Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬ид≥ленн€ групи об'Їкт≥в за допомогою миш≥

ЋјЅќ–ќ“ќ–Ќј робота є 3

 

“ема:  оманди вид≥ленн€ та видаленн€ об'Їкт≥в. –едагуванн€ параметр≥в об'Їкт≥в.

ћета: ќтриманн€ навик≥в роботи з командами вид≥ленн€ та видаленн€ об'Їкт≥в.

ќбладнанн€ та програмне забезпеченн€: компТютер IBM –—, прикладна програма  ќћѕј—-√–ј‘»  5.5.

 

’≥д роботи

 

1. ¬≥дкрити програму  ќћѕј— 5.’.

2. –озгл€нути та законспектувати принципи роботи команд вид≥ленн€ та видаленн€ об'Їкт≥в.

3. ¬иконати завданн€, в≥дкривши в≥дпов≥дн≥ фрагменти документ≥в з папки Trener. ѕ≥сл€ виконанн€ кожного завданн€ закривати файли без збереженн€!!!

- команда ¬ыделение объектов (6-01-01.frw)

«авданн€|задаванн€|. «а допомогою миш≥ вид≥лите об'Їкти в р≥зн≥й комб≥нац≥њ.

¬ид≥ленн€ одного об'Їкту за допомогою миш≥

1. ƒл€ вид≥ленн€ в≥др≥зка натисн≥ть|лусн≥ть| м≥шею в будь-€к≥й його точц≥|точка|. ¬≥др≥зок вид≥ливс€ кольором|цв≥т|.

«ауваженн€. ѕри вид≥ленн≥ об'Їкту даним способом, окр≥м|кр≥м| зм≥ни кольору|цв≥т|, на ньому з'€вл€ютьс€|по€вл€тис€| чорн≥ крапки|точка| Ц вузли управл≥нн€. ¬они Ї|з'€вл€тис€,€вл€тис€| представленн€м характерних|вдача| точок об'Їкту, €к≥ можна використовувати дл€ його редагуванн€.

2. Ќатисненн€м |натисненн€,щиголь|поза|зовн≥| в≥др≥зком в≥дм≥н≥ть|скасуЇте| його вид≥ленн€ Ц в≥др≥зок в≥дновив св≥й кол≥р|цв≥т|.

3. ¬ид≥лите коло натисненн€м |натисненн€,щиголь|миш≥ в будь-€к≥й њњ точц≥|точка|. “епер воно вид≥лено кольором|цв≥т|.

4. ѕот≥м натисненн€м миш≥ вид≥лите верхн≥й пр€мокутник Ц пр€мокутник вид≥лений кольором|цв≥т|. ѕри цьому коло в≥дновило св≥й кол≥р|цв≥т|, тобто|цебто| њњ вид≥ленн€ було в≥дм≥нене|скасоване|.

«ауваженн€. ѕри натисненн≥ |натисненн€,щиголь|на новому об'Їкт≥ вид≥ленн€ попереднього об'Їкту автоматично в≥дм≥н€Їтьс€|скасовуЇтьс€|.

5. Ќатисненн€м |натисненн€,щиголь|миш≥ вид≥лите нижн≥й пр€мокутник.

¬ид≥ленн€ всього пр€мокутника не в≥дбулос€. —истема вид≥лила т≥льки|лише| той в≥др≥зок, на €кому ви виконали натисненн€|натисненн€,щиголь|. “ому що|справа в тому, що,дело в том | верхн≥й пр€мокутник був побудований|споруджений| за допомогою команди ¬вод пр€моугольника, а нижн≥й Ц з|≥з| чотирьох в≥др≥зк≥в за допомогою команди ¬вод отрезка.

«ауваженн€. ќдним натисненн€м|натисненн€,щиголь| миш≥ можна вид≥лити т≥льки|лише| т≥ об'Їкти, €к≥ з погл€ду системи Ї|з'€вл€тис€,€вл€тис€| Їдиними ц≥лими.

6. ѕосл≥довно вид≥лите допуск|допущенн€| форми ≥ р€док тексту.

7. ƒл€ в≥дм≥ни вид≥ленн€ останнього вид≥леного об'Їкту натисн≥ть|лусн≥ть| в будь-€кому в≥льному м≥сц≥ робочого пол€.

¬ид≥ленн€ групи об'Їкт≥в за допомогою миш≥

1. «нов|знову,щойно| натисн≥ть|лусн≥ть| мишею на в≥др≥зку. ¬≥н вид≥ливс€ кольором|цв≥т|.

2. Ќатисн≥ть|натискувати| клав≥шу <Shift> ≥, не в≥дпускаючи њњ, натисн≥ть|лусн≥ть| |лусн≥ть|мишкою на кол≥. “епер ≥ вона вид≥лена зеленим кольором|цв≥т|.

«ауваженн€. ѕри посл≥довних натисненн€х|лусн≥ть| |натисненн€,щиголь|на об'Їктах при натиснут≥й|натискуван≥й| клав≥ш≥ <Shift> вид≥ленн€ з попереднього об'Їкту не зн≥маЇтьс€ Ц об'Їкти включаютьс€ в групу вибору, при цьому генерац≥њ вузл≥в управл≥нн€ не в≥дбуваЇтьс€|походити|.

3. ѕри натиснут≥й|натискуван≥й| клав≥ш≥ <Shift> натисн≥ть |лусн≥ть| мишею на верхньому пр€мокутнику. “епер ≥ в≥н включений в групу вибору.

