Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬иди перев≥рок. ћ≥н≥стерство надзвичайних ситуац≥й ”крањни
ћ≥н≥стерство надзвичайних ситуац≥й ”крањни

”крањнський науково-досл≥дний ≥нститут цив≥льного захисту

Ќастанова з орган≥зац≥њ газодимозахисноњ служби в п≥дрозд≥лах ќперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту

ћЌ— ”крањни


Ќаказ ћЌ— в≥д 16.12.2011 є 1342

 

ѕро затвердженн€ Ќастанови з орган≥зац≥њ

газодимозахисноњ служби в п≥дрозд≥лах

ќперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного

захисту ћЌ— ”крањни

 

¬≥дпов≥дно до пункту 4 ѕоложенн€ про ћ≥н≥стерство надзвичайних ситуац≥й ”крањни, затвердженого ”казом ѕрезидента ”крањни
в≥д 6 кв≥тн€ 2011 року є402, та з метою усп≥шного виконанн€ особовим складом ќперативно-р€тувальноњ служби своњх службових обов'€зк≥в

Ќј ј«”ё:

1. «атвердити Ќастанову з орган≥зац≥њ газодимозахисноњ служби в п≥дрозд≥лах ќперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту ћЌ— ”крањни (дал≥ - Ќастанова), що додаЇтьс€.

2.  ер≥вникам √”(”) ћЌ— в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, област€х,
мм.  иЇв≥ та —евастопол≥, навчальних заклад≥в, авар≥йно-р€тувальних (спец≥альних) центр≥в (загон≥в) ќперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту центрального п≥дпор€дкуванн€ у м≥с€чний терм≥н:

довести до ос≥б р€дового та начальницького складу орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в цив≥льного захисту вимоги Ќастанови;

включити до тематичних план≥в службовоњ п≥дготовки на 2012 навчальний р≥к питанн€ вивченн€ ус≥ма категор≥€ми особового складу положень Ќастанови з прийн€тт€м зал≥к≥в;

зд≥йснити комплекс орган≥зац≥йних та практичних заход≥в щодо запровадженн€ в п≥дпор€дкованих п≥дрозд≥лах вимог Ќастанови та забезпеченн€ њх неухильного виконанн€.

3.  онтроль за виконанн€м цього наказу покласти на заступника ћ≥н≥стра Ѕута ¬.ѕ.

 

ћ≥н≥стр ¬. Ѕалога

 

«м≥ст

–озд≥л 1. «агальн≥ положенн€. 3

–озд≥л 2. ќбов'€зки особового складу при робот≥ у «≤«ќƒ.. 7

2.1 ќбов'€зки газодимозахисника. 7

2.2 ќбов'€зки командира ланки √ƒ«—.. 8

2.3 ќбов'€зки кер≥вника гас≥нн€ пожеж≥ з питань орган≥зац≥њ газодимозахисноњ служби. 9

2.4 ќбов'€зки начальника контрольно-пропускного пункту ( ѕѕ) 9

2.5 ќбов'€зки постового на посту безпеки. 10

2.6 ќбов'€зки старшого майстра (майстра) газодимозахисноњ служби. 11

2.7 ќбов'€зки начальника газодимозахисноњ служби гарн≥зону ќ–—÷«. 12

–озд≥л 3. ќрган≥зац≥€ роботи ланок √ƒ«—.. 13

3.1 ѕравила роботи в засобах ≥ндив≥дуального захисту орган≥в диханн€ ≥ зору 13

3.2 ѕор€док включенн€ ≥ виключенн€ ≥з «≤«ќƒ.. 14

3.3 —пор€дженн€ ланки √ƒ«— ≥ орган≥зац≥€ зв'€зку з постом безпеки. 15

3.4 ѕор€док пересуванн€ ланки √ƒ«— у задимлених ≥ загазованих середовищах (прим≥щенн€х) 16

3.5 ѕор€док пошуку ≥ р€туванн€ людей ланкою √ƒ«—.. 17

3.6 ќрган≥зац≥€ роботи ланок √ƒ«— в умовах високоњ температури. 19

3.7 ќрган≥зац≥€ роботи ланок √ƒ«— в умовах низькоњ температури. 20

3.8 ƒотриманн€ правил безпеки при робот≥ в «≤«ќƒ.. 20

–озд≥л 4. ќсобливост≥ роботи у «≤«ќƒ при виконанн≥ газодимозахисниками спец≥альних авар≥йно-р€тувальних роб≥т. 21

4.1 ќсобливост≥ залученн€ газодимозахисник≥в до гас≥нн€ пожеж, л≥кв≥дац≥њ Ќ— та њх насл≥дк≥в на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ 21

4.2 ќсобливост≥ залученн€ газодимозахисник≥в дл€ проведенн€ авар≥йно-р€тувальних роб≥т, пов'€заних з викидом небезпечних х≥м≥чних речовин (Ќ’–) 22

4.3 ќсобливост≥ залученн€ газодимозахисник≥в дл€ проведенн€ авар≥йно-р€тувальних роб≥т в обмежених (замкнутих) просторах. 22

–озд≥л 5 ѕор€док постановки «≤«ќƒ до оперативного розрахунку, њх перев≥рка, техн≥чне обслуговуванн€ та експлуатац≥€. 22

5.1 ќбслуговуванн€ та перев≥рка киснево-≥золювальних «≤«ќƒ.. 23

5.2 ќбслуговуванн€ та перев≥рка апарат≥в на стисненому пов≥тр≥ 24

–озд≥л 6. ѕор€док збер≥ганн€ засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту орган≥в диханн€ 25

6.1 «бер≥ганн€ засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту орган≥в диханн€ в п≥дрозд≥лах ќ–—÷« (на базах ≥ контрольних постах √ƒ«—) 25

6.2 «бер≥ганн€ (утриманн€) засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту орган≥в диханн€ в оперативному розрахунку. 26

–озд≥л 7. ”триманн€ баз ≥ пост≥в газодимозахисноњ служби. 26

–озд≥л 8. ћетодичн≥ рекомендац≥њ щодо створенн€ та орган≥зац≥њ д≥€льност≥ газодимозахисноњ служби централ≥зованого типу. 26

8.1 «агальн≥ положенн€. 27

8.2 ќрган≥зац≥€ роботи √ƒ«— централ≥зованого типу. 27

8.3 ќрган≥зац≥€ експлуатац≥њ «≤«ќƒ. 28

8.4 ќбовТ€зки начальника газодимозахисноњ служби гарн≥зону, де створено √ƒ«— централ≥зованого типу. 29

8.5 —лужбова документац≥€ √ƒ«— централ≥зованого типу. 30

ƒодатки. 31

 

–озд≥л 1. «агальн≥ положенн€

 

1. Ќастанова з орган≥зац≥њ газодимозахисноњ служби в п≥дрозд≥лах ќперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту ћЌ— ”крањни (дал≥ - Ќастанова) визначаЇ пор€док орган≥зац≥њ та д≥€льн≥сть газодимозахисноњ служби (дал≥ - √ƒ«—) у гарн≥зонах ≥ п≥дрозд≥лах ќперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту ћЌ— ”крањни (дал≥ Ц ќ–—÷«).

ƒ≥€ Ќастанови поширюЇтьс€ на гарн≥зони (п≥дрозд≥ли) ќ–—÷« та особовий склад цих п≥дрозд≥л≥в, €к≥ Ї газодимозахисниками.

2. ќсновним завданн€м √ƒ«— Ї забезпеченн€ безпечноњ роботи газодимозахисник≥в у загазованих ≥ задимлених середовищах з метою проведенн€ розв≥дки п≥д час гас≥нн€ пожеж, л≥кв≥дац≥њ надзвичайних ситуац≥й (дал≥ Ц Ќ—) та њх насл≥дк≥в, р€туванн€ людей ≥ евакуюванн€ матер≥альних ц≥нностей.

3. √азодимозахисна служба це комплекс заход≥в, €кий проводитьс€ органами управл≥нн€, пожежно-р€тувальними та авар≥йно-р€тувальними п≥дрозд≥лами ќ–—÷«, навчальними закладами ћЌ— ”крањни дл€ орган≥зац≥њ, п≥дготовки та проведенн€ роб≥т у загазованих ≥ задимлених середовищах з метою р€туванн€ людей, гас≥нн€ пожеж, л≥кв≥дац≥њ надзвичайних ситуац≥й та њх насл≥дк≥в тощо та створюЇтьс€ на штатних ≥ позаштатних основах у вс≥х пожежно-р€тувальних п≥дрозд≥лах, учбових закладах ћЌ— та може орган≥зовуватис€ в авар≥йно - р€тувальних п≥дрозд≥лах ќ–—÷« за р≥шенн€м начальника гарн≥зону. Ўтатною особою Ї старший майстер (майстер) √ƒ«—. ƒо позаштатних ос≥б газодимозахисноњ служби в≥днос€тьс€: газодимозахисник, командир ланки √ƒ«—, постовий поста безпеки (ѕЅ), начальник контрольно-пропускного пункту ( ѕѕ), начальник √ƒ«— гарн≥зону.

4. ƒо складу газодимозахисноњ служби вход€ть:

бази √ƒ«— централ≥зованого типу гарн≥зону ќ–—÷«;

бази (контрольн≥ пости) √ƒ«— п≥дрозд≥лу ќ–—÷«;

теплодимокамери, пол≥гони (тренувальн≥ комплекси) п≥дрозд≥л≥в (гарн≥зон≥в) ќ–—÷«;

техн≥чн≥ засоби дл€ п≥дготовки та тренувань газодимозахисник≥в п≥дрозд≥л≥в (гарн≥зон≥в) ќ–—÷«;

автомоб≥л≥ √ƒ«—;

автомоб≥л≥ димовидаленн€;

засоби ≥ндив≥дуального захисту орган≥в диханн€ ≥ зору (дал≥ Ц «≤«ќƒ).

5. √азодимозахисниками Ї особи р€дового ≥ начальницького складу пожежно-р€тувальних, авар≥йно-р€тувальних п≥дрозд≥л≥в ≥ орган≥в управл≥нн€, €к≥ пройшли необх≥дну п≥дготовку, мають в≥дпов≥дний допуск до роботи у «≤«ќƒ та за станом здоров'€ можуть виконувати завданн€ щодо р€туванн€ людей, проведенн€ розв≥дки, евакуюванн€ матер≥альних ц≥нностей, гас≥нн€ пожеж, проведенн€ авар≥йно-р€тувальних роб≥т, л≥кв≥дац≥њ Ќ— та њх насл≥дк≥в у загазованих ≥ задимлених середовищах.

Ќачальником гарн≥зону газодимозахисникам надаЇтьс€ допуск до роботи в «≤«ќƒ, затверджений наказом, п≥сл€ чого в п≥дрозд≥л≥ заповнюЇтьс€ особиста картка газодимозахисника (додаток 10).

