Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќалогообложение вэд предпри€тий
ѕринципи оподаткуванн€ при зд≥йсненн≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥ викладен≥ в «акон≥ ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥€льн≥сть". ќподаткуванн€ суб'Їкт≥в «≈ƒ ”крањни зд≥йснюЇтьс€ за такими принципами:

Ч ”крањна самост≥йно встановлюЇ ≥ скасовуЇ податки ≥ п≥льги дл€ суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥ ”крањни;

Ч ставки податк≥в встановлюютьс€ ≥ скасовуютьс€ ¬ерховною –адою ”крањни за поданн€м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

Ч р≥вень оподаткуванн€ встановлюЇтьс€ виход€чи з необх≥дност≥ дос€гненн€ та п≥дтриманн€ самоокупност≥ ≥ самоф≥нансуванн€ суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥ та з метою бездеф≥цитност≥ плат≥жного балансу ”крањни;

Ч стаб≥льн≥сть к≥лькост≥ вид≥в ≥ розм≥р податк≥в гарантуютьс€ державою на строк, не менш €к 5 рок≥в;

Ч заборон€Їтьс€ встановлювати ≥нш≥ податки кр≥м тих, що затверджен≥ ¬ерховною –адою ”крањни;

Ч ставки податк≥в Ї однаковими дл€ вс≥х суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥ та визначаютьс€ за товарною ознакою: дл€ одного ≥ того ж товару д≥Ї Їдина ставка податку;

Ч заохоченн€ експорту готовоњ продукц≥њ.

ќсновними законами, що регулюють оподаткуванн€ «≈ƒ п≥дприЇмств, Ї закони ”крањни "ѕро оподаткуванн€ прибутку п≥дприЇмств" ≥ "ѕро податок на додану варт≥сть". якщо м≥жнародним договором, ратиф≥кованим ¬ерховною –адою ”крањни, встановлено ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що передбачен≥ цими законами, то застосовуютьс€ норми м≥жнародного договору. ќднак у раз≥ укладенн€ договор≥в з нерезидентами не дозвол€Їтьс€ включенн€ до контракту податкових застережень, зг≥дно з €кими п≥дприЇмства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'€занн€ щодо сплати податк≥в на доходи нерезидент≥в.

 оротко розгл€немо особливост≥ оподаткуванн€ окремих вид≥в зовн≥шньоеконом≥чних операц≥й. ќбкладенн€ податком на прибуток експортних операц≥й зд≥йснюЇтьс€ за загальною схемою ≥ не маЇ будь-€ких особливостей. “обто валовий дох≥д по експортних операц≥€х виникаЇ на дату будь-€коњ под≥њ, що сталас€ ран≥ше. “акою датою може бути:

Ч дата зарахуванн€ кошт≥в в≥д покупц€ (замовника) на банк≥вський рахунок платника податк≥в в оплату товар≥в (роб≥т, послуг), €к≥ п≥дл€гають продажу;

Ч дата в≥двантаженн€ товар≥в, а дл€ роб≥т (послуг) Ч дата фактичного наданн€ результат≥в роб≥т (послуг) платником податк≥в.

—ума валового доходу, отриманого за експортною операц≥Їю, визначаЇтьс€ €к сума доходу, отриманого в ≥ноземн≥й валют≥, перерахована у гривн≥ за оф≥ц≥йним обм≥нним курсом Ќац≥онального банку ”крањни, що д≥€в на дату отриманн€ (нарахуванн€) таких доход≥в, ≥ не п≥дл€гаЇ перерахуванню у зв'€зку з≥ зм≥ною обм≥нного курсу гривн≥ прот€гом зв≥тного пер≥оду.

