Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: –етров≥руси: в≥рус ≥мунодеф≥≠циту люди≠ни, онков≥руси. 2 страница
ћолекул€рна г≥бридизац≥€

Ћатекс-аглютинац≥€

“ема: —таф≥лококи.

1. ” пац≥Їнта впродовж 4 рок≥в хрон≥чна стаф≥лококова ≥нфекц≥€ з вТ€лим переб≥гом. “итр стаф≥лококових антигемол≥зин≥в високий. як≥ препарати найдоц≥льн≥ше використати дл€ п≥двищенн€ ≥мун≥тету в цього пац≥Їнта?

A. *јутовакцину

B. —таф≥лококовий γ-глобул≥н

C. —таф≥лококовий бактер≥офаг.

D. —таф≥лококовий анатоксин.

E. —таф≥лококову антитоксичну сироватку.

 

2. Ўтам стаф≥локока, €кий спричинив спалах внутр≥шньол≥карн€них захворювань, про€вив високу резистентн≥сть до пен≥цил≥ну. « €ким ≥з наведених нижче фактор≥в повТ€зана резистентн≥сть м≥кроорган≥зм≥в до антиб≥отик≥в ц≥Їњ групи?

A. *≤з синтезом β-лактамаз.

B. ≤з синтезом аден≥лтрансферази.

C. ≤з зм≥ною компонент≥в кл≥тинноњ ст≥нки.

D. ≤з зм≥ною рибосомальних б≥лк≥в.

E. ≤з синтезом фосфотрансферази.

 

3. ‘екал≥њ дитини, що хвор≥Ї на ентерит, емульгують в ф≥з≥олог≥чному розчин≥ ≥ краплю емульс≥њ нанос€ть на елективне середовище: 10% молочно-сольовий або жовточно-сольовий агар. як≥ м≥кроорган≥зми передбачаЇтьс€ вид≥лити?

A. *—таф≥лококи.

B.  ишкову паличку.

C. —трептококи.

D.  лебс≥Їли.

E. ≈нтерококи.

 

4. ƒо л≥карн≥ потрапила дитина з д≥агнозом Ђстаф≥лококовий сепсисї. Ќа €ке поживне середовище потр≥бно пос≥€ти кров хворого з метою вид≥ленн€ збудника?

A.* ÷укровий бульйон

B. ћТ€со-пептонний агар

C. —ередовище ѕлоск≥рЇва

D.  ровТ€ний агар

E. ∆овчно-сольовий агар

 

5. ” х≥рург≥чному стац≥онар≥ почаст≥шали випадки гн≥йних п≥сл€операц≥йних ускладнень стаф≥лококовоњ природи. як≥ досл≥дженн€ культур допоможуть визначити джерело стаф≥лококовоњ ≥нфекц≥њ в стац≥онар≥?

A. *¬изначенн€ фаговар≥в.

B. ¬изначенн€ гемотоксин≥в.

C. ¬изначенн€ фермент≥в агрес≥њ.

D. ¬изначенн€ б≥овар≥в.

E. ¬изначенн€ антиб≥отикочутливост≥.

 

6. ” м≥ст≥ зареЇстровано спалах харчовоњ токсико≥нфекц≥њ, що виникла п≥сл€ вживанн€ заварних т≥стечок, ≥з залишк≥в €ких вид≥лен≥ патогенн≥ м≥кроорган≥зми. як≥ з перел≥чених бактер≥й най≥мов≥рн≥ше можуть викликати дану токсико≥нфекц≥ю?

A. * S. aureus.

B. C. perfringens.

C. E. coli.

D. S. typhimurium.

E. S. enteriditis.

 

7. ѕри м≥кроскоп≥њ мазка в≥д пац≥Їнта з гострим гн≥йним пер≥оститом, л≥кар ви€вив √рам-позитивн≥ бактер≥њ, розташован≥ у вигл€д≥ скупчень, що нагадують грона винограду. ƒл€ €ких м≥кроорган≥зм≥в властива дана морфолог≥€?

A. —таф≥локи.

B. —арцини.

C. “етракоки.

D. √риби роду Candida.

E. —трептококи.

 

8. ” х≥рург≥чному в≥дд≥лен≥ виникають повторн≥ випадки гн≥йно-запальних ускаднень операц≥йних ран. ѕри бактер≥оскоп≥њ раневого вм≥сту ви€влено √рам-позитивн≥ округл≥ бактер≥њ, €к≥ розм≥щуютьс€ скупченн€ми неправильноњ форми. ƒл€ диференц≥ац≥њ €ких м≥кроорган≥зм≥в у бактер≥олог≥чн≥й лаборатор≥њ використали коагулазний тест?

A. * Staphylococcus aureus в≥д Staphylococcus epidermidis

B. Staphylococcus aureus в≥д Streptococcus pyogenes

C. Staphylococcus epidermidis в≥д Neisseria meningitidis

D. Streptococcus pyogenes в≥д Enterococcus faecalis

E. Neisseria meningitides в≥д Streptococcus pneumoniae

 

9. ” хворого на фурункульоз обстеженн€ п≥дтверджено стаф≥лококову ет≥олог≥ю захворюванн€. який метод м≥кроб≥олог≥чноњ д≥агностики було використано?

