Лекции.Орг


Поиск:
Порядок виконання роботи
1. Відтягнути підвішене на пружині тіло від положення рівноваги і відпустити.

2. Пропустити 1-2 повних коливань та виміряти по шкалі початкову амплітуду коливань А0, увімкнувши одночасно секундомір. Результат записати в таблицю 1.

3. Відрахувати 20-30 повних коливань і виміряти амплітуду коливань Аn та час, за який відбулися ці коливання. Результати записати в таблицю 1.

4. Всі вимірювання провести три рази і визначити середні значення виміряних величин.

5. За середніми значеннями визначити період коливань, коефіцієнт затухання, логарифмічний декремент затухання, коефіцієнт опору середовища за формулами (13-15, 17). Результати записати в таблицю 2.

6. Після припинення коливань додати до тіла масою m тягарець масою M і визначити додаткове видовження пружини . За формулою (16) визначити коефіцієнт жорсткості пружини k. Результати записати в таблицю 2.

7. Відтягнути тіло з додатковим вантажем від положення рівноваги і відпустити. Повторити пункти 2-5 і результати записати в таблицю 2.

 

Таблиця 1

А0, м Аn, м n t, c
         
         
         
Середні значення        

 

Таблиця 2

Маса тіла, кг Т, с δ k, r,
           
           

 

5. Контрольні запитання.

1. Що таке пружинний маятник?

2. Під дією яких сил відбуваються вільні затухаючі коливання пружинного маятника?

3. Записати диференціальне рівняння затухаючих коливань пружинного маятника та його розв’язок.

4. Який фізичний зміст мають і в яких одиницях вимірюються період коливань, коефіцієнт затухання та логарифмічний декремент затухання?

5. Назвіть параметри пружинного маятника та одиниці їх вимірювання.

6. Проаналізуйте залежність характеристик затухаючих коливань від параметрів пружинного маятника.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 272 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

1301 - | 1214 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.