6. √азодимозахисники, за €кими закр≥плено к≥снево-≥золювальн≥ «≤«ќƒ, повинн≥ проходити повторний медичний огл€д не р≥дше одного разу на р≥к з в≥дм≥ткою в особист≥й картц≥ газодимозахисника. ќсоби р€дового ≥ начальницького складу орган≥в управл≥нн€ ≥ п≥дрозд≥л≥в ќ–—÷«, €ких за станом здоров'€ не може бути допущено до роботи з гас≥нн€ пожеж або л≥кв≥дац≥њ Ќ— у загазованих ≥ задимлених середовищах, використовуючи ≥ндив≥дуальн≥ засоби захисту орган≥в диханн€ та зору, не можуть займати в≥дпов≥дн≥ посади за штатним розписом, €к≥ передбачають безпосередню участь у л≥кв≥дац≥њ Ќ—, њх насл≥дк≥в та гас≥нн≥ пожеж.

7. ” п≥дрозд≥л≥ ќ–—÷« «≤«ќƒ повинн≥ бути одного типу, з однаковими техн≥чними характеристиками.

8. ¬иход€чи з м≥сцевих особливостей гарн≥зону, на€вност≥ об'Їкт≥в атомноњ енергетики, метропол≥тену, х≥м≥чноњ та нафтох≥м≥чноњ промисловост≥, з≥ шк≥дливим виробництвом ≥ об'Їкт≥в, пов'€заних з використанн€м, переробкою ≥ збер≥ганн€м Ќ’–, тип апарат≥в з терм≥ном захисноњ д≥њ визначаЇтьс€ начальником гарн≥зону. ƒл€ проведенн€ розв≥дки, р€туванн€ людей, гас≥нн€ пожеж п≥дземних станц≥й метропол≥тену повинн≥ використовуватис€ в оперативному розрахунку «≤«ќƒ з терм≥ном захисноњ д≥њ не менше 3 годин.

9. ѕервинною тактичною одиницею газодимозахисноњ служби Ї ланка √ƒ«—, €ка утворюЇтьс€ не менше €к з трьох газодимозахисник≥в, враховуючи командира ланки.  омандиром ланки Ї особа, старша за посадою п≥дрозд≥лу або органу управл≥нн€ ќ–—÷«, визначена кер≥вником гас≥нн€ пожеж≥ ( √ѕ).

10. ” кожному гарн≥зон≥ ќ–—÷« повинна створюватис€ централ≥зована база √ƒ«— з метою обслуговуванн€ «≤«ќƒ особового складу дек≥лькох п≥дрозд≥л≥в.

” раз≥ неможливост≥ створенн€ бази за централ≥зованим типом у кожному п≥дрозд≥л≥, €кий не входить до централ≥зованого обслуговуванн€, орган≥зовуЇтьс€ база √ƒ«—.

” п≥дрозд≥л≥, де неможливе створенн€ бази √ƒ«—, орган≥зовуЇтьс€ контрольний пост √ƒ«—.

11. ” кожному гарн≥зон≥ обласного р≥вн€, в м≥стах  ињв та —евастополь повинн≥ бути побудован≥ ≥ оснащен≥ необх≥дним обладнанн€м стац≥онарн≥ теплодимокамери та навчально-тренувальн≥ комплекси. —творенн€ њх у гарн≥зонах, нижчих за р≥внем, визначаЇтьс€ начальником гарн≥зону ќ–—÷«.

12. ƒл€ належноњ орган≥зац≥њ роботи баз √ƒ«— до штату п≥дрозд≥л≥в, де орган≥зовано √ƒ«—, ввод€тьс€ посади старших майстр≥в (майстр≥в) √ƒ«—. „исельн≥сть старших майстр≥в (майстр≥в) баз √ƒ«— централ≥зованого типу визначаЇтьс€ начальником гарн≥зону ќ–—÷«.

” п≥дрозд≥л≥ дл€ п≥дм≥ни старшого майстра (майстра) √ƒ«— передбачати особу з в≥дпов≥дною п≥дготовкою з числа особового складу п≥дрозд≥лу дл€ виконанн€ його обовТ€зк≥в.

13. ѕов≥тр€н≥ «≤«ќƒ не закр≥плюютьс€ за газодимозахисниками, а при зм≥н≥ чергових караул≥в (зм≥н) передаютьс€ тим, що заступають, €к≥, у свою чергу, перед постановкою на оперативне обслуговуванн€ обов'€зково провод€ть перев≥рку є1. «а газодимозахисниками наказом по п≥дрозд≥лу закр≥плюютьс€ т≥льки ≥ндив≥дуально п≥д≥бран≥ панорамн≥ маски (шолом маски).

14. ≤золювальн≥ (киснев≥) «≤«ќƒ особового складу закр≥плюютьс€ персонально за кожним газодимозахисником зг≥дно з наказом начальника п≥дрозд≥лу. ¬икористанн€ њх ≥ншими особами (газодимозахисниками) заборон€Їтьс€.

15. ѕор€док постановки до оперативного розрахунку ≥ доставка до м≥сц€ гас≥нн€ пожеж≥ або л≥кв≥дуванн€ Ќ— та њх насл≥дк≥в «≤«ќƒ кер≥вного та особового складу, що не входить до складу чергових караул≥в (зм≥н), встановлюЇтьс€ наказом начальника гарн≥зону ќ–—÷«.

16. ѕор€док проведенн€ перев≥рок, умов експлуатац≥њ та збер≥ганн€ «≤«ќƒ зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до ≥нструкц≥й з експлуатац≥њ, запропонованих виробником.

“еритор≥альний орган управл≥нн€ ќ–—÷« сп≥льно з виробником «≤«ќƒ повинен розробити рекомендац≥њ (методичний пос≥бник) щодо орган≥зац≥њ та зд≥йсненн€ техн≥чного обслуговуванн€, експлуатац≥њ «≤«ќƒ ≥ п≥дготовки газодимозахисник≥в до роботи в них.

 

–озд≥л 2. ќбов'€зки особового складу при робот≥ у «≤«ќƒ

2.1 ќбов'€зки газодимозахисника

17. √азодимозахисник п≥дпор€дковуЇтьс€ командиру ланки √ƒ«— ≥ безпосередньо в≥дпов≥даЇ за точне ≥ своЇчасне виконанн€ отриманих наказ≥в та завдань.

18. √азодимозахиснику заборон€Їтьс€ самов≥льно залишати ланку √ƒ«—, €ка знаходитьс€ у загазованому або задимленому середовищ≥.

19. √азодимозахисник зобов'€заний:

знати:

матер≥альну частину «≤«ќƒ, €к≥ використовуютьс€ в п≥дрозд≥л≥ (гарн≥зон≥), пор€док њх збер≥ганн€, перев≥рки, вимоги безпеки прац≥ при робот≥ в них; правила та пор€док роботи у склад≥ ланки √ƒ«— п≥д час проведенн€ розв≥дки, р€туванн€ людей, евакуюванн€ матер≥альних ц≥нностей, гас≥нн€ пожеж, л≥кв≥дац≥њ авар≥й, катастроф, стих≥йного лиха та њх насл≥дк≥в у загазованих ≥ задимлених середовищах (прим≥щенн€х);

пор€док включенн€ в «≤«ќƒ;

завданн€, €ке повинна виконувати ланка √ƒ«— у загазованих ≥ задимлених середовищах (прим≥щенн€х); м≥сце розташуванн€ поста безпеки або  ѕѕ;

вм≥ти:

виконувати необх≥дн≥ розрахунки м≥н≥мального тиску пов≥тр€ (кисню), при €кому необх≥дно виходити ≥з задимлених ≥ загазованих середовищ, ор≥Їнтовного часу поверненн€ ланки √ƒ«— ≥ часу роботи на м≥сц≥ пожеж≥, Ќ— (додаток 9);

працювати з≥ штатним пожежно-техн≥чним та авар≥йно-р€тувальним обладнанн€м, оснащенн€м, спор€дженн€м ≥ дотримуватис€ правил рад≥ообм≥ну;

надавати першу нев≥дкладну медичну допомогу постраждалим;

виконувати:

ус≥ вимоги до «≤«ќƒ, що викладен≥ в ≥нструкц≥€х виробника з питань безпеки та охорони прац≥ щодо пор€дку збер≥ганн€, перев≥рки, випробуванн€, поставленн€ до оперативного розрахунку, транспортуванн€ до м≥сц€ виклику тощо, та вести необх≥дну обл≥кову документац≥ю;

обов'€зки постового на посту безпеки;

команди командира ланки √ƒ«—; стежити за тиском кисню або пов≥тр€ в «≤«ќƒ; суворо дотримуватис€ вимог безпеки прац≥ при робот≥ в «≤«ќƒ на навчанн€х, тренуванн€х, при гас≥нн≥ пожеж, л≥кв≥дац≥њ Ќ— та њх насл≥дк≥в.

Ѕути у пост≥йн≥й ф≥зичн≥й ≥ психолог≥чн≥й готовност≥ до роботи у загазованих та задимлених середовищах, використовуючи «≤«ќƒ; при р€туванн≥ людей на пожежах, Ќ—, про€вл€ти ст≥йк≥сть, р≥шуч≥сть ≥ самов≥ддан≥сть.

ѕри робот≥ запам'€тати м≥сце входженн€ у загазоване або задимлене середовище ≥ шл€х, €ким рухаЇтьс€ ланка √ƒ«— до м≥сц€ проведенн€ роб≥т.

ѕост≥йно спостер≥гати за повед≥нкою буд≥вельних конструкц≥й, при п≥дозр≥ обваленн€ њх або ≥нших загрозах негайно допов≥сти командиру ланки √ƒ«—.

—л≥дкувати за показниками на контрольних приладах (манометрах) щодо витрат пов≥тр€ (кисню), визначати час роботи та ор≥Їнтовний час поверненн€ ланки √ƒ«— на св≥же пов≥тр€.

ѕри ви€вленн≥ несправност≥ в «≤«ќƒ або пог≥ршенн≥ самопочутт€ п≥д час роботи в ньому негайно про це допов≥сти командиру ланки √ƒ«— ≥ д≥€ти за його командою;

√азодимозахисник при умов≥ напрацюванн€ менше години у «≤«ќƒ на пожежах Ќ— у попередньому м≥с€ц≥ повинен пройти тренуванн€ у «≤«ќƒ на св≥жому пов≥тр≥, а при умов≥ напрацюванн€ менше двох годин на пожежах, Ќ— у попередньому квартал≥ повинен пройти тренуванн€ у загазованому або задимленому середовищ≥ (теплодимокамер≥).

 

2.2 ќбов'€зки командира ланки √ƒ«—

20.  омандир ланки √ƒ«— призначаЇтьс€ кер≥вником гас≥нн€ пожеж≥ (дал≥ Ц √ѕ). ¬≥нп≥дпор€дковуЇтьс€  √ѕ.

