Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕов≥домленн€ домашнього завданн€

’≥д роботи

1. ѕерегл€ньте та проанал≥зуйте приклади тестових завдань дл€ учн≥в, що збер≥гаю≠тьс€ в розд≥л≥ ћодуль 7/¬права /на програмному компакт-диску. ƒайте в≥дпов≥д≥ на так≥ запитанн€:

- яка мета та завданн€ тестового контролю знань?

- як≥ функц≥њ контролю?

- ѕерерахуйте основн≥ вимоги до контролю знань.

- ѕерерахуйте види контролю знань.

- як≥ види тестових запитань ¬и знаЇте?

2. –озгл€ньте пол€ форми. ‘орма - це структурований документ ≥з порожн≥ми пол€ми, €к≥ призначен≥ дл€ введенн€ ≥нформац≥њ. ‘орми зручн≥ дл€ проведенн€ швидких опитувань, тест≥в, кон≠трольних опитувань, а також дл€ створенн€ засоб≥в самооц≥нюванн€ ≥ анкет. јле форми недоц≥льно використовувати при створенн≥ учн€ми письмових проект≥в або дл€ формального сп≥лкуванн€, оск≥льки в текст≥, що вводитьс€ в њх пол€, орфогра≠ф≥€ не перев≥р€Їтьс€. ƒл€ використанн€ форми за призначенн€м њњ потр≥бно в≥дкри≠ти у програм≥ Microsoft Word ≥ ввести ≥нформац≥ю. якщо заповнювати форму на комп'ютер≥ недоц≥льно або неефективно з огл€ду на затрачуваний час, можна про≠сто створити документ Microsoft Word, роздрукувати його ≥ роздати учн€м, щоб т≥ заповнили його вручну. ўоб розпочати роботу над формою, виконайте так≥ д≥њ:

«апуст≥ть на виконанн€ редактор Microsoft Word.

” меню ¬игл€д вибер≥ть команду ѕанел≥ ≥нструмент≥в/‘орми. Ќа екран≥ в≥добразить≠с€ панель ≥нструмент≥в, що використовуЇтьс€ дл€ створенн€ форм.

 

ƒл€ того, щоб вставити в документ поле форми, виконайте так≥ д≥њ:

1. –озташуйте курсор у тому м≥сц≥ документа, де потр≥бно вставити поле форми.

2. якщо вам треба вставити текстове поле, до €кого користувач зможе вводити текст, клацн≥ть на кнопц≥ “екстове поле панел≥ ≥нструмент≥в ‘орми.

3. ƒл€ вставл€нн€ прапорц€ клацн≥ть на кнопц≥ ѕрапорець панел≥ ≥нструмент≥в ‘орми.

4. ƒл€ вставл€нн€ списку, що розкриваЇтьс€, клацн≥ть на кнопц≥ ѕоле з≥ списком панел≥ ≥нструмент≥в ‘орми.

ѕрим≥тка: «а допомогою такого списку можна обмежити виб≥р користувача лише по≠тр≥бними вар≥антами.

5. ƒл€ того, щоб ввести елементи у список, €кий розкриваЇтьс€, клацн≥ть на кнопц≥ ѕара≠метри пол€ форми.

6. ¬вед≥ть елементи списку, що розкриваЇтьс€, до пол€ ≈лемент списку. ѕ≥сл€ введенн€ кожного пункту списку клацайте на кнопц≥ ƒодати або натискайте клав≥шу Enter.

ѕрим≥тка: ѕор€док розташуванн€ елемент≥в списку можна зм≥нювати, клацаючи на кноп≠ках ѕор€док, €к≥ розташован≥ в д≥алоговому в≥кн≥ праворуч.

7. «ак≥нчивши введенн€ елемент≥в списку, клацн≥ть на кнопц≥ ќ .

ѕрим≥тка: ѕерший елемент списку буде вар≥антом вибору за замовчуванн€м, ≥ саме його користувач побачить у форм≥.

«ахист форми

ѕеред тим, €к надати користувачам можлив≥сть перегл€дати ≥ заповнювати форму, сл≥д встановити дл€ нењ захист. ” такому раз≥ вводити ≥нформац≥ю можна буде лише в передбачен≥ дл€ цього пол€. якщо захист не встановлено, використанн€ прапорц≥в, введенн€ тексту до текстових пол≥в або використанн€ списку, що роз≠криваЇтьс€, стаЇ неможливим.

ѕрим≥тка: якщо перед встановленн€м захисту форми потр≥бно добавити пароль, сл≥д по≠чати з пункту 2.

