Лекции.Орг
 

Категории:


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Тема 2.6. Правоутворення та правотворчістьПравотворчість: поняття, принципи і види. Правотворчість і правоутворення, їх співвідношення.

Поняття, особливості і види форм (джерел) права. Нормативно-правовий акт як основне джерело права, його відмінність від актів застосування і тлумачення норм права.

Межі дії нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та по колу осіб.

Поняття юридичної техніки, її види та значення для правотворчості і систематизації нормативно-правових актів. Поняття законодавчої техніки та техніки індивідуальних актів (правозастосовчої техніки).

Тема 2.7. Правові відносини

Поняття і ознаки правовідносин. Місце правовідносин в системі соціальних відносин. Склад правовідносин. Юридичний і практичний зміст правовідносин.

Поняття суб’єктів права та їх види. Поняття правосуб’єктності. Правоздатність. Дієздатність. Деліктоздатність.

Поняття і види об’єктів права. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин. Поняття юридичних фактів та їх класифікація. Юридичний склад.

Тема 2.8. Реалізація норм права

Поняття і форми реалізації норм права. Додержання, використання і виконання норм права як види їх реалізації. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації. Суб’єкти та основні стадії застосування норм права. Акти застосування норм права, їх основні ознаки і відмінності від нормативно-правових актів.

Тлумачення норм права. Суб’єкти, види і способи тлумачення правових норм. Акти тлумачення норм права.

Прогалини в праві і шляхи їх усунення. Аналогія закону і аналогія права.

Тема 2.9. Правова та правомірна поведінка, правопорушення і юридична відповідальність

Поняття і співвідношення нормативної поведінки, правової, правомірної. Види правомірної поведінки. Правова активність. Соціальна значущість правової поведінки.

Поняття та ознаки правопорушення. Склад правопорушення, його об'єкт, суб'єкт, об'єктивна та суб'єктивна сторони. Мотив, мета, умисел. Види правопорушень.

Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Цілі, принципи і підстави юридичної відповідальності: позитивна (перспективна) і негативна (ретроспективна) юридична відповідальність. Функції юридичної відповідальності. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.

Тема 2.10. Законність, правопорядок і державна дисципліна

Поняття, сутність і призначення законності. Законність як правовий режим. Основні принципи законності. Гарантії законності. Законність і правова держава. Спеціальні юридичні засоби забезпечення законності (конкретність норм, здійснення правосуддя, контролюючі органи, правова активність громадян). Поняття і співвідношення громадського порядку і правопорядку. Проблеми зміцнення громадського порядку і правопорядку в умовах побудови правової держави.

Поняття державної дисципліни і її види (планова, фінансова, виробнича, трудова і т.д.). Заходи Української держави по зміцненню законності, державної дисципліни, громадського порядку і правопорядку.

Тема 2.11. Правове регулювання та його механізм

Різноманіття форм впливу права на суспільні відносини. Правовий вплив і правове регулювання: поняття і особливості. Способи (прийоми) і типи правового регулювання правом суспільних відносин. Стадії (етапи) правового регулювання: регламентація суспільних відносин, виникнення суб'єктивного права і юридичних обов'язків, застосування норм права як важливий етап правового регулювання.

Поняття і елементи механізму правового регулювання: норми права, правові відносини, акти реалізації суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. Акти реалізації норм права як можливий елемент механізму правового регулювання. Ефективність механізму правового регулювання.

Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 343 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.