«аборгован≥сть в ≥ноземн≥й валют≥, що виникла при зд≥йсненн≥ експортноњ операц≥њ (деб≥торська або кредиторська, залежно в≥д того, €ка под≥€ сталас€ ран≥ше Ч отриманн€ валюти чи в≥двантаженн€), також бере участь у формуванн≥ об'Їкта обкладенн€ податком на прибуток. ѕричому до складу валового доходу або валових витрат в≥днос€ть т≥льки р≥зницю, що виникла внасл≥док зм≥ни курсу Ќац≥онального банку ”крањни у пер≥од м≥ж такими датами:

Ч €кщо заборгован≥сть виникла ≥ погашена в одному ≥ тому ж податковому квартал≥ Ч м≥ж датою виникненн€ ≥ датою погашенн€;

Ч €кщо заборгован≥сть виникла в одному, а погашена в наступному квартал≥ Ч м≥ж датою виникненн€ й останн≥м робочим днем кварталу, а в наступному квартал≥ Ч м≥ж останн≥м робочим днем попереднього кварталу ≥ датою погашенн€.

” «акон≥ "ѕро оподаткуванн€ прибутку п≥дприЇмств" заборгован≥сть, виражена в ≥ноземн≥й валют≥ й перерахована у гривн≥ за оф≥ц≥йним обм≥нним курсом Ќац≥онального банку ”крањни на дату њњ виникненн€, названа "балансовою варт≥стю заборгованост≥".

ќбкладенн€ податком на додану варт≥сть експортних операц≥й маЇ низку особливостей. ѕерша з них пол€гаЇ в тому, що при продажу товар≥в, €к≥ були вивезен≥ платником податк≥в за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни, податок на додану варт≥сть обчислюЇтьс€ за нульовою ставкою. якщо експорт був зд≥йснений на територ≥њ ”крањни, обкладенн€ ѕƒ¬ зд≥йснюЇтьс€ за звичайною ставкою 20 %. Ќе дозвол€Їтьс€ застосуванн€ нульовоњ ставки до операц≥й з вивезенн€ (експорту) товар≥в (роб≥т, послуг) у випадку, коли так≥ операц≥њ зв≥льнен≥ в≥д оподаткуванн€ на митн≥й територ≥њ ”крањни зг≥дно з «аконом "ѕро податок на додану варт≥сть".

ќдн≥Їю з особливостей в≥дображенн€ в бухгалтерському обл≥ку валютних операц≥й Ї те, що гривневий екв≥валент суми в ≥ноземн≥й валют≥ не Ї раз ≥ назавжди заф≥ксованою величиною, а п≥дл€гаЇ перерахунку на певну дату за оф≥ц≥йним курсом Ќац≥онального банку ”крањни. ћехан≥зм формуванн€ оф≥ц≥йного курсу гривн≥ до ≥ноземних валют детально викладено в тем≥ 4.

¬итрати платника податк≥в в ≥ноземн≥й валют≥ у зв'€зку з придбанн€м товар≥в (роб≥т, послуг), варт≥сть €ких в≥днос€ть до валових витрат, визначаютьс€ в сум≥, €ка маЇ дор≥внювати балансов≥й вартост≥ такоњ ≥нвалюти. “обто балансова варт≥сть ≥ноземноњ валюти визначаЇтьс€ таким чином:

Ч €кщо ≥ноземна валюта отримана €к виручка, то њњ балансова варт≥сть визначаЇтьс€ за курсом Ќац≥онального банку ”крањни, що д≥€в на дату отриманн€ доходу;

Ч €кщо ≥ноземна валюта самост≥йно придбана п≥дприЇмством за гривн≥, то њњ балансова варт≥сть дор≥внюЇ сум≥ гривень, сплачених у зв'€зку з такою куп≥влею (без урахуванн€ ком≥с≥йних або вартост≥ ≥нших послуг ос≥б, €к≥ зд≥йснюють конверс≥йн≥ операц≥њ);

Ч €кщо ≥ноземна валюта самост≥йно придбана п≥дприЇмством за ≥ншу ≥нвалюту, то њњ балансова варт≥сть дор≥внюЇ балансов≥й вартост≥ проданоњ ≥нвалюти;

Ч €кщо ≥ноземна валюта над≥йшла на валютний рахунок у попередньому податковому пер≥од≥, то дл€ поточного податкового пер≥оду њњ балансова варт≥сть визначаЇтьс€ за курсом Ќац≥онального банку ”крањни, що д≥€в на останн≥й робочий день попереднього зв≥тного пер≥оду.