21.  омандир ланки √ƒ«— зобов'€заний:

знати оперативне завданн€ очолюваноњ ним ланки, довести завданн€ та пор€док його виконанн€ до особового складу ланки;

перев≥р€ти укомплектован≥сть ланки необх≥дним обладнанн€м та засобами захисту перед виходом на завданн€, не допускати ланку до роботи без повного укомплектуванн€;

призначити з особового складу ланки √ƒ«— замикаючого, €кий, при необх≥дност≥, може очолити ланку √ƒ«—;

особисто очолити проведенн€ оперативноњ перев≥рки «≤«ќƒ особовим складом ланки √ƒ«—;

перев≥рити тиск у апаратах та озвучити особовому складу найменший тиск у балон≥;

довести контрольний тиск до постового на посту безпеки ( ѕѕ);

керувати ланкою √ƒ«— та надавати команди особовому складу ланки √ƒ«— на проведенн€ оперативноњ перев≥рки та включенн€ в «≤«ќƒ. (ѕри включенн≥ у «≤«ќƒ "” апарати включись", при виключенн≥ з апарат≥в - "« апаpатiв виключись!");

п≥дтримувати пост≥йний зв'€зок з постом безпеки,  ѕѕ, через них допов≥дати  √ѕ, штабу на пожеж≥ (Ќ—) про обстановку на позиц≥њ та своњх д≥€х;

при робот≥ у загазованих ≥ задимлених середовищах (прим≥щенн€х) пер≥одично надавати команду особовому складу на перев≥рку тиску у балонах;

п≥дтримувати з≥ складом ланки √ƒ«— в≥зуальний та голосовий контакт;

при ви€вленн≥ несправностей «≤«ќƒ у одного з член≥в ланки √ƒ«—, негайно прийн€ти заходи щодо њх усуненн€, у раз≥ неможливост≥ терм≥ново вивести особовий склад ланки √ƒ«— на св≥же пов≥тр€, про що допов≥сти  √ѕ;

при пог≥ршенн≥ самопочутт€ або втрат≥ св≥домост≥ членом ланки √ƒ«— прийн€ти заходи щодо доставки його на св≥же пов≥тр€ та терм≥нового наданн€ першоњ нев≥дкладноњ медичноњ допомоги;

виводити ланку √ƒ«— у повному склад≥ ≥ за маршрутом пересуванн€ до м≥сц€ роботи ≥з задимлених ≥ загазованих середовищ (прим≥щень);

визначити м≥сце дислокац≥њ та надати команду на виключенн€ ≥з «≤«ќƒ;

встановити пор€док та час приведенн€ у готовн≥сть «≤«ќƒ;

орган≥зувати в≥дпочинок особового складу, про вих≥д ≥з зони роботи допов≥сти  √ѕ.

2.3 ќбов'€зки кер≥вника гас≥нн€ пожеж≥ з питань орган≥зац≥њ газодимозахисноњ служби

22.  ер≥вник гас≥нн€ пожеж≥ ( √ѕ) зобов'€заний:

особисто або через штаб на пожеж≥ (Ќ—) призначати командир≥в ланок √ƒ«— з числа газодимозахисник≥в (найб≥льш п≥дготовлених командир≥в в≥дд≥лень, начальник≥в караул≥в тощо), ставити њм завданн€, виход€чи з оперативноњ обстановки, проводити ≥нструктаж з питань безпеки (охорони) прац≥;

зд≥йснювати розрахунки необх≥дноњ к≥лькост≥ ланок √ƒ«—,  ѕѕ, пост≥в безпеки, передбачити резерв ланок √ƒ«—;

визначити час роботи та в≥дпочинку ланок √ƒ«—, м≥сц€ њх знаходженн€ та пор€док њх зам≥ни;

встановлювати пор€док орган≥зац≥њ зв'€зку на пожеж≥ (Ќ—);

призначати начальник≥в  ѕѕ, постових на посту безпеки, встановлювати пост≥йний контроль за роботою ланок √ƒ«— у загазованих ≥ задимлених середовищах (прим≥щенн€х);

передбачати пор€док залученн€ медичних прац≥вник≥в до м≥сц€ роботи п≥дрозд≥лу.

 

2.4 ќбов'€зки начальника контрольно-пропускного пункту ( ѕѕ)

23. Ќачальник  ѕѕ призначаЇтьс€  √ѕ з числа п≥дготовлених та досв≥дчених ос≥б начальницького складу, п≥дпор€дковуЇтьс€  √ѕ, штабу на пожеж≥ (Ќ—).

24. Ќачальник  ѕѕ зобов'€заний:

забезпечувати укомплектуванн€ та готовн≥сть ланок √ƒ«— до роботи у загазованих ≥ задимлених середовищах, провести в≥дпов≥дний ≥нструктаж, дати завданн€ кожн≥й ланц≥ √ƒ«— зг≥дно з розпор€дженн€м  √ѕ, штабу на пожеж≥ (Ќ—);

орган≥зовувати веденн€ обл≥ку працюючих ланок √ƒ«— ≥ тих, що знаход€тьс€ у резерв≥, на в≥дпочинку, своЇчасну зам≥ну (п≥дм≥ну) ≥ в≥дпочинок працюючих ланок √ƒ«—;

зд≥йснювати регул€рн≥ перев≥рки п≥дпор€дкованих пост≥в безпеки щодо п≥дтриманн€ пост≥йного зв'€зку з ланками √ƒ«— в≥дсл≥дковувати контрольний тиск у «≤«ќƒ;

передавати через пости безпеки дл€ працюючих ланок √ƒ«— розпор€дженн€  √ѕ, штабу на пожеж≥ (Ќ—) щодо њх д≥й за призначенн€м у загазованих ≥ задимлених середовищах;

пост≥йно ≥нформувати  √ѕ, штаб на пожеж≥ (Ќ—) щодо виконанн€ поставлених завдань ланками √ƒ«— та њх роботи у загазованих та задимлених середовищах;

орган≥зовувати роботу залученоњ спец≥альноњ техн≥ки та засоб≥в √ƒ«—;

передбачити створенн€ необх≥дного резерву ланок √ƒ«— ≥ «≤«ќƒ.

2.5 ќбов'€зки постового на посту безпеки

25. ѕостовий на посту безпеки призначаЇтьс€  √ѕ з числа найб≥льш п≥дготовлених та досв≥дчених газодимозахисник≥в, п≥дпор€дковуЇтьс€  √ѕ, штабу на пожеж≥ (Ќ—),  ѕѕ. ¬иставл€Їтьс€ постовий на посту безпеки дл€ кожноњ ланки √ƒ«— у визначеному м≥сц≥ на св≥жому пов≥тр≥, перед входом у задимлен≥ або загазован≥ середовища.

26. ѕостовий на посту безпеки зобов'€заний:

перед в≥дправленн€м ланки √ƒ«— у задимлене або загазоване середовище зареЇструвати кожного газодимозахисника (ѕ≤Ѕ, назва п≥дрозд≥лу, марка «≤«ќƒ, тиск у кожному «≤«ќƒ при включенн≥, м≥сце роботи ланки) у журнал≥ обл≥ку роботи ланок √ƒ«— (додаток 11), або табел≥ роботи ланок √ƒ«— (додаток 12);

перев≥рити укомплектован≥сть м≥н≥мальним необх≥дним оснащенн€м ланки √ƒ«— (пункт 51);

отримати в≥д командира ланки √ƒ«— показники тиску в «≤«ќƒ газодимозахисник≥в по прибуттю до м≥сц€ пожеж≥ (Ќ—, роботи); визначити «≤«ќƒ газодимозахисника з найменшим тиском ≥ по ньому провести розрахунок оч≥куваного часу поверненн€ ланки √ƒ«— ≥з задимленого або загазованого середовища та контрольний тиск, при €кому необх≥дно повертатис€, про що спов≥стити командира ланки √ƒ«—;

передавати накази, вказ≥вки в≥д кер≥вництва до ланки √ƒ«— та ≥нформац≥ю в≥д ланки √ƒ«— до кер≥вництва; ф≥ксувати час њх отриманн€ ≥ зм≥ст у журнал≥ обл≥ку роботи ланок √ƒ«— (табел≥ роботи ланок √ƒ«—);

не допускати у задимлен≥ або загазован≥ середовища ос≥б, €к≥ не вход€ть до складу ланки √ƒ«— та не мають «≤«ќƒ,

вести зовн≥шнЇ спостереженн€ за розвитком пожеж≥ (Ќ—), повед≥нкою буд≥вельних конструкц≥й, станом рукавних л≥н≥й щодо подаванн€ вогнегасних речовин до м≥сц€ роботи ланки √ƒ«—; про вс≥ зм≥ни ≥нформувати  √ѕ, штаб на пожеж≥ (Ќ—) та командира ланки √ƒ«—;

у раз≥ ви€вленн€ загрози дл€ ланки √ƒ«— за результатами зовн≥шнього спостереженн€ або з ≥нших джерел терм≥ново в≥дкликати ланку √ƒ«— з небезпечноњ зони, про що допов≥сти  √ѕ;

п≥дтримувати пост≥йний зв'€зок з працюючою ланкою √ƒ«—,  √ѕ, штабом на пожеж≥ (Ќ—),  ѕѕ; виконувати команди командира ланки √ƒ«—; при порушенн≥ зв'€зку з працюючою ланкою √ƒ«—, затримц≥ њњ поверненн€ ≥з задимленого (загазованого) середовища або пов≥домленн€ про нещасний випадок негайно пов≥домити  √ѕ, штаб на пожеж≥ (Ќ—) та начальника  ѕѕ ≥ надал≥ д≥€ти за њх наказами;

при тривал≥й робот≥ ланки √ƒ«— у задимленому або загазованому середовищ≥ ≥нформувати командира ланки √ƒ«— кожн≥ 10 хвилин, а за необхiдностi частiше, про час, €кий пройшов п≥сл€ включенн€ у «≤«ќƒ.

27. ѕостовий на посту безпеки повинен мати: вал≥зу (папку), укомплектовану журналом обл≥ку працюючих ланок √ƒ«—, ол≥вцем, годинником, засобом зв'€зку, л≥хтарем, нарукавною пов'€зкою з надписом ѕЅ, зв'€зкою з гнучкого металевого троса та ключами дл€ зам≥ни регенеративних патрон≥в ≥ кисневих балон≥в.

