Лекции.Орг


Поиск:
Тема: Розв’язання задач з екології
МЕТА РОБОТИ: навчитися застосовувати теоретичні знання для моделювання й аналізу ланцюгів і сіток живлення, розв’язування задач з використанням правила екологічної піраміди.

обладнання та матеріали: підручник, схеми

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Методи кількісного обліку організмів, оцінки біомаси та продуктивності рослин і тварин лежать в основі вивчення природних угруповань. Для цього застосовуються підрахунки особин на контрольних майданчиках, в об’ємах води або ґрунту,маршрутні обліки, виловлення і мічення тварин, спостереження за їхніми пересуваннями за допомогою телеметрії та інші засоби аж до аерокосмічної реєстрації, чисельності стад, скупчень риби, густоти деревостою, стану посівів і врожайності полів.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Задача 1.

Побудуйте сітку живлення, включивши до неї такі компоненти: трава, заєць, ґрунтові гриби, вовк, жуки, рослиноїдні комахи, павук, шпак, яструб. Побудуйте сітку живлення з таких компонентів біогеоценозу: рись, олень благородний, заєць, їжак, білка, дощовий черв’як, кліщі.

Задача 2.

До 30% смертності морських черепах спричинено проковтуванням пластмасових предметів. Чому вживання подібної «їжі» призводить до загибелі тварин? Останнім часом дедалі частіше помічаються випадки загибелі китів у результаті самовикидання на берег. Які причини, на ваш погляд, можуть викликати це явище?

Задача 3.

Як пояснити той факт, що хвоя сосни, яка витримує взимку морози до 40°С, улітку може загинути внаслідок штучного охолодження до -8°С? Якою буде піраміда чисел, якщо побудувати її щодо системи «хазяїн-паразит»?

Задача 4.

Біомаса планктону на 1м2 акваторії моря складає 1кг. За правилом екологічної піраміди визначте площу даного біогеоценозу, щоб могла вирости та прогодуватися пара судаків по 4 кг кожний у ланцюзі живлення: планктон → рослиноїдні риби → судак. Із наведених значень маси планктону та риб суха речовина складає 40%. У савані біомаса рослинності становить 750г/м2. За правилом екологічної піраміди визначте площу даного біогеоценозу, необхідного для того, щоб міг вирости і прогодуватися лев масою 230кг у ланцюзі живлення: трав’яниста рослинність → парнокопитні → лев. У вказаних значеннях маси рослин і тварин 65% припадає на воду.

додаткові питання

- Що вивчає екологія?

- Сформулюйте правило екологічної піраміди.

- Виберіть із запропонованого списку назви тварин, яких можна віднести до консументів другого порядку: сірий щур, слон, тигр, дизентерійна амеба, скорпіон, павук, вовк, кролик, миша, сарана, яструб, морська свинка, крокодил, гусак, лисиця, окунь, антилопа, кобра, степова черепаха, виноградний равлик, дельфін, колорадський жук, бичачий ціп'як, кенгуру, сонечко, білий ведмідь, медоносна бджола, кровососучий комар, бабка, яблунева плодожерка, тля, сіра акула.

ЛІТЕРАТУРА

[1(287-309),3(8-32, 51-53, 86-90),10(34-37,40-41,64), 6 т.3(253-283)]

Практична робота №9

Тема: Складання схем колообігу речовин у екосистемах

МЕТА РОБОТИ: ознайомитися із схемами колообігу речовин у екосистемах.

обладнання та матеріали: схеми колообігу елементів в природі, підручник

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Для правильного розуміння екологічної обстановки потрібний одночасний облік всіх чинників, що взаємодіють в даному місці, і вже сама складність такого завдання робить її нелегкою. На практиці більшість екологів, роблячи нове дослідження, застосовують один з декількох основних подходов - екосистемний підхід, вивчення співтовариств (синекологія), підхід (аутекологія) популяції, аналіз місця проживання, еволюційний або історичний підходи. Ці п'ять підходів в екології частково перекриваються і взаємодіють один з одним, і однаковий детальний розгляд кожне з них не представляється можливим. Замість цього зосередимо увагу на екосистемном і популяції підходах і на вивченні співтовариств, як на складових основну суть предмету екології. Аналіз місця проживання і еволюційний підхід хоча і відкривають ряд важливих нових перспектив, але потрібні лише для більшої зручності і по суті входять в три перші методи.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Користуючись додатковими матеріалами та текстом підручника зобразіть на рисунку 6 схеми колообігу води, Карбону,Нітрогену, Оксигену.

Рисунок 6. Колообіг речовин

додаткові питання

-. Що називається колообігом речовин?

- Охарактеризуйте колообіг основних елементів.

ЛІТЕРАТУРА

[1(314-319), 3 (), 6 т.3(253-283)]

Практична робота №10

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-28; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3048 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

609 - | 609 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.