1. ƒл€ захисту форми клацн≥ть на кнопц≥ «ахист форми панел≥ ≥нструмент≥в ‘орми. ” та≠кому раз≥ пункт 2 можна пропустити.

2. ўоб т≥льки т≥ користувач≥, €к≥ знають пароль, могли зн€ти захист ≥ зм≥нити форму, при встановленн≥ захисту потр≥бно ввести пароль. ƒл€ цього в меню —ерв≥с вибер≥ть коман≠ду ”становити захист. Ќа екран≥ в≥добразитьс€ в≥дпов≥дна область завдань.

а) ”станов≥ть в област≥ ќбмеженн€ редагуванн€ прапорець ƒозволити лише вказа≠ний спос≥б редагуванн€ документа ≥ вибер≥ть у списку елемент ¬в≥д даних у по≠л€ форм.

б) ” област≥ ”в≥мкнути захист клацн≥ть на кнопц≥ “ак, ув≥мкнути захист ≥ в д≥алогово≠му в≥кн≥ ”в≥мкнути захист введ≥ть пароль у поле Ќовий пароль (необов'€зковий) ¬вед≥ть той самий пароль ще раз у поле ѕ≥дтвердженн€ парол€.  ористувач≥, €ким пароль не в≥домий, зможуть вводити дан≥ в пол€ форми, але не зможуть зм≥нювати ≥нш≥ њњ елементи (текст, малюнки, таблиц≥ тощо).

в) ƒл€ захисту вс≥Їњ форми клацн≥ть на кнопц≥ ќ .

ѕрим≥тка:якщо захист форми встановлено ≥ в њњ пол€ введено текст, а п≥сл€ цього за≠хист форми зн€то, то п≥сл€ повторного встановленн€ захисту форми автоматично в≥д≠новлюЇтьс€ початковий стан ус≥х њњ пол≥в. ¬≥дновити початковий стан пол≥в форми можна також, клацнувши на кнопц≥. ќчистити пол€ формина панел≥ ≥нструмент≥в ‘орми.

«береженн€ форми

ƒл€ збереженн€ форми виконайте так≥ д≥њ:

1. ¬ибер≥ть у меню ‘айл команду «берегти.

2. «найд≥ть ≥ в≥дкрийте папку Portfolio, а пот≥м папки metod_komplex ≥ didakt_materialy.

3. ¬вед≥ть ≥м'€ файла форми.

4.  лацн≥ть на кнопц≥ «берегти .

3. —творенн€ тестових завдань. —твор≥ть тестове завданн€ дл€ учн≥в за темою свого проекту, €ке повинне м≥стити по два питанн€ на кожен елемент форми (текстове поле, прапорець, список, що розкриваЇтьс€). «береж≥ть створений файл п≥д назвою “ест у папц≥ didakt_material.

ѕов≥домленн€ домашнього завданн€.

“ема 6. —творенн€ дидактичних матер≥ал≥в дл€ учн≥в в середовищ≥ текстового редактора (6 год.)

ѕлан:

1. ѕерегл€ньте та проанал≥зуйте приклади дидактичних матер≥ал≥в дл€ учн≥в, що збер≥гаютьс€ в розд≥л≥ ћодуль 7/¬права 1 на програмному компакт-диску.

2. –озгл€нувши приклади дидактичних матер≥ал≥в дл€ учн≥в, продумайте в≥дпов≥д≥ на так≥ запитанн€:

- як≥ саме типи документ≥в, форм або шаблон≥в можуть допомогти учн€м у реал≥зац≥њ проекту?

- Ќа €ких етапах реал≥зац≥њ ѕроекту можна використати наведен≥ приклади дидактичних матер≥ал≥в?

3. «апиш≥ть своњ думки та пропозиц≥њ стосовно використанн€ дидактичних матер≥ал≥в дл€ учн≥в.

4. ќзнайомтесь з наведеними пропозиц≥€ми щодо використанн€ текстового редактора на уроках.

Ћ≥тература:

1. IntelЃ Ќавчанн€ дл€ майбутнього. Ц  .: ¬идавництво ЂЌора-пр≥нтї, 2006.

 онтрольн≥ запитанн€:

1. ўо таке поле в текстовому документ≥?

2. як≥ Ї типи пол≥в?

3. ўо таке код ≥ значенн€ пол€?

4. як вставити в документ поле?

5. ўо таке пол€ форми? ¬иди пол≥в форми?

6. як можна використати пол€ форми дл€ створенн€ тестових завдань?

 <== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
 | ѕор€док добору складу бетону
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 285 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2178 - | 1997 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.