Лекции.Орг
 

Категории:


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...

Яких причин є найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?Загрузка...

2. Організаційних.

К

78. Коливання пружного середовища з частотою від 20000 Гц до 109 Гц – це:

2. Ультразвук.

М

41. Метеорологічні умови виробничих приміщень визначаються такими показниками:

5. Температура, в т.ч. температура поверхонь обладнання, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря.

Н

93. Навмисне електричне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих неструмововедучих частин, які можуть опинитись під напругою, – це:

2. Захисне заземлення.

70. Найвища частота звуку, що сприймається вухом людини становить:

3. 20000 Гц.

 

71. Найменша частота звуку, що сприймається вухом людини, становить:

3. 16 Гц

3. Накладання дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством, – це … відповідальність (вставити пропущене слово):

2. Дисциплінарна.

 

36. Наявність шкідливих виробничих чинників, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого, – це умови праці:

2. Шкідливі.

 

На скільки видів поділяються вогнегасники залежно від вогнегасних речовин, що використовуються в них?

4. 4.

 

На скільки груп поділяються небезпечні і шкідливі чинники?

4. 4

 

На скільки груп горючості поділяються матеріали і речовини?

3. 3

 

На скільки класів небезпеки поділяються хімічні речовини?

4. 4

 

 

113. На скільки класів поділяються пожежонебезпечні зони згідно з "Правилами будови електроустановок" (ПБЕ)?

4. 4

 

На скільки класів за температурою спалаху поділяються горючі речовини?

2. 2

 

На скільки класів поділяються пожежі?

5. 5.

 

На скільки категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються приміщення?

5. 5.

 

На скільки категорій поділяються приміщення за небезпекою електротравм?

3. 3

 

На скільки ступенів поділяються всі будівлі і споруди за вогнестійкістю?

4. 8

 

На яку відстань до місця замикання електродроту на землю забороняється наближатися (м)?

4. 8

 

33. Небезпечний чинник призводить до:

1. Травматичного ушкодження тканин чи органів організму або порушення його функцій.

О

72. Одиниця інтенсивності звуку називається:

2. Бел

2. Основоположним законодавчим документом в галузі охорони праці є:

3. Закон “Про охорону праці”

П

73. Поріг больових відчуттів людини становить:

1. 120 дБ

11. При виконанні разових робіт, непередбачених трудовою угодою, при проведенні робіт, на які оформляються наряд-допуск, а також при ліквідації аварії, стихійного лиха проводиться … інструктаж (вставити пропущене слово):

3. Цільовий.

 

10. При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших чинників, що впливають на стан охорони праці, проводиться … інструктаж (вставити пропущене слово):

3. Позаплановий.

 

При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

1. 2 і більше

 

При якій кількості працюючих створюється служба охорони праці на підприємстві (чол.)?

5. 50.

 

При якому значенні Р×V посудини, що працюють під тиском, місткістю V>25 л, робочим тиском Р>0,07 МПа, підлягають реєстрації і перебувають під контролем органів Держнаглядохоронпраці?

Р×V>20

При якому тиску проводиться гідравлічне випробовування посудин, ємкостей, резервуарів, цистерн, бочок (крім литих)?

1,25

51. Прилад для визначення відносної вологості повітря називається:

1. Психрометр.

 

52. Прилад для визначення швидкості руху повітря називається:

2.Анемометр.

 

53. Прилад для визначення інтенсивності теплового випромінювання називається:

5. Актинометр.

 

62. Прилад для контролю освітлення називається:

3. Люксметр.

 

 

112. Приміщення відносяться до категорій А і Б, якщо розрахунковий надлишковий тиск вибуху в них перевищує (кПа):

5. 5.

 

48. Приточну вентиляцію встановлюють:

3. Обов'язково, якщо у приміщенні є токсичні речовини, неприємні запахи.

 

Протягом якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт Н-1 (доби)?

3. 3 доби

 

Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

3. 10

Р

45. Рівень виробничого чинника, дія якого при роботі встановленої тривалості за час всього трудового стажу не призводить до травми, захворювання чи відхилення у стані здоров’я в процесі роботи або у віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь, це – :

4. Безпечний рівень впливу виробничого чинника

 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 1121 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. A) возмещение причиненного ущерба пострадавшим
 2. B однакових об'ємах газів за одних і тих самих умов (P, T) міститься однакова кількість молекул (1811 p.)
 3. Quot;Українізація": причини і наслідки
 4. V. Причины и условия преступности
 5. А сделать это можно только вырвавшись из плена позиции "отказа"; нужно признать, наконец, что причина твоей болезни кроется в тебе самой!
 6. А сделать это можно только вырвавшись из плена позиции «отказа»; нужно признать, наконец, что причина твоей болезни кроется в тебе самой!
 7. А) ;Тут n — кількість пар величин хі та уі у даному експерименті
 8. Адреногенитальный синдром. Гипер-, гипогонадизм. Причины возникновения. Понятие о первичных и вторичных нарушениях. Евнухоидизм. Эндокринные заболевания детского возраста
 9. Аллергия. Причины и механизмы развития. Понятие о сенсибилизации, ее роль в развитии аллергии
 10. Альтернативы развития России после Февральской революции. Октябрь 1917 г. и причины победы большевиков
 11. Анализ и определение причин потенциального несоответствия
 12. Анализ причин изменения результативного показателя


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.