Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсобливост≥ економ≥чного анал≥зу в галуз€х економ≥ки
«авданн€

1. ќзнайомитис€ ≥з завданн€ми анал≥зу в торг≥вл≥ та с≥льському господарств≥

2. ¬ивчити показники, €к≥ в≥дображають специф≥ку анал≥зу д≥€льност≥ п≥дприЇмств певноњ галуз≥

3. ¬м≥ти застосовувати р≥зн≥ прийоми та способи економ≥чного анал≥зу при досл≥дженн≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмств окремих галузей економ≥ки

17.1. ќсобливост≥ анал≥зу д≥€льност≥ торговельних п≥дприЇмств

«авданн€ та етапи анал≥зу.

«а умов сучасного розвитку ”крањни торг≥вл€ Ї одн≥Їю з найб≥льш розвинутих галузей економ≥чноњ д≥€льност≥.

¬ ”крањн≥ к≥льк≥сть торгових п≥дприЇмств €к оптових, так ≥ роздр≥бних зростаЇ з кожним роком. ¬≥д того, наск≥льки грамотно та вчасно буде проведено анал≥з д≥€льност≥ торговельного п≥дприЇмства, залежить ефективн≥сть його функц≥онуванн€ у майбутньому. ¬их≥дна ≥нформац≥€ дл€ анал≥зу д≥€льност≥ торговельних п≥дприЇмств може бути отримана з ф≥нансовоњ ≥ податковоњ зв≥тност≥, матер≥ал≥в аудиту та ≥нвентаризац≥њ, результат≥в маркетингових досл≥джень, попередн≥х анал≥тичних досл≥джень ≥ даних б≥знес-план≥в. ќперативний анал≥з зд≥йснюЇтьс€ за допомогою даних рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку.  р≥м того, дл€ торговельних п≥дприЇмств передбачен≥ наступн≥ форми статистичноњ зв≥тност≥; ‘. є 1-торг "«в≥т про товарооборот", ‘. є 1-опт "«в≥т про д≥€льн≥сть п≥дприЇмства оптовоњ торг≥вл≥", ‘. є 3-торг "«в≥т про надходженн€, продаж та запаси товар≥в в роздр≥бн≥й мереж≥ ≥ на складах", ‘. є 7-торг "«в≥т про на€вн≥сть торговоњ мереж≥ ≥ мереж≥ ресторанного господарства".

—пециф≥ка д≥€льност≥ торговельних п≥дприЇмств зумовлюЇ вир≥шенн€ наступних завдань:

Ä визначенн€ необх≥дност≥, доц≥льност≥ т≥њ ефективност≥ д≥€льност≥ торговельного п≥дприЇмства;

Ä анал≥зтоварних запас≥в, розробка напр€м≥в прискоренн€ оборотност≥ товар≥в;

Ä проведенн€ анал≥зу витрат на збут ≥ розрахунок резерв≥в њх зменшенн€:

Ä встановленн€ обірунтованост≥ завдань з товарооб≥гу ≥з визначенн€м обс€гу та структури товарооб≥гу, оц≥нкою виконанн€ плану товарооб≥гу, ви€вленн€ резерв≥в п≥двищенн€ товарооб≥гу;

Ä визначенн€ напр€м≥в зм≥цненн€ ф≥нансового стану торговельних п≥дприЇмств тощо.

ѕри проведенн≥ анал≥зу д≥€льност≥ торговельних п≥дприЇмств використовуЇтьс€ методика, наведена в другому розд≥л≥ пос≥бника з урахуванн€м особливостей д≥€льност≥ таких господарюючих суб'Їкт≥в.

јнал≥з товарообороту.

ќдним з основних економ≥чних показник≥в господарськоњ д≥€льност≥ торговельного п≥дприЇмства Ї товарооб≥г - процес обм≥ну товару на грош≥. ¬ласник товару - торговельне п≥дприЇмство - за грош≥ передаЇ товар у власн≥сть ≥нш≥й юридичн≥м або ф≥зичн≥й особам. “оварооб≥г характеризуЇ процес руху товар≥в через акти куп≥вл≥ Ц продажу. як економ≥чна категор≥€, товарооб≥г характеризуЇтьс€ на€вн≥стю одночасно двох ознак: товару - об'Їкта продажу; реал≥зац≥њ - форми руху товару в≥д виробника до споживача.

“оварооб≥г торговельного п≥дприЇмства можна розгл€дати:

1) €к результат д≥€льност≥ п≥дприЇмства торг≥вл≥, його економ≥чний ефект;

2) €к показник товарного споживанн€ населенн€ (у соц≥ально-економ≥чно му-аспект≥), один з показник≥в р≥вн€ житт€ (за класиф≥кац≥Їю ќќЌ).