ќск≥льки п≥дприЇмство може розраховуватис€ з постачальником за конкретну парт≥ю товар≥в ≥нвалютою, загальна сума €коњ складаЇтьс€ з окремих сум, що над≥йшли на п≥дприЇмство в р≥зний час ≥ з р≥зних джерел, то необх≥дно вести оперативний обл≥к дл€ визначенн€ балансовоњ вартост≥ ≥нвалюти.

ѕ≥дприЇмство може розрахуватис€ з постачальниками заздалег≥дь або з в≥дстрочкою платежу. якщо вийде так, що першою под≥Їю буде отриманн€ товар≥в (роб≥т, послуг), тод≥ до складу валових витрат варт≥сть такого товару (роб≥т, послуг) буде включена за курсом Ќац≥онального банку ”крањни на дату оформленн€ вантажноњ митноњ декларац≥њ (п≥дписанн€ акта), але при друг≥й под≥њ, коли вже буде в≥дома балансова варт≥сть ≥нвалюти, що перераховуЇтьс€, необх≥дно в≥дкоригувати суму, ран≥ше включену до складу валових витрат. якщо ж першою под≥Їю буде оплата товар≥в (роб≥т, послуг), то н≥чого коригувати не треба, адже вже при перш≥й под≥њ в≥дома балансова варт≥сть переказаноњ у вигл€д≥ авансу ≥нвалюти.

” раз≥ укладенн€ договор≥в, €к≥ передбачають зд≥йсненн€ оплати товар≥в (роб≥т, послуг) на користь нерезидент≥в, що мають офшорний статус, чи при зд≥йсненн≥ розрахунк≥в через таких нерезидент≥в або через њх банк≥вськ≥ рахунки, незалежно в≥д того, чи зд≥йснюЇтьс€ така оплата (в грошов≥й або ≥нш≥й форм≥) безпосередньо або через ≥нших резидент≥в або нерезидент≥в, витрати платник≥в податку на оплату вартост≥ таких товар≥в (роб≥т, послуг) включаютьс€ до складу њх валових витрат у сум≥, що становить 85 % вартост≥ цих товар≥в (роб≥т, послуг).

ѕри цьому п≥д терм≥ном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розум≥ютьс€ нерезиденти, розташован≥ на територ≥њ офшорних зон, за вин€тком нерезидент≥в, розташованих на територ≥њ офшорних зон, €к≥ надали платнику податку виписку ≥з правоустановчих документ≥в, легал≥зовану в≥дпов≥дною консульською установою ”крањни, що св≥дчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента.

«аконодавство ”крањни передбачаЇ усуненн€ подв≥йного оподаткуванн€ при зд≥йсненн≥ «≈ƒ. “ак, суми податк≥в на прибуток, отриманий з ≥ноземних джерел, що сплачен≥ суб'Їктами господарськоњ д≥€льност≥ за кордоном, зараховуютьс€ п≥д час сплати ними податку на прибуток в ”крањн≥. ѕри цьому зарахуванню п≥дл€гаЇ сума податку, розрахована за правилами, встановленими зазначеним «аконом. –озм≥р зарахованих сум податку на прибуток з ≥ноземних джерел прот€гом податкового пер≥оду не може перевищувати суми податку, що п≥дл€гаЇ сплат≥ в ”крањн≥ таким платником податку прот€гом такого пер≥оду.

Ќе п≥дл€гають зарахуванню у зменшенн€ податкових зобов'€зань так≥ податки, сплачен≥ в ≥нших крањнах:

Ч податок на кап≥тал (майно) та прир≥ст кап≥талу;

Ч поштов≥ податки;

Ч податки на реал≥зац≥ю (продаж);

Ч ≥нш≥ непр€м≥ податки незалежно в≥д того, п≥дпадають вони п≥д категор≥ю прибуткових податк≥в чи оподатковуютьс€ окремими податками зг≥дно ≥з законодавством ≥ноземних держав;

Ч суми податку, сплачен≥ з пасивного прибутку (див≥денд≥в, процент≥в, страхуванн€, ро€лт≥).

