Лекции.Орг
 

Категории:


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавраЗагрузка...

Додаток 1

До Умов прийому до вищих

Навчальних закладів України в 2012 році

Перелік

Конкурсних предметів та творчих конкурсів

При вступі на основі повної загальної середньої освіти

До вищих навчальних закладів

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

 

Шифр галузі Найменування галузі знань (напряму) Напрям підготовки (спеціальність) Код напряму підготовки (спеціальності) Назва предметів та творчих конкурсів  
Педагогічна освіта дошкільна освіта 6.010101 українська мова та література, біологія, математика або історія України  
  початкова освіта 6.010102 українська мова та література, математика, біологія або історія України  
технологічна освіта 6.010103 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
професійна освіта (за профілем) 6.010104 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
корекційна освіта (за нозологіями) 6.010105 українська мова та література, біологія, іноземна мова або історія України  
соціальна педагогіка 6.010106 українська мова та література, історія України, іноземна мова або біологія  
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини фізичне виховання* 6.010201 українська мова та література, біологія, творчий конкурс  
   
спорт 6.010202 українська мова та література, біологія, творчий конкурс  
здоров’я людини* 6.010203 українська мова та література, біологія, творчий конкурс  
  Культура   культурологія 6.020101 українська мова та література, історія України, іноземна мова або географія  
книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 6.020102 українська мова та література, історія України, іноземна мова або географія  
музейна справа та охорона пам’яток історії та культури 6.020103 українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова  
народна художня творчість 6.020104 українська мова та література, історія України, творчий конкурс  
документознавство та інформаційна діяльність 6.020105 українська мова та література, математика, іноземна мова або історія України  
менеджмент соціокультурної діяльності 6.020106 українська мова та література, історія України, іноземна мова або географія  
  Мистецтво   театральне мистецтво 6.020201 українська мова та література, історія України, творчий конкурс  
хореографія* 6.020202 українська мова та література, історія України, творчий конкурс  
кіно -, телемистецтво 6.020203 українська мова та література, історія України, творчий конкурс  
музичне мистецтво* 6.020204 українська мова та література, історія України, творчий конкурс  
образотворче мистецтво*   6.020205 українська мова та література, історія України, творчий конкурс  
реставрація творів мистецтва 6.020206 українська мова та література, історія України, творчий конкурс  
дизайн* 6.020207 українська мова та література, історія України, творчий конкурс  
декоративно-прикладне мистецтво 6.020208 українська мова та література, історія України, творчий конкурс  
естрадно-циркове мистецтво 6.020209 українська мова та література, історія України, творчий конкурс  
фотомистецтво 6.020211 українська мова та література, хімія, творчий конкурс  
  Гуманітарні науки   філософія* 6.020301 українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова  
історія* 6.020302 українська мова та література, історія України, всесвітня історія або іноземна мова  
філологія* 6.020303 українська мова та література, іноземна мова або російська мова (за профілем), історія України  
богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)* 6.020304 українська мова та література, історія України, іноземна мова або географія  
Соціально-політичні науки соціологія 6.030101 українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова  
психологія* 6.030102 українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова  
практична психологія* 6.030103 українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова  
політологія* 6.030104 українська мова та література, історія України, всесвітня історія або іноземна мова  
Міжнародні відносини міжнародні відносини 6.030201 українська мова та література, іноземна мова, всесвітня історія або географія  
міжнародне право 6.030202 українська мова та література, іноземна мова, всесвітня історія або географія  
міжнародні економічні відносини 6.030203 українська мова та література, іноземна мова, математика або географія  
міжнародна інформація 6.030204 українська мова та література, іноземна мова, всесвітня історія або математика  
країнознавство 6.030205 українська мова та література, географія, всесвітня історія або іноземна мова  
міжнародний бізнес 6.030206 українська мова та література, іноземна мова, математика або всесвітня історія  
Журналістика та інформація журналістика 6.030301 українська мова та література, іноземна мова або російська мова, творчий конкурс  
реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності) 6.030302 українська мова та література, історія України, іноземна мова або географія  
видавнича справа та редагування 6.030303 українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика  
Право правознавство 6.030401 українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика  
правоохоронна діяльність 6.030402 українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика  
Економіка та підприємництво економічна теорія 6.030501 українська мова та література, математика, історія України або географія  
економічна кібернетика 6.030502 українська мова та література, математика, історія України або географія  
міжнародна економіка 6.030503 українська мова та література, математика, іноземна мова або географія  
економіка підприємства 6.030504 українська мова та література, математика, історія України або географія  
управління персоналом та економіка праці 6.030505 українська мова та література, математика, історія України або географія  
прикладна статистика 6.030506 українська мова та література, математика, історія України або географія  
маркетинг 6.030507 українська мова та література, математика, історія України або географія  
фінанси і кредит 6.030508 українська мова та література, математика, історія України або географія  
облік і аудит 6.030509 українська мова та література, математика, історія України або географія  
товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510 українська мова та література, математика, географія або хімія  