 

2.6 ќбов'€зки старшого майстра (майстра) газодимозахисноњ служби

28. —тарший майстер (майстер)газодимозахисноњ службиЇ штатною посадою п≥дрозд≥лу ќ–—÷«, допускаЇтьс€ до роботи на баз≥ (посту) √ƒ«— щодо обслуговуванн€ «≤«ќƒ (у тому числ≥ до випробуванн€ балон≥в, виконанн€ роб≥тз компресорним обладнанн€м та посудинами п≥д високим тиском) п≥сл€ навчанн€ за спец≥альною програмою, здач≥ ≥спит≥в ≥ отриманн€ допуску до цих роб≥т зг≥дно з наказом начальника гарн≥зону.

29. —тарший майстер (майстер) √ƒ«— зобов'€заний:

досконало волод≥ти знанн€ми щодо матер≥ально-техн≥чноњ частини, правил обслуговуванн€, випробуванн€ та роботи в «≤«ќƒ, €к≥ знаход€тьс€ на обл≥ку в п≥дрозд≥л≥ та гарн≥зон≥, до €кого входить п≥дрозд≥л;

вм≥ти працювати з устаткуванн€м та обладнанн€м, €ке знаходитьс€ на баз≥ (посту) √ƒ«—;

орган≥зувати роботу бази (посту) в≥дпов≥дно до посадовоњ ≥нструкц≥њ та ц≥Їњ Ќастанови;

зд≥йснювати контроль за станом ≥ правильн≥стю експлуатац≥њ «≤«ќƒ, проводити перев≥рку є 2 резервних «≤«ќƒ, брати активну участь в облаштуванн≥ баз ≥ контрольних пост≥в √ƒ«— необх≥дним обладнанн€м;

брати участь у п≥дготовц≥ особового складу ланок √ƒ«—;

проводити перев≥рку є 3 та щор≥чне техн≥чне обслуговуванн€ «≤«ќƒ, ремонт, дез≥нфекц≥ю, зар€дку балон≥в ≥ регенеративних патрон≥в, а також проф≥лактичн≥ огл€ди кисневих компресор≥в;

утримувати у справному стан≥ ≥ чистот≥ устаткуванн€ та обладнанн€ бази √ƒ«—, забезпечувати дотриманн€ заход≥в безпеки при њх експлуатац≥њ;

вести документац≥ю бази √ƒ«—, обл≥к закр≥плених «≤«ќƒ ≥ запасних частин до них, на€вн≥сть кисню ≥ х≥мпоглинача;

у встановлен≥ терм≥ни забезпечувати випробуванн€ кисневих ≥ пов≥тр€них балон≥в, корпус≥в регенеративних патрон≥в;

своЇчасно складати р≥чний граф≥к перев≥рок є 3 та щор≥чного техн≥чного обслуговуванн€ «≤«ќƒ ≥ забезпечувати њх €к≥сне проведенн€;

щокварталу, за допомогою контрольних прилад≥в, проводити перев≥рку реометр≥в-манометр≥в у п≥дрозд≥лах ќ–—÷«, €к≥ обслуговуютьс€ базою √ƒ«—, з в≥дпов≥дною в≥дм≥ткою про перев≥рку у вкладиш≥ до формул€ру виробника реометра-манометра;

забезпечувати доставку з бази √ƒ«— необх≥дноњ к≥лькост≥ «≤«ќƒ, резервних кисневих балон≥в, регенеративних патрон≥в ≥ прилад≥в дл€ перев≥рки апарат≥в до м≥сць пожеж≥, авар≥њ або Ќ— та орган≥зувати нагл€д за њх техн≥чним станом; забезпечувати своЇчасну зам≥ну балон≥в ≥ регенеративних патрон≥в;

щороку анал≥зувати стан орган≥зац≥њ √ƒ«— у п≥дрозд≥л≥, витрату запасних частин ≥ матер≥ал≥в; вносити пропозиц≥њ кер≥вництву п≥дрозд≥лу щодо покращанн€ роботи бази √ƒ«— ≥ експлуатац≥њ «≤«ќƒ.

30. —тарший майстер (майстер) √ƒ«— на пожеж≥, авар≥њ або Ќ— може залучатис€  √ѕ до складу ланки (в≥дд≥ленн€) √ƒ«— або до виконанн€ обов'€зк≥в постового на  ѕѕ.

 

2.7 ќбов'€зки начальника газодимозахисноњ служби гарн≥зону ќ–—÷«

31. Ќачальник газодимозахисноњ служби гарн≥зону ќ–—÷« визначаЇтьс€ наказом начальника гарн≥зону з числа найб≥льш п≥дготовлених ос≥б начальницького складу ќ ÷, загону тощо, €кий Ї газодимозахисником.

32. Ќачальник газодимозахисноњ служби гарн≥зону ќ–—÷« зобов'€заний:

забезпечити роботу √ƒ«— гарн≥зону, орган≥зовувати тренуванн€ газодимозахисник≥в у загазованих ≥ задимлених середовищах, контролювати стан њх п≥дготовки, веденн€ документац≥њ та повне залученн€ газодимозахисник≥в на зан€тт€х;

керувати через кер≥вник≥в п≥дрозд≥л≥в роботою баз та контрольних пост≥в √ƒ«—, €к≥ вход€ть до гарн≥зону;

орган≥зовувати централ≥зовану п≥дготовку старших майстр≥в (майстр≥в) √ƒ«— п≥дрозд≥л≥в гарн≥зону, ос≥б дл€ п≥дм≥ни старшого майстра (майстра) √ƒ«— та п≥дготовку у кожному п≥дрозд≥л≥ постових на посту безпеки;

встановлювати та затверджувати наказом начальника гарн≥зону пор€док збер≥ганн€, утриманн€ та обслуговуванн€ «≤«ќƒ, обладнанн€ та спор€дженн€ ланок √ƒ«—;

проводити роботи щодо буд≥вництва нових та реконструкц≥њ ≥ ремонту д≥ючих теплодимокамер, смуг психолог≥чноњ п≥дготовки, навчально-тренувальних комплекс≥в газодимозахисник≥в тощо;

домагатис€ впровадженн€ ≥ функц≥онуванн€ в гарн≥зон≥ бази √ƒ«— щодо обслуговуванн€ «≤«ќƒ за централ≥зованим типом;

надавати допомогу кер≥вникам п≥дрозд≥л≥в з питань всеб≥чноњ д≥€льност≥ газодимозахисноњ служби;

анал≥зувати роботу газодимозахисноњ служби гарн≥зону, розробл€ти заходи щодо покращанн€ цього напр€мку.

33. Ќачальник газодимозахисноњ служби гарн≥зону ќ–—÷« маЇ право:

перев≥р€ти у встановленому пор€дку орган≥зац≥ю √ƒ«— у структурних п≥дрозд≥лах √” (”) ћЌ—, отримувати необх≥дну ≥нформац≥ю про стан √ƒ«—, ознайомлюватись ≥з розпор€дчою та ≥ншою документац≥Їю з питань њњ орган≥зац≥њ в п≥дрозд≥лах;

надавати кер≥вникам орган≥в управл≥нн€ та п≥дрозд≥л≥в гарн≥зону пропозиц≥њ щодо удосконаленн€ √ƒ«—;

в≥дсторон€ти в≥д роботи в «≤«ќƒ газодимозахисник≥в, €к≥ порушують правила роботи в них, а також ос≥б, €к≥ не мають допуску до роботи в «≤«ќƒ, про що допов≥дати начальнику гарн≥зону, начальнику черговоњ зм≥ни ќ¬ ќ ÷;

вносити в установленому пор€дку пропозиц≥њ начальнику гарн≥зону про заохоченн€ або про накладенн€ дисципл≥нарного ст€гненн€ на особовий склад √ƒ«—.

 

–озд≥л 3. ќрган≥зац≥€ роботи ланок √ƒ«—

 

3.1 ѕравила роботи в засобах ≥ндив≥дуального захисту орган≥в диханн€ ≥ зору

34. ѕри заступанн≥ на чергуванн€ та постановц≥ у оперативний розрахунок «≤«ќƒ повинн≥ мати такий тиск у балонах з пов≥тр€м, €кий забезпечуЇ час роботи в них не менше н≥ж 30 хвилин, без врахуванн€ резерву пов≥тр€. ƒл€ киснево-≥золювальних «≤«ќƒ тиск кисню у балонах повинен бути не менше н≥ж передбачено виробником.

35. Ћанка √ƒ«— повинна складатис€ не менше н≥ж з 3-х газодимозахисник≥в, включаючи командира ланки, та, €к правило, формуватис€ з газодимозахисник≥в одного п≥дрозд≥лу. «алученн€ до складу ланки газодимозахисник≥в з ≥нших п≥дрозд≥л≥в можливе т≥льки за командою  √ѕ.

36. ” виключних випадках дл€ проведенн€ р€туванн€ людей за р≥шенн€м  √ѕ склад ланки може зменшуватис€ до 2 ос≥б.

37. ƒл€ проведенн€ розв≥дки, виконанн€ ≥ншого роду роб≥т п≥д час гас≥нн€ пожеж та л≥кв≥дац≥њ Ќ— у п≥дземних спорудах метропол≥тену ≥ под≥бним њм прим≥щенн€х великих площ залучаютьс€ групи по дв≥ ланки √ƒ«— (3+3), кер≥вником групи Ї командир першоњ ланки. ” вин€ткових випадках за р≥шенн€м  √ѕ може створюватись одна ланка у склад≥ пТ€ти ос≥б.

38. Ћанка √ƒ«— повинна бути забезпечена необх≥дним обладнанн€м та засобами захисту перед початком роботи у загазованих ≥ задимлених середовищах (засоби зв'€зку, осв≥тленн€, страхуванн€, шансов≥ ≥нструменти та рукавна л≥н≥€ з≥ стволом).

39. ¬ключенн€ газодимозахисник≥в у «≤«ќƒ повинн≥ проводитис€ на св≥жому пов≥тр≥ на посту безпеки.

40. Ћанка √ƒ«— п≥д час гас≥нн€ пожеж≥ (л≥кв≥дац≥њ Ќ—) повинна виконувати вимоги чинного кер≥вного документа щодо д≥й з орган≥зац≥њ гас≥нн€ пожеж≥, л≥кв≥дац≥њ Ќ— з урахуванн€м обставин, що склалис€.

41.  √ѕ повинн≥ бути передбачен≥ резервн≥ ланки √ƒ«— у необх≥дн≥й к≥лькост≥, залежно в≥д складност≥ роб≥т, що виконуютьс€, ≥ в раз≥ необх≥дност≥ негайно залучатис€ до наданн€ допомоги працюючим ланкам √ƒ«— тощо. ѕри робот≥ на пожежах ≥ Ќ— трьох та б≥льше ланок √ƒ«— за р≥шенн€м  √ѕ створюЇтьс€ контрольно-перепускний пункт.

42. Ћанка √ƒ«— повинна повертатис€ на св≥же пов≥тр€ у повному склад≥.

