Лекции.Орг
 

Категории:


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М

ЕКОНОМІКИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТАЗагрузка...

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО РЕСУРСІВ

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА»

 

1.1.Теоретична суть терміну «економіка»

1.2. Предмет і завдання науки

1.3. Методологія і методи досліджень

1.1. Теоретична суть терміну «економіка»

Спочатку давайте розберемося в термінах «виробництво» і «економіка».

Виробництво- процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку суспільства. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним. Специфіка аграрного виробництва буде розглянута в 3 темі.

Для забезпечення життєдіяльності людині необхідні продукти харчування, одяг, різні послуги, тобто товари. У нашому розумінні товар - це річ, виготовлена для обміну-продажу. В окремих підручниках під товаром розуміється те, що може задовольнити споживача.

Розрізняють два типи товарів: вільний та обмежений.

Товар вільний, якщо його стільки, скільки хочуть взяти його люди за нульовою ціною (задарма), наприклад, вода в гірському потоці.

Товар обмежений, якщо його недостатньо, щоб кожен міг мати його, скільки завгодно, за нульовою ціною (кава, автомашини, одяг, взуття і под.).

Проблем із забезпеченням і розподілом вільних товарів не має, проте із забезпеченням обмеженими - вони існують. Оскільки обмежені товари виготовляються, тобто на них затрачаються ресурси та праця, вони є економічним товаром. Отже, економіка пов'язана лише з обмеженими товарами, їх виробництвом, розподілом, використанням і споживанням, у тому числі з матеріальними товарами та послугами.

Головна проблема економіки - нестача і вибір товару чи послуг. Тому, якщо йдеться про економіку як науку загалом, то це - суспільна наука, що вивчає вибір, який люди здійснюють, використовуючи обмежені ресурси для задоволення власних бажань.

Оскільки еко (лат.) означає дім, домогосподарство, a nomos (лат.) - закон, то в найширшому розумінні термін «економіка» означає закони господарювання, закони ведення господарства. Тобто, економіка вивчає, як краще використати ресурси для того, щоб виробити більше товарів і надати більше послуг для задоволення обмежених людських потреб.

Термін «економіка» використовується дуже широко. Найчастіше трапляються такі випадки його вживання:

- економіка ладу, суспільства - сукупність виробничих відносин і продуктивних сил певного ладу, суспільства, котрі розвиваються під впливом системи об'єктивних економічних законів;

- економіка країни, регіону - сукупність виробничих відносин і продуктивних сил країни (регіону), що відображають, певною мірою, і її політичний уклад;

- економіка об'єкта, підприємства, галузі - сукупність виробничих відносин і продуктивних сил цих об'єктів.

Найвужче і зрозуміле визначення економіки висвітлює такі важливі аспекти:

- обмежені ресурси;

- товари та послуги, вироблені з ресурсів;

- людські потреби, що частково задовольняються через споживання вироблених товарів і послуг.

Загалом же під економікою варто розуміти комплекс засобів, які дають нам змогу використати наявні ресурси найефективніше і результатом цього є підвищення рівня життя та добробуту населення (рис. 1.1.1).

Рис. 1.1.1. Завдання економіки на задоволення потреб

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 340 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. C) ВВП – це сума вартостей, доданих на кожній стадії виробництва
 2. А) спосіб виробництва матеріальних благ
 3. Аграрне право – система правових норм, яка регулює суспільні відносини, що складаються в процесі виробництва с/г продукції, її переробки та реалізації
 4. Азіатський спосіб виробництва
 5. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
 6. Аналіз витрат виробництва за елементами
 7. Аналіз загальної рівноваги розширює можливості оцінки ефективності функціонування ринкової економіки
 8. Аналіз залежності виробництва від іноземних постачальників
 9. Аналіз основних засобів виробництва
 10. Аналіз продуктивності праці. Продуктивність праці— найважливіший якісний показник використання трудових ресурсів підприємства і головний фактор зростання обсягів виробництва продукції
 11. Аналіз резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції
 12. Аналіз ритмічності виробництва


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.