Менеджмент і адміністрування менеджмент 6.030601 українська мова та література, математика, географія або іноземна мова  
Природничі науки хімія*   6.040101 українська мова та література, хімія, фізика або математика  
біологія* 6.040102 українська мова та література, біологія, фізика або хімія  
геологія* 6.040103 українська мова та література, математика, географія або фізика  
географія* 6.040104 українська мова та література, географія, історія України або математика  
гідрометеорологія 6.040105 українська мова та література, географія, математика або фізика  
екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування* 6.040106 українська мова та література, математика, хімія або географія  
Фізико-математичні науки математика* 6.040201 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
механіка 6.040202 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
фізика* 6.040203 українська мова та література, фізика, математика або хімія  
прикладна фізика* 6.040204 українська мова та література, фізика, математика або хімія  
статистика 6.040205 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
астрономія 6.040206 українська мова та література, фізика, математика або хімія  
Системні науки та кібернетика прикладна математика 6.040301 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
інформатика* 6.040302 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
системний аналіз 6.040303 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
Інформатика та обчислювальна техніка комп’ютерні науки 6.050101 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
комп’ютерна інженерія 6.050102 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
програмна інженерія 6.050103 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
Автоматика та управління системна інженерія 6.050201 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
    Розробка корисних копалин гірництво 6.050301 українська мова та література, математика, фізика або географія  
торфова справа 6.050302 українська мова та література, математика, фізика або географія  
переробка корисних копалин 6.050303 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
нафтогазова справа   6.050304 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
Металургія та матеріалознавство металургія 6.050401 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
ливарне виробництво 6.050402 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
інженерне матеріалознавство 6.050403 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
Машинобудування та матеріалообробка прикладна механіка 6.050501 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
інженерна механіка 6.050502 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
машинобудування 6.050503 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
зварювання 6.050504 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
  Енергетика та енергетичне машинобудування теплоенергетика 6.050601 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
гідроенергетика 6.050602 українська мова та література, математика, фізика або географія  
атомна енергетика 6.050603 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
енергомашинобудування 6.050604 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
Електротехніка та електромеханіка електротехніка та електротехнології 6.050701 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
електромеханіка 6.050702 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
Електроніка мікро- та наноелектроніка 6.050801 українська мова та література, фізика, математика або хімія  
електронні пристрої та системи 6.050802 українська мова та література, фізика, математика або хімія  
акустотехніка 6.050803 українська мова та література, фізика, математика або іноземна мова  
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок радіотехніка 6.050901 українська мова та література, фізика, математика або іноземна мова  
радіоелектронні апарати 6.050902 українська мова та література, фізика, математика або іноземна мова  
телекомунікації 6.050903 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
мережі та системи поштового зв’язку 6.090504 українська мова та література, математика, фізика або географія  
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
метрологія, стандартизація та сертифікація 6.051002 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
приладобудування 6.051003 українська мова та література, фізика, математика або хімія  
оптотехніка 6.051004 українська мова та література, фізика, математика або хімія  
Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіа- і ракетобудування 6.051101 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
двигуни та енергетичні установки літальних апаратів 6.051102 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
    авіоніка 6.051103 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
Морська техніка суднобудування та океанотехніка 6.051201 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
Хімічна технологія та інженерія хімічна технологія 6.051301 українська мова та література, хімія, математика або фізика  
хімічна інженерія 6.051302 українська мова та література, хімія, математика або фізика  
Біотехнологія біотехнологія 6.051401 українська мова та література, хімія, біологія або математика  
біомедична інженерія 6.051402 українська мова та література, фізика, математика або хімія  
Видавничо-поліграфічна справа видавничо-поліграфічна справа 6.051501 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
Текстильна та легка промисловість технологія та дизайн текстильних матеріалів 6.051601 українська мова та література, математика, хімія або фізика  
технологія виробів легкої промисловості 6.051602 українська мова та література, математика, хімія або біологія  
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції харчові технології та інженерія 6.051701 українська мова та література, математика, хімія або фізика  
Оброблювання деревини деревооброблювальні технології 6.051801 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
Будівництво та архітектура будівництво 6.060101 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
архітектура 6.060102 українська мова та література, математика, творчий конкурс  
гідротехніка (водні ресурси) 6.060103 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
Транспорт і транспортна інфраструктура транспортні технології (за видами транспорту) 6.070101 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