 

3.2 ѕор€док включенн€ ≥ виключенн€ ≥з «≤«ќƒ

43. ѕ≥сл€ прибутт€ пожежного-р€тувального або авар≥йно-р€тувального п≥дрозд≥лу до м≥сц€ пожеж≥, авар≥њ (Ќ—),  √ѕ приймаЇ р≥шенн€ щодо використанн€ ланок √ƒ«— дл€ р€туванн€ людей, гас≥нн€ пожеж≥ або л≥кв≥дац≥њ Ќ— тощо.

44. ” раз≥ прийн€тт€  √ѕ р≥шенн€ щодо використанн€ √ƒ«—, дл€ газодимозахисник≥в подаЇтьс€ команда: "јпарати од€гнути!".«а ц≥Їю командою газодимозахисники виймають своњ «≤«ќƒ з в≥дс≥ку пожежно-р€тувального, авар≥йно-р€тувального автомоб≥л€ ≥ од€гають њх. ѕ≥дган€ють плечов≥ ремен≥ п≥д себе та заст≥бують по€сний рем≥нь. «н≥мають захисний чохол з маски.

45.  омандир ланки √ƒ«—або безпосередньо  √ѕ вказуЇ складу ланки √ƒ«—, €ке пожежне-техн≥чне та авар≥йно-р€тувальне оснащенн€ необх≥дно вз€ти ≥з собою в загазоване або задимлене середовище (з урахуванн€м м≥н≥муму необх≥дного оснащенн€ дл€ роботи ланки √ƒ«—) ≥ де буде знаходитис€ пост безпеки.

46. √азодимозахисники повинн≥ вз€ти необх≥дне оснащенн€ ≥ пр€мувати до м≥сц€ розташуванн€ поста безпеки.  омандир ланки √ƒ«— чи  √ѕ доводить газодимозахисникам завданн€, €ке вони повинн≥ виконати, ≥ план д≥й. Ќа посту безпеки за командою командира ланки √ƒ«—: "јпарати перев≥рити!",газодимозахисники виконують оперативну перев≥рку.

47.  омандир ланки √ƒ«— сл≥дкуЇ за правильн≥стю виконанн€ оперативноњ перев≥рки п≥длеглими, приймаЇ допов≥д≥ в≥д газодимозахисник≥в за формою: "—идоров до роботи готовий, тиск 197".ѕ≥сл€ допов≥д≥ останнього газодимозахисника командир ланки √ƒ«— особисто перев≥р€Ї тиск на манометр≥ кожного газодимозахисника ≥ надаЇ дан≥ постовому на посту безпеки, перев≥р€Ї зв'€зок з постом безпеки, подаЇ команду: "¬ апарати включись! ", вмикаЇ груповий л≥хтар ≥ подаЇ команду: "«а мною кроком руш!"«а ц≥Їю командою газодимозахисники беруть визначене оснащенн€ ≥ пр€мують у задимлене або загазоване середовище виконувати поставлене завданн€.

48. ѕ≥сл€ виконанн€ завданн€ ланка √ƒ«— у повному склад≥ виходить ≥з задимленого або загазованого середовища на ѕЅ. Ќа посту безпеки командир ланки √ƒ«— оц≥нюЇ обстановку дл€ виключенн€ з апарат≥в (задимлен≥сть чи загазован≥сть навколишнього середовища, погодн≥ умови ≥ тощо), перший зн≥маЇ маску ≥ п≥сл€ цього подаЇ команду особовому складу ланки √ƒ«—: "« апарат≥в виключись!".«а ц≥Їю командою газодимозахисники зн≥мають каски, маски ≥ т≥льки п≥сл€ цього закривають зап≥рн≥ вентил≥ балон≥в «≤«ќƒ.

49.  омандир ланки √ƒ«— допов≥даЇ  √ѕ про виконанн€ завданн€ або результати розв≥дки в задимленому або загазованому середовищ≥. ѕ≥сл€ оц≥нки обставин  √ѕ приймаЇ р≥шенн€ про подальше використанн€ ланки √ƒ«—. ѕ≥сл€ виконанн€ завданн€ вживаютьс€ заходи щодо постановки «≤«ќƒ в оперативний розрахунок.

якщо таке р≥шенн€ прийн€те, то ланка √ƒ«— поступаЇ до резерву, у встановленому пор€дку проводить обслуговуванн€ (зам≥ну) «≤«ќƒ та готуЇ його до можливого подальшого використанн€. якщо завданн€ повн≥стю виконане ≥ немаЇ необх≥дност≥ подальшого використанн€ ланок √ƒ«—, то особовий склад ланки √ƒ«— за командою зн≥маЇ та проводить зам≥ну «≤«ќƒ ≥ встановлюЇ њх у в≥дс≥к пожежно-р€тувального (авар≥йно-р€тувального) автомоб≥л€.

3.3 —пор€дженн€ ланки √ƒ«— ≥ орган≥зац≥€ зв'€зку з постом безпеки

50. «алежно в≥д властивостей небезпечних х≥м≥чних речовин та газ≥в, €к≥ знаход€тьс€ в загазованих ≥ задимлених середовищах, з метою забезпеченн€ безпечноњ роботи газодимозахисник≥в ланка √ƒ«— повинна мати в≥дпов≥дн≥ засоби захисту, пожежне техн≥чне та авар≥йно-р€тувальне оснащенн€.

51. ƒл€ виконанн€ роб≥т ≥ проведенн€ розв≥дки у прим≥щенн€х, €к≥ задимлен≥ або загазован≥ в результат≥ пожеж≥ (Ќ—), ланка √ƒ«— повинна мати м≥н≥мум необх≥дного оснащенн€, а саме:

гнучкий трос (зв'€зка)

засоби пожежогас≥нн€ (рукавна л≥н≥€ з пожежним стволом);

засоби р€туванн€ ≥ самор€туванн€ (р€тувальна мотузка);

пожежний лом легкий;

засоби зв'€зку (моб≥льна рад≥останц≥€);

засоби осв≥тленн€ (≥ндив≥дуальний л≥хтар на кожного газодимозахисника ≥ груповий л≥хтар на ланку √ƒ«—);

≥нш≥ засоби та оснащенн€, необх≥дн≥ дл€ виконанн€ поставленого завданн€.

52. ƒодатково ланка √ƒ«— може комплектуватись: термо або газоанал≥заторами, ≥ндив≥дуальними сигнал≥заторами визначенн€ м≥сц€ перебуванн€ газодимозахисника, ≥ндикаторами визначенн€ електричного обладнанн€ п≥д напругою, теплов≥зорами, порошковими вогнегасниками, ≥золюючими апаратами з пристро€ми дл€ р€туванн€ постраждалих або самор€т≥вниками з часом захисноњ д≥њ в≥д 15 хвилин ≥ б≥льше. –≥шенн€ про використанн€ додаткового оснащенн€ ланки √ƒ«— приймаЇ  √ѕ.

53. ƒл€ виконанн€ роб≥т ≥ проведенн€ розв≥дки у прим≥щенн€х, €к≥ заповнен≥ вибухонебезпечними газами чи парами, ланка √ƒ«— повинна користуватис€ пожежно-техн≥чним оснащенн€м у вибухобезпечному виконанн≥ та ≥нструментом, що не даЇ ≥скор.

54. ѕроведенн€ розв≥дки або роботи в середовищ≥, €ке м≥стить Ќ’–, дозвол€Їтьс€ особовому складу √ƒ«— т≥льки при на€вност≥ письмового дозволу на виконанн€ роб≥т, €кий видаЇтьс€ адм≥н≥страц≥Їю об'Їкта де виникла пожежа або Ќ—, та п≥сл€ проведенн€ ≥нструктажу особового складу ≥нженерно-техн≥чним персоналом об'Їкта ≥ забезпеченн€ газодимозахисник≥в в≥дпов≥дними захисними костюмами (од€гом).

55. «в'€зок поста безпеки з командиром ланки √ƒ«— повинен п≥дтримуватис€ за допомогою однотипних переносних моб≥льних рад≥останц≥й, сигнально-переговорного пристрою, гучномовних пристроњв тощо.

56.  омандир ланки √ƒ«— повинен п≥дтримувати пост≥йний зв'€зок з постом безпеки √ƒ«—, ≥нформувати про результати розв≥дки в загазованих (задимлених) середовищах, стан здоров'€ та самопочутт€ газодимозахисник≥в ≥ найменший тиск у балонах «≤«ќƒ.

3.4 ѕор€док пересуванн€ ланки √ƒ«— у задимлених ≥ загазованих середовищах (прим≥щенн€х)

57. ѕересуваючись до м≥сц€ р€туванн€ людей, осередку пожеж≥, надзвичайноњ Ќ—, авар≥њ, стих≥йного лиха чи њх насл≥дк≥в, першим на чол≥ ланки йде командир ланки √ƒ«—, замикаЇ ланку √ƒ«— найб≥льш досв≥дчений газодимозахисник, визначений командиром ланки √ƒ«—.

58. якщо ланка √ƒ«— у загазованому або задимленому середовищ≥ пр€муЇ п≥д кер≥вництвом старшого за посадою кер≥вника, то в≥н Ї пров≥дним, а останн≥м у ланц≥ √ƒ«— призначаЇтьс€ командир вiддiленн€.

59. ” раз≥, €кщо командир ланки √ƒ«— або старший за посадою кер≥вник, що њњ очолюЇ, з будь €ких обставин не може виконувати покладен≥ на нього обовТ€зки (травмуванн€, втрата свiдомостi тощо), останн≥й у ланц≥ √ƒ«— (замикаючий) повинен прийн€ти керуванн€ ланкою √ƒ«— на себе.

60. «амикаючий ланку √ƒ«— зобов'€заний пост≥йно сл≥дкувати за встановленим пор€дком руху (оговореним перед входом у загазоване або задимлене середовище), станом газодимозахисник≥в.

61. ѕ≥д час руху в загазованих або задимлених прим≥щенн€х (середовищах) особовий склад ланки √ƒ«— повинен рухатис€ вздовж кап≥тальних ст≥н, запамТ€товуючи при цьому пройдений шл€х. ѕ≥д час в≥дкриванн€ дверей особовий склад ланки √ƒ«— повинен знаходитис€ за дверним полотном ≥ використовувати його дл€ захисту в≥д можливого викиду полумТ€.

62. –ухаючись у загазованих або задимлених прим≥щенн€х (середовищах) командир ланки √ƒ«— повинен пер≥одично спов≥щати постового на ѕЅ про перешкоди, що зустр≥чаютьс€ на шл€ху п≥д час руху, зм≥ни в обстановц≥, своЇ м≥сцезнаходженн€, д≥њ ланки √ƒ«—, а також тиск у балонах «≤«ќƒ.

63. ƒл€ забезпеченн€ контролю за роботою ланок √ƒ«— у м≥сц≥ њх входу в загазоване або задимлене прим≥щенн€ (середовище) виставл€Їтьс€ пост безпеки. ѕостовий на посту безпеки веде обл≥к роботи ланки в жуpналi обл≥ку роботи ланок √ƒ«— (табел≥ роботи ланок √ƒ«—).

