Лекции.Орг
 

Категории:


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

Алгоритмдеу негіздері» тақырыбы бойынша тест сұрақтары1. Берілген есептің шығару жолын реттелген амалдар тізбегі түріне келтіру ________ деп аталады:

A) Орындаушы

B) Алгоритм

C) Интерпретатор

D) Транслятор

E) Компилятор

2. Алгоритм сөзі қай ұлы математиктің есімімен аталған?

A) Ада Лавлейс

B) Вильгельм Лейбниц

C) Чарльз Бэббидж

D) Мухаммед ибн мұса аль-Хорезми

E) Джон фон Нейман

2. Алгоритм ұғымын және оның қасиеттерін зерттейтін математиканың бөлімі қалай аталады?

A) автоматтар теориясы

B) сандық әдістер

C) алгоритмдер теориясы

D) математикалық талдау

E) функционалдық талдау

3. Алгоритммен анықталған амалдарды орындауға қабілетті кейбір абстрактілі немесе шынайы жүйе ________ деп аталады:

A) Орындаушы

B) Алгоритм

C) Интерпретатор

D) Транслятор

E) Компилятор

4. Алгоритм орындаушысына қатысты емес сипаттаманы атаңыз:

A) Орта

B) Компилятор

C) Элементарлық әрекеттер

D) Бұйрықтар (командалар) жүйесі

E) Қайтарулар

5. Әртүлі бастапқы мәліметтері бар бүкіл біртипті есептерді шешуге қолданылуын сипаттайтын алгоритмнің қасиеті:

A) Түсініктілік

B) Дискреттілік

C) Анықтылық

D) Нәтижелілік

E) Көпшілікке бірдейлігі

6. Алгоримді орындау үшін не істеу керектігін сипаттайтын қасиеті:

A) Түсініктілік

B) Дискреттілік

C) Анықтылық

D) Нәтижелілік

E) Көпшілікке бірдейлігі

7. Шекті қадамдар санында алгоритмнің белгілі бір шешімге келтіретін қасиеті:

A) Түсініктілік

B) Дискреттілік

C) Анықтылық

D) Нәтижелілік

E) Көпшілікке бірдейлігі

8. Алгоритмнің қадамдарының біртекті анық сипатталып және орындаушының дербес әрекеттерін болдырмайтын қасиеті:

A) Анықтылық

B) Түсініктілік

C) Дискреттілік

D) Нәтижелілік

E) Көпшілікке бірдейлігі

9. Есепті шешу процесін қарапайым амалдардың тізбектеліп орындалуы түрінде сипаттайтын алгоритм қасиеті:

A) Түсініктілік

B) Анықтылық

C) Дискреттілік

D) Нәтижелілік

E) Көпшілікке бірдейлігі

10. Алгоримді жазу формаларына қайсысы қатысты емес?

A) Сөздік

B) Дыбыстық

C) Графиктік

D) Псевдокодтар

E) Программалық

11. Суретте бейнеленген блок-схема конструкциясының атқаратын қызметі?

A) Амалдарды орындау

B) Алгоритмнің басы-соңы

C) Процедураны шақыру

D) Мәліметтерді енгізу/шығару

E) Алғышартты цикл

12. Суретте бейнеленген блок-схема атқаратын конструкциясының қызметі?

A) Амалдарды орындау

B) Алгоритмнің басы-соңы

C) Процедураны шақыру

D) Мәліметтерді енгізу/шығару

E) Алғышартты цикл

13. Суретте бейнеленген блок-схема атқаратын конструкциясының қызметі?

A) Амалдарды орындау

B) Алгоритмнің басы-соңы

C) Процедураны шақыру

D) Мәліметтерді енгізу/шығару

E) Алғышартты цикл

14. Суретте бейнеленген блок-схема атқаратын конструкциясының қызметі?