ѕоказники товарооб≥гу мають к≥льк≥сну та €к≥сну характеристики.  ≥льк≥сна характеристика товарооб≥гу - це обс€г реал≥зац≥њ у грошовому вираженн≥, €к≥сна - це структура товарооб≥гу. —труктура (або асортиментний склад) товарооб≥гу - частка окремих товарних груп у загальному обс€з≥ реал≥зац≥њ.

 
 

“оварооб≥г на п≥дприЇмствах торг≥вл≥ виражаЇтьс€ сумою грошовоњ виручки за продан≥ товари, на п≥дстав≥ чого можна говорити про значим≥сть даного п≥дприЇмства на споживчому ринку.  ласиф≥кац≥€ товарооб≥гу наведена на рис. 17.1.

ќптовий товарооб≥г включаЇ виручку в≥д продажу споживчих товар≥в безпосередньо населенню €к за гот≥вку, так ≥ за розрахунков≥ чеки установ банк≥в, через орган≥зований споживчий ринок, тобто спец≥ально орган≥зовану торгову мережу ≥ мережу громадського харчуванн€ вс≥ма д≥ючими п≥дприЇмствами незалежно в≥д в≥домчоњ п≥дпор€дкованост≥, форм власност≥ та господарюванн€.

–оздр≥бний товарооб≥г включаЇ виручку в≥д продажу товар≥в певними парт≥€ми ≥ншим п≥дприЇмствам, орган≥зац≥€м, ф≥зичним особам.

як економ≥чний показник, роздр≥бний товарооб≥г в≥дображаЇ обс€г товарноњ маси (у грошовому вираженн≥), що переходить до сфери особистого споживанн€, ≥ характеризуЇ, з одн≥Їњ сторони, грошову виручку в≥д реал≥зац≥њ, з ≥ншоњ, - суму витрат населенн€ на придбанн€ товар≥в. ƒинам≥ка роздр≥бного товарооб≥гу в≥дображаЇ пропорц≥њ м≥ж виробництвом ≥ споживанн€м, потреби п≥дприЇмств у матер≥альних ≥ трудових ресурсах, розвиток торговоњ мереж≥.

–оздр≥бний товарооб≥г, €к статистичний показник, в≥дображаЇ обс€г продажу товар≥в населенню через вс≥ канали реал≥зац≥њ: в оф≥ц≥йно зареЇстрованих п≥дприЇмствах, на речових, зм≥шаних ≥ продуктових ринках. ¬≥н визначаЇтьс€ за ц≥нами фактичноњ реал≥зац≥њ в момент в≥дпуску товар≥в покупцев≥ незалежно в≥д часу сплати грошей.

 р≥м доходу в≥д продажу товар≥в, торговельн≥ п≥дприЇмства можуть отримувати доходи й з ≥нших джерел, зокрема, в≥д посередницькоњ д≥€льност≥.

“оварна структура роздр≥бного товарооб≥гу включаЇ в себе продовольч≥ ≥ непродовольч≥ товари, €к≥ под≥лен≥ на асортиментн≥ групи та п≥дгрупи.

јнал≥з товарооб≥гу даЇ змогу ви€вити резерви його зростанн€ (зниженн€), визначити шл€хи п≥двищенн€ збалансованост≥ його показник≥в дл€ б≥льш повного задоволенн€ попиту населенн€, пол≥пшенн€ ф≥нансового стану торговельних п≥дрозд≥л≥в ≤ п≥дприЇмства в ц≥лому.

јнал≥з роздр≥бного товарооб≥гу починаЇтьс€ з його анал≥зу за минулий пер≥од, оц≥нки прогнозу на перспективу та проводитьс€ у дек≥лька етап≥в (рис. 17.2).

 

ƒо показник≥в, €к≥ характеризують товарооб≥г торговельного п≥дприЇмства, в≥днос€тьс€:

Ä обс€г товарооб≥гу у варт≥сному вираженн≥ за поточними та пор≥вн€льними ц≥нами;

Ä асортиментна структура товарооб≥гу за окремими групами товар≥в;

Ä одноденний обс€г товарооб≥гу;

Ä обс€г товарооб≥гу в розрахунку на одного прац≥вника, у тому числ≥ прац≥вника торговоњ групи;

Ä обс€г товарооб≥гу на загальн≥й площ≥, у тому числ≥ торговельн≥й;

Ä швидк≥сть товарооб≥гу та тривал≥сть обороту товар≥в.

