Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальне завданн€
«авданн€ на виконанн€ домашнього завданн€

«агальне завданн€

1. ќбер≥ть дов≥льну систему захисту ≥нформац≥њ (—«≤), що вир≥шуЇ певну задачу захисту ≥нформац≥њ: антив≥рус, м≥жмережевий екран, систему ви€вленн€ вторгнень, антишп≥онський застосунок, комплексний пакет ≥нтернет-безпеки, застосунок або модуль шифруванн€, антиф≥шинговий модуль веб-огл€дача, застосунок резервного коп≥юванн€ даних, сканер безпеки, система ви€вленн€ уразливостей програм, фаззер (система фазз≥нгу), статичний анал≥затор початкового коду на на€вн≥сть уразливостей, генератор шуму, пристр≥й ви€вленн€ рад≥озакладок, систему б≥ометричноњ ≥дентиф≥кац≥њ, комплексну —«≤ певного п≥дприЇмства, систему управл≥нн€ ≥нформац≥йною безпекою певного п≥дприЇмства тощо.

2. —формулюйте своЇ Ђробочеї визначенн€ обраноњ —«≤ та обірунтуйте його.

3. ѕобудуйте формальну модель типу Ђчорний €щикї дл€ обраноњ —«≤. ќпиш≥ть вх≥дн≥ та вих≥дн≥ величини (дан≥, параметри).

4. ƒайте на вербальному р≥вн≥ морфолог≥чний опис обраноњ —«≤. –езультати анал≥зу представте у вигл€д≥ таблиц≥.

5. ѕобудуйте зм≥стовну модель типу Ђсклад системиї дл€ обраноњ —«≤.

6. ќпиш≥ть елементи та њх властивост≥, звТ€зки елемент≥в м≥ж собою обраноњ —«≤.

7. ќпиш≥ть ≥нтеграц≥йн≥ властивост≥ обраноњ —«≤.

8. ¬изначте тип обраноњ —«≤ Ч класиф≥куйте за в≥домими п≥дходами.

9. ѕобудуйте формальну модель типу Ђструктура системиї дл€ обраноњ —«≤. √раф опису структури подайте у граф≥чн≥й та матричн≥й форм≥.

10. ¬изначте тип (тополог≥ю) побудованоњ структури —«≤.

11. ѕобудуйте формальну модель типу Ђструктурна схема системиї (Ђб≥лий €щикї) дл€ обраноњ —«≤.

12. ѕобудуйте динам≥чну модель системи дл€ обраноњ —«≤. якого р≥зновиду Ї побудована динам≥чна модель —«≤?

13. ѕродумайте €к маЇ зд≥йснюватис€ управл≥нн€ в —«≤. ¬вед≥ть п≥дсистему управл≥нн€, в €к≥й маЇ бути блок прийн€тт€ р≥шень, що маЇ використовувати метод анал≥зу ≥Їрарх≥й дл€ розвТ€занн€ задач≥ багатокритер≥ального вибору в наступному пор€дку:

1) «д≥йснити постановку проблеми вибору;

2) «д≥йснити декомпозиц≥ю проблеми;

3) —формулювати критер≥њ вибору р≥шенн€ (не менше 4 дл€ вар≥ант≥в з трьома альтернативами та не менше 3 дл€ вар≥ант≥в з чотирма альтернативами);

4) ѕроанал≥зувати альтернативн≥ вар≥анти вир≥шенн€ проблеми;

5) ѕобудувати ≥Їрарх≥чну модель проблеми (системи, €ка використовуютьс€ дл€ вир≥шенн€ проблеми) та зобразити њњ граф≥чно;

6) «д≥йснити експертну оц≥нку переваг ≥ побудову матриць переваг;

7) –озрахувати вектори локальних переваг;

8) ќц≥нити узгоджен≥сть суджень експерт≥в (узгоджен≥сть матриць переваг);

9) –озрахувати вектор глобальних пр≥оритет≥в;

10) ѕрийн€ти р≥шенн€ на основ≥ результат≥в анал≥зу.

