Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќауково-техн≥чна терм≥нолог≥€
Ќауково-техн≥чна терм≥нолог≥€ Ц важливий фактор ефективного розвитку науки, осв≥ти, техн≥ки ≥ виробництва.

ƒо науково-техн≥чноњ терм≥нолог≥њ ставитьс€ р€д вимог, серед €ких:

- ќднозначн≥сть визначенн€ терм≥н≥в. “ерм≥ни повинн≥ бути визначен≥ за правилом: один терм≥н Ц одне визначенн€.

- ѕовнота терм≥нолог≥њ. “ерм≥нолог≥€ повинна охоплювати ус≥ терм≥ни, що використовуютьс€ у визначен≥й галуз≥ науки ≥ техн≥ки.

- „≥тк≥сть визначенн€ терм≥н≥в. “ерм≥ни повинн≥ в≥дпов≥дати на запитанн€, а не породжувати њх.

- ¬икористанн€ нац≥ональних терм≥н≥в. ¬икористанн€ ≥ноземних терм≥н≥в повинно допускатис€ лише за умов в≥дсутност≥ украњнських в≥дпов≥дник≥в.

- ”загальнене визначенн€ терм≥н≥в. Ќедопустим≥сть визначенн€ терм≥н≥в перел≥ками њх складових.

- ѕриродн≥сть визначенн€ терм≥н≥в. ¬изначенн€ терм≥н≥в найб≥льш зрозум≥лими ≥ простими словами.

- ™дине тлумаченн€ терм≥н≥в. Ќедопустим≥сть р≥зного тлумаченн€ одних ≥ тих же терм≥н≥в у залежност≥ в≥д тих чи ≥нших областей њх застосуванн€.

- ќбовТ€зков≥сть застосуванн€ прийн€тоњ науково-техн≥чноњ терм≥нолог≥њ в ус≥х науково-техн≥чних документах та навчальн≥й л≥тератур≥ визначеноњ галуз≥ науки ≥ техн≥ки. Ќедопустим≥сть використанн€ нових терм≥н≥в за умов на€вност≥ ран≥ше визначених терм≥н≥в.

- ”згоджен≥сть прийн€тт€ нових терм≥н≥в ≥ науково-техн≥чноњ терм≥нолог≥њ в ц≥лому. ѕовинно бути забезпечене широке громадське обговоренн€ науково-техн≥чноњ терм≥нолог≥њ, визначений пор€док њњ прийн€тт€ та опубл≥куванн€.

- —тандартизац≥€ науково-техн≥чноњ терм≥нолог≥њ. ѕовинно бути забезпечене оформленн€ науково-техн≥чноњ терм≥нолог≥њ у визначен≥й галуз≥ науки ≥ техн≥ки у вид≥ державного чи галузевого стандарту.

Ќа жаль, украњнська науково-техн≥чна терм≥нолог≥€ в галуз≥ поштового звТ€зку наведеним вимогам не задовольн€Ї.

ѕричиною такого становища стало те, що украњнська науково-техн≥чна терм≥нолог≥€ в галуз≥ поштового звТ€зку складалас€ стих≥йно, необх≥дноњ уваги ц≥й важлив≥й робот≥ не прид≥л€лос€, будь-€ких терм≥нолог≥чних ком≥с≥й не створювалос€, а переважну б≥льш≥сть терм≥н≥в у галуз≥ поштового звТ€зку було безпосередньо перекладено з не завжди вдалих рос≥йських терм≥н≥в, зокрема, вона м≥стить неадекватн≥, необгрунтован≥, неточн≥, неоднозначн≥ ≥ нав≥ть помилков≥ терм≥ни.

—тало вже недоброю традиц≥Їю введенн€ розд≥л≥в з перел≥ками терм≥н≥в ≥ њх визначень в ус≥х законодавчих ≥ нормативних документах, що приймаютьс€ не т≥льки на державному, а й на галузевому р≥вн€х, причому зазначен≥ терм≥ни ≥ визначенн€, наведен≥ в р≥зних документах, часто не зб≥гаютьс€.

¬икликаЇ особливу стурбован≥сть те, що серед таких терм≥н≥в ≥ визначень значну частину складають фундаментальн≥ терм≥ни ≥ визначенн€.

ƒл€ однозначного розум≥нн€ ≥ тлумаченн€ нижче наведено основн≥ терм≥ни ≥ визначенн€, використан≥ в дан≥й монограф≥њ.