64. ѕри виконанн≥ роб≥т або пр€муванн≥ заданим маршрутом час перебуванн€ ланки √ƒ«— у загазованих або задимлених прим≥щенн€х (середовищах) та час поверненн€ газодимозахисникiв на чисте пов≥тр€ визначаЇтьс€ командиром ланки √ƒ«— за манометром «≤«ќƒ газодимозахисника з максимальними витратами пов≥тр€ (кисню) або з меншим показником тиску пов≥тр€ (кисню) в балон≥ «≤«ќƒ.

65. ѕ≥д час роботи в загазованих або задимлених прим≥щенн€х (середовищах) командир ланки √ƒ«— повинен тримати особовий склад у кол≥ зору та д≥њ звТ€зку переговорного пристрою.

66. ѕеред початком роботи газодимозахисникiв у загазованих ≥ задимлених прим≥щенн€х (середовищах) з≥ складним плануванн€м або важкими умовами прац≥ (на обТЇктах метропол≥тену, в тунел€х, п≥дземних спорудах великоњ площ≥, в буд≥вл€х висотою б≥льше девТ€ти поверх≥в, трюмах корабл≥в тощо) п≥д час гас≥нн€ пожеж≥, лiквiдацiњ авар≥њ, Ќ— та њх насл≥дк≥в, з метою наданн€ в будь-€кий момент нев≥дкладноњ допомоги особовому складу працюючих ланок √ƒ«—,  √ѕ повинен створити резервн≥ ланки √ƒ«—, зосередити њх (њњ) на посту безпеки або  ѕѕ. ¬ ≥нших випадках повинна формуватись одна резервна ланка √ƒ«— на кожн≥ три працююч≥ ланки √ƒ«—.

67. якщо в загазованих або задимлених прим≥щенн€х (середовищах) газодимозахисник знепритомн≥в, в≥дчув пог≥ршенн€ самопочутт€, отримав тепловий удар або обгор≥в, особовий склад ланки √ƒ«— повинен негайно надати йому допомогу (при необх≥дност≥ переключити на допом≥жний «≤«ќƒ), допов≥сти про це постовому на ѕЅ i в повному склад≥ ланки √ƒ«— евакуювати постраждалого в безпечне м≥сце (на чисте пов≥тр€), викликати швидку медичну допомогу ≥ до њњ прибутт€ надати постраждалому першу нев≥дкладну медичну допомогу.

68. ќсобовий склад ланки √ƒ«— п≥сл€ виконанн€ роботи повинен повертатис€ на чисте пов≥тр€ у повному склад≥ за маршрутом пр€муванн€ до м≥сц€ гас≥нн€ пожеж≥, л≥кв≥дац≥њ Ќ—. ¬ин€тком можуть бути випадки, коли шл€х, €ким повертаЇтьс€ ланка √ƒ«—, в≥др≥зано вогнем або перегороджено завалом тощо.

69. ќсобовому складу ланки √ƒ«— заборон€Їтьс€ розбиватис€ на групи або залишати газодимозахисникiв у задимлених або загазованих середовищах.

70. якщо ланка √ƒ«— не повернулас€ на св≥же пов≥тр€ п≥сл€ зак≥нченн€ часу, необх≥дного дл€ виконанн€ завданн€ або у випадку отриманн€ ≥нформац≥њ на  ѕѕ (ѕЅ) про нещасний випадок з ланкою √ƒ«—, чи припиненн€ з нею звТ€зку  √ѕ (начальник  ѕѕ) повинен негайно направити на пошук ланки √ƒ«— резервну ланку.

71. «м≥на ланок √ƒ«—, €к правило, проводитьс€ на св≥жому повiтрi, а в окремих випадках, за р≥шенн€м  √ѕ, начальника оперативноњ д≥льниц≥ (Ќќƒ), вона може зд≥йснюватис€ в загазованих або задимлених середовищах, безпосередньо на оперативних д≥льниц€х. ¬ключенн€ в «≤«ќƒ особового складу п≥дм≥нноњ ланки √ƒ«— повинно зд≥йснюватис€ на св≥жому пов≥тр≥.

72. ¬иключенн€ особового складу ≥з «≤«ќƒ зд≥йснюЇтьс€ за командою командира ланки √ƒ«—: "« апаpатiв виключись!" «а цЇю командою газодимозахисники зн≥мають каску, маску i закpивають вентилi балонiв.

73. Ћанкам √ƒ«—, що зм≥нились,  √ѕ повинен визначити пор€док ≥ час приведенн€ у готовн≥сть «≤«ќƒ та направити њх до резерву або на в≥дпочинок.

3.5 ѕор€док пошуку ≥ р€туванн€ людей ланкою √ƒ«—

74. ѕри розв≥дц≥, р€туванн≥ людей, гас≥нн≥ пожеж≥ або л≥кв≥дац≥њ авар≥њ, Ќ— та њх насл≥дк≥в ланка √ƒ«— повинна д≥€ти в≥дпов≥дно до вимог чинних кер≥вних документ≥в з урахуванн€м обставин, що складаютьс€.

75. √оловним завданн€м ланки √ƒ«—, що прибула до м≥сц€ пожеж≥, Ќ—, Ї встановленн€ на€вност≥ людей у задимлених ≥ загазованих середовищах (прим≥щенн€х) ≥ орган≥зац≥€ њх пор€тунку.

76. ѕ≥д час розв≥дки та пошуку людей необх≥дно перев≥р€ти у першу чергу важкодоступн≥ м≥сц€ (ванна к≥мната, шафи, тумби, п≥д л≥жками, в коморах та ≥нших неприм≥тних м≥сц€х), де велика в≥рог≥дн≥сть знаходженн€ людей, особливо д≥тей, та бажанн€ сховатис€ в≥д впливу вогню диму та газ≥в тощо.

77. ¬ход€чи в задимлене або загазоване прим≥щенн€ (середовище) газодимозахисник повинен голосно пов≥домити про свою присутн≥сть ≥ запитати про на€вн≥сть людей. ѕрислухатис€ до можливоњ розмови або стогону.

якщо на голос хтось в≥дгукнувс€ або почувс€ стог≥н, необх≥дно негайно розшукати цю людину ≥ надати њй допомогу.

” раз≥, €кщо на голос н≥хто не в≥дгукнувс€, необх≥дно ретельно огл€нути вс≥ прим≥щенн€, починаючи з тих, де ≥снуЇ найб≥льша загроза.

ѕри пожеж≥ (Ќ—), що сталас€ вноч≥, в першу чергу людей необх≥дно шукати у л≥жках.

78. Ќа промислових об'Їктах людей необх≥дно шукати на робочих м≥сц€х або поблизу них.

79. ѕри пошуку людей у сильно задимлених ≥ загазованих середовищах (прим≥щенн€х) або прим≥щенн€х великоњ площ≥ ланка √ƒ«— повинна пересуватись уступом або по фронту, перев≥р€ючи одразу €комога б≥льшу площу. ” вс≥х випадках особовий склад повинен бути разом, не втрачати зв'€зок м≥ж собою, сл≥дкувати один за одним ≥ при необх≥дност≥ в≥дразу надавати допомогу.

80. ¬иконанн€ пошукових роб≥т одн≥Їю ланкою √ƒ«— у межах одного прим≥щенн€ або квартири (буд≥вл≥) невеликоњ площ≥ нескладного плануванн€ ≥ з розташованим поруч виходом, за умови в≥зуального ≥ голосового контакту м≥ж газодимозахисниками може зд≥йснюватис€ в≥дразу в дек≥лькох напр€мках.

81. ѕри ви€вленн≥ ланкою √ƒ«— на шл€ху пересуванн€ постраждалого необх≥дно пов≥домити пост безпеки, винести (вивести) його з небезпечноњ зони, п≥сл€ чого ланка √ƒ«— повинна повернутис€ до м≥сц€ виконанн€ поставленого завданн€.

82. ѕри ви€вленн≥ у небезпечн≥й зон≥ дек≥лькох постраждалих у першу чергу р€тують людей з ознаками житт€.

ѕри однаков≥й загроз≥ спочатку р€тують д≥тей, хворих ≥ людей похилого в≥ку.

83. ƒ≥њ газодимозахисник≥в повинн≥ бути р≥шучими ≥ впевненими, команди кер≥вник≥в голосними ≥ спок≥йними. ≤н≥ц≥атива в орган≥зац≥њ р€тувальних роб≥т пост≥йно повинна знаходитись у газодимозахисник≥в, а не у тих, кого р€тують.

84. ƒл€ виконанн€ р€тувальних роб≥т необх≥дно застосовувати резервн≥ «≤«ќƒ (пристроњ дл€ р€туванн€ постраждалих) або самор€т≥вники. ѕри масовому р€туванн≥ людей необх≥дно вказати люд€м найб≥льш безпечне м≥сце, вивести њх на балкон, орган≥зувати випуск диму з прим≥щенн€, встановити брезентову перемичку на шл€ху розповсюдженн€ продукт≥в гор≥нн€ ≥ викликати через ѕЅ додатков≥ ланки √ƒ«—.

85. ƒо основних способ≥в р€туванн€ людей ≥з загазованих або задимлених прим≥щень (середовищ) в≥днос€тьс€: самост≥йний вих≥д людей у напр€мку вказаному газодимозахисниками, виведенн€ людей з небезпечноњ зони газодимозахисниками, винесенн€ людей з небезпечноњ зони, спуск людей по драбинах (висувних, штурмових, автодрабинах, автоп≥дйомниках, стац≥онарних драбинах), спуск людей з висоти за допомогою р€тувальноњ мотузки (у вин€тковому випадку, коли ≥нш≥ засоби р€туванн€ застосувати неможливо).

ƒл€ р€туванн€ людей у першу чергу обирають найкоротш≥ ≥ найбезпечн≥ш≥ шл€хи.

ќсновними шл€хами дл€ р€туванн€ людей ≥з загазованих або задимлених прим≥щенн€х (середовищ) Ї основн≥ входи ≥ виходи, запасн≥ виходи, незадимлен≥ сходов≥ кл≥тини, в≥конн≥ прор≥зи, балкони, люки в балконах ≥ перекритт€х, а також отвори в конструкц≥€х.

86. ѕри ускладненн≥ обставин на пожеж≥, Ќ—, затриманн≥ доставки додаткових (резервних) ланок √ƒ«—, ≥ €кщо немаЇ змоги одразу вс≥х потерп≥лих вивести на чисте пов≥тр€, у такому випадку, залежно в≥д на€вност≥ пов≥тр€ (кисню) в балон≥ (балонах) «≤«ќƒ, ланка повинна за можливост≥ дочекатис€ прибутт€ резервних ланок √ƒ«— ≥ разом з ними транспортувати постраждалих. якщо прибутт€ резервних ланок √ƒ«— затримуЇтьс€, то ланка √ƒ«—, що ви€вила постраждалих, бере одного або двох постраждалих (залежно в≥д в≥дстан≥ до поста безпеки ≥ ф≥зичного стану газодимозахисник≥в) ≥ транспортуЇ њх на чисте пов≥тр€ або б≥льш безпечне м≥сце.

