Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«моделюйте пор€док створенн€ господарського товариства
 лас

≤. “естов≥ завданн€ (усього Ц 10 бал≥в: 1 бал за кожну правильну в≥дпов≥дь):

1. ”каж≥ть правильно сформульовану характеристику пон€тт€ Ђособаї:

ј. визначаЇ м≥сце людини в держав≥;

Ѕ. визначаЇ м≥сце людини в правов≥й держав≥;

¬. визначаЇ м≥сце людини в сусп≥льств≥;

√. визначаЇ м≥сце людини в громад€нському сусп≥льств≥.

2. Ќазв≥ть дату запровадженн€ в ”крањн≥ посади ѕрезидента ”крањни:

ј. 16.07.1990 р.

Ѕ. 05.07. 1991 р.

¬. 24.08 1991 р.

√. 01.12. 1991 р.

3. ”каж≥ть назву документа, €кий Ї п≥дставою дл€ законного займанн€ житлового прим≥щенн€, €ке знаходитьс€ в комунальн≥й власност≥:

ј. паспорт;

Ѕ. ордер;

¬. догов≥р;

√. дов≥дка про в≥дсутн≥сть житла.

4. √ромад€нин, €кий не маЇ с≥мТњ та зловживаЇ алкоголем:

ј. ћоже бути визнаний обмежено д≥Їздатним

Ѕ. Ќе може бути визнаний обмежено д≥Їздатним

¬. ћоже бути позбавлений д≥Їздатност≥

√. ћоже бути позбавлений д≥Їздатност≥ головним л≥карем спец≥ал≥зованого закладу.

5. “ерм≥ном Ї:

ј. певний час;

Ѕ. певний момент у час≥;

¬. певний пер≥од у час≥;

√. час виконанн€ зобовТ€занн€

6. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ 9 класу 15-р≥чний хлопець вир≥шив уперше влаштуватис€ працювати. який документ Ї обовТ€зковим дл€ поданн€ при прийом≥ на роботу в цьому випадку:

ј. св≥доцтво про народженн€;

Ѕ. характеристика з м≥сц€ навчанн€;

¬. документ, що п≥дтверджуЇ реЇстрац≥ю за м≥сцем проживанн€;

√. трудова книжка.

7. який документ п≥дтверджуЇ право особи на волод≥нн€ й користуванн€ землею?

ј. державний ордер;

Ѕ. державний акт;

¬. земельний паспорт;

√. державне св≥доцтво.

8. якого виду тлумаченн€ норм права не ≥снуЇ?

ј. побутове;

Ѕ. наукове;

¬. марг≥нальне;

√. компетентне.

9. ƒосудове розсл≥дуванн€ повинно бути зак≥нчено:

ј. прот€гом 2 м≥с€ц≥в з дн€ пов≥домленн€ особ≥ про п≥дозру у вчиненн≥ злочину:

Ѕ. прот€гом 3 м≥с€ц≥в з дн€ пов≥домленн€ особ≥ про п≥дозру у вчиненн≥ злочину;

¬. прот€гом 5 м≥с€ц≥в з дн€ пов≥домленн€ особ≥ про п≥дозру у вчиненн≥ злочину;

√. прот€гом 6 м≥с€ц≥в з дн€ пов≥домленн€ особ≥ про п≥дозру у вчиненн≥ злочину;

10. ” €кому випадку маЇ м≥сце спец≥альне природокористуванн€?

ј. школ€р збираЇ гриби в л≥с≥;

Ѕ. фермер в≥дпочиваЇ п≥сл€ напруженого дн€ б≥л€ р≥чки;

¬. власник компан≥њ орган≥зував видобуток гран≥ту на карТЇр≥;

√. учитель прив≥в клас на екскурс≥ю у ботан≥чний сад.

I≤. ƒайте визначенн€ пон€ть (усього Ц 4 бали: 2 бали за кожну правильну в≥дпов≥дь): Ђземельний аукц≥онї; Ђп≥дбурювачї.

≤≤≤. ƒайте в≥дпов≥дь на питанн€ (усього Ц 12 бал≥в: 3 бали за кожну правильну в≥дпов≥дь):

1. як≥ елементи включаЇ правова система?

2. як≥ основн≥ модел≥ м≥сцевого самовр€дуванн€ в≥дом≥ в сучасному св≥т≥?

3. Ќазв≥ть види загальнообовТ€зкового державного страхуванн€, передбачен≥ ќсновами законодавства про загальнообовТ€зкове державне страхуванн€.

4. як розпод≥л€ютьс€ видатки державного бюджету.

IV. “ворче завданн€ (усього Ц 8 бал≥в):

 оментар до законодавства ”крањни Ц «акон ”крањни Ђѕро засади запоб≥ганн€ та протид≥њ дискрим≥нац≥њ в ”крањн≥ї в≥д 6 вересн€ 2012 року: мета ≥ предмет правового регулюванн€, юридичн≥ категор≥њ, визначен≥ цим нормативно-правовим актом (3 юридичн≥ категор≥њ з наведенн€м визначень); новели нормативно-правового акта (3 новели).