¬≥дд≥ленн€ поштового звТ€зку Ц обТЇкт поштового звТ€зку низового р≥вн€, в €кому населенню, п≥дприЇмствам, орган≥зац≥€м ≥ установам надаютьс€ послуги поштового звТ€зку.

¬ид пошт≥вки Ц функц≥ональна в≥дзнака пошт≥вки. ѕрим≥тка: видами пошт≥вок Ї лист, картка, пакет, бандероль, секограма, посилка, м≥шок ДћФ, контейнер п≥д пломбою в≥дправника.

¬≥дправник Ц юридична особа, ф≥зична особа, громадська орган≥зац≥€, €ка безпосередньо, через дов≥рену особу або за допомогою техн≥чних засоб≥в здаЇ оператору поштового звТ€зку пошт≥вку дл€ пересиланн€ њњ визначеному нею одержувачу.

¬узол поштового звТ€зку Ц обТЇкт поштового звТ€зку, розташований в м≥сц≥ перетинанн€ поштових маршрут≥в, призначений дл€ обробленн€ пошти, що надходить ≥ в≥дправл€Їтьс€ з цими маршрутами, орган≥зац≥њ поштового звТ€зку на закр≥плен≥й за ним територ≥њ та наданн€ послуг поштового звТ€зку.

√оловний вузолпоштового звТ€зку Ц обТЇкт поштового звТ€зку вищого р≥вн€, через €кий зд≥йснюЇтьс€ зТЇднанн€ м≥ж собою рег≥ональних або окружних вузл≥в поштового звТ€зку.

«асоби поштового звТ€зку Ц техн≥чн≥ засоби, що використовуютьс€ в технолог≥чних процесах пересиланн€ пошти.

≤Їрарх≥€ мереж (обТЇкт≥в, маршрут≥в) поштового звТ€зку Ц пор€док техн≥ко-технолог≥чного п≥дпор€дкуванн€ одних мереж (обТЇкт≥в, маршрут≥в) поштового звТ€зку ≥ншим за ч≥тко визначеними ступен€ми.

 атегор≥€ пошт≥вки Ц технолог≥чна в≥дзнака пошт≥вки. ѕрим≥тка: категор≥€ми пошт≥вок Ї: проста, звичайна, рекомендована, з оголошеною ц≥нн≥стю, з п≥сл€платою, ур€дова, прискорена.

ћаг≥стральний поштовий маршрут Ц поштовий маршрут, що зТЇднуЇ рег≥ональн≥ вузли поштового звТ€зку м≥ж собою.

ћережа поштового звТ€зку Ц сукупн≥сть обТЇкт≥в поштового звТ€зку ≥ поштових маршрут≥в, що зТЇднують зазначен≥ обТЇкти м≥ж собою.

ќбТЇкт поштового звТ€зку Ц п≥дрозд≥л оператора поштового звТ€зку, призначений дл€ виконанн€ певних функц≥й з пересиланн€ пошти та наданн€ послуг поштового звТ€зку.

ќдержувач Ц юридична особа, ф≥зична особа, громадська орган≥зац≥€, €ка безпосередньо, через дов≥рену особу або за допомогою техн≥чних засоб≥в приймаЇ в≥д оператора поштового звТ€зку пошт≥вку, що над≥йшла на його ≥мТ€ в≥д в≥дправника.

ќкружний вузол поштового звТ€зку Ц вузол поштового звТ€зку м≥жрайонного р≥вн€, зТЇднаний рег≥ональними поштовими маршрутами з рег≥ональним вузлом поштового звТ€зку, €кому в≥н п≥дпор€дкований та окружними поштовими маршрутами з ус≥ма п≥дпор€дкованими йому в≥дд≥ленн€ми поштового звТ€зку.

ќкружний поштовий маршрут Ц поштовий маршрут, що зТЇднуЇ окружний вузол поштового звТ€зку з одним або дек≥лькома п≥дпор€дкованими йому в≥дд≥ленн€ми поштового звТ€зку.

ќператор поштового звТ€зку Ц субТЇкт п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, €кий в установленому законодавством пор€дку надаЇ послуги поштового звТ€зку.

ѕ≥дТњзний поштовий маршрут Ц поштовий маршрут, що зТЇднуЇ окружний вузол поштового звТ€зку з придорожн≥м пунктом обм≥нюванн€ пошти.