87. ѕеред транспортуванн€м постраждалого з небезпечноњ зони на чисте пов≥тр€ необх≥дно включити його в резервний «≤«ќƒ (од€гнути маску пристрою дл€ р€туванн€ постраждалих), а €кщо такоњ можливост≥ немаЇ, то необх≥дно обгорнути голову змоченою у вод≥ тканиною, а перед подоланн€м зони з в≥дкритим полум'€м або розпеченими продуктами гор≥нн€ укрити людину покривалом, ковдрою або накидкою.

Ћюдей, €к≥ не втратили св≥дом≥сть, необх≥дно виводити з небезпечноњ зони у супровод≥ газодимозахисник≥в, а тих, що втратили можлив≥сть самост≥йно пересуватис€ (втрата св≥домост≥, хвороба, страх), необх≥дно виносити на руках.

ƒ≥тей завжди потр≥бно виносити з небезпечноњ зони на руках.

ѕереносити постраждалого повинн≥ таким чином, щоб попередити його травмуванн€.

88. ѕ≥сл€ того, €к проведено ретельну перев≥рку, огл€д ус≥х прим≥щень ≥ м≥сць, де можливе перебуванн€ людей, ≥ переконавшись у њх в≥дсутност≥, пошуков≥ ≥ р€тувальн≥ роботи у загазованих або задимлених прим≥щенн€х (середовищах) припин€ютьс€. –≥шенн€ про припиненн€ пошукових ≥ р€тувальних роб≥т приймаЇ  √ѕ.

 

3.6 ќрган≥зац≥€ роботи ланок √ƒ«— в умовах високоњ температури

89. ƒл€ безпечноњ роботи за умов високоњ температури в загазованих або задимлених прим≥щенн€х (середовищах)  √ѕ повинен прийн€ти всi можливi заходи щодо њњ зниженн€ (подача св≥жого повiтр€, видаленн€ диму, охолодженн€ струменем води тощо). ѕеред направленн€м ланки √ƒ«— у загазован≥ або задимлен≥ прим≥щенн€ (середовища) з високою температурою командир ланки √ƒ«— доводить до особового складу газодимозахисникiв особливостi виконанн€ поставленого завданн€, режими роботи та заходи безпеки, €ких необхiдно дотримуватись.

 омандир ланки √ƒ«— зобов'€заний опитати всiх газодимозахисникiв про њх самопочутт€.

90. ѕiд час роботи, за умов високоњ температури, необхiдно приймати всi можливi заходи безпеки, щодо попередженн€ перегрiванн€ газодимозахисникiв. ƒо таких заход≥в в≥днос€тьс€: подаванн€ води на охолодженн€ газодимозахисникiв та «≤«ќƒ, використанн€ теплозахисних костюм≥в, п≥дкасник≥в (фески), застосуванн€ димовсмоктувач≥в. –оботи або пересуванн€ газодимозахисник≥в у загазованих або задимлених прим≥щенн€х (середовищах) необх≥дно здiйснювати без перевантаженн€.

91. ” випадку по€ви в одного iз газодимозахисникiв пог≥ршенн€ самопочутт€, викликаного перегр≥вом орган≥зму, особовий склад ланки √ƒ«— у повному складi повинен терм≥ново вийти ≥з загазованого або задимленого прим≥щенн€ (середовища) в безпечне мiсце та допов≥сти про це постового на ѕЅ.

92. √азодимозахисникам пiсл€ виходу iз робочоњ зони з високою температурою, де вони перебували певний час у «≤«ќƒ, необхiдно надати в≥дпочинок на св≥жому повiтрi. ћ≥сце в≥дпочинку та його тривал≥сть встановлюЇ  √ѕ.

 

3.7 ќрган≥зац≥€ роботи ланок √ƒ«— в умовах низькоњ температури

93. ƒл€ забезпеченн€ безпечноњ та над≥йноњ роботи газодимозахисникiв за умов низьких температур необх≥дно транспортувати та експлуатувати «≤«ќƒ зг≥дно з вимогами до температурних режим≥в виробника «≤«ќƒ проводити наступну роботу: п≥сл€ кожноњ експлуатац≥њ «≤«ќƒ ретельно просушувати систему проводу пов≥тр€, балони «≤«ќƒ наповнювати осушеним пов≥тр€м (киснем), включатис€ в «≤«ќƒ та виключатис€ з них у прим≥щенн€х (або каб≥нах оперативного розрахунку пожежно-р€тувальних авар≥йно-р€тувальних автомоб≥л≥в) з температурою вище нул€ (п≥сл€ об≥гр≥ву дихального апарата), розташовувати ѕЅ, за можливост≥, у прим≥щенн€х з температурою вище нул€.

94. ѕ≥сл€ виключенн€ ≥з «≤«ќƒ та роботи в загазованих або задимлених прим≥щенн€х (середовищах) в умовах низьких темпеpатуp газодимозахисники не повинн≥ дихати холодним повiтp€м, пити холодну воду, палити цигарки.

95. « метою запоб≥ганн€ можливим ускладненн€м у робот≥ «≤«ќƒпри низьк≥й температур≥ необх≥дно:

збер≥гати «≤«ќƒ у оперативному розрахунку на пожежно-р€тувальних, авар≥йно-р€тувальних автомоб≥л€х у в≥дс≥ках (шафах) з тепло≥зол€ц≥Їю, запоб≥гаючи њх охолодженн€ п≥д час транспортуванн€ до м≥сц€ роботи;

включенн€ в «≤«ќƒ зд≥йснювати у теплому прим≥щенн≥ або у прогр≥тому пожежно-р€тувальному або авар≥йно-р€тувальному автомоб≥л≥;

використовувати дл€ роботи киснев≥ балони, заправлен≥ осушеним медичним киснем;

працюючи в «≤«ќƒ на стисненому пов≥тр≥ робити неглибок≥ вдохи;

виключенн€ з «≤«ќƒ ≥ в≥дпочинок особового складу ланок √ƒ«— проводити т≥льки в прим≥щенн€х з плюсовою температурою.

 

3.8 ƒотриманн€ правил безпеки при робот≥ в «≤«ќƒ

96. ќсобовий склад газодимозахисноњ служби повинен суворо виконувати вимоги виробника «≤«ќƒ, ѕравил безпеки прац≥ в органах ≥ п≥дрозд≥лах ћЌ— ”крањни та ц≥Їњ Ќастанови.

97. ѕ≥д час виконанн€ роб≥т у «≤«ќƒ њх необх≥дно обер≥гати в≥д впливу в≥дкритого полумТ€, удар≥в та пошкоджень. «аборон€Їтьс€ зн≥мати маску або в≥дт€гувати њњ дл€ протиранн€ скла, не виключатис€ з дихального апарата нав≥ть на короткий терм≥н часу, знаход€чись у загазованих або задимлених середовищах.

” випадку проникненн€ п≥д маску непридатного дл€ диханн€ пов≥тр€, необх≥дно п≥дт€гнути потиличн≥ ремен≥, а €кщо не вдаЇтьс€ в≥дновити герметичн≥сть маски, у склад≥ ланки √ƒ«— вийти в безпечне м≥сце.

ѕри спрацюванн≥ звукового сигналу (у окремих «≤«ќƒ) перев≥рити в≥дкритт€ вентилю апарату та тиск на манометр≥, за ≥нших обставин допов≥сти командиру ланки √ƒ«— ≥ у склад≥ ланки √ƒ«— залишити загазоване або задимлене середовище.

ƒиханн€ в «≤«ќƒ повинно бути глибоким i piвномipним. якщо диханн€ змiнилос€ (неpiвне, повеpхневе), необхiдно пpипинити pоботу i вiдновити диханн€ шл€хом декiлькох р≥зьких глибоких вдохiв, поки диханн€ не стане ноpмальним.

98. ” pазi поpушенн€ ноpмальноњ pоботи апаpату газодимозахисник зобов'€заний доповiсти пpо це командиpу ланки √ƒ«— i вжити заходiв, €к≥ забезпечать подальшу pоботу «≤«ќƒ до виходу ланки √ƒ«— на св≥же повiтp€. ƒл€ цього:

при вiдчуттi великого опору п≥д час вдоху-видоху пеpевipити, чи не затиснутi дихальнi шланги i, €кщо н≥, piзкими вдохами-видохами та постукуванн€м по клапаннiй коpобцi усунути можливе зањданн€ (залипанн€) клапанiв;

пpи посиленому опоpi в кiнцi вдоху, що вказуЇ на ненормальну роботу легеневого автомата пеpiодично приводити в д≥ю механ≥зм аваpiйноњ подач≥ кисню;

при р≥зкому припиненн≥ подач≥ пов≥тр€ перев≥рити стан в≥дкритт€ вентилю балона;

у випадку зањданн€ (залипанн€) надлишкового клапана примусово привести його в д≥ю;

при пошкодженн≥ шлангу «≤«ќƒ чи маски необх≥дно визначити м≥сце пошкодженн€ i затиснути його рукою.

99. ѕ≥д час тренувань в теплодимокамер≥ ланку √ƒ«— повинно бути забезпечено необх≥дним оснащенн€м дл€ безпечноњ роботи ланки √ƒ«—. ќсобовий склад √ƒ«— повинен тренуватись у захисному од€з≥ пожежника та спор€дженн≥, а при необх≥дност≥ - в теплов≥дбивному од€з≥ пожежника.

 

–озд≥л 4. ќсобливост≥ роботи у «≤«ќƒ при виконанн≥ газодимозахисниками спец≥альних авар≥йно-р€тувальних роб≥т

 

4.1 ќсобливост≥ залученн€ газодимозахисник≥в до гас≥нн€ пожеж, л≥кв≥дац≥њ Ќ— та њх насл≥дк≥в на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥

100. «а р≥шенн€м  √ѕ допускаЇтьс€, без орган≥зац≥њ (створенн€) ланки √ƒ«—, включенн€ в «≤«ќƒ окремих газодимозахисник≥в, виконуючи роботи з≥ стволом, авар≥йно-р€тувальним оснащенн€м п≥д час гас≥нн€ пожеж, л≥кв≥дац≥њ Ќ— та њх насл≥дк≥в у задимлених (загазованих) середовищах, знаход€чись за межами буд≥вл≥, на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥,.

ѕри цьому у безпечн≥й зон≥ встановлюЇтьс€ ѕЅ, на €кому ведетьс€ обл≥к працюючих, контролюЇтьс€ њх стан та витрати пов≥тр€ (кисню), п≥дтримуЇтьс€ зв'€зок.