аеронавігація 6.070102 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
обслуговування повітряних суден 6.070103 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
морський та річковий транспорт 6.070104 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
рухомий склад залізниць 6.070105 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
автомобільний транспорт 6.070106 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
системи забезпечення руху поїздів 6.070107 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
залізничні споруди та колійне господарство 6.070108 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
Геодезія та землеустрій геодезія, картографія та землеустрій 6.080101 українська мова та література, географія, історія України або математика  
  Сільське господарство і лісництво агрономія 6.090101 українська мова та література, біологія, хімія або математика  
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 6.090102 українська мова та література, біологія, математика або фізика  
лісове і садово-паркове господарство 6.090103 українська мова та література, математика, біологія або іноземна мова  
лісозаготівля 6.090104 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
захист рослин 6.090105 українська мова та література, біологія, хімія або математика  
Рибне господарство та аквакультура водні біоресурси та аквакультура 6.090201 українська мова та література, біологія, математика або географія  
рибальство 6.090202 українська мова та література, біологія, математика або географія  
Техніка та енергетика аграрного виробництва енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі 6.100101 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва 6.100102 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
Ветеринарія ветеринарна медицина 6.110101 українська мова та література, біологія, хімія або фізика  
Медицина сестринська справа 6.120101 українська мова та література, біологія, хімія або фізика  
лабораторна діагностика 6.120102 українська мова та література, біологія, фізика або математика  
Фармація фармація 6.120201 українська мова та література, хімія, біологія або фізика  
Соціальне забезпечення соціальна допомога 6.130101 українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова  
соціальна робота 6.130102 українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова  
Сфера обслуговування готельно-ресторанна справа 6.140101 українська мова та література, іноземна мова, географія або математика  
побутове обслуговування 6.140102 українська мова та література, математика, іноземна мова або географія  
туризм 6.140103 українська мова та література, географія, історія України або іноземна мова  
Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону     визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОНмолодьспортом  
Інформаційна безпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
системи технічного захисту інформації 6.170102 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
управління інформаційною безпекою 6.170103 українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова  
Цивільна безпека цивільний захист 6.170201 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
охорона праці 6.170202 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
пожежна безпека 6.170203 українська мова та література, математика, фізика або хімія  
Ветеринарія ветеринарна медицина (за видами) 7.11010101 8.11010101   українська мова та література, біологія, хімія або фізика  
ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва 7.11010102 8.11010102   українська мова та література, біологія, хімія або фізика  
ветеринарна гігієна та санітарія 7.11010203 8.11010203   українська мова та література, біологія, хімія або фізика  
ветеринарна фармація 7.11010204 8.11010204   українська мова та література, біологія, хімія або фізика  
лабораторна діагностика хвороб тварин 7.11010205 8.11010205   українська мова та література, біологія, хімія або фізика  
ветеринарна біотехнологія 7.11010206 8.11010206   українська мова та література, біологія, хімія або фізика  
Медицина лiкувальна справа 7.12010001 8.12010001 українська мова та література, біологія, хімія або фізика  
педiатрiя 7.12010002 8.12010002 українська мова та література, біологія, хімія або фізика  
медико-профiлактична справа 7.12010003 8.12010003 українська мова та література, біологія, хімія або фізика  
медична психологія 7.12010004 8.12010004 українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова  
стоматологiя 7.12010005 8.12010005 українська мова та література, біологія, хімія або фізика  
Фармацiя фармація 7.12020102 8.12020102 українська мова та література, хімія, біологія або фізика  
клінічна фармацiя 7.12020102 8.12020102 українська мова та література, хімія, біологія або фізика  
технології фармацевтичних препаратів 7.12020103 8.12020103 українська мова та література, хімія, біологія або фізика  
технології парфумерно-косметичних засобів 7.12020104 8.12020104 українська мова та література, хімія, біологія або фізика  

 


* Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 201 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. III. Проблема психічного розвитку дитини. Мають місце також суперечності між досягнутим рівнем психічного розвитку та способом життя особистості
 2. III. Проблема психічного розвитку дитини. Таким чином, при цьому підході допускається повна незалежність процесів розвитку від процесів навчання
 3. Quot;Вільне" навчання по К.Роджерсу
 4. VI. Психологія особистості підлітка. Виникнення та осмислення ціннісних орієнтацій, позицій, установок і поглядів підлітка, як правило, пов'язане з процесом навчання
 5. А. Дістервег про навчання та підготовку вчителя
 6. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у системі навчання образотворчому мистецтву як психолого-педагогічна проблема
 7. Активні і інтенсивні методи навчання
 8. Б. Особливості диференціації навчання у школах Великобританії
 9. Б. Психологічні основи змісту навчання
 10. Бальна система оцінювання різних форм навчання студента
 11. Бальна система оцінювання різних форм навчання студента. напрям підготовки 6.020202 «Хореографія»
 12. В ході історичного розвитку теорії і практики навчання сформувалися різні види, стилі і методи навчання


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.