ѕри анал≥з≥ товарооб≥гу застосовуютьс€ способи та прийоми пор≥вн€нн€ показник≥в, њх групуванн€, складанн€ анал≥тичних таблиць, балансовоњ ув'€зки показник≥в, ланцюгових п≥дстановок тощо.

јнал≥з загального товарооб≥гу зд≥йснюЇтьс€ з метою встановленн€ конкурентних позиц≥й п≥дприЇмства, оц≥нки обраноњ ц≥новоњ ≥ товарноњ пол≥тики.

јнал≥з товарооб≥гу за структурою дозвол€Ї вивчити життЇвий цикл товару та визначити стад≥ю, на €к≥й в≥н знаходитьс€, застосувати заходи щодо зниженн€ витрат, пов'€заних з≥ спадом реал≥зац≥њ окремих асортиментних груп, ≥ розробити пропозиц≥њ щодо формуванн€ асортиментного портфелю (табл. 17.1).

¬ивченн€ внутр≥шньогруповоњ асортиментноњ структури можливе лише за даними ≥нвентаризац≥њ та первинноњ документац≥њ.

 

 

ѕроанал≥зувавши структуру товарооб≥гу, можна зробити висновок, що в ц≥лому спостер≥гаЇтьс€ позитивна тенденц≥€ зм≥н в обс€з≥ товарооб≥гу. ѕрот€гом пер≥оду цей показник зр≥с на 75 тис. грн., що склало 2.45 17с. ” структур≥ товарооб≥гу переважають продовольч≥ товари, обс€ги реал≥зац≥њ €ких складають близько 65 % товарооб≥гу. ” середин≥ ц≥сњ асортиментноњ групи найб≥льша питома вага припадаЇ на ковбасн≥ вироби (40,36 % ≥ 38,57 %), найменша - на рибн≥ консерви (1,47 % ≥ 1,66 %). —еред непродовольчих товар≥в синтетичн≥ миюч≥ засоби займають найменшу питому вагу, «а пер≥од, що анал≥зуЇтьс€, у структур≥ асортименту значних структурних зрушень не в≥дбувалос€.

Ќа динам≥ку товарооб≥гу впливаЇ р€д фактор≥в, частина €ких мас пост≥йний вплив, наприклад, ≥нфл€ц≥€, €ка призводить до зб≥льшенн€ товарооб≥гу у варт≥сних показниках ≥ зниженн€ ф≥зичного товарооб≥гу; зростанн€ доход≥в населенн€ викликаЇ ст≥йке зростанн€ обс€г≥в продаж. ≤нш≥ фактори мають непост≥йний або випадковий характер впливу (зб≥льшенн€ площ≥ торговельного залу викликаЇ одноразове зб≥льшенн€ товарооб≥гу). јнал≥з динам≥ки товарооб≥гу проводитьс€ дл€ визначенн€ тенденц≥њ його розвитку (табл. 17.2).

 

«а даними таблиц≥ 17.2 можна зробити висновок про позитивну тенденц≥ю зростанн€ товарооб≥гу. «окрема, найвищ≥ показники (базисн≥ та ланцюгов≥) спостер≥гаютьс€ у IV квартал≥: абсолютним прир≥ст - 165,6 ≥ 86.3 тис. грн.; темп

приросту - 23,98 ≥ 11.21 %. Ќайменший абсолютний прир≥ст мав м≥сце в ≤≤≤-му квартал≥ в пор≥вн€нн≥ з ≤≤-м: 30 тис. грн. (або 4,05 %).

” ц≥лому така динам≥ка товарооб≥гу може бути зумовлена п≥двищенн€м попиту населенн€ на товари п≥дприЇмства, наприклад, через покращанн€ умов обслуговуванн€, в≥дсутн≥сть у ц≥й м≥сцевост≥ аналог≥чного магазину тощо.

–езультати виконанн€ плану товарооб≥гу впливають на пс≥ економ≥чн≥ показники господарськоњ д≥€льност≥ торговельних п≥дприЇмств. ¬ основу розробки плану роздр≥бного товарооб≥гу закладаЇтьс€ оц≥нка куп≥вельноњ спроможност≥ населенн€, €ку визначають €к суму грошових кошт≥в. витрачених населенн€м на закуп≥влю товар≥в, ≥ на€вних товарних запас≥в.

ѕрогнозний (перспективний) анал≥з передбачаЇ:

Ä розрахунок оч≥куваних показник≥в та њх пор≥вн€нн€;

Ä визначенн€ критичного обс€гу продаж з урахуванн€м можливих зм≥н у витратах ≥ доходах;

Ä побудову альтернативних вар≥ант≥в структури товарооб≥гу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1080 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

2257 - | 2063 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.