A. *Ѕактер≥олог≥чний

B. јлерголог≥чний

C. —еролог≥чний

D. ћ≥кроскоп≥чний

E. Ѕ≥олог≥чний

 

10. « метою масового обстеженн€ студент≥в на нос≥йство S. aureus перед виробничою практикою у дит€чому в≥дд≥ленн≥ кл≥н≥чноњ л≥карн≥ було використано елективне середовище з метою отриманн€ чистоњ культури цього збудника. Ќа €ке з перел≥чених середовищ виконано пос≥в?

A. *∆овточно-сольовий агар

B. —ередовище ≈ндо

C. ћТ€со-пептонний агар

D. —ередовище ¬≥льсона-Ѕлера

E.  ровТ€ний телуритовий агар

 

11. ” пологовому будинку виник спалах м≥хурчатки новонароджених. ¬≥д д≥тей вид≥лено ≥дентичн≥ штами стаф≥локок≥в. який токсин зумовив розвиток даноњ ≥нфекц≥њ?

A. *≈ксфол≥атин

B. ≈нтеротоксин

C. α-л≥зин

D. ≈ндотоксин

E. ‘актор токсичного шоку

 

12. ѕри м≥кроскоп≥њ мазка гн≥йних вид≥леннь з рани ви€влено √рам-позитивн≥ кул€ст≥ кл≥тини, розташован≥ позакл≥тинно (у вигл€д≥ Ђгрон виноградуї) ≥ всередин≥ лейкоцит≥в. як≥ м≥кроорган≥зми знайдено?

A. *—таф≥лококи

B.  лострид≥њ

C. —трептококи

D. ћ≥коплазми

E. √онококи

 

13. ¬ кл≥н≥ку поступив хворий ≥з важким стаф≥лококовим дерматозом, що не п≥ддаЇтьс€ л≥куванню антиб≥отиками. якою повинна бути тактика л≥кар€?

A. *ѕризначенн€ аутовакцини

B. ¬икористанн€ антиб≥отик≥в широкого спектру д≥њ

C. ѕризначенн€ бензилпен≥цил≥ну в висок≥й доз≥

D. ¬веденн€ антитоксину

E. ѕризначенн€ антиб≥отик≥в в комплекс≥ ≥з в≥там≥нними препаратами

 

14. « гн≥йноњ рани хворого вид≥лен≥ √рам-позитивн≥ м≥кроорган≥зми кул€стоњ форми, що розташовуютьс€ в мазках у вигл€д≥ скупчень, що нагадують грона винограду. Ќа ћѕј утворюють колон≥њ S-форми. ƒо €кого виду належать ви€влен≥ в ран≥ м≥кроби?

A. *ѕеререл≥чених властивостей не достатньо ло€ встановленн€ виду м≥кроб≥в.

B. S. aureus.

C. S. epidermidis.

D. S. saprophyticus.

E. S. pyogenes.

 

15. ” хворого важка стаф≥лококова ≥нфекц≥€, що загрожуЇ життю. який з перерахованих препарат≥в найб≥льш бажаний в даному випадку?

ј. *÷ефазол≥н

¬. јмп≥цил≥н

—. ≈ритром≥цин

D. “етрацикл≥н

≈. Ѕензилпен≥цил≥н

 

16. ∆≥нка в≥ком 48 рок≥в скаржитьс€ на задуху, набр€ки пов≥к, б≥ль у попереку. ” сеч≥ ви€влено: б≥лок, еритроцити, г≥ал≥нов≥ цил≥ндри. Ѕув поставлений д≥агноз Ђгострий гломерулонефритї. « анамнезу зТ€совано, що вона багато рок≥в страждаЇ хрон≥чним тонзил≥том. як≥ м≥кроорган≥зми Ї найб≥льше ймов≥рною причиною захворюванн€?

A. *—трептококи

B. —таф≥лококи

C. ”реаплазми

D. ’лам≥д≥њ

E. ѕротей

17. ” хворого з гн≥йничковими ураженн€ми шк≥ри вид≥лений збудник, €кий на кровТ€ному агар≥ утворюЇ жовт≥ колон≥њ округлоњ форми, середн≥х розм≥р≥в, оточен≥ зоною гемол≥зу. ” мазках з колон≥й Ц коки, розташован≥ скупченн€ми неправильноњ форми, √рам-позитивн≥. ¬ид≥лена культура оксидазо- ≥ каталазопозитивна, ферментуЇ манн≥т в анаеробних умовах, згортаЇ цитратну плазму. який вид збудника вид≥лено?