«арахуванн€ сплачених за митним кордоном ”крањни сум податку на прибуток зд≥йснюЇтьс€ за умови поданн€ письмового п≥дтвердженн€ податкового органу ≥ншоњ держави щодо факту сплати такого податку та за на€вност≥ м≥жнародного договору ”крањни про усуненн€ подв≥йного оподаткуванн€ доход≥в, ратиф≥кованого ¬ерховною –адою ”крањни.

«аборгован≥сть в ≥ноземн≥й валют≥, що виникла при зд≥йсненн≥ ≥мпортноњ операц≥њ (деб≥торська або кредиторська, залежно в≥д того, €ка под≥€ сталас€ ран≥ше Ч перерахуванн€ валюти або отриманн€ товар≥в (отриманн€ результат≥в роб≥т, послуг), також бере участь у формуванн≥ об'Їкта обкладенн€ податком на прибуток.

ўо ж стосуЇтьс€ обкладенн€ податком на додану варт≥сть ≥мпортованих товар≥в (роб≥т, послуг), то датою виникненн€ податкових зобов'€зань при ввезенн≥ (≥мпортуванн≥) товар≥в Ї дата оформленн€ вв≥зноњ митноњ декларац≥њ з≥ вказ≥вкою в н≥й суми податку, що п≥дл€гаЇ сплат≥.

ƒатою виникненн€ податкових зобов'€зань при ≥мпорт≥ роб≥т (послуг) Ї дата списанн€ грошових кошт≥в з розрахункового рахунка платника податку в оплату роб≥т (послуг) або дата оформленн€ документа, що засв≥дчуЇ факт виконанн€ роб≥т (послуг) нерезидентом, залежно в≥д того, €ка з под≥й сталас€ першою.

Ѕаза обкладенн€ податком на додану варт≥сть визначаЇтьс€ зг≥дно з «аконом "ѕро податок на додану варт≥сть". Ќе дозвол€Їтьс€ включенн€ до податкового кредиту будь-€ких витрат на сплату податку, що не п≥дтверджен≥ податковими накладними чи митними декларац≥€ми, а при ≥мпорт≥ роб≥т (послуг) Ч актом прийн€тт€ роб≥т (послуг) чи банк≥вським документом, €кий засв≥дчуЇ перерахуванн€ кошт≥в в оплату вартост≥ таких роб≥т (послуг).

ѕлатники ѕƒ¬ при ввезенн≥ (пересиланн≥) товар≥в на митну територ≥ю ”крањни можуть за власним бажанн€м надавати органам митного контролю простий вексель на суму податкового зобов'€занн€ (податковий вексель). ѕор€док випуску, об≥гу ≥ погашенн€ податкових вексел≥в визначено постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 01.01.1997 р. є 1104.

ѕодатковий вексель з ѕƒ¬ не може бути виданий при ввезенн≥ п≥дакцизних товар≥в (кр≥м тютюновоњ сировини) ≥ товар≥в, €к≥ в≥днос€ть до товарних груп 1Ч24 √армон≥зованоњ системи опису ≥ кодуванн€ товар≥в. ѕодатковий вексель складаЇтьс€ на суму податкового зобов'€занн€, тобто на суму податку на додану варт≥сть, €ка нарахована ≥ маЇ бути сплачена при ввезенн≥ (пересиланн≥) товар≥в на митну територ≥ю ”крањни.

ѕри митному оформленн≥ ввезеного (пересланого) на митну територ≥ю ”крањни товару сума податкового зобов'€занн€ за одн≥Їю вантажною митною декларац≥Їю не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. ¬ексель видаЇтьс€ на повну суму податкового зобов'€занн€, нарахованого за вантажною митною декларац≥Їю, ≥ окремо дл€ кожноњ вантажноњ митноњ декларац≥њ. —трок, на €кий видаЇтьс€ податковий вексель, не може перевищувати «ќ дн≥в, включаючи дату його видач≥. ” раз≥ ввезенн€ (≥мпортуванн€) товар≥в документом, що засв≥дчуЇ право на отриманн€ податкового кредиту, вважаЇтьс€ належним чином оформлена митна декларац≥€, €ка п≥дтверджуЇ сплату податку на додану варт≥сть.

