Лекции.Орг
 

Категории:


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...

Мета роботи. Знати суспільно-політичні умови розвитку західноукраїнської літератури в 30-ті ррЗагрузка...

Знати суспільно-політичні умови розвитку західноукраїнської літератури в 30-ті рр. XX ст.; найвизначніших представників літератури зазначеної доби; біографічні відомості про Богдана-Ігоря Антонича; розкрити особливості поетичного світу митця; розвивати мовлення, навички виразного читання.

 

Методичні рекомендації

1. Вивчаючи перше питання (див. план), зверніть увагу на особливості розвитку західноукраїнської літератури в 30-ті рр. XX ст. В процесі опрацювання даного питання складіть тези.

2. Вивчаючи друге питання (див. план), зверніть увагу на світоглядні позиції поета, творчий доробок митця; складіть опорний конспект.

3. Вивчаючи третє питання (див. план), проаналізуйте жанрові особливості поезій та поясніть єднання поганських і християнських мотивів у ліриці поета, складіть тези.

 

Питання для самоконтролю

І.Завдання

Дати відповідь на запитання

1. Якими були культурні, історико-літературні передумови оновлення західноукраїнської літератури зазначеної доби?

2. Які нові імена з’явилися в літературі цього періоду?

3. Що вам відомо про формування світоглядних позицій Б.-І. Антонича?

4. Хто були літературні учителі поета?

5. Що, на вашу думку, спільного між Б.-І. Антоничем і П. Тичиною?

6. Чи можна назвати метафори в поезіях митця особливими? Чому?

7. Чим відрізняється поезія Антонича від класичного вірша описового характеру?

ІІ. Завдання

1. Поясніть визначенняпонять:«медитація», «міфологія», «асоціативність».

2.Проаналізуйте поезії «Автопортрет», «Вишні», «Дороги», «Різдво».

ІІІ. Завдання

Виконайте тестові завдання:

1.Б.-І. Антонич народився

 

А Гуцульщина

БПокуття

ВЛемківщина

ГВолинь

 

2.Перша збірка поета

 

А «Три перстені»

Б «Привітання життя»

В «Книга Лева»

Г«Зелена Євангеліє»

3. Збірка «Три перстені» була написана

А1934 р.

Б1932 р.

В1933 р.

Г1935 р.

 

4. Словами «Мої пісні – над рікою часу калиновий міст, я – закоханий в житті поганин» закінчується поезія

 

А«Автобіографія»

Б«Автопортрет»

В«Привітання життя»

Г«Село»

 

5. Цикл «Бронзові м’язи», присвячений рідкісній в українській літературі спортивній темі, є в збірці поета

 

А«Привітання життя»

Б«Ротації»

В«Три перстені»

Г «Книга Лева»

 

ІV. Завдання

1. Продовжте речення:

1928-1934 рр.- навчання у…

1931 р.- перша збірка …

1934 р.- збірка…

1936 р.- збірка…

2.Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

-«Моє розуміння поезії Антонича»

-«Український образ світу в поезії Антонича»

 

Література

1. Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література 11кл. ст. 217-229.

 

 

Позааудиторна самостійна робота 4

 

Тема. Осип Турянський «Поза межами болю»

 

План

1. Огляд життєвого і творчого шляху митця.

Література. Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література 11кл.

2.Автобіографічний твір «Поза межами болю».

Література. Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література 11кл.

3. Інші твори письменника.

Література. Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література 11кл.

 

 

Час виконання- 2 години

 

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 453 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. VIIІ. Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення
 2. Архітектура та мистецтво: тенденції розвитку
 3. Важливо знати, що
 4. Види центрального гальмування. Механізми розвитку пре- та постсинаптичного гальмування
 5. Виконання роботи. Мета: Проектування складних контурів та прямокутних заготовок для поелементної штамповки
 6. Вимоги до кваліфікації персоналу в умовах розвитку ІСУЗЕД
 7. ВИСНОВКИ. 1. Тема представленої роботи актуальна так, як на даний час розроблено безліч методів для розвитку координаційних здібностей
 8. ВИСНОВКИ. Таким чином, дослідивши особливості розвитку людини в пренатальному періоді, ми з’ясували, що сьогодні вже немає необхідності сперечатися,що ненароджена
 9. Виховні інваріанти в розвитку дитини дошкільного віку
 10. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу
 11. Вікові періоди розвитку дитячого алкоголізму
 12. Врахування при призначенні покарання неповнолітньому рівня його розвитку та інших особливостей його особи


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.