A. * Staphylococcus aureus

B. Staphylococcus saprophyticus

C. Staphylococcus epidermidis

D. Streptococcus pyogenes

E. Streptococcus agalactiae

 

18. ƒл€ ≥мунотерап≥њ стаф≥лококових захворювань застосовуютьс€ наступн≥ препарати, за вин€тком:

A. *јнтистаф≥лококова к≥нська сироватка.

B. јнтистаф≥лококова плазма.

C. јнтистаф≥лококовий ≥муноглобул≥н.

D. —таф≥лококовий анатоксин.

E. —таф≥лококова вакцина.

 

19. ѕри спалаху госп≥тальноњ ≥нфекц≥њ з носоглотки медсестри вид≥лено стаф≥локок, що в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д штама, вид≥леного в≥д хворих, але маЇ R-плазм≥ду. яку ознаку може набути госп≥тальний штам в результат≥ конюгац≥њ?

A. *—т≥йк≥сть до антиб≥отик≥в

B. ѕродукц≥€ ентеротоксину

C. ‘ертильн≥сть

D. —интез стаф≥лоцин≥в

E. ”творенн€ шорстких колон≥й

 

20. ” 70-р≥чного пац≥Їнта виеик гн≥йний абсцес на шињ. ¬ид≥лена культура √рам-позитивних кок≥в волод≥Ї плазмокоагулазною активн≥стю. який м≥кроорган≥зм вид≥лено?

ј. * Staphylococcus aureus

¬. Staphylococcus epidermidis

—. Staphylococcus saprophyticus

D. Streptococcus pyogenes

E. Enterococcus faecalis

 

21. ƒо л≥кар€ звернувс€ хворий з≥ скаргами на гн≥йничков≥ висипанн€ на шк≥р≥ обличч€. ѕри бактер≥олог≥чному анал≥з≥ вм≥сту гн≥йничк≥в знайдено золотистий стаф≥локок ≥ встановлено д≥агноз: стаф≥лококова п≥одерм≥€. який препарат Ї найб≥льш ефективним дл€ обробки уражень?

ј. *Ѕриль€нтовий зелений

¬. ‘урацил≥н

—. ћетиленовий син≥й

D. ƒ≥мексид

≈. —пирт етиловий

 

22. ” пац≥Їнта в≥ком 60 рок≥в п≥сл€ переохолодженн€ на шк≥р≥ обличч€ в зон≥ ≥нервац≥њ правим лицьовим нервом зТ€вилис€ везикули, що супроводжувалос€ значною болюч≥стю та сверб≥нн€м. «астосуванн€ маз≥ з антиб≥отиком було не ефективним. «будником даного захворюванн€ може бути:

*Herpesvirus

Adenovirus

Streptococcus

Staphylococcus

Bacillus

 

23. ” х≥рург≥чному в≥дд≥ленн≥ виникла п≥дозра на на€вн≥сть внутр≥шньол≥карн€ноњ стаф≥лококовоњ ≥нфекц≥њ, джерелом €коњ Ї медичний персонал. Ќа €ке середовище сл≥д вис≥€ти матер≥ал з носоглотки прац≥вник≥в в≥дд≥ленн€ дл€ ви€вленн€ нос≥йства патогенних стаф≥локок≥в?

* ∆овточно-сольовий агар.

—ередовище ≈ндо.

ћТ€со-пептонний бульйон.

—ередовищн –ессел€.

 ровТ€ний агар.

 

24. ¬ л≥карню доставили дитину —. в≥ком 5 рок≥в з вираженими головними бол€ми, блювотою, порушенн€м мови. ¬ л≥квор≥, одержаному при сп≥нальн≥й пункц≥њ, ви€влено √рам-негативн≥ диплококи, розташован≥ здеб≥льшого внутр≥шньокл≥тинно. „им, на ¬аш погл€д, може бути спричинений даний симптомокомплекс?

* N. meningitidis

S. aureus

в≥русом грипу

в≥русом ≥мунодеф≥циту людини

в≥русом пол≥ом≥Їл≥ту

 

25. ѕ≥сл€ вживанн€ т≥стечок, €к≥ збер≥гались прот€гом доби при к≥мнатн≥й температур≥, у хворого зТ€вились ознаки гострого кишкового отруЇнн€. « т≥стечок вид≥лена чиста культура √рам-позитивних кок≥в, €к≥ утворювали зону гемол≥зу на кровТ€ному агар≥, про€вл€ли лецитиназну активн≥сть на жовточно-сольовому агар≥, утворювали п≥гмент при культивуванн≥ на св≥тл≥ на молочно-сольовому агар≥, викликали згортанн€ цитратноњ плазми впродовж двох годин. як≥ м≥кроорган≥зми спричинили отруЇнн€?

A. * Staphylococcus aureus

B. Staphylococcus epidermidis

C. Staphylococcus saprophyticus

D. Salmonella typhimurium

E. Salmonella enteritidis

 

26. ” звТ€зку з п≥дозрою на внутр≥шньол≥карн€ну ≥нфекц≥ю, проведено обстеженн€ у в≥дд≥ленн≥ новонароджених пологового будинку. ” к≥лькох д≥тей, а також на де€ких предметах догл€ду ви€влено золотистий стаф≥локок. як≥ властивост≥ вид≥лених культур дають можлив≥сть встановити њхнЇ походженн€ з одного джерела?

