Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

С За графіком визначить, скільки часу тривав рівноприскорений рух тіла.

Загрузка...

Варіант №1

Початковий рівень (3 бали)

Завдання 1-8 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь

П. Газ називають ідеальним, якщо можна знехтувати

А.масою молекул. Б.масою та розмірами молекул.

В. взаємодією між молекулами. Г. швидкістю поступального руху молекул.

2П. У Міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею прискорення є…

А.м/с Б. см/с В. мм/с2 Г. м/с2

3П. Якщо кількість молекул, які щосекунди вилітають із рідини та повертаються до неї, однакова, то пара над рідиною є…

А.перегрітою. Б. переохолодженою. В. насиченою. Г. ненасиченою.

Середній рівень ( 6 балів)

С. Протягом 12с автомобіль рухався рівномірно зі швидкістю 15м/с . Який шлях проїхав автомобіль?

А. 3м. Б. 27м В. 150м Г. 180м

С. Візок масою 4 кг, що рухається зі швидкістю 3 м/с, зчіплюється з нерухомим візком масою 2 кг. Якою є швидкість руху візків після їх зчеплення?

А.3 м/с Б. 2 м/с В.1,5 м/с Г.1 м/с

6С. Під дією сили 4 Н пружина видовжилася на 0,2 дм. Якою є жорсткість пружини?.

А. 0,8 Н/м Б.8 Н/м В. 20 Н/м Г.200 Н/м

 

Достатній рівень ( 6 балів)

Д. Густина водяної пари при тиску 50 кПа дорівнює 0,29 кг/м3. Визначить температуру пари.

А.від 270 Кдо 290 КБ.від 300 К до 400 К

В.від 410 К до 500 К Г.від 510 К до 570 К

Д. Чому дорівнює маса космонавта, якщо при вертикальному старті ракети з прискоренням 5g його вага дорівнює 4,8 кН?

А.менше 72 кгБ.від 73 кг до 77кг

В.від78 кг до 82 кгГ.більше83 кг

 

Високий рівень (4 бали)

В. Тіло кинули вертикально вниз з початковою швидкістю 10м/с з висоти 100м. На якій висоті кінетична енергія тіла дорівнюватиме його потенціальній енергії? Опір повітря не враховується.

Варіант №2

Початковий рівень (3бали)

Завдання 1-8 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь

1П. Ізотермічним називається процес, що протікає…

А.за сталого тиску. Б. за відсутність теплообміну з навколишнім середовищем.

В. без зміни температури. Г.без виконання роботи.

2П. Модуль прискорення вільного падіння дорівнює…

А. 10,8 м/с2 Б. 9,8 м/с2 В. 8,8 м/с2 Г. 7,8 м/с2

П. Яка з названих фізичних величин є векторною?

А.роботаБ.потужність В.імпульсГ.енергія

Середній рівень ( 6 балів)

С. Деяке тіло містить 1026 молекул. Якою є кількість речовини в цьому тілі ? Стала Авогадро 6,02•1023моль-1.

А. Від 100 моль до 200 моль. Б. Від 50 моль до 90 моль.

В. Від 15 моль до 45 моль. Г. Від 10 моль до 14 моль.

С. Трактор під час оранки долає силу опору 8 кН, розвиваючі корисну потужність 40 кВт. З якою сталою швидкістю рухається трактор?

А.0,20 м/с Б.50 м/сВ.2 м/сГ.5 м/с

6С. За 5с прямолінійного руху автомобіль змінив швидкість від 10м/с до 72км/год. Визначте, з яким прискоренням рухався автомобіль?

А. 1м/с2 Б. 2м/с2 В. 3м/с2 Г.4м/с2

Достатній рівень ( 6 балів)

Д. Середня квадратична швидкість руху молекул метану(Сн4) дорівнює 630м/с. Якою є температура метану?

А.від 250 К до 260 КБ.від 270 К до 280 К

В.від 290 К до 300 КГ.від 310 К до 320 К

Д. Стиснута на 4 см легка пружина, один з кінців якої закріплено до стіни, розпрямляється та штовхає кульку масою 0,02 кг у горизонтальному напрямі. Якої швидкості набуде кулька, якщо жорсткість пружини дорівнює 800 Н/м?

А.8 м/сБ.14 м/с В.10 м/сГ.16 м/с

Високий рівень (4 бали)

В. При вертикальному старті ракети масою 50 т з її двигунів за 0,2 с викидається 200 кг продуктів згоряння зі швидкістю 1500 м/с. Визначіть прискорення ракети на початку її руху.

Варіант № 3

Завдання 1-8 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь

Початковий рівень (3бали)

П Як називають явище, при якому рідина перетворюється на газ?

А. дифузія Б. сублімація В.пароутворення Г. конденсація

2П У міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею переміщення є…

А. мм Б. см В. м Г. дм

3П Гігрометр слугує для визначення…

А. атмосферного тискуБ. температури повітря

В. вологості повітря. Г. поверхневого натягу рідини.

Середній рівень ( 6 балів)

С Протягом 15 с автомобіль рухався прямолінійно рівномірно та здолав відстань 300 м. Визначити швидкість руху автомобіля.

А. 20 м/с Б. 30 м/с В. 40 м/с Г. 50 м/с

С За графіком визначить, скільки часу тривав рівноприскорений рух тіла.

 

                   
               
                   
0 2 4 6 8

               
t, с

 


А.Б.В.Г.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Зарубежный опыт пути повышения рентабельности | С Кисень займає об’єм 0,2 м3 при температурі 300К і тиску 3∙104 Па. Якою є маса кисню?

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 1044 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.