V. ѕо€сн≥ть правове €вище (правовий процес) (усього Ц 5 бал≥в):

 олективний догов≥р.

V≤. Ќазв≥ть юридичн≥ строки, €к≥ сл≥д застосувати в наведених положенн€х (усього Ц 9 бал≥в: 3 бали за кожну правильну в≥дпов≥дь)

1. —троки розгл€ду конфл≥кту примирною ком≥с≥Їю при вир≥шенн≥ колективних трудових спор≥в.

2. —троки прийн€тт€ р≥шенн€ за зверненн€м громад€н зг≥дно з «аконом ”крањни Ђѕро зверненн€ громад€нї.

3. —трок позовноњ давност≥ до вимог про визнанн€ нед≥йсним правочину, вчиненого п≥д впливом насильства, або обману.

VII. ѕрактичне завданн€ (усього Ц 10 бал≥в):

«моделюйте пор€док створенн€ господарського товариства.

V≤≤≤. ѕо€сн≥ть юридичну ситуац≥ю (усього Ц 20 бал≥в: 10 бал≥в за кожну правильну в≥дпов≥дь).

1. —л≥дчий ћаксимчук неодноразово брав хабар≥ за незаконне закритт€ крим≥нальних справ. √рош≥ в≥д обвинувачених передавав йому адвокат √оренко. ѕри порушенн≥ проти ћаксимчука крим≥нальноњ справи постало питанн€ про в≥дпов≥дальн≥сть √оренка. ѕрокурор вважав, що оск≥льки за одержанн€ хабара крим≥нальн≥й в≥дпов≥дальност≥ п≥дл€гаЇ лише спец≥альний субТЇкт злочину, а адвокат не Ї службовою особою, то в≥н не може розгл€датис€ €к сп≥вучасник. „и згодн≥ ви з думкою прокурора?

2. «а трудовою угодою, €ку уклали м≥ж собою ‘≥рма Ђјктав≥€ї та громад€нин Ўкурко, останн≥й мав прот€гом 8 м≥с€ц≥в збудувати котельну, за що йому мало бути виплачено п≥сл€ прийн€тт€ роботи суму, €ка дор≥внювала 24 м≥н≥мальним зарплатам. –обота була виконана в обумовлений трудовою угодою строк ≥ була прийн€та кер≥вництвом ф≥рми. ѕ≥сл€ цього Ўкурко отримав обумовлену трудовою угодою суму, однак кр≥м цього в≥н попросив виплатити йому також в≥дпускн≥ за 16 дн≥в в≥дпустки, оск≥льки в≥н працював 8 м≥с€ц≥в та додатково заплатити в подв≥йному розм≥р≥ за 80 годин, €к≥ в≥н працював поза межами нормальноњ тривалост≥ робочого часу (понад 8 годин на день). „и Ї його додатков≥ вимоги правом≥рними? —вою в≥дпов≥дь обірунтуйте.

I≤. ƒайте визначенн€ пон€ть 4 бали (кожне пон€тт€-2 бали):

- Ђземельний аукц≥онї;

Ќаровл€нський ќ.ƒ. ѕравознавство: ѕ≥дручн. дл€ 11 кл. зогальноосв≥т. навч. закл. (проф≥льний р≥вень). Ц  .: √рамота, 2011. —.380.

 

- Ђп≥дбурювачї.

√авриш —.Ѕ. ѕравоознавство: ѕ≥дручн. дл€ 10 кл. зогальноосв≥т. навч. закл. (р≥вень стандарту) /—.Ѕ.√авриш, ¬.Ћ.—утковий,“.ћ.‘≥л≥пенко. Ц  .:√енеза, 2010.—.406

.

≤≤≤. ƒайте в≥дпов≥дь на питанн€ Ц 12 бал≥в (4 питанн€, за кожну в≥дпов≥дь 3 бали)

1.як≥ елементи включаЇ правова система?

Ќаровл€нський ќ.ƒ. ѕравознавство: ѕ≥дручн. дл€ 10 кл. зогальноосв≥т. навч. закл. (проф≥льний р≥вень). Ц  .: √рамота, 2011. —.170.

2.як≥ основн≥ модел≥ м≥сцевого самовр€дуванн€ в≥дом≥ у сучасному св≥т≥?

Ќаровл€нський ќ.ƒ. ѕравознавство: ѕ≥дручн. дл€ 10 кл. зогальноосв≥т. навч. закл. (проф≥льний р≥вень). Ц  .: √рамота, 2011. —.119-120.

3.Ќазв≥ть види загальнообовТ€зкового державного страхуванн€ передбачен≥ ќсновами законодавства про загальнообовТ€зкове державне страхуванн€.

Ќаровл€нський ќ.ƒ. ѕравознавство: ѕ≥дручн. дл€ 11 кл. зогальноосв≥т. навч. закл. (проф≥льний р≥вень). Ц  .: √рамота, 2011. —.297.

4.як розпод≥л€ютьс€ видатки державного бюджету.

