Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«м≥ст лекц≥йноњ частини дисципл≥ни. –озд≥л 1. ћета та завданн€ дисципл≥ни. 3
«ћ≤—“

–озд≥л 1. ћета та завданн€ дисципл≥ниЕЕЕ..................................3

–озд≥л 2. —труктура навчальноњ дисципл≥ни......................................5

2.1. «агальна схема та структура дисципл≥ни...........................5

2.2. «м≥ст лекц≥йноњ частини дисципл≥ни..................................7

–озд≥л 3.ѕлани сем≥нарських, практичних зан€ть. ЕЕЕЕЕЕ.. Е..8

–озд≥л 4. —амост≥йна робота студент≥в..............................................18

4.1.“еми та питанн€, що винос€тьс€ на самост≥йне

опрацюванн€ЕЕЕЕЕЕЕ...................................................19

4.2. ѕ≥дготовка реферат≥в.та допов≥д≥.......................................20

4.2.1. “ематика реферат≥в та допов≥д≥, €к≥ передбачаютьс€

до опрацюванн€ в ход≥ самост≥йноњ роботи студент≥вЕ..ЕЕ..23

ћетоди контролю та контрольн≥ питанн€ до дисципл≥ни ЕЕЕЕ..24

—писок л≥тератури..............................................................................29

 

 

–озд≥л 1

ћета та завданн€ дисципл≥ни

ƒисципл≥на Ђѕсихолог≥€ї волод≥Ї особливими €кост€ми, €к≥ в≥др≥зн€ють њњ в≥д ≥нших дисципл≥н. як систему перев≥рених знань психолог≥ю знають небагато людей, в основному т≥льки т≥, хто нею спец≥ально займаЇтьс€, вир≥шуючи науков≥ ≥ практичн≥ завданн€. –азом з тим €к система життЇвих €вищ психолог≥€ знайома кожн≥й людин≥. ¬она представлена у вигл€д≥ власних в≥дчутт≥в, образ≥в, у€влень, €вищ пам'€т≥, мисленн€, мови, вол≥, у€ви, ≥нтерес≥в, мотив≥в, потреб, емоц≥й, почутт≥в ≥ багато чого ≥ншого. ќсновн≥ псих≥чн≥ €вища ми безпосередньо можемо ви€вити в самих себе ≥ поб≥чно спостер≥гати в ≥нших людей.

ћета курсу: ознайомити студент≥в з методолог≥чними основами психолог≥њ, розкрити зм≥ст психолог≥чноњ структури особистост≥, а також визначити основн≥ соц≥ально-психолог≥чн≥ характеристики груп ≥ колективу.

«авданн€ курсу пов'€зан≥ з ознайомленн€м студент≥в ≥з сучасними методолог≥чними основами психолог≥њ €к науки та розкритт≥ основних етап≥в становленн€ психолог≥чноњ науки. ќсновна увага прид≥л€Їтьс€ ознайомленню студент≥в з когн≥тивною, регул€тивною, комун≥кативною сферою особистост≥ ≥ ≥ндив≥дуально-психолог≥чними властивост€ми особистост≥. –озкритт≥ основних соц≥ально-психолог≥чних характеристик груп ≥ колективу.

” результат≥ вивченн€ даного курсу студент повинен

знати:

- основн≥ пон€тт€ та методи психолог≥њ €к науки, структуру та проблематику даноњ науки;

- концептуальн≥ п≥дходи щодо вивченн€ особистост≥ у психолог≥њ;

- характеристику когн≥тивних, регул€тивних, комун≥кативних сфер особистост≥ та ≥ндив≥дуально-психолог≥чних властивостей особистост≥;

- основн≥ соц≥ально-психолог≥чн≥ характеристики груп ≥ колективу.

вм≥ти:

- ор≥Їнтуватис€ в навчальн≥й, науково-попул€рн≥й та науков≥й л≥тератур≥ з даноњ науки;

- анал≥зувати псих≥чн≥ €вища з точки зору р≥зних п≥дход≥в;

- використовувати методи психолог≥њ на практиц≥.

ќбс€г дисципл≥ни складаЇ 72 години. ≤з них дл€ денного навчанн€: лекц≥й Ц 18 годин, сем≥нарських та практичних зан€ть Ц 18 годин, самост≥йна робота Ц 36 годин.

ƒл€ заочного навчанн€: обс€г дисципл≥ни складаЇ 72 години, лекц≥й Ц 8 годин, сем≥нарських та практичних зан€ть Ц 2 години, самост≥йна робота Ц 62 години. ѕередбачена форма контролю Ц зал≥к.

 

–озд≥л 2

«агальна схема та структура дисципл≥ни

Ќазви модул≥в ≥ тем  ≥льк≥сть годин
ƒенна форма «аочна форма
”сього у тому числ≥ ”сього у тому числ≥
л с п ≥нд ср л п лаб ≥нд ср
                         
ћодуль 1. ¬ступ до психолог≥њ.
“ема 1. ≤стор≥€ розвитку ≥ сучасний стан психолог≥њ.                        
“ема 2. —учасн≥ науков≥ напр€мки, теор≥њ ≥ концепц≥њ психолог≥њ. “ема 3. ћетоди досл≥дженн€ в психолог≥њ.                            
–азом за модулем 1                        
ћодуль 2. ѕсихолог≥€ особистост≥ та груп.
“ема 4. огн≥тивна сфера особистост≥. “ема 5.–егул€тивна сфера особистост≥.                                              
“ема 6.≤ндив≥дуально Ц психолог≥чн≥ властивост≥ особистост≥. “ема 7.ѕон€тт€ про темперамент. “ипи темпераменту. “ема 8.ќсобист≥сть та характер. “ема 9. омун≥кац≥€, мала група ≥ колектив.                                                                                      
–азом за модулем 2                        
”сього годин                        
                         
                         
 
                                         

“еми сем≥нарських зан€ть

 

є з/п Ќазва теми  ≥льк≥сть годин        
ƒ/Ќ «/Ќ    
  ≤стор≥€ розвитку та сучасн≥ науков≥ напр€мки, теор≥њ ≥ концепц≥њ психолог≥њ.   Ц    
  —труктура сучасноњ психолог≥њ та характеристика метод≥в досл≥дженн€ в психолог≥њ.        
  —утн≥сть та структура емоц≥йно-регул€торноњ сфери особистост≥   Ц    
  «агальна характеристика ≥ндив≥дуально Ц психоло-г≥чних властивостей особистост≥.        
  «агальна характеристика комун≥кативноњ сфери особистост≥ та основних соц≥ально Ц психолог≥чних характеристик груп ≥ колективу.   Ц    
  ”сього годин        
     
           
       
     
     
1. “еми практичних зан€ть
є з/п Ќазва теми  ≥льк≥сть годин    
ƒ/Ќ  
  ¬изначенн€ р≥вн≥в сформованост≥ окремих властивостей когн≥тивних процес≥в особистост≥.    
  ¬изначенн€ типу темперамента та спр€мованост≥ особистост≥.    
  ¬изначенн€ типолог≥њ характера особистост≥.  
  ¬изначенн€ характеру м≥жособист≥сних взаЇмов≥дносин в груп≥ та приклади досл≥джень анал≥за взаЇмов≥дносин в груп≥.    
  –азом    
   
         
       
                             

«м≥ст лекц≥йноњ частини дисципл≥ни.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 364 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2097 - | 1833 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.