI стол≥тт€"). -  .,
1994.

12. ƒержавн≥ стандарти загальноњ середньоњ осв≥ти в ”крањн≥. -  ., 1997.

13. ƒидактика современной школьњ. -  , 1987.

14. ∆уравлев ¬.…. ѕедагогика в системе наук о человеке. - ћ., 1990.

15. «агв€зинский¬.». ”читель как исследователь. - ћ., 1980.

16. «акон ”крањни "ѕро мови". - ., 1991.

17. «акон ”крањни "ѕро осв≥ту". -  , 1991.

18.  абалевский ƒ.Ѕ. ¬оспитание ума й сердца. - ћ., 1989.

19.  овалев —.¬. ѕсихологи€ семейньњх отношений. - ћ., 1987.

20.  онцепц≥€ середньоњ загальноосв≥тньоњ школи ”крањни. -  , 1990.

21.  онцепц≥€ позакласноњ виховноњ роботи в загальноосв≥тн≥й школ≥. - , 1991.

22.  онцепц≥€ безперервноњ системи нац≥онального вихованн€. -  ., 1994.

23.  онцепц≥€ школи новоњ генерац≥њ - украњнськоњ нац≥ональноњ школи-родини.
- , 1994.

24.  оротов ¬.ћ. ќбща€ методика учебно-воспитательного процесса. - ћ.,
1983.

25.  орот€ЇвЅ.≤. ћетоди навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥ учн≥в,  ., 1991.

26.  расовицкий ћ.ё. ќт педагогической науки к практике. -  ., 1990.

27.  узь ¬.√., –уденко ё.ƒ., —ерг≥йчук 3.0. ќснови нац≥онального вихованн€. -
”мань, 1993.

28.  равець ¬.ѕ. ѕсихолог≥€ с≥мейного житт€. - “ерноп≥ль, 1995.

29. ћаркова ј. . ‘ормирование мотивации ученн€ в школьном возрасте. -


M.,1983.

30. ћартинюк ≤.¬. Ќац≥ональне вихованн€: теор≥€ ≥ методолог≥€. -  ., 1995.

31. ћатюша ≤. . √уман≥зац≥€ вихованн€ ≥ навчанн€ в загальноосв≥тн≥й школ≥. -
 ., 1995.

32. ћахмутов ћ.». “еори€ й практика проблемного обучени€. - ћ, 1972.
««.ћоскалець ¬.ѕ. ѕсихолог≥чне обгрунтуванн€ украњнськоњ нац≥ональноњ

школи. - , 1994.

34. Ќатанзон «.Ў. “рудньњй ученик й педагогический коллектив. - ћ., 1984. 35.Ќеменскийѕ.ћ. ћудрость красоть≥. - ћ., 1981.

36. ќнищук ¬.ќ. —труктура ≥ методика уроку в школ≥. -  ., 1973.

37. ѕедагог≥ка/«а ред. ћ.ƒ.ярмаченка. - ., 1986.

38. ѕедагог≥чний пошук. -  , 1989.

39. ѕисарчук ≈.ј.,  ухта A.M. ≈колог≥чне вихованн€ учн≥в. -  ., 1985.

40. ѕ≥дласий ≤.ѕ. як п≥дготувати ефективний урок. -  ., 1989.

41. ѕостовий ¬.√. —учасна с≥м'€ та њњ педагог≥ка. -  ., 1994.

42. ѕриходько Ќ.». ѕедагогические основь≥ ученического самоуправлени€. -
ћ., 1990.

43. –аченко ».ѕ. Ќќ“ в школе. - ћ., 1982.

44. –увинськи Ћ. …. ¬оспитание й самовоспитание школьников. - ћ., 1969.
45.—тельмахович ћ.√. Ќародна педагог≥ка. -  , 1985.

46. —тельмахович ћ.√. “еор≥€ ≥ практика украњнського нац≥онального
вихованн€. -≤вано-‘ранк≥вськ, 1996.

47. —ухомлинский¬.ј. ћудра€власть коллектива. - ћ., 1983.
48.—ухомлинський ¬.ќ. як виховати справжню людину. -  , 1976.

49. —ухомлинський¬.ќ. Ќародженн€ громад€нина. - ., 1977.

50. —ухорський —.‘. —истема обл≥ку усп≥шност≥ в школ≥. -  , 1968.

51. “естова перев≥рка знань. -  , 1973.

52. “радиц≥њ украњнськоњ етнопедагог≥ки та њњ використанн€ в навчально-
виховн≥й робот≥ школи. -  ., 1993.

53. ”крањнська нац≥ональна система вихованн€. -  , 1991.

54. ”крањнська душа. -  ., 1992.

55. ‘≥цула ћ.ћ. јнтиалкогольна виховна робота в школ≥. -  , 1984.

56. ‘≥цула ћ.ћ. ѕедагог≥чн≥ проблеми перевихованн€ учн≥в. -  , 1981.

57. ‘≥цула ћ. ћ. ѕравове вихованн€ учн≥в. -  ., 1997.

58.÷етлин B.C. Ќеуспеваемость школьников й ее предупреждение. -ћ., 1977.

59. „удновский ¬.«., ёркевич B.C. ќдаренность: дар или испь≥тание. - ћ.,
1990.

60. Ўилова ћ.ѕ. »зучение воспитанности школьников. - ћ., 1982.

61. Ўпак ќ.“. ≈коном≥чне вихованн€ учн≥в. -  , 1985.

62. ян≥в ¬. ”крањнська вдача ≥ наш виховний ≥деал. - ћюнхен - “ерноп≥ль, 1992.

63. яремчук ¬.ƒ. Ќац≥ональн≥ проблеми загальноосв≥тньоњ школи ”крањни:
≥стор≥€ ≥ сучасн≥сть. -  , 1993.

«ћ≤—“ ѕ≈–≈ƒћќ¬ј

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 672 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1257 - | 1286 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.