A. *‘аготип

B. ѕ≥гментоутворенн€

C. јнтигенна структура

D. Ѕ≥ох≥м≥чна активн≥сть

E. јнтиб≥отикограма

 

27. ” хворого з важкою формою пневмон≥њ в мокротинн≥ ви€влено оточен≥ капсулою √рам-позитивн≥ стрептобацили. який д≥агноз повинен бути виставлений пац≥Їнту?

A. *Ћегенева форма сиб≥рки

B. Ћегенева форма чуми

C. јктином≥коз легень

D. —таф≥лококова деструкц≥€ легень

E. “уберкульоз легень

 

28. ” х≥рург≥чному в≥дд≥ленн≥ виник спалах госп≥тальноњ ≥нфекц≥њ, спричиненоњ S. aureus. ” звТ€зку з цим зав≥дувач в≥дд≥ленн€м замовив значну к≥льк≥сть р≥дкого пол≥валентного стаф≥лококового бактер≥офага. як буде використано цей препарат?

A. * ƒл€ специф≥чноњ проф≥лактики

B. ƒл€ фаготипуванн€

C. ƒл€ ≥ндикац≥њ стаф≥локок≥в в реакц≥њ наростанн€ титра фага

D. ƒл€ ви€вленн€ бактер≥онос≥њв серед медичного персоналу

E. ƒл€ л≥куванн€ хворих з хрон≥чними формами стаф≥лококовоњ ≥нфекц≥њ

 

29. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ зразк≥в сметани ≥зольовано культури S. aureus. як довести ет≥олог≥чне значенн€ ≥зольованих культур S. aureus к виникненн≥ харчового отруЇнн€ серед споживач≥в сметани?

A. ¬и€вленн€м ентеротоксину.

B. ¬изначенн€м плазмокоагулазноњ активност≥

C. ¬изначенн€м гемотоксин≥в

D. ¬изначенн€м сахарол≥тичних властивостей

E. ¬изначенн€м лецитиназноњ активност≥

 

30.  ров, вз€ту у хворого з п≥дозрою на сепсис, вис≥€ли на цукро≠вий бульйон. ¬ бульйон≥ утворивс€ придонний осад. ѕри перес≥в≥ на кровТ€ному агар≥ виросли др≥бн≥ прозор≥, кругл≥ колон≥њ, оточен≥ зоною гемол≥зу. ¬ мазку, виготовленому з осаду, ви€влено √рам-позитивн≥ коки, розташо≥вн≥ у вигл€д≥ довгих лан≠цюжк≥в. як≥ м≥кроорган≥зми присутн≥ в кров≥ хворого?

*—трептококи.

—арцини.

—таф≥лококи.

ћ≥крококи.

ѕневмококи.

 

31. ” хворого ј. в≥ком 32 роки п≥сл€ оперативного втручанн€ розвинувс€ гн≥йний процес. « рани вид≥лено культуру S. aureus. який з перел≥чених тест≥в Ї най≥стотн≥шим дл€ диференц≥ац≥њ культури в≥д S. epidermidis?

*ѕлазмокоагулазна активн≥сть

√емол≥з на кровТ€ному агар≥

 ол≥р колон≥њ

‘ерментац≥€ араб≥нози

ќксидазний тест

 

32. ’ворий на —Ќ≤ƒ поступив до л≥карн≥ з дисфаг≥Їю. ќбстеженн€ ротоглотки дозволило ви€вити вогнища почервон≥нн€ слизовоњ оболонки. ѕри езофагоскоп≥њ знайдено товст≥ б≥л≥ бл€шки, з €ких було зроблено пос≥в. ¬иросли √рам-позитивн≥ м≥кроорган≥зми, €к≥ перес≥€ли на середовище —абуро. як≥ м≥кроорган≥зми ви€влено?

* ƒр≥жджопод≥бн≥ гриби роду Candida

÷итомегалов≥рус

¬≥рус простого герпесу 1 типу

«олотистий стаф≥локок

јктином≥цети

 

33. ” дит€чому садку через к≥лька годин п≥сл€ вживанн€ сирноњ маси майже у вс≥х д≥тей раптово зТ€вилис€ симптоми гастроентериту. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ блювотних мас та залишк≥в сирноњ маси вид≥лено золотистий стаф≥локок. яким чином доц≥льно продовжити досл≥дженн€ дл€ уточненн€ причини спалаху захворюванн€?

A. *ѕровести фаготипуванн€ вид≥лених штам≥в

B. ¬изначити здатн≥сть штам≥в до токсиноутворенн€

C. ѕровести досл≥дженн€ обладнанн€ харчоблоку

D. ¬ивчити на€вн≥сть антит≥л у хворих д≥тей

E. ѕоставити алерг≥чну пробу

 

34. ўоб запоб≥гти п≥сл€пологов≥й стаф≥лококов≥й ≥нфекц≥њ, ваг≥тн≥й ж≥нц≥ було призначено специф≥чну проф≥лактику. який препарат найдоц≥льн≥ше використати з ц≥Їю метою?

