Лекции.Орг


Поиск:
Мета роботи. Знати суспільно-політичні умови розвитку західноукраїнської літератури в 30-ті рр
Знати суспільно-політичні умови розвитку західноукраїнської літератури в 30-ті рр. XX ст.; найвизначніших представників літератури зазначеної доби; біографічні відомості про Богдана-Ігоря Антонича; розкрити особливості поетичного світу митця; розвивати мовлення, навички виразного читання.

 

Методичні рекомендації

1. Вивчаючи перше питання (див. план), зверніть увагу на особливості розвитку західноукраїнської літератури в 30-ті рр. XX ст. В процесі опрацювання даного питання складіть тези.

2. Вивчаючи друге питання (див. план), зверніть увагу на світоглядні позиції поета, творчий доробок митця; складіть опорний конспект.

3. Вивчаючи третє питання (див. план), проаналізуйте жанрові особливості поезій та поясніть єднання поганських і християнських мотивів у ліриці поета, складіть тези.

 

Питання для самоконтролю

І.Завдання

Дати відповідь на запитання

1. Якими були культурні, історико-літературні передумови оновлення західноукраїнської літератури зазначеної доби?

2. Які нові імена з’явилися в літературі цього періоду?

3. Що вам відомо про формування світоглядних позицій Б.-І. Антонича?

4. Хто були літературні учителі поета?

5. Що, на вашу думку, спільного між Б.-І. Антоничем і П. Тичиною?

6. Чи можна назвати метафори в поезіях митця особливими? Чому?

7. Чим відрізняється поезія Антонича від класичного вірша описового характеру?

ІІ. Завдання

1. Поясніть визначенняпонять: «медитація», «міфологія», «асоціативність».

2. Проаналізуйте поезії «Автопортрет», «Вишні», «Дороги», «Різдво».

ІІІ. Завдання

Виконайте тестові завдання:

1. Б.-І. Антонич народився

 

А Гуцульщина

Б Покуття

В Лемківщина

Г Волинь

 

2. Перша збірка поета

 

А «Три перстені»

Б «Привітання життя»

В « Книга Лева»

Г «Зелена Євангеліє»

3. Збірка «Три перстені» була написана

А 1934 р.

Б 1932 р.

В 1933 р.

Г 1935 р.

 

4. Словами «Мої пісні – над рікою часу калиновий міст, я – закоханий в житті поганин» закінчується поезія

 

А «Автобіографія»

Б «Автопортрет»

В «Привітання життя»

Г «Село»

 

5. Цикл «Бронзові м’язи», присвячений рідкісній в українській літературі спортивній темі, є в збірці поета

 

А «Привітання життя»

Б «Ротації»

В «Три перстені»

Г «Книга Лева»

 

ІV. Завдання

1. Продовжте речення:

1928-1934 рр.- навчання у…

1931 р.- перша збірка …

1934 р.- збірка…

1936 р.- збірка…

2. Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

-«Моє розуміння поезії Антонича»

-«Український образ світу в поезії Антонича»

 

Література

1. Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література 11кл. ст. 217-229.

 

 

Позааудиторна самостійна робота 4

 

Тема. Осип Турянський «Поза межами болю»

 

План

1. Огляд життєвого і творчого шляху митця.

Література. Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література 11кл.

2.Автобіографічний твір «Поза межами болю».

Література. Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література 11кл.

3. Інші твори письменника.

Література. Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література 11кл.

 

 

Час виконання - 2 години

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 722 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1606 - | 1274 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.