ѕошт≥вка Ц один або дек≥лька предмет≥в, упакованих та оформлених в≥дпов≥дно до ѕравил наданн€ послуг поштового звТ€зку, що пересилаютьс€ в≥д в≥дправник≥в до одержувач≥в засобами поштового звТ€зку.

ѕоштовий звТ€зок Ц вид звТ€зку, призначений дл€ пересиланн€ пошт≥вок в≥д в≥дправник≥в до одержувач≥в засобами поштового звТ€зку.

ѕоштовий ≥ндекс Ц номерне позначенн€ обТЇкта поштового звТ€зку або населеного пункта, в €кому такий обТЇкт в≥дсутн≥й.

ѕоштовий маршрут Ц шл€х пр€муванн€ поштового транспорту, визначений у вид≥ перел≥ку дор≥г ≥ населених пункт≥в, через €к≥ цей маршрут проходить.

ѕоштовий округ Ц функц≥онально-територ≥альна поштова одиниц€, €к правило, у склад≥ дек≥лькох адм≥н≥стративних район≥в одн≥Їњ област≥ ”крањни, ≥нфраструктура €кого п≥дпор€дкована окружному вузлу поштового звТ€зку.

ѕоштовий рег≥он Ц функц≥онально-територ≥альна поштова одиниц€, €к правило, у склад≥ дек≥лькох адм≥н≥стративних областей ”крањни, ≥нфраструктура €кого п≥дпор€дкована рег≥ональному вузлу поштового звТ€зку.

ѕридорожн≥й пункт обм≥нюванн€ пошти Ц стац≥онарний або пересувний обТЇкт поштового звТ€зку, розташований поблизу автомоб≥льноњ дороги, по €к≥й проход€ть маг≥стральн≥ або рег≥ональн≥ поштов≥ маршрути, призначений дл€ обм≥нюванн€ пошти м≥ж зазначеними маг≥стральними або рег≥ональними поштовими маршрутами ≥ одним або дек≥лькома п≥дТњзними поштовими маршрутами.

–ег≥ональний вузол поштового звТ€зку Ц вузол поштового звТ€зку м≥жобласного р≥вн€, зТЇднаний маг≥стральними поштовими маршрутами з ≥ншими рег≥ональними вузлами поштового звТ€зку, та рег≥ональними поштовими маршрутами з ус≥ма п≥дпор€дкованими йому окружними вузлами поштового звТ€зку.

–ег≥ональний поштовий маршрут Ц поштовий маршрут, що зТЇднуЇ рег≥ональний вузол поштового звТ€зку з одним або дек≥лькома п≥дпор€дкованими йому окружними вузлами поштового звТ€зку.

–≥вень ≥Їрарх≥њ мереж≥ (обТЇкта, маршруту) поштового звТ€зку Ц ступ≥нь мереж≥ (обТЇкта, маршруту) поштового звТ€зку в загальн≥й ≥Їрарх≥њ мереж (обТЇкт≥в, маршрут≥в) поштового звТ€зку.

—инхрон≥зац≥€ обробленн€ ≥ перевезенн€ пошти Ц визначенн€ максимальних ≥нтервал≥в часу, €к≥ можуть бути вид≥лен≥ дл€ обробленн€ ≥ перевезенн€ пошти на вс≥х етапах њњ пересиланн€, за умов виконанн€ нормативних строк≥в пересиланн€ письмовоњ кореспонденц≥њ м≥ж обТЇктами поштового звТ€зку.

—истема поштового звТ€зку Ц сукупн≥сть компонент≥в техн≥ко-технолог≥чноњ ≥нфраструктури поштового звТ€зку, що забезпечуЇ можлив≥сть зд≥йсненн€ основноњ функц≥њ поштового звТ€зку з пересиланн€ пошт≥вок в≥д в≥дправник≥в до одержувач≥в.

—хема перевезенн€ пошти Ц зображенн€ мереж≥ поштового звТ€зку у вид≥ графа, вершинам €кого поставлен≥ у в≥дпов≥дн≥сть обТЇкти поштового звТ€зку, а ребрам або дугам Ц поштов≥ маршрути.

÷ентр поштового звТ€зку Ц структурний п≥дрозд≥л вузла поштового звТ€зку, призначений дл€ виконанн€ певноњ функц≥њ з перевезенн€ чи обробленн€ пошти.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 660 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2559 - | 2152 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.