*—таф≥лококовий анатоксин

¬биту стаф≥лококову вакцину

∆иву стаф≥лококову вакцину

—таф≥лококовий бактер≥офаг

јмп≥цил≥н

 

35. ” чолов≥ка в≥ком 66 рок≥в на фон≥ грипу, п≥дтвердженого серолог≥чною д≥агностикою, при рентгенолог≥чному обстеженн≥ д≥агностовано пневмон≥ю. ѕри пос≥в≥ мокротинн€ р≥ст м≥кроорган≥зм≥в ви€влено лише на кровТ€ному агар≥ у вигл€д≥ слизистих колон≥й, оточених зеленкуватим об≥дком. який м≥кроорган≥зм Ї ет≥олог≥чним чинником пневмон≥њ?

* Streptococcus pneumoniae

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Klebsiella pneumoniae

Candida albacans

 

36. ” 65-р≥чного чолов≥ка розвинувс€ гн≥йний абсцес на шињ. ¬ид≥лена культура Ц √рам-позитивн≥ коки, €к≥ утворюють скупченн€ неправильноњ форми ≥ не волод≥ють плазмокоагулазною активн≥стю. ўо можна зап≥дозрити?

A. * Staphylococcus epidermidis

B. Staphylococcus aureus

C. Streptococcus pyogenes

D. Bacillus anthracis

E. Streptococcus pneumoniae

 

37. ” оп≥ковому в≥дд≥ленн≥ мали м≥сце випадки госп≥тальноњ стаф≥лококовоњ ≥нфекц≥њ, викликаноњ штамами, €к≥ характеризувались множинною медикаментозною ст≥йк≥стю. “ака ознака визначаЇтьс€ на€вн≥стю:

A. *R-плазм≥д

B. F-плазм≥д

C. ѕом≥рних бактер≥офаг≥в

D. ≈кзотоксиген≥в

E. ¬≥рулентних бактер≥офаг≥в

 

38. ƒл€ ви€вленн€ джерела ≥нф≥куванн€ хворих у х≥рург≥чному в≥дд≥ленн≥ патогенним стаф≥лококом було проведено досл≥дженн€ ≥з застосуванн€м стандартних стаф≥лококових бактер≥офаг≥в. яке досл≥дженн€ чистих культур, вид≥лених ≥з р≥зних джерел, було виконано?

A. *‘аготипуванн€

B. ‘агод≥агностику

C. ‘аго≥ндикац≥ю

D. ‘аготерап≥ю

E. ‘аго≥дентиф≥кац≥ю

 

39. ƒо дерматологп звернулас€ д≥вчина в≥ком 15 рок≥в ≥з скаргами на часту по€ву фурункул≥в на обличч≥, шињ ≥ плечах. ’вор≥Ї к≥лька м≥с€ц≥в. «астосовувала м≥сцеве л≥куванн€, вживала в≥там≥ни, антиб≥отики, дотримувалась д≥Їти (виключала вуглеводну њжу). ѕозитивного ефекту в≥д проведеного л≥куванн€ не в≥дзначаЇ. як≥ м≥кроорган≥зми можуть викликати таке захворюванн€?

*—таф≥лококи

≈нтерококи

 анд≥ди

 ишкова паличка

—трептококи

 

40. ’ворий тривалий час л≥куЇтьс€ з приводу хрон≥чноњ пневмон≥њ. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ мокротинн€ в мазках, зафарбованих за методом ÷≥л€-Ќ≥льсена, ви€влено рожев≥ палички, розташован≥ поодиноко, ≥нод≥ невеликими скупченн€ми у вигл€д≥ к≥с. яке захворюванн€ у пац≥Їнта?

*“уберкульоз легень.

ѕневмококова пневмон≥€.

—таф≥лококова пневмон≥€.

Ћегенева форма чуми.

√рипозна пневмон≥€.

 

41. ¬≥д пац≥Їнта з гн≥йничковим ураженн€м шк≥ри вид≥лений збудник, €кий на кровТ€ному агар≥ утворюЇ кругл≥ колонњ середн≥х розм≥р≥в, б≥лого кольору, оточен≥ зоною гемол≥зу. ¬ мазках Ц коки, розм≥щен≥ скупченн€м неправильноњ форми, √рам-позитивн≥. ¬ид≥лена культура оксидазо- ≥ каталазо-позитивна, не ферментуЇ манн≥т в анаеробних умовах, коагулазонегативна. якому виду в≥дпов≥даЇ вид≥лений збудник?

A. * Staphylococcus epidermidis

B. Streptococcus agalactiсae

C. Streptococcus pyogenes

D. Staphylococcus aureus

E. Staphylococcus saprophyticus

 

42. Ўкол€р≥ молодших клас≥в на перерв≥ њли т≥стечка з кремом та цукерки. „ерез 3 години у багатьох д≥тей зТ€вилис€ скарги на нудоту, бол≥ в живот≥, пронос. який збудник м≥г спричинити отруЇнн€?