A) Амалдарды орындау

B) Алгоритмнің басы-соңы

C) Процедураны шақыру

D) Мәліметтерді енгізу/шығару

E) Алғышартты цикл

15. Суретте бейнеленген блок-схема конструкциясының атқаратын қызметін көрсетіңіз:

 

A) Амалдарды орындау

B) Алгоритмнің басы-соңы

C) Процедураны шақыру

D) Мәліметтерді енгізу/шығару

E) Циклдік процесс

16. Суретте бейнеленген блок-схема конструкциясының атқаратын қызметі қандай?

A) Амалдарды орындау

B) Алгоритмнің басы-соңы

C) Мәліметтерді енгізу/шығару

D) Нәтижені баспаға шығару

E) Процедураны шақыру

17. Қандай алгоритмдер мәліметтермен біртүрлі әрекеттердің бірнеше рет қайталануын қарастырады?

A) Циклдік

B) Сызықтық

C) Тармақталған

D) Ағаш тәрізді

E) Тізбекті

18. Амалдар тізбегінің бірінен кейін бірі орындалуын қамтамасыз ететін алгоритм түрін көрсетіңіз:

A) Тармақталған

B) Циклдік

C) Аралас

D) Сызықты

E) Рекурсивті

19. Орындалу барысында командалардың ілесу тәртібі кейбір шарттардың тексерілу нәтижесіне байланысты болатын алгоритмді _________ деп атайды:

A) Циклдік

B) Тармақталған

C) Сызықты

D) Рекурсивті

E) Векторлық

20. Бағдарламаны құрастырудың қай кезеңінде синтаксистік қателер табылады және түзетіледі?

A) Есептің қойылымы

B) Есепті алгоримдеу

C) Программаны трансляциялау

D) Программа жұмысының нәтижелерін талдау

E) Сүйемелдеу

21. Программаны құрастырудың қай кезеңінде есеп құрастырылып, оны шешу тәсіл таңдалынады?

A) Есепті алгоримдеу

B) Іске асыру

C) Тестілеу

D) Есептің қойылымы

E) Программадағы соңғы өнімді тексеру

22. Қандай алгоритмдер мүмкін болатын қадамдардың біріне өтуді қамтамасыз етеді?

A) Сызықтық

B) Циклдік

C) Тармақталған

D) Рекурсивті

E) Тізбекті

23. Алгоритмнің анықтылық (детерминділік) қасиетіне қойылатын талабы:

A) Алгорим әрекеттері айқын және біртекті анықталуы қажет

B) Алгоритм жасырын қателіктерден тұрмауы қажет

C) Нәтиже берілген қадамдар санында алынбауы тиіс

D) Алгоритм кез-келген есептер класын шешуге жарамды болуы қажет

E) Алгоритм әрекеттері біртекті емес анықталуы мүмкін

24. Алгоримнің графиктік формада бейнеленуі – бұл:

A) Алгоримді график түрінде бейнелеу

B) Алгоримді бір-бірімен тізбектеле байланысқан геометриялық фигуралар түрінде бейнелеу

C) Алгоримнің әрбір қадамын сөздік формада бейнелеп жазу

D) Алгоримді кесте түрінде бейнелеу

E) Алгоримді операторлардың тізбегі ретінде бейнелеу

25. Алгоримнің сөздік формада бейнеленуі – бұл:

A) Алгоримнің әрбір қадамын сөздік формада бейнелеп жазу

B) Алгоримді график түрінде бейнелеу

C) Алгоримді бір-бірімен тізбектеле байланысқан геометриялық фигуралар түрінде бейнелеу

D) Алгоримді кесте түрінде бейнелеу

E) Алгоримді операторлардың тізбегі ретінде бейнелеу.

26. Аталғандардың ішінен алгоритмнің типтерін көрсетіңіз:

A) Түсініктілік, ақиқаттық, анықтылық

B) Сызықтық, квадраттық, сатылық

C) Сызықтық, тармақталған, циклдік

D) Оперативтілік, циклдік, нәтижелілік

E) Бір функционалдық, көп функционалдық, деңгейлік

 

Дұрыс жауаптар коды

Сұрақ нөмірі
Жауабы B D A B E A D A C B A C D
Сұрақ нөмірі
Жауабы B E D A D B C D C A B A C

 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 3424 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.