Лекции.Орг


Поиск:
Тема: підсумкове заняття 3 морфології і фізіології мікроорганізмів
I. Значення теми: Знання основ загальної мікробіології необхідні медсестрам для розуміння властивостей збудників інфекційних захворювань, механізмів передачі і розвитку інфекцій, засвоєння принципів їх діагностики, оволодіння навиків попередження їх виникнення і поширення.

Мета:

Знати основні морфологічні типи мікроорганізмів, вимоги до культивування бактерій в лабораторних умовах, методи стерилізації та дезинфекції, основні види антисептиків, антибіотиків, вакцин і сироваток.

Вміти диференціювати основні морфологічні форми мікроорганізмів, виконувати бактеріологічне дослідження різних видів клінічного матеріалу, дотримуватися правил асептики, виконувати стерилізацію і антисептичні заходи, застосовувати вакцини, сироватки та імуноглобуліни.

II. Завдання для самопідготовки до заняття:

Контрольні питання для самопідготовки:

1. Мікробіологія як наука. Медична мікробіологія, її завдання в боротьбі з інфекційними хворобами.

2. Історія розвитку мікробіології. Вітчизняні вчені, їх внесок у розвиток науки.

3. Поняття про класифікацію мікроорганізмів.

4. Морфологія бактерій, їх розміри та основні форми.

5. Будова бактеріальної клітини.

6. Хімічний склад мікроорганізмів.

7. Живлення мікроорганізмів, основні типи.

8. Дихання мікроорганізмів.

9. Ріст і розмноження мікроорганізмів.

10. Поживні середовища, класифікація, виготовлення і застосування.

11. Поширення мікроорганізмів у природі. Роль води, повітря, грунту в передачі збудників інфекційних хвороб. Нормальна мікрофлора організму людини.

12. Вплив чинників навколишнього середовища на мікроорганізми.

13. Стерилізація, основні види. Стерилізація медичного інструментарію, перев’язочного і хірургічного матеріалу, лабораторного посуду, поживних середовищ.

14. Дезинфекція. Дезинфікуючі речовини, виготовлення з них дезинфікуючих розчинів. Поняття про антисептику та асептику.

15. Генетика мікроорганізмів. Генотипічна і фенотипічна мінливість.

16. Бактеріофаги, їх природа і практичне застосування.

17. Поняття про антибіотики, їх походження, класифікація. Застосування. Побічна дія антибіотиків, методи її усунення.

18. Визначення понять «інфекція», «інфекційний процес». Роль мікроорганізмів у роз-витку інфекційних хвороб.

19. Етапи розвитку інфекційного процесу.

20. Джерело інфекції, механізми передачі, вхідні ворота.

21. Форми інфекційного процесу.

22. Імунітет, його види; неспецифічні і специфічні фактори імунітету.

23. Серологічні реакції, їх практичне застосування.

24. Вакцини - препарати для створення активного імунітету. Види вакцин, прин-ципи виготовлення. Методи вакцинації. Ревакцинація.

25. Антитоксичні і діагностичні сироватки. Методи виготовлення і зберігання. Імуноглобуліни (γ-глобуліни).

26. Поняття про алергію, її основні форми. Анафілактичний шок, його профілактика.

27. Сироваткова хвороба, її профілактика.

28. Діагностичні алергічні реакції, їх практичне значення.

IV. Джерела навчальної інформації.

1. Література теоретична:

1. Люта В.А., Кононов О.В. Мікробіологія.- К.: Медицина, 2008- 456 с.

2. Ситник І.О., Климко С.І., Творко М.С. Мікробіологія, вірусологія, імунологія.-Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.-392 с.

3. Люта В.А., Заговора Г.І. Основи мікробіології, вірусології та імунології.- К.: Здоров’я, 2001- 280 с.

4. Данилейченко В.В., Федечко Й.М., Корнійчук О.П. Мікробіологія з основами імунології.-К.: Медицина, 2009.-392 c.

5. Конспекти лекцій.

2. Література практична:

1. Люта В.А., Кононов О.В. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень та основами імунології.- К.: Здоров’я, 2006- 512 с.

2. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. Практична мікробіологія.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.-440 c.

3. Микробиология: Руководство к лабораторным занятиям. Учебное пособие / И.Л.Дикий, И.И.Сидорчук, И.Ю.Холупяк и др.-К.: Професіонал, 2004.-594 c.

 

МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ ПІДГОТУВАЛА доц. Куровець Л.М.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ЗАТВЕРДЖЕНА

НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ МІКРОБІОЛОГІЇ

ПРОТОКОЛ № 8 від 04.01.2012 р.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 471 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1606 - | 1276 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.