A. * Staphylococcus aureus

B. Pseudomonas aeruginosa

C. Candida albicans

D. Streptococcus pyogenes

E. Neisseria catarrhalis

 

43. ” хворого фурункульозом при м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ гною ви€влено √рам-позитивн≥ м≥кроорган≥зми, розташован≥ скупченн€ми. як≥ ознаки патогенност≥ сл≥д ви€вити дл€ п≥дтвердженн€ ет≥олог≥чноњ рол≥ цих м≥кроорган≥зм≥в у хвороб≥ пац≥Їнта?

*ѕродукц≥ю плазмокоаугулази, лецитинази

–≥ст на м'€со-пептонному бульйон≥

Ќа€вн≥сть л≥попол≥сахаридного ендотоксину

ѕродукцю β-лактамаз

ѕ≥гментоутворенн€

 

44. ” лютому в дошк≥льному заклад≥ зареЇстровано спалах гастроентериту у д≥тей. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ матер≥алу в≥д хворих патогенних бактер≥й не вид≥лено. ўо може бути причиною спалаху?

*–отав≥руси

Ўигели

—таф≥лококи

–—-в≥рус

ƒр≥жджопод≥бн≥ гриби

 

45. „олов≥к в≥ком 66 рок≥в перехвор≥в на грип, що було п≥дтверджено серолог≥чною д≥агностикою, за медичною допомгою не звертавс€. „ерез к≥лька дн≥в п≥сл€ одужанн€ в≥н звернувс€ до л≥кар€ з високою температурою та кашлем з великою к≥льк≥стю гн≥йного мокротинн€. ѕри рентгенолог≥чному обстеженн≥ в леген€х ви€влен≥ численн≥ абсцеси. ћокротинн€ було направлене на досл≥дженн€, на поживних середовищах з нього вид≥лено коагулазопозитивн≥ м≥кроорган≥зми з ƒЌ -азною активн≥стю. як≥ м≥кроорган≥зми вид≥лено?

* Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Clostridium perfringens

Streptococcus pneumoniae

Candida albacans

 

46. ¬иникла п≥дозра, що серед прац≥вник≥в п≥дприЇмства по виготовленню сироваткових препарат≥в обласноњ станц≥њ переливанн€ кров≥ поширене нос≥йство патогенного золотистого стаф≥локока. Ќа €ке середовище сл≥д вис≥€ти матер≥ал з носоглотки прац≥вник≥в дл€ ви€вленн€ стаф≥лококового нос≥йства?

* ∆овточно-сольовий агар.

—ередовище ≈ндо.

ћТ€со-пептонний бульйон.

—ередовищн –ессел€.

 ровТ€ний агар.

 

47. ” гн≥йних вид≥ленн€х з оп≥ковоњ рани ви€влено √рам-позитивн≥ м≥кроорган≥зми круглоњ форми, €к≥ утворюють колон≥њ S-форми з золотистим п≥гментом, продукують лецитиназу, плазмокоагулазу, гемол≥зин, розщеплюють манн≥т в анаеробних умовах. який вид м≥кроб≥в спричинив нагноЇнн€?

* St. aureus

Str. pyogenes

Str. mutans

St. epidermidis

Str. sanguis

 

48. ѕац≥Їнт звернувс€ до стоматолога ≥з скаргами на по€ву на губах м≥хурц≥в з р≥диною, €к≥ знаходились на меж≥ шк≥ри та слизовоњ оболонки. як≥ м≥кроорган≥зми можуть викликати таку патолог≥ю?

*√ерпесв≥руси.

—трептококи.

ћ≥кобактер≥њ.

ќртом≥ксов≥руси.

—таф≥лококи.

 

49. ” хворого з хрон≥чним генерал≥зованим фурункульозом зап≥дозрено септичний процес. який матер≥ал необх≥дно вз€ти на досл≥дженн€ дл€ п≥дтвердженн€ д≥агнозу?

* ров з вени в к≥лькост≥ 5-10 мл.

Ћ≥квор.

√н≥й з фурункула.

 ров з пальц€ в к≥лькост≥ 0,05 мл.

—ечу.

 

50. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ зразк≥в сметани ≥зольовано культури S. aureus. як довести ет≥олог≥чне значенн€ ≥зольованих культур S. aureus у розвитку спалаху харчового отруЇнн€ серед споживач≥в сметани?

