Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


вступного фахового випробуванн€
ѕитанн€

з "Ѕ≥олог≥њ"

–озд≥л "Ѕ≥ох≥м≥€"

1. Ѕ≥лки та њх основн≥ функц≥њ. ѕервинна, вторинна, третинна ≥ четвертинна структура б≥лк≥в.  ласиф≥кац≥€ б≥лк≥в.

2. ¬углеводи та њх б≥олог≥чна роль. —труктура, ф≥зикоЦх≥м≥чн≥ властивост≥ та поширенн€ в природ≥ основних представник≥в моносахарид≥в ≥ пол≥сахарид≥в, њх класиф≥кац≥€.

3. «агальн≥ структурн≥ особливост≥ ам≥нокислот, њх класиф≥кац≥€ та ф≥зико-х≥м≥чн≥ властивост≥.

4. Ћ≥п≥ди, структура ≥ функц≥њ, ф≥зико-х≥м≥чн≥ властивост≥ та поширенн€ в природ≥.  ласиф≥кац≥€ та номенклатура л≥п≥д≥в.

5. ќбм≥н речовин €к Їдина система процесу життЇд≥€льност≥ живих орган≥зм≥в. ¬заЇмозв'€зок м≥ж обм≥ном б≥лк≥в, вуглевод≥в ≥ л≥п≥д≥в.

6. ѕеретравленн€ вуглевод≥в в шлунково-кишковому тракт≥. јнаеробний ≥ аеробний розпад вуглевод≥в.

7. –озпад л≥п≥д≥в у шлунково-кишковому тракт≥. ќкисненн€ жирних кислот. ≈нергетичний ефект окисненн€ жирних кислот.

8. —труктура ≥ ф≥зико-х≥м≥чн≥ властивост≥ нуклењнових кислот. ѕуринов≥ та п≥рим≥динов≥ основи. Ќуклеотиди. ѕринцип компл≥ментарност≥ та його б≥олог≥чна роль. —труктура та властивост≥ м-, т-, р-–Ќ .

9. ‘ерментативний г≥дрол≥з б≥лк≥в. ѕротеол≥тичн≥ ферменти, њх специф≥чн≥сть та активац≥€. Ўл€хи утворенн€ ≥ розпаду ам≥нокислот в орган≥зм≥.

10. ‘ерментативний катал≥з. Ѕудова, властивост≥ та механ≥зми д≥њ фермент≥в. ¬плив температури та ≥нших фактор≥в на ферментативн≥ процеси.

 

–озд≥л "√енетика"

1. ¬заЇмод≥€ ген≥в, пол≥мерн≥ ознаки. ѕенетрантн≥сть та експресивн≥сть.

2. √енетика попул€ц≥й. «акон ’ард≥-¬айнберга.

3. √енетика стат≥. —падкуванн€, зчеплене з≥ статтю.

4. √енетичн≥ основи селекц≥њ. “ипи схрещувань, методи добору.

5. «а допомогою реш≥тки ѕеннета про≥люструвати результати схрещенн€ д≥гетерозигот за умов зчепленн€ та незалежного успадкуванн€.

6. «агальна характеристика та значенн€ генних, хромосомних та геномних мутац≥й.

7. «чепленн€ ≥ кросинговер. «акони зчепленн€ ћоргана. √енетичн≥ карти.

8. Ќехромосомне успадкуванн€. √енетика м≥тохондр≥й, хлоропласт≥в та предетерм≥нац≥€ цитоплазми.

9. ѕо€сн≥ть, €к успадковуютьс€ генетичн≥ захворюванн€ людини (гемоф≥л≥€, кольорова сл≥пота, серповиднокл≥тинна анем≥€, хвороба “е€-—акса та ≥н.).

10. ”мови виконанн€ закон≥в ћендел€. ¬≥дхиленн€ в≥д мендел≥вського розщепленн€.

 

–озд≥л "«агальна цитолог≥€, г≥столог≥€ та ≥мунолог≥€"

1. «агальний план будови б≥омембран кл≥тин. Ѕ≥лки та л≥п≥ди б≥омембран, р≥зноман≥тн≥сть та функц≥њ.

2. ћейоз. Ѕ≥олог≥чне значенн€ мейозу ≥ статевого розмноженн€.

3. ћехан≥зм ¬- та “-кл≥тинноњ ≥мунноњ в≥дпов≥д≥..

4. ћ≥тоз та його б≥олог≥чне значенн€. ¬≥дхиленн€ в≥д звичайного прот≥канн€ м≥тозу.

5. ћорфофункц≥ональна класиф≥кац≥€ тканин тварин. “от≥потентн≥сть, трансдетерм≥нац≥€ та стаб≥льна детерм≥нац≥€.

6. ѕон€тт€ про антиген, його властивост≥.  ласиф≥кац≥€ антиген≥в.

7. –≥вн≥ структурноњ орган≥зац≥њ хромосом у м≥тотичному цикл≥: нуклеосомний, нуклеом≥рний, петельно-доменний (хромом≥рний), метафазний.

8. —истема комплементу: склад, шл€хи активац≥њ, б≥олог≥чна роль.

9. —п≥льн≥ та в≥дм≥тн≥ ознаки будови кл≥тин еукар≥от (рослини, гриби, тварини).

10. —характеризуйте механ≥зми транспорту речовин через цитоплазматичну мембрану.

–озд≥л "‘≥з≥олог≥€ людини ≥ тварин"

1. ≈ндокринна регул€ц≥€ розмноженн€ людини ≥ тварин.

2. ћехан≥зми саморегул€ц≥њ ф≥з≥олог≥чних процес≥в та структура повед≥нкових реакц≥й орган≥зму.