2.2 ≤ндив≥дуальн≥ вар≥анти завдань

≤ндив≥дуальн≥ вар≥анти завдань р≥зн€тьс€ обраною —«≤ та затверджуютьс€ викладачем. якщо в студент≥в обран≥ однаков≥ —«≤, њх роботи мають в≥др≥зн€тис€ р≥зними модел€ми, альтернативами та критер≥€ми.

3 ћетодичн≥ рекомендац≥њ до виконанн€ роботи

3.1 ћетод анал≥зу ≥Їрарх≥й та пор€док його виконанн€ у розвТ€занн≥ багатокритер≥альних задач

–озгл€немо, наприклад, типову задачу вибору, що Ї характерною ≥ в р≥зних вар≥антах зустр≥чаЇтьс€ часто. Ќехай треба вибрати тип тролейбуса, €кий краще всього закупити дл€ тролейбусного депо м≥ста. ѕрац≥вники тролейбусного управл≥нн€ мають певн≥ критер≥њ вибору. Ќа ринку пропонують ц≥лий р€д р≥зних тип≥в тролейбус≥в. який з них вибрати, €кий буде найкращий в даному депо ≥ даному м≥ст≥?

«д≥йснити виб≥р ≥ прийн€ти р≥шенн€ в таких умовах буваЇ досить важко, але його виконати потр≥бно. як правило, час вибору обмежений.

ќдним з метод≥в, що дозвол€Ї найб≥льш ефективно зд≥йснити виб≥р в таких умовах, Ї метод анал≥зу ≥Їрарх≥й. ¬≥н заснований на декомпозиц≥њ проблеми ≥ представленн≥ њњ у вигл€д≥ ≥Їрарх≥њ. ƒл€ кожного р≥вн€ ≥Їрарх≥њ одержують оц≥нки альтернатив ≥, узагальнюючи ц≥ оц≥нки, одержують загальний критер≥й вир≥шенн€ проблеми в ц≥лому. ќц≥нки альтернатив на ≥Їрарх≥чних р≥вн€х одержують методом парних пор≥вн€нь. ¬≥н включаЇ в себе посл≥довне вир≥шенн€ таких завдань:

1) синтез множини суджень;

2) знаходженн€ та анал≥з альтернатив вир≥шенн€ проблеми;

3) ≥Їрарх≥чне представленн€ проблеми вибору;

4) розрахунок критер≥њв пр≥оритету дл€ кожного ≥Їрарх≥чного р≥вн€;

5) одержанн€ загального критер≥ю вибору кожноњ з альтернатив;

6) розробка рекомендац≥й дл€ прийн€тт€ р≥шенн€.

ћетод анал≥зу ≥Їрарх≥й (ћј≤) Ї повн≥стю формал≥зованою систематичною процедурою. ћј≤ виконують в такому пор€дку:

1) постановка проблеми вибору,

2) декомпозиц≥€ проблеми,

3) формулюванн€ критер≥њв вибору р≥шенн€,

4) анал≥з альтернативних вар≥ант≥в вир≥шенн€ проблеми,

5) побудова ≥Їрарх≥чноњ модел≥ проблеми (чи системи, €ка використовуЇтьс€ дл€ вир≥шенн€ проблеми),

6) експертна оц≥нка переваг ≥ побудова матриць переваг,

7) розрахунки вектор≥в локальних переваг,

8) оц≥нка узгодженост≥ суджень експерт≥в (узгодженост≥ матриць переваг),

9) розрахунок вектора глобальних пр≥оритет≥в,

10) виробленн€ пропозиц≥й вир≥шенн€ проблеми дл€ ќѕ– на основ≥ результат≥в анал≥зу.

¬икористанн€ методу ћј≤ ≥ посл≥довн≥сть процедур розгл€немо на конкретному приклад≥. ¬≥зьмемо проблему закупки тролейбус≥в в депо.

3.2 —истемний анал≥з виробничоњ проблеми багатокритер≥ального вибору та прийн€тт€ р≥шенн€ дл€ њњ вир≥шенн€

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 466 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

1357 - | 1193 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.