Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–оль орган≥в публ≥чноњ влади у формуванн≥ державноњ ≥нформац≥йноњ пол≥тики
Ќаприк≥нц≥ 2001 р. на державному р≥вн≥ було визнано, що внасл≥док суб'Їктивних та об'Їктивних причин в ”крањ≠н≥ спостер≥гаЇтьс€ значне в≥дставанн€ розвитку ≤нформа≠ц≥йного сусп≥льства в≥д темп≥в розвитку глобальноњ к≥бер-цив≥л≥зац≥њ.

÷ю проблему було визначено в≥дпов≥дно до статт≥ 107  онституц≥њ ”крањни (254к/96-¬–) в ”каз≥ ѕрезидента ”крањни в≥д 6 грудн€ 2001 р. є 1193/2001. ÷им ”казом введено в д≥ю р≥шенн€ –ади нац≥ональноњ безпеки ≥ оборо≠ни ”крањни в≥д 31 жовтн€ 2001 р. "ѕро заходи щодо вдос≠коналенн€ державноњ ≥нформац≥йноњ пол≥тики та забезпе≠ченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки ”крањни".

Ќа виконанн€ р≥шенн€ –ади нац≥ональноњ безпеки ≥ обо≠рони ”крањни пунктом 1 ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 6 грудн€ 2001 р. є 1193/2001 було визнано незадов≥льним стан виконанн€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ƒержавним ком≥тетом ≥нформац≥йноњ пол≥тики, телебаченн€ ≥ рад≥омов≠ленн€ ”крањни, ƒержавним ком≥тетом зв'€зку та ≥нформа≠тизац≥њ ”крањни вимог «акону ”крањни "ѕро Ќац≥ональну


програму ≥нформатизац≥њ ”крањни" (1998 p. (74/98-BP)) та низки спр€мованих на його реал≥зац≥ю ”каз≥в ѕрезидента ”крањни:

Х "ѕро вдосконаленн€ ≥нформац≥йно-анал≥тичного забез≠печенн€ ѕрезидента ”крањни та орган≥в державноњ влади" в≥д 14 липн€ 2000 р. є 887 (87/2000);

Х "ѕро заходи щодо розвитку нац≥ональноњ складовоњ глобальноњ ≥нформац≥йноњ мереж≥ ≤нтернет та забезпечен≠н€ широкого доступу до ц≥Їњ мереж≥ в ”крањн≥" в≥д 31 лип≠н€ 2000 р. є 928 (928/2000);

Х а також доручень ѕрезидента ”крањни в≥д 12 кв≥тн€ 2000 p., в≥д 5 грудн€ 2000 р. та в≥д 25 кв≥тн€ 2001 р. щодо створенн€ та забезпеченн€ функц≥онуванн€ нац≥онального каналу супутникового ≥номовленн€.

“акож було визнано незадов≥льним виконанн€ ”казу ѕрезидента ”крањни "ѕро р≥шенн€ –ади нац≥ональноњ без≠пеки ≥ оборони ”крањни в≥д 17 червн€ 1997 р. "ѕро нев≥д≠кладн≥ заходи щодо впор€дкуванн€ системи зд≥йсненн€ державноњ ≥нформац≥йноњ пол≥тики та удосконаленн€ дер≠жавного регулюванн€ ≥нформац≥йних в≥дносин" в≥д 21 лип≠н€ 1997 р. є 663 (663/97).

ѕрезидент доручив  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни провес≠ти службове розсл≥дуванн€ причин невиконанн€ названих нормативно-правових акт≥в та ≥нших доручень ѕрезиден≠та ”крањни та вжити заход≥в щодо прит€гненн€ до в≥дпов≥≠дальност≥ винних у цьому ос≥б.

јнал≥з нормативно-правових акт≥в ”крањни даЇ змогу зробити висновок, що роль орган≥в публ≥чноњ влади у фор≠муванн≥ державноњ ≥нформац≥йноњ пол≥тики в наш≥й крањн≥ ч≥тко не визначена. ‘ункц≥њ ≥ повноваженн€ орган≥в пуб≠л≥чноњ влади визначають фрагментарно, ситуативно.


 

–озд≥л 6

ѕравове в≥дображенн€ формуванн€ ≥нформац≥йноњ пол≥тики 145


 


6.2. «ј’ќƒ» ўќƒќ –≈јЋ≤«ј÷≤ѓ ƒ≈–∆ј¬Ќќѓ ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќќѓ ѕќЋ≤“» » ƒЋя ѕ–»— ќ–≈ЌЌя –ќ«¬»“ ” ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќќ√ќ —”—ѕ≤Ћ№—“¬ј ¬ ” –јѓЌ≤

ƒл€ усуненн€ негативних €вищ щодо формуванн€ в ”крањн≥ ≥нформац≥йного сусп≥льства ѕрезидент доручив  а≠б≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни (пункт 2 ”казу в≥д 6 грудн€ 2001 р. є 1193/2001) зд≥йснити так≥ заходи.

” м≥с€чний строк:

Х подати на розгл€д ¬ерховноњ –ади ”крањни законопро≠екти:

Х про ратиф≥кац≥ю ™вропейськоњ конвенц≥њ про транс≠кордонне телебаченн€;

Х про встановленн€ крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за незаконне втручанн€ в роботу телекомун≥кац≥йного обладнанн€;

Х розгл€нути питанн€ щодо п≥дписанн€ в≥д ≥мен≥ ”крањ≠ни  онвенц≥њ про захист ос≥б у зв'€зку з автоматизованою обробкою персональних даних 1981 p.;

Х розробити пропозиц≥њ щодо зупиненн€ видач≥ л≥ценз≥й на наданн€ послуг м≥жнародного та м≥жм≥ського телефон≠ного зв'€зку до прийн€тт€ «акону ”крањни "ѕро телеко≠мун≥кац≥њ" та продажу пакета акц≥й в≥дкритого акц≥онер≠ного товариства "”кртелеком" промисловому ≥нвестору;

Х ужити заход≥в до безумовного виконанн€ прийн€тих р≥шень, спр€мованих на державну п≥дтримку розвитку ≥ функц≥онуванн€ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ та ”казу ѕре≠зидента ”крањни в≥д 31 липн€ 2000 р. є 928 (928/2000) "ѕро заходи щодо розвитку нац≥ональноњ складовоњ гло-


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-06; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 355 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1656 - | 1342 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.