—ума, зазначена в податковому вексел≥, включаЇтьс€ до суми податкових зобов'€зань платника податку в зв≥тному (податковому) пер≥од≥, в €кому вексель п≥дл€гаЇ погашенню. ѕри цьому податковий вексель вважаЇтьс€ погашеним. ” наступному зв≥тному (податковому) пер≥од≥ сума, зазначена в податковому вексел≥, включаЇтьс€ до складу податкового кредиту платника податку. «а умови зд≥йсненн€ оплати вексел€ шл€хом перерахуванн€ кошт≥в до строку погашенн€ вексел€, до податкового кредиту зазначена сума кошт≥в включаЇтьс€ у тому зв≥тному пер≥од≥, в €кому в≥дбулос€ таке погашенн€.

ќбов'€зки з погашенн€ податкового вексел€ не можуть передаватис€ ≥ншим особам, податковий вексель не п≥дл€гаЇ ≥ндосаменту; проценти або ≥нш≥ види плати за користуванн€ податковим векселем не нараховуютьс€. ѕодатков≥ вексел≥, виписан≥ платниками податку, що мали прот€гом останн≥х 12 м≥с€ц≥в обс€г оподатковуваних операц≥й з продажу товар≥в (роб≥т, послуг) б≥льше п'€ти м≥льйон≥в гривень та проти €ких не порушено справу щодо банкрутства, не п≥дл€гають забезпеченню. ƒов≥дка щодо в≥дпов≥дност≥ статусу ≥мпортера зазначеним вимогам безоплатно видаЇтьс€ податковим органом за запитом платника податку та поновлюЇтьс€ кожн≥ три календарн≥ м≥с€ц≥. ѕодатков≥ вексел≥, виписан≥ ≥ншими платниками податку, п≥дл€гають п≥дтвердженню комерц≥йними банками шл€хом авалю.

 оротко розгл€немо оподаткуванн€ податком на додану варт≥сть експортних операц≥й. ќб'Їктом оподаткуванн€ у цьому випадку Ї операц≥њ з вивезенн€ (пересиланн€) товар≥в за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни ≥ наданн€ послуг (виконанн€ роб≥т) дл€ њх споживанн€ за межами митноњ територ≥њ ”крањни. ѕƒ¬ за такими операц≥€ми обчислюЇтьс€ за нульовою ставкою.

“овари вважаютьс€ вивезеними (експортованими) платником податку за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни у випадку, €кщо њх вивезенн€ (експорт) засв≥дчене належним чином оформленою вантажною митною декларац≥Їю (¬ћƒ).

«астосуванн€ нульовоњ ставки ѕƒ¬ дл€ операц≥й з продажу товар≥в, вивезених (експортованих) за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни, але декларуванн€ €ких було зд≥йснене на внутр≥шн≥й митниц≥, можливе т≥льки за умови п≥дтвердженн€ фактичного вивезенн€ цих товар≥в за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни. ” випадках, €кщо фактичне вивезенн€ за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни не п≥дтверджуЇтьс€, операц≥њ з продажу товар≥в розгл€даютьс€ €к операц≥њ з продажу на митн≥й територ≥њ ”крањни, що п≥дл€гають обкладенню ѕƒ¬ на загальних засадах за ставкою 20 %.

ќподаткуванн€ за нульовою ставкою передбачено також щодо операц≥й з наданн€ транспортних послуг дл€ перевезенн€ вантаж≥в за межами митного кордону ”крањни, а саме в≥д пункту проведенн€ митних процедур по випуску вантаж≥в за меж≥ митного кордону ”крањни (включаючи внутр≥шн≥ митниц≥) до пункту за межами державного кордону ”крањни. “ому в раз≥ наданн€ окремих послуг дл€ транспортуванн€ вантаж≥в, €к≥ знаход€тьс€ п≥д митним контролем, т≥льки м≥ж внутр≥шньою митницею ≥ митницею на кордон≥, тобто без перетинанн€ державного кордону ”крањни, операц≥њ з паданн€ таких послуг вважаютьс€ операц≥€ми, зд≥йсненими на митн≥й територ≥њ ”крањни. ќподаткуванн€ послуг дл€ транспортуванн€ вантаж≥в, €к≥ пройшли митне оформленн€ на внутр≥шн≥й митниц≥, до митниц≥ на кордон≥ зд≥йснюЇтьс€ за ставкою 20 % незалежно в≥д того, резидентам чи нерезидентам ”крањни так≥ послуги надаютьс€.