* ¬изначенн€м фаготип≥в

¬изначенн€м плазмокоагулазноњ активност≥

¬изначенн€м гемотоксин≥в

¬изначенн€м сахарол≥тичних властивостей

¬изначенн€ лецитиназноњ активност≥

 

51. ¬ лаборатор≥ю дл€ досл≥дженн€ поступило мокротинн€ хворого з д≥агнозом Ђгостра пневмон≥€ї. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ в мокротинн≥ ви€влено хаотично розташован≥ м≥кроорган≥зми овоњдноњ форми, √рам-негативн≥, ≥нтенсивн≥ше забарвлен≥ по полюсах. ѕри пос≥в≥ мокротинн€ на поживний агар через 24 год. виросли колон≥њ R-типу у вигл€д≥ Ђмереживноњ хустинкиї. який попередн≥й д≥агноз можна поставити на п≥дстав≥ одержаних результат≥в?

*Ћегенева форма чуми.

ѕневмококова пневмон≥€.

—таф≥лококова пневмон≥€.

√рипозна пневмон≥€.

“уберкульоз легень.

 

52. ” 3-р≥чноњ дитини, €ка часто хвор≥Ї респ≥раторними захворюванн€ми, вз€то змив з носоглотки дл€ бактер≥олог≥чного досл≥дженн€. Ќа кровТ€ному агар≥ виросли др≥бн≥ с≥рувато-прозор≥ колон≥њ, оточен≥ прозорою зоною гемол≥зу. ѕри м≥кроскоп≥њ ви€влено √рам-позитивн≥ коки, розташован≥ парами або короткими ланцюжками. ўо це за м≥кроорган≥зми?

* Streptococcus pyogenes.

Enterococcus faecalis.

Streptococcus pneumoniae.

Staphylococcus aureus.

Staphylococcus epidermidis.

 

53. ѕри перев≥рц≥ стерильност≥ набор≥в х≥рург≥чних ≥нструмент≥в були вид≥лен≥ √рам-позитивн≥ коки, розташован≥ у вигл€д≥ скупчень, що дали позитивну реакц≥ю плазмокоагул€ц≥њ, ферментували ман≥т в анаеробних умовах ≥ волод≥ли лецитиназною активн≥стю. який м≥кроорган≥зм вид≥лено?

A. * Staphylococcus aureus

B. Staphylococcus epidermidis

C. Staphylococcus saprophyticus

D. Streptococcus pyogenes

E. Corynebacterium xerosis

 

54. —таф≥лококи вкликають патолог≥чн≥ процеси:

*¬ будь-€ких тканинах орган≥зму людини

¬ п≥дшк≥рн≥й жиров≥й кл≥тковин≥

¬ слизових оболонках

” внутр≥шн≥х органах

¬ нервов≥й тканин≥

 

55. ѕри м≥кроскоп≥њ вид≥лень з уретри хворого гострим уретритом ви€влен≥ парн≥ м≥кроорган≥зми бобовидноњ форми, д≥аметром до 1 мкм, розташован≥ всередин≥ лейкоцит≥в. як≥ це м≥кроорган≥зми?

* √онококи

ћен≥нгококи

—таф≥лококи

—трептококи

ћ≥крококи

 

56. ѕ≥сл€ вживанн€ торта, €кий збер≥гавс€ прот€гом доби на стол≥, у пана ћ. через 8 годин зТ€вились ознаки гострого кишкового отруЇнн€. як≥ м≥кроорган≥зми могли бути причиною захворюванн€?

*Staphylococcus aureus.

Clostridium perfringens.

Escherichia coli.

Salmonella enteritidis.

Clostridium botulinum.

 

57. ќкул≥ст вз€в дл€ м≥кроскоп≥чного досл≥дженн€ мазок з конТюнктиви хворого. ” цитоплазм≥ кл≥тин еп≥тел≥ю п≥сл€ забарвленн€ мазка за –омановськимЦ√≥мзою ви€влено ф≥олетов≥ кокопод≥бн≥ м≥кроорган≥зми. Ќазв≥ть ймов≥рного збудника, дл€ €кого характерне внутр≥шньокл≥тинне розташуванн€.

*’лам≥д≥њ

—таф≥лококи

ћ≥коплазми

—трептококи

√онококи

 

58. ” гн≥йних вид≥ленн€х хворого з флегмоною передпл≥чч€ ви€влено √рам-позитивн≥ м≥кроорган≥зми круглоњ форми, €к≥ утворюють колон≥њ S-форми з б≥лим п≥гментом, продукують лецитиназу, ≥ гемол≥зин, але не згортають цитратну плазму ≥ не розщеплюють манн≥т в анаеробних умовах. який вид м≥кроб≥в спричинив нагноЇнн€?

* S. epidermidis

Str. pyogenes

Str. mutans

S. aureus

Str. sanguis

 

59. ƒо стоматолога звернулась пац≥Їнтка ≥з скаргами на болюч≥ виразков≥ ураженн€ слизовоњ оболонки порожнини рота, €к≥ зТ€вилис€ п≥сл€ перенесеного грипу. який з перел≥чених збудник≥в м≥г викликати так≥ ураженн€ слизовоњ оболонки?

