Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

С Кисень займає об’єм 0,2 м3 при температурі 300К і тиску 3∙104 Па. Якою є маса кисню?

Загрузка...

А. від 4 г до 15 г Б. від 15 г до 35 г

В. від 35 г до 50 гГ.від 50 г до 80 г

Достатній рівень ( 6 балів)

Д. Візок масою 10 кг рухається по горизонтальній поверхні зі швидкістю 3 м/с. На візок падає вантаж масою 5 кг і залишається на дні візка. Якою стане швидкість руху візка? Тертя не враховуйте.

А.6 м/с Б.4 м/с В.2 м/с Г.1 м/с

Д. Балон містить кисень при температурі 12°С і тиску 2,53•106Па. При якій температурі виникне небезпека вибуху балона, якщо балон може витримати тиск не більше 3,04•106Па?

А.від 24°С до 34°С Б.від 34°С до 50°С

В.від 50°С до 65°СГ.від 65°С до 75°С

Високий рівень (4 бали)

В. Тіло масою 2 кг падає з висоти 5 м і занурюється в сніг на 50 см. Визначіть середню силу опору снігу, якщо коефіцієнт тертя становить 0,1.

Варіант № 4

Завдання 1-8 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь

Початковий рівень (3бали)

1П Одиниця роботи в СІ-це…

А. ньютон Б. джоуль В. ват Г.паскаль

П. Обчисліть швидкість лижника, що пройшов 90м за 45с.

А.20м/с Б.2м/с В.10м/сГ.100м/с

3П Точкою роси називають температуру, за якої…

А…ненасичена пара стає насиченою Б. припиняється пароутворення

В. рідина закипає Г. припиняється конденсація

Середній рівень ( 6 балів)

С Повітря розширилося за сталого тиску 3•105Па, при цьому було виконано роботу 1,5 кДж. На скільки збільшився об’єм повітря?

А. на 200м3 Б. на 5•10-3м3 В. на 5•10-2м3 Г. на 2•10-2м3

vx м/с
5С За графіком визначить, скільки часу тривав рівномірний рух тіла.


               
                 
                   
0 2 4 6 8 10

               
t, с

 

А.Б.В.Г.

С. На повороті при швидкості 20м/с автомобіль рухається з доцентровим прискоренням 5м/с2. Визначить радіус повороту.

А.40м Б.25м В. 8Г.50м

Достатній рівень ( 6 балів)

Д. Густина водню в повітряній кулі при тиску 100кПа дорівнює 0,085кг/м3. Визначить середню квадратичну швидкість руху молекул водню.

А.від 1100 м/с до 1300 м/с Б.від 1400 м/с до 1500 м/с

В.від 1600 м/с до 1700 м/с Г.від 1800м/с до 2000 м/с

Д. Локомотив масою 120 т, який рухається зі швидкістю 1 м/с, зчіплюється з вагоном масою 60 т, що рухається на зустріч зі швидкістю 0,8 м/с. Якою буде швидкість руху відразу після зчеплення?

А.0,2 м/с Б.0,4 м/с В. 0,6 м/с Г. 0,8 м/с

Високий рівень (4 бали)

В. Після ввімкнення електричної лампи тиск газу в ній зріс від 8∙104 Па до 1,1∙105Па. У скільки разів при цьому збільшилася середня квадратична швидкість руху молекул газу?


Варіант № 5

Завдання 1-8 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь

Початковий рівень (3 бали)

1П. Газ не виконує роботи при…

А.адіабатному процесі. Б.ізотермічному процесі.

В.ізохорному процесі. Г. ізобарному процесі.

2П. . У Міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею прискорення є…

А.м/с Б. см/с В. мм/с2 Г. м/с2

3П. Одиницею термодинамічної температури є…

А.паскаль Б. кельвін В. ват Г. ньютон.

Середній рівень ( 6 балів)


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
С За графіком визначить, скільки часу тривав рівноприскорений рух тіла. | С. За графіком визначіть, скільки часу тривав рівноприскорений рух тіла

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 1524 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.