 

4.2 ќсобливост≥ залученн€ газодимозахисник≥в дл€ проведенн€ авар≥йно-р€тувальних роб≥т, пов'€заних з викидом небезпечних х≥м≥чних речовин (Ќ’–)

101. ѕеред проведенн€м авар≥йно-р€тувальних роб≥т на об'Їктах, транспорт≥ тощо, де ставс€ викид Ќ’–, кер≥вником роб≥т визначаЇтьс€ вид «≤«ќƒ, €кий захищаЇ в≥д в≥дпов≥дноњ Ќ’–. ” раз≥ нев≥дпов≥дност≥ у газодимозахисник≥в «≤«ќƒ на€вн≥й Ќ’–, за р≥шенн€м кер≥вника роб≥т дозвол€Їтьс€ використовувати «≤«ќƒ та ≥нш≥ засоби ≥ндив≥дуального захисту, €к≥ в≥дпов≥дають вимогам, не потребують спец≥альноњ п≥дготовки до роботи в них та Ї в на€вност≥ на об'Їкт≥.

 

 

4.3 ќсобливост≥ залученн€ газодимозахисник≥в дл€ проведенн€ авар≥йно-р€тувальних роб≥т в обмежених (замкнутих) просторах

102.  ер≥вник роб≥т перед проведенн€м авар≥йно-р€тувальних роб≥т в обмежених (замкнутих) просторах зобов'€заний:

орган≥зувати проведенн€ розв≥дки м≥сц€ Ќ—, п≥д час €коњ встановити ступ≥нь загрози або ураженн€ та на€вност≥ газ≥в, м≥сце знаходженн€ та к≥льк≥сть постраждалих;

визначити к≥льк≥сть газодимозахисник≥в (р€тувальник≥в) (в≥д одного ≥ б≥льше), €к≥ безпосередньо будуть проводити р€тувальн≥ роботи, та тих, що њх страхують; вид «≤«ќƒ, €кий може бути використаний у дан≥й Ќ— зг≥дно з характеристикою, наданою виробником до них; необх≥дне авар≥йно-р€тувальне оснащенн€; пор€док орган≥зац≥њ зв'€зку м≥ж працюючими та тими, що страхують;

встановити умовн≥ сигнали у раз≥ небезпеки дл€ газодимозахисника та за €кими проводити р€тувальн≥ роботи (п≥дйом постраждалих тощо).

103. √азодимозахисник п≥д час проведенн€ авар≥йно-р€тувальних роб≥т в обмежених (замкнутих) просторах не повинен допускати р≥зких рух≥в, по можливост≥ не торкатис€ ст≥нок прим≥щенн€ (копальн≥, колод€з€ колектора, виробки, шахти, печери) з метою недопущенн€ обвалу, зсуву породи, пошкодженн€ страхуючого пристрою (р€тувальноњ мотузки), дихальних шланг≥в «≤«ќƒ, випадкового закритт€ вентилю балону апарату на стисненому пов≥тр≥ тощо. ѕри р≥зкому припиненн≥ подач≥ пов≥тр€ затримати диханн€, перев≥рити стан в≥дкритт€ вентилю балона. ” раз≥ ви€вленн€ перекритт€ вентилю, не зн≥маючи маски, в≥дкрити його та продовжити роботу за призначенн€м.

ѕри неможливост≥ проведенн€ авар≥йно-р€тувальних роб≥т в обмежених просторах р€тувальником, од€гненим у «≤«ќƒ, дозвол€Їтьс€ спуск «≤«ќƒ проводити пор€д з р€тувальником.

 

–озд≥л 5. ѕор€док постановки «≤«ќƒ до оперативного розрахунку, њх перев≥рка, техн≥чне обслуговуванн€ та експлуатац≥€

 

104. ¬с≥ «≤«ќƒ, €к≥ поступили до п≥дрозд≥лу (загону) ќ–—÷«, перед постановкою до оперативного розрахунку повинн≥ пройти необх≥дн≥ перев≥рки та дез≥нфекц≥ю в обс€з≥ та пор€дку, €к≥ передбачен≥ виробником «≤«ќƒ. ѕ≥сл€ зд≥йсненн€ перев≥рки в≥дпов≥дальною особою (стстаршим майстром √ƒ«—) заводитьс€ обл≥кова картка (додаток 7).

105. ≈ксплуатац≥€ «≤«ќƒ передбачаЇ њх техн≥чне обслуговуванн€, утриманн€, постановку в оперативний розрахунок та забезпеченн€ роботи баз та пост≥в √ƒ«—, у тому числ≥ централ≥зованого обслуговуванн€.

ѕор€док експлуатац≥њ та техн≥чного обслуговуванн€ масок визначаЇтьс€ виробником. ѕерев≥рки, час роботи та ремонту масок обл≥ковуЇтьс€ та реЇструЇтьс€ в картц≥ (додаток 13).

106. ѕ≥д час гас≥нн€ пожеж≥ або проведенн€ пожежно-р€тувальних (авар≥йно-р€тувальних) роб≥т допускаЇтьс€ повторне включенн€ в «≤«ќƒ з проведенн€м оперативноњ перев≥рки, €кщо к≥льк≥сть пов≥тр€ (кисню) в балонах за показниками манометра Ї достатньою дл€ виконанн€ оперативного завданн€.

 

5.1 ќбслуговуванн€ та перев≥рка киснево-≥золювальних «≤«ќƒ

 

¬иди перев≥рок

107. “ехн≥чне обслуговуванн€ киснево-≥золювальних «≤«ќƒ зд≥йснюЇтьс€ з метою над≥йноњ ≥ безпечноњ експлуатац≥њ «≤«ќƒ, утриманн€ њх у справному стан≥ ≥ у будь-€кий час бути готовими до використанн€. ¬≥дпов≥дно до ц≥Їњ Ќастанови та ≥нструкц≥й з обслуговуванн€ та експлуатац≥њ виробника «≤«ќƒ, €к правило, техн≥чне обслуговуванн€ «≤«ќƒ передбачаЇ наступн≥ види перев≥рок:

оперативна перев≥рка;

перев≥рка є 1;

перев≥рка є 2;

перев≥рка є 3.

“ехн≥чне обслуговуванн€ «≤«ќƒ повинно проводитис€ на контрольних постах (базах) √ƒ«— з використанн€м контрольних прилад≥в у сувор≥й посл≥довност≥ та повнот≥ виконанн€ роб≥т, передбачених ≥нструкц≥Їю виробника до «≤«ќƒ, з експлуатац≥њ конкретного виду «≤«ќƒ.

108. ѕеред техн≥чним обслуговуванн€м «≤«ќƒ (кр≥м оперативноњ перев≥рки та перев≥рки є 1) необх≥дно впевнитись у в≥дсутност≥ речовин, €к≥ п≥д час взаЇмод≥њ з киснем можуть стати причиною вибуху або загор€нн€.

109. ќперативна перев≥ркавиконуЇтьс€ газодимозахисником перед кожним включенн€м у «≤«ќƒ. ¬ключатис€ в «≤«ќƒ без проведенн€ оперативноњ перев≥рки заборонено.

110. ќперативна перев≥рка, €к правило, проводитьс€ поблизу ѕЅ перед входом ланки √ƒ«— у задимлене або загазоване середовище. ќперативна перев≥рка виконуЇтьс€ за командою командира ланки √ƒ«—, у строг≥й посл≥довност≥ з регламентом роб≥т ≥ повинна займати не б≥льше 1 хвилини. –езультати оперативноњ перев≥рки н≥де не обл≥ковуютьс€.

ѕ≥сл€ проведенн€ оперативноњ перев≥рки газодимозахисник повинен допов≥сти командиру ланки √ƒ«— про готовн≥сть до включенн€ в «≤«ќƒ ≥ роботи в загазованих або задимлених середовищах або про несправн≥сть «≤«ќƒ. ƒопов≥сти необх≥дно також про тиск кисню у балон≥ «≤«ќƒ.

111. ѕерев≥рка є 1 виконуЇтьс€ газодимозахисником на посту або баз≥ √ƒ«— перед постановкою в оперативний розрахунок п≥д контролем начальника караулу (зм≥ни) або особи, €ка його зам≥щаЇ.

ѕ≥сл€ проведенн€ перев≥рки є 1 газодимозахисник допов≥даЇ про результати перев≥рки начальнику караулу (зм≥ни) ≥ особисто робить запис у журнал≥ реЇстрац≥њ перев≥рок є 1 (додаток 2).

” раз≥ ви€вленн€ несправностей «≤«ќƒ при виконанн≥ перев≥рки є 1, €к≥ не можуть бути усунен≥ безпосередньо газодимозахисником, €кий виконував перев≥рку, «≤«ќƒ передаЇтьс€ старшому майстру (майстру) бази √ƒ«— дл€ ремонту, а газодимозахисника необх≥дно забезпечити резервним «≤«ќƒ.

112. ѕерев≥рка є 2виконуЇтьс€ газодимозахисником п≥сл€: роботи в «≤«ќƒ, перев≥рки є 3, ремонту, чистки, дез≥нфекц≥њ, зам≥ни регенеративного патрона, балону з киснем, але не р≥дше 1 разу на м≥с€ць.

ѕ≥сл€ виконанн€ перев≥рки є 2 газодимозахисник допов≥даЇ про результат перев≥рки начальнику караулу (зм≥ни) ≥ робить запис у журнал≥ реЇстрац≥њ перев≥рок є 2 (додаток 3).

” раз≥ ви€вленн€ несправностей «≤«ќƒ при виконанн≥ перев≥рки є 2, €к≥ не можуть бути усунен≥ безпосередньо газодимозахисником, €кий виконував перев≥рку, «≤«ќƒ передаЇтьс€ старшому майстру (майстру) бази √ƒ«— дл€ ремонту, а газодимозахисника необх≥дно забезпечити резервним «≤«ќƒ.

113. ѕерев≥рка є 3виконуЇтьс€ старшим майстром (майстром) бази √ƒ«— п≥сл€ дез≥нфекц≥њ ус≥х вузл≥в ≥ деталей «≤«ќƒ, п≥сл€ експлуатац≥њ «≤«ќƒ у бактер≥олог≥чному небезпечному або х≥м≥чному агресивному середовищ≥. –езультати перев≥рки є 3 обл≥ковуютьс€ в журнал≥ прийому до ремонту ≥ видач≥ з ремонту «≤«ќƒ (додаток 5), обл≥ков≥й картц≥ на «≤«ќƒ, р≥чному граф≥ку перев≥рок «≤«ќƒ.

 

5.2 ќбслуговуванн€ та перев≥рка апарат≥в на стисненому пов≥тр≥

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1018 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1905 - | 1521 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.257 с.