*¬≥рус простого герпесу I типу

¬≥рус простого герпесу II типу

÷итомегалов≥рус

јденов≥руси

—таф≥лококи

 

60. ѕри розсл≥дуванн≥ спалаху внутр≥шньол≥карн€ноњ ≥нфекц≥њ вид≥лено чист≥ культури золотистого стаф≥локока в≥д хворих, медперсоналу та де€ких об'Їкт≥в л≥карн€ного середовища. яке досл≥дженн€ необх≥дно провести, щоб визначити ≥дентичн≥сть вид≥лених стаф≥локок≥в ≥ встановити джерело госп≥тальноњ ≥нфекц≥њ?

A. *‘аготипуванн€

B. ¬изначенн€ б≥овару

C. «араженн€ тварин

D. ¬изначенн€ патогенност≥

E. —еротипуванн€

 

61. ƒо дерматолога звернувс€ пац≥Їнт з множинними фурункулами на шк≥р≥. Ћ≥кар припустив, що причиною Ї стаф≥локок ≥ направив у лаборатор≥ю гн≥й дл€ м≥кроб≥олог≥чного досл≥дженн€. яке поживне середовище Ї елективним дл€ стаф≥локок≥в?

*ћолочно-сольовий агар

јгар —абуро

Ћужний агар

—ередовище ѕлоск≥рЇва

 ровТ€ний агар

 

62. ѕри м≥кроскоп≥њ мазка ≥з слизовоњ оболонки мигдалик≥в хворого ви€влено багато великих кл≥тин овальноњ форми, €к≥ брунькуютьс€ та утворюють псевдом≥цел≥й. як≥ це можуть бути м≥кроорган≥зми?

* андиди

—трептококи

—п≥рохети

 оринебактер≥њ

—таф≥локок

 

63. ” лаборатор≥њ провод€ть вивченн€ плазмокоагулюючоњ ≥ ф≥бринол≥тичноњ активност≥ стаф≥локока. Ќа €ке середовище необх≥дно вис≥€ти культуру?

A ÷итратну плазму

B  ровТ€ний агар

C —ироватковий агар

D ∆овточно-сольовий агар

E —ередовище —абуро

 

64. ѕри досл≥дженн≥ вид≥лень з уретри в мазку ви€вили √рам-негативн≥ диплококи, €к≥ розташовувались всередин≥ лейкоцит≥в. який збудник ви€влено у пац≥Їнта?

A. *гонокок

B. мен≥нгокок

C. стаф≥локок

D. стрептокок

E. м≥крокок

 

65. « блювотних мас дитини з симптомами харчового отруЇнн€ п≥сл€ вживанн€ т≥стечок вид≥лено стаф≥локок. який фактор патогенност≥ стаф≥локок≥в спричинив захворюванн€?

A. *≈нтеротоксин

B. √емол≥зин

C. ≈ксфол≥ативний токсин

D. √≥алурон≥даза

E. ѕротењн ј

 

66. ” чолов≥ка в≥ком 66 рок≥в на фон≥ грипу, п≥дтвердженого серолог≥чною д≥агностикою, при рентгенолог≥чному обстеженн≥ д≥агностовано пневмон≥ю. ѕри пос≥в≥ мокротинн€ р≥ст на простому середовищ≥ ≥ кровТ€ному агар≥ в≥дсутн≥й. Ќа агар≥ з гемол≥зованою кровТю ви€влено р≥ст коротких √рам-негативних паличок. який м≥кроорган≥зм Ї ет≥олог≥чним чинником пневмон≥њ?

* Haemophylus influenzae

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Chlamydia pneumoniae

Streptococcus pneumoniae

 

67. ѕри бактер≥олог≥чному обстеженн≥ прац≥вник≥в неонатолог≥чного в≥дд≥ленн€ у одного з л≥кар≥в з носоглотки вид≥лено бактер≥њ роду Staphylococcus. як≥ морфолог≥чн≥ властивост≥ притаманн≥ цим бактер≥€м?

A. *розташуванн€ кл≥тин у вигл€д≥ грона винограду

B. розташуванн€ кл≥тин у вигл€д≥ ланцюжка

C. розташуванн€ кл≥тин поодиноко

D. розташуванн€ кл≥тин попарно

E. розташуванн€ кл≥тин тетрадами

 

68. ” хворого з гострим запаленн€м легень виконано м≥кроскоп≥чне досл≥дженн€ мокротинн€. ” мазках, забарвлених за √рамом, знайлено грам-позитивн≥ коки, оточен≥ макрокапсулою. який м≥кроорган≥зм Ї найб≥льш ймов≥рним збудником захворюванн€?

A. * Streptococcus pneumoniae

B.  lebsiella pneumoniae

C. Haemophilus influenzae

D. Staphylococcus aureus

E. Escherichia coli

 

69. ¬≥д хворого ≥з сепсисом вид≥лено чисту культуру золотистого стаф≥локока, €кий продукуЇ β-лактамазу. ѕри €ких обставинах сл≥д враховувати цю властив≥сть?

A. *ѕри вибор≥ антиб≥отика дл€ л≥куванн€

B. ѕри визначенн≥ б≥ох≥м≥чних властивостей

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 615 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1418 - | 1386 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.212 с.