Ќаровл€нський ќ.ƒ. ѕравознавство: ѕ≥дручн. дл€ 11 кл. зогальноосв≥т. навч. закл. (проф≥льний р≥вень). Ц  .: √рамота, 2011. —.32.

IV. “ворче завданн€: коментар до законодавства ”крањни- 8 бал≥в: мета ≥ предмет правового регулюванн€, юридичн≥ категор≥њ визначен≥ цим нормативно-правовим актом (3 юридичн≥ категор≥њ з наведенн€м визначень), новели нормативно-правового акта (3 новели)

«акон ”крањниЂѕро засади запоб≥ганн€ та протид≥њ дискрим≥нац≥њ в ”крањн≥ї в≥д 6 вересн€ 2012 року

V. ѕо€сн≥ть правове €вище (правовий процес) -5 бал≥в.

 олективний догов≥р.

Ќаровл€нський ќ.ƒ. ѕравознавство: ѕ≥дручн. дл€ 11 кл. зогальноосв≥т. навч. закл. (проф≥льний р≥вень). Ц  .: √рамота, 2011. —.249-251.

V≤. Ќазв≥ть юридичн≥ строки, €к≥ сл≥д застосувати у наведених положенн€х- 9бал≥в (3 положенн€ по 3 бали).

1. —троки розгл€ду конфл≥кту примирною ком≥с≥Їю при вир≥шенн≥ колективних трудових спор≥в.

Ќаровл€нський ќ.ƒ. ѕравознавство: ѕ≥дручн. дл€ 11 кл. зогальноосв≥т. навч. закл. (проф≥льний р≥вень). Ц  .: √рамота, 2011. —.285.

2. —троки прийн€тт€ р≥шенн€ за зверненн€м громад€н зг≥дно «акону ”крањни Ђѕро зверненн€ громад€нї

√авриш —.Ѕ. ѕравоознавство: ѕ≥дручн. дл€ 11 кл. зогальноосв≥т. навч. закл. (проф≥льний р≥вень)/—.Ѕ.√авриш, ¬.Ћ.—утковий,“.ћ.‘≥л≥пенко. Ц  .:√енеза, 2011.—.39

3. —трок позовноњ давност≥ до вимог про визнанн€ нед≥йсним правочину, вчиненого п≥д впливом насильства, або обману.

÷ив≥льний кодекс ”крањни ст.257-258 (з≥ зм≥нами 2012р.)

VII. ѕрактичне завданн€ -10 бал≥в

«моделюйте пор€док створенн€ господарського товариства.

(программа стор85) Ќаровл€нський ќ.ƒ. ѕравознавство: ѕ≥дручн. дл€ 11 кл. загальноосв≥т. навч. закл. (проф≥льний р≥вень). Ц  .: √рамота, 2011. —.232-233

V≤≤≤. ѕо€сн≥ть юридичну ситуац≥ю -2 0 бал≥в (кожна ситуац≥€ 10 бал≥в).

1.—л≥дчий ћаксимчук неодноразово брав хабар≥ за незаконне закритт€ крим≥нальних справ. √рош≥ в≥д обвинувачених передавав йому адвокат √оренко. ѕри порушенн≥ проти ћаксимчука крим≥нальноњ справи постало питанн€ про в≥дпов≥дальн≥сть √оренка. ѕрокурор вважав, що оск≥льки за одержанн€ хабара крим≥нальн≥й в≥дпов≥дальност≥ п≥дл€гаЇ лише спец≥альний субТЇкт злочину, а адвокат не Ї службовою особою, то в≥н не може розгл€датис€ €к сп≥вучасник. „и згодн≥ ви з думкою прокурора?

ћашика: можуть бути учасниками ≥ особи, €к≥ не Ї спец≥альними субТЇктами, але вони у сп≥вучаст≥ виконують роль пос≥бника, п≥дбурювача, або орган≥затора.

2. «а трудовою угодою, €ку уклали м≥ж собою ‘≥рма Ђјктав≥€ї та громад€нин Ўкурко, останн≥й мав прот€гом 8м≥с€ц≥в, збудувати котельну, за що йому мало бути виплачено п≥сл€ прийн€тт€ роботи суму, €ка дор≥внювала 24 м≥н≥мальним зарплатам. –обота була виконана в обумовлений трудовою угодою строк ≥ була прийн€та кер≥вництвом ф≥рми. ѕ≥сл€ цього Ўкурко отримав обумовлену трудовою угодою суму, однак кр≥м цього в≥н попросив виплатити йому також в≥дпускн≥ за 16 дн≥в в≥дпустки, оск≥льки в≥н працював 8 м≥с€ц≥в та додатково заплатити у подв≥йному розм≥р≥ за 80 годин, €к≥ в≥н працював поза межами нормальноњ тривалост≥ робочого часу (понад 8 годин на день). „и Ї його додатков≥ вимоги правом≥рними? —вою в≥дпов≥дь обірунтуйте.

ћашика ол≥мп. 2012р. ”жгород. ’оча угода ≥ називалас€ трудовою, в≥дносини були цив.-правов≥ так €к предметом Ї не процес прац≥, а результат. неправом≥рн≥

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 512 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1419 - | 1387 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.