Лекции.Орг
 

Категории:


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

ТЕМА 5: МІЖНАРОДНИЙ РИНОК КАПІТАЛІВ І КРЕДИТІВЗагрузка...

1. Міжнародний ринок капіталу. Причини та економічні наслідки міжнародної міграції капіталів.

2. Форми міжнародного руху капіталу.

3. Економічні ефекти прямих іноземних інвестицій.

4. Прямі іноземні інвестиції.

5. Портфельні інвестиції.

6. Міжнародне позичання і кредитування.

 

1. Капітал – це фактор виробництва, ресурс, який необхідно витратити, щоб виробити товар. Запас капіталу може мати продуктивну, грошову і товарну форму. Основою ринку капіталу слугує його міжнародний поділ, який визначається нагромадженими (накопиченими) запасами матеріальних засобів, розбіжностями в історичних традиціях і досвіді виробництва, рівнем розвитку товарного