3. ѕон€тт€ м≥кро- та макроелемент≥в. ѓх ф≥з≥олог≥чне значенн€ дл€ орган≥зму людини ≥ тварин.

4. ѕон€тт€, класиф≥кац≥€ та ф≥з≥олог≥чне значенн€ в≥там≥н≥в.

5. ѕор≥вн€йте особливост≥ б≥оелектричних процес≥в у нервових та м'€зових кл≥тинах.

6. –оль гормон≥в в регул€ц≥њ процес≥в росту та розвитку у тварин.

7. –оль симпатоадреналовоњ та адренокортикальноњ систем в регул€ц≥њ процесу адаптац≥њ.

8. —п≥льн≥ та в≥дм≥тн≥ ознаки д≥њ ф≥тогормон≥в у пор≥вн€нн≥ з тваринними гормонами.

9. ‘актори, €к≥ забезпечують рух кров≥ в р≥зних в≥дд≥лах судинного русла.

10. ‘≥з≥олог≥чна роль гормон≥в перифер≥йних орган≥в ≥ тканин у людини ≥ тварин.

–озд≥л "‘≥з≥олог≥€ та б≥ох≥м≥€ рослин"

1. ƒовед≥ть, що рослинам притаманна така властив≥сть €к здатн≥сть до руху. Ќа €ких р≥вн€х це про€вл€Їтьс€ та у €кий зас≥б?

2. «агальна схема кл≥тинного диханн€ та його шл€хи (дихотом≥чний та апотом≥чний).

3. «в'€зок м≥ж св≥тловими та т≥ньовими реакц≥€ми фотосинтезу.

4. ќбірунтуйте доц≥льн≥сть об'Їднанн€ окремих фотосинтетичних п≥гмент≥в у фотосистеми. ¬ чому пол€гаЇ основний принцип роботи фотосистем?

5. ѕоглинанн€ ≥ транспорт речовин у рослин.  силемний та флоемний транспорт.

6. ѕор≥вн€льна характеристика —3 та —4 тип≥в фотосинтезу.

7. ѕрирода та ф≥з≥олог≥чне значенн€ ф≥тогормон≥в.

8. ѕроанал≥зуйте зв'€зок м≥ж структурною орган≥зац≥Їю ≥ функц≥ональною активн≥стю м≥тохондр≥й та хлоропласт≥в.

9. ѕросл≥дкуйте шл€х атому вуглецю в≥д молекули вуглекислого газу до молекули крохмалю у рослинн≥й кл≥тин≥.

10. “рансп≥рац≥€. ћехан≥зм та б≥олог≥чне значенн€.

–озд≥л "Ѕ≥оеколог≥€"

1. јдаптац≥њ рослин до п≥дтриманн€ водного балансу. ¬одний баланс наземних тварин.

2. ¬плив конкуренц≥њ та хижацтва на структуру екосистем.

3. ƒайте оц≥нку агроценозам €к штучно створеним екосистемам. «а €ких умов вони можуть ≥снувати?

4. ƒовед≥ть, що екосистеми Ї в≥дкритими екосистемами.

5. ¬изначте сп≥льн≥ риси та в≥дм≥тност≥ у пон€тт€х "еколог≥чна н≥ша" та "м≥сце ≥снуванн€".

6. ≈колог≥чн≥ групи рослин по в≥дношенню до св≥тла. —в≥тло €к умова ор≥Їнтац≥њ тварин.

7. ќбірунтуйте твердженн€ "р≥зноман≥тт€ Ц показник ст≥йкост≥" на приклад≥ б≥оценоз≥в.

8. ѕор≥вн€йте молоду та кл≥максову екосистеми за основними енергетичними, стратег≥чними та ≥ншими характеристиками.

9. –≥ст та регул€ц≥€ чисельност≥ попул€ц≥й.

10. “емпературн≥ адаптац≥њ тварин ≥ ростин.

 

–озд≥л "“еор≥€ еволюц≥њ"

1. ¬заЇмозв'€зок д≥њ елементарних фактор≥в еволюц≥њ. Ќавед≥ть приклади њх взаЇмод≥њ при видоутворенн≥.

2. ƒовед≥ть необх≥дн≥сть к≥лькох критер≥њв визначенн€ виду в б≥олог≥њ. Ќавед≥ть приклади њх комплексного застосуванн€.

3. ≤зол€ц≥€ €к елементарний еволюц≥йний фактор. ≈волюц≥йне значенн€ ≥зол€ц≥њ, класиф≥кац≥€, приклади.

4. ќхарактеризуйте законом≥рност≥ ф≥логенезу ссавц≥в.

5. ѕопул€ц≥йн≥ хвил≥ €к елементарний еволюц≥йний фактор. ѓх загальна характеристика, еволюц≥йне значенн€, класиф≥кац≥€, приклади.

6. ѕо€сн≥ть, чому в результат≥ добору не утворюЇтьс€ попул€ц≥€ ≥дентичних, ≥деально адаптованих орган≥зм≥в.

7. ѕриродний доб≥р €к елементарний еволюц≥йний фактор. ≈волюц≥йне значенн€ природного добору.

8. ѕроанал≥зуйте основн≥ етапи розвитку роду Homo.

9. ѕроблема прогресу ≥ регресу в б≥олог≥њ, основн≥ форми прогресу. ѕо€сн≥ть, чому регрес Ї таким самим необх≥дним €к ≥ прогрес.

10. ’арактеристика арогенез≥в та приклади р≥зних шл€х≥в його дос€гненн€.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1109 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2075 - | 1816 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.