Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬изначенн€ продуктивност≥ машин дл€ спорудженн€ дорожнього од€гу
6.3.1 ¬изначенн€ продуктивност≥ скрепера ƒ«-20 дл€ перем≥щенн€ грунту в корито (дальн≥сть перем≥щенн€ приймаЇмо 200м)

ќбірунтуванн€: ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

,

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

¬изначаЇмо необх≥дну к≥льк≥сть машино зм≥н при розробц≥ ірунту ≥ перем≥щенн≥ його в насип за формулою:

.

6.3.2 ¬изначенн€ продуктивност≥ автогрейдера ƒ«-31 при розр≥внюванн≥ та плануванн≥ поверхн≥ ірунту та цементогрунтовоњ зволоженоњ сум≥ш≥

ќбірунтуванн€: ƒЅЌ ƒ.2-27-99

, (6.6)

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.27-99.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.27-99.

¬изначаЇмо необх≥дну к≥льк≥сть машинозм≥н за формулою:

.

6.3.3 ¬изначенн€ продуктивност≥ фрези ƒ—-18ј при подр≥бненн≥ ірунту. ѕри перем≥шуванн≥ ірунту з цементом та при перем≥шуванн≥ зволоженоњ сум≥ш≥ ірунту з цементом

ќбірунтуванн€: ƒЅЌ ƒ.2-27-99

, (6.7)

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.27-99.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.27-99 (необх≥дно врахувати, що фреза використовуЇтьс€ дек≥лька раз≥в, тому Ќч необх≥дно под≥лити на к≥льк≥сть раз≥в використанн€).

¬изначаЇмо необх≥дну к≥льк≥сть машинозм≥н за формулою:

.

6.3.4 ¬изначенн€ продуктивност≥ автоцементовозу “÷-4

–озрахунок продуктивност≥ автоцементовозу виконуЇтьс€ за формулою:

, (6.8)

де

“=8 Ц тривал≥сть зм≥ни, годин

Q Ц вантажоп≥дйомн≥сть автомоб≥л€-самоскида, = 10т

 =0,85 Ц коеф≥ц≥Їнт використанн€ автомоб≥л€-самоскида за зм≥ну

l Ц дальн≥сть перевезенн€, км

v Ц середн€ швидк≥сть руху авто гудронатор 25 км/год.

t1 Ц норма часу на заповненн€ цементовозу = 0,21 год.

t2 Ц норма часу п≥дготовку цементовозу до перевантаженн€ цементу = 0,1 год.

t3 Ц час розпод≥ленн€ 8 т цементу при сп≥льн≥й робот≥ цементовозу з машиною ƒ—-16Ѕ.

6.3.5 ¬изначенн€ продуктивност≥ поливомийноњ машини ѕћ-130

ќбірунтуванн€: розрахунок (4.25).

¬изначенн€ необх≥дноњ к≥лькост≥ машино зм≥н за формулою:

.

6.3.6 ¬изначенн€ продуктивност≥ котк≥в при ущ≥льненн≥ цементогрунтовоњ сум≥ш≥

ќбірунтуванн€: ƒЅЌ ƒ.2.2-27-99

ѕродуктивн≥сть котк≥в, €к≥ використовуютьс€ при ущ≥льненн≥ шару основи дорожнього од€гу визначаЇтьс€ за формулою:

, (6.9)

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-27-99.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-27-99.(необх≥дно врахувати, що Ќч даЇтьс€ на нормативну к≥льк≥сть проход≥в котку в залежност≥ в≥д типу, €ка розраховуЇтьс€ зг≥дно додаткує6)

¬изначаЇмо потр≥бну к≥льк≥сть машино зм≥н дл€ ущ≥льненн€ шару з цементогрунту за формулою:

6.3.7 ¬изначенн€ продуктивност≥ авто гудронатора ƒ«-39ј

јвтогудронатор наповнюЇтьс€ б≥тумом в пост≥йному м≥ст≥ (б≥тумна база або јЅ«) ≥ рухаЇтьс€, €к правило, по дорогам з твердим покритт€м, тому швидк≥сть приймаЇтьс€ 25 км/год.

Ќорма часу визначаЇтьс€ за формулою:

, (6.10)

де

“=8 Ц тривал≥сть зм≥ни, годин

Q Ц вантажоп≥дйомн≥сть автомоб≥л€-самоскида, = 10т

 =0,85 Ц коеф≥ц≥Їнт використанн€ автомоб≥л€-самоскида за зм≥ну

l Ц дальн≥сть перевезенн€, км

v Ц середн€ швидк≥сть руху авто гудронатор 25 км/год.

t1 Ц норма часу на наповненн€ 1т б≥туму (0,14)

t2 Ц норма часу на розлив 1 т б≥туму (0,19).

¬изначаЇмо потр≥бну к≥льк≥сть машинозм≥н за формулою:

.