4. Ќе в≥дпускаючи клав≥шу <Shift>, знов|знову,щойно| натисн≥ть|лусн≥ть| на кол≥. ѕри цьому вона в≥дновила св≥й кол≥р|цв≥т| Ц коло видалене|в≥ддалений| з|≥з| групи вибору.

«ауваженн€. ѕри повторному натисненн≥ |натисненн€,щиголь|з|≥з| натиснутою|натискуваною| клав≥шею <Shift> на ран≥ше вид≥леному об'Їкт≥ в≥н в≥ддал€Їтьс€ з|≥з| групи вибору.

5. Ќатисненн€м |натисненн€,щиголь|миш≥ при натиснут≥й|натискуван≥й| клав≥ш≥ <Shift> знов|знову,щойно| включите коло в групу вибору.

6. ƒодайте|добавте| в групу вибору допуск|допущенн€| форми ≥ р€док тексту.

7. ¬≥дпустите клав≥шу <Shift>. Ќатисненн€м |натисненн€,щиголь|в будь-€кому в≥льному м≥сц≥ робочого пол€ в≥дм≥ните|скасуЇте| вид≥ленн€ об'Їкт≥в.

- р≥зн≥ команди ¬ыделение объектов (6-02-01.frw Ц 6-02-12.frw)

- команда ”даление объектов (7-01-09.frw)

«авданн€|задаванн€|. ¬икористовуючи р≥зн≥ команди вид≥ленн€ об'Їкт≥в, посл≥довно видалите|знищите,в≥ддалите| вс≥ об'Їкти в завданн≥|задаванн€|. ѕот≥м в≥дновите њх.

1. ¬ид≥лите похилий в≥др≥зок натисненн€м|натисненн€,щиголь| миш≥ в будь-€к≥й його точц≥|точка|. Ќатисненн€м клав≥ш≥ <Delete> на клав≥атур≥ видалите|знищите,в≥ддалите| його.

2. ¬ид≥лите осьов≥ л≥н≥њ кола натисненн€м|натисненн€,щиголь||натисненн€,щиголь| миш≥ на будь-€к≥й з л≥н≥й. «вернете увагу, що система вид≥лила в≥дразу обидв≥ л≥н≥њ. ¬ даному випадку осьов≥ Ї|з'€вл€тис€,€вл€тис€| системним значком ѕозначенн€ центру ≥ з погл€ду системи Ї|з'€вл€тис€,€вл€тис€| одними ц≥лими. ¬идалите|знищите,в≥ддалите| њх за допомогою команди ”далить ¬ыделенные объекты.

3. ќдн≥Їю командою видалите|знищите,в≥ддалите| коло ≥ трикутник. ƒл€ цього спочатку вид≥лите њх натисненн€м|натисненн€,щиголь| |натисненн€,щиголь| миш≥ при натиснут≥й|натискуван≥й| клав≥ш≥ <Shift> на клав≥атур≥.

4. ¬ид≥лите штрихуванн€ на нижньому пр€мокутнику натисненн€м|натисненн€,щиголь| |натисненн€,щиголь|миш≥ в будь-€к≥й точц≥ заштрихованоњ област≥ ≥ видалите|знищите,в≥ддалите| њњ.

5. «а допомогою посл≥довност≥ команд ¬ыделить –амкой вид≥лите обидва пр€мокутники. «разкове положенн€|становище| рамки вибору показане пунктирною л≥н≥Їю. ¬идалите|знищите,в≥ддалите| пр€мокутники.

6. ¬ид≥лите зображенн€ болта натисненн€м|натисненн€,щиголь| |натисненн€,щиголь|миш≥ на будь-€кому з його елемент≥в. «верн≥ть увагу, що, хоча зображенн€ болта складене з|≥з| великоњ к≥лькост≥ в≥др≥зк≥в ≥ дуг, в≥н вид≥ливс€ весь ц≥лком. –≥ч у тому, що|справа в тому, що,дело в том | наб≥р геометричних прим≥тив≥в, створюючих болт, оформлений €к макроелемент користувача ≥ з погл€ду системи Ї|з'€вл€тис€,€вл€тис€| Їдиним ц≥лим. ¬идалите|знищите,в≥ддалите| зображенн€ болта.

7. —амост≥йно видалите|знищите,в≥ддалите| допуск|допущенн€| на битт€ ≥ р€док тексту.

 

4. —амост≥йно розгл€нути роботу команд з меню ”далить (7-03-46.frw).

5. ¬иконати завданн€ редагуванн€ параметр≥в об'Їкт≥в, в≥дкривши в≥дпов≥дн≥ фрагменти документ≥в з папки Trener. ѕ≥сл€ виконанн€ кожного завданн€ закривати файли без збереженн€!!!

- команда –едактирование изображени€ (7-01-01.frw, 7-01-03.frw,

7-02-01.frw Ц 7-02-03.frw, 7-02-07.frw, 7-02-08.frw)

6. ¬ийти з програми  ќћѕј— 5.’.

 

 онтрольн≥ питанн€:

1. як зд≥йснюЇтьс€ вид≥ленн€ об'Їкт≥в за допомогою миш≥?

2. як≥ ≥снують команди дл€ вид≥ленн€ об'Їкт≥в, та €к њх викликати?

3. який ≥снуЇ найпрост≥ший спос≥б видаленн€ об'Їкт≥в?

4. як≥ ≥снують команди дл€ видаленн€ об'Їкт≥в, та €к њх викликати?

5. яким чином можна в≥дредагувати параметри об'Їкт≥в?


 <== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
ѕошаговое исполнение кода | ѕрограммирование под Windows
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 540 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1457 - | 1464 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.