«астосуванн€ нульовоњ ставки ѕƒ¬ дл€ операц≥й з транспортуванн€ експортних вантаж≥в можливе т≥льки за умови п≥дтвердженн€ транспортними орган≥зац≥€ми факту наданн€ послуги м≥жнародного перевезенн€ ≥ фактичного перетинанн€ цими вантажами митного кордону ”крањни.

—л≥д пам'€тати, що не дозвол€Їтьс€ застосуванн€ нульовоњ ставки податку до операц≥й з вивезенн€ (експорту) товар≥в (роб≥т, послуг) у випадку, коли так≥ операц≥њ зв≥льнен≥ в≥д оподаткуванн€ на митн≥й територ≥њ ”крањни зг≥дно з «аконом "ѕро податок на додану варт≥сть".

ƒо експортних обс€г≥в продажу товар≥в (роб≥т, послуг) з метою оподаткуванн€ не зараховуютьс€ майнов≥ добров≥льн≥ пожертвуванн€ на користь нерезидент≥в, майнов≥ внески дл€ продовженн€ будь-€коњ сп≥льноњ з нерезидентом д≥€льност≥ за межами ”крањни, майнов≥ внески, €к≥ повертаютьс€ ≥ноземному ≥нвесторов≥.

Ќа операц≥њ з товарами (майном), €к≥ вивоз€тьс€ за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни за зовн≥шньоеконом≥чними договорами й оформлен≥ належним чином з метою тимчасового вивезенн€ прот€гом одного року, з товарами, €к≥ поставл€ютьс€ на консигнац≥ю, з переробленою давальницькою сировиною нерезидента, що повертаЇтьс€ його власников≥, а також на операц≥њ з експорту товар≥в без фактичного њх вивезенн€ з митноњ територ≥њ ”крањни, нульова ставка ѕƒ¬ не поширюЇтьс€. ≈кспорт товар≥в без фактичного њх вивезенн€ з митноњ територ≥њ ”крањни митними органами не оформлюЇтьс€.

ѕодаток на додану варт≥сть за нульовою ставкою нараховуЇтьс€ при продажу товар≥в (роб≥т, послуг) п≥дприЇмствами роздр≥бноњ торг≥вл≥, розташованими на територ≥њ ”крањни в зонах митного контролю (безмитних магазинах), в≥дпов≥дно до ѕор€дку, визначеного постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 30.06.1998 р. є 984. ѕродаж товар≥в (роб≥т, послуг) безмитними магазинами без нарахуванн€ ѕƒ¬ може зд≥йснюватис€ виключно ф≥зичним особам, €к≥ вињжджають за митний кордон ”крањни, або ф≥зичним особам, €к≥ перем≥щуютьс€ транспортними засобами, що належать резидентам ≥ знаход€тьс€ за межами митних кордон≥в ”крањни. ѕри цьому ѕƒ¬ за нульовою ставкою оподатковуютьс€ операц≥њ з вивезенн€ товар≥в ≥ супров≥дних щодо таких товар≥в (роб≥т, послуг) з митноњ територ≥њ ”крањни на територ≥ю безмитних магазин≥в або л≥ценз≥йних склад≥в. ѕ≥д час зд≥йсненн€ операц≥й з подальшого вивезенн€ (пересиланн€) товар≥в ≥ супров≥дних щодо таких товар≥в (роб≥т, послуг) з територ≥њ безмитних магазин≥в або л≥ценз≥йних склад≥в за меж≥ митного кордону ”крањни (експорту) ѕƒ¬ не справл€Їтьс€ (у тому числ≥ за нульовою ставкою).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 419 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1394 - | 1331 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.026 с.