6.3.8 ¬изначенн€ продуктивност≥ автомоб≥л€-самоскида  амј«-5511

¬изначенн€ продуктивност≥ автомоб≥л€  амј«-5511 при перевезенн≥ дорожньо-буд≥вельних матер≥ал≥в

ѕродуктивн≥сть автомоб≥л€-самоскида  амј« Ц 5511 визначаЇмо за формулою:

- при однакових дорожн≥х умовах:

(6.11)

- при зм≥шаних дорожн≥х умовах

(6.12)

де

“=8 Ц тривал≥сть зм≥ни, годин

q Ц вантажоп≥дйомн≥сть автомоб≥л€-самоскида, = 10т

 =0,85 Ц коеф≥ц≥Їнт використанн€ автомоб≥л€-самоскида за зм≥ну

l Ц дальн≥сть перевезенн€, км (в≥дпов≥дно до розрахунк≥в в курсовому проект≥ в розд≥л≥ Ђ“ранспортн≥ роботиї, дл€ розрахунку приймаЇтьс€ середню дальн≥сть перевезенн€)

v Ц середн€ швидк≥сть руху автомоб≥л€-самоскида, км/год.

t Ц середнЇ значенн€ простою автомоб≥л€-самоскида п≥д завантаженн€м, розвантаженн€м та маневруванн€м, год (5т Ц 0,2 год., 8т Ц 0,25 год., 10т Ц 0,32 год).

l1, l2 Ц дальн≥сть перевезенн€ при р≥зних дорожн≥х умовах, км.

v1, v2 - середн€ швидк≥сть руху при р≥зних дорожн≥х умовах, км/год.

–озрахунков≥ середн≥ робоч≥ швидкост≥ вантажних автомоб≥л≥в:

- при удосконалених покритт€х Ц 35 км/год.,

- перех≥дних покритт€х Ц 27 км/год.,

- ірунтових дорогах Ц 22 км/год.

¬изначаЇмо потр≥бну к≥льк≥сть машинозм≥н за формулою:

ѕрим≥тка:

Ќеобх≥дно врахувати те, що обТЇм матер≥ал≥в при перевезенн≥ автомоб≥л€ми-самоскидами приймаЇтьс€ в тоннах.

6.3.9 ¬изначенн€ продуктивност≥ автогрейдера ƒ«-31 при розр≥внюванн≥ та плануванн≥ щебеневоњ основи

ќбірунтуванн€: ƒЅЌ ƒ.2-27-99

ѕродуктивн≥сть автогрейдера визначаЇмо за формулою:

, (6.13)

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.27-99.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.27-99.

¬изначаЇмо необх≥дну к≥льк≥сть машинозм≥н за формулою:

.

6.3.10 ¬изначенн€ продуктивност≥ котк≥в при ущ≥льненн≥ щебеневого шару

ќбірунтуванн€: ƒЅЌ ƒ.2.2-27-99

ѕродуктивн≥сть котк≥в, €к≥ використовуютьс€ при ущ≥льненн≥ шару основи дорожнього од€гу визначаЇтьс€ за формулою:

, (6.14)

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-27-99.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-27-99.(необх≥дно врахувати, що Ќч даЇтьс€ на нормативну к≥льк≥сть проход≥в котку в залежност≥ в≥д типу, €ка розраховуЇтьс€ зг≥дно додаткує6)

¬изначаЇмо потр≥бну к≥льк≥сть машино зм≥н дл€ ущ≥льненн€ шару з цементогрунту за формулою:

6.3.11 ¬изначенн€ продуктивност≥ асфальтоукладача ƒ—-1

ќбгрунтуванн€: ƒЅЌ. ƒ.2.2-27-99

ѕродуктивн≥сть асфальтоукладача визначаЇтьс€ за формулою:

, (6.15)

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-27-99.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-27-99.(необх≥дно врахувати, що Ќч розраховуЇтьс€ в≥дпов≥дно до товщини шару)

¬изначаЇмо потр≥бну к≥льк≥сть машино зм≥н за формулою:

6.3.12 ¬изначенн€ продуктивност≥ котк≥в при ущ≥льненн≥ асфальтобетонноњ сум≥ш≥

ќбірунтуванн€: ƒЅЌ ƒ.2.2-27-99

ѕродуктивн≥сть котк≥в, €к≥ використовуютьс€ при ущ≥льненн≥ шару покритт€ дорожнього од€гу визначаЇтьс€ за формулою:

, (6.16)

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-27-99.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-27-99.(необх≥дно врахувати, що Ќч даЇтьс€ на нормативну к≥льк≥сть проход≥в котку в залежност≥ в≥д типу, €ка розраховуЇтьс€ зг≥дно додаткує6)

¬изначаЇмо потр≥бну к≥льк≥сть машинозм≥н дл€ ущ≥льненн€ шару покритт€ за формулою:

.

“аблиц€ 6.3 -“ехнолог≥чна карта на влаштуванн€ дорожнього од€гу

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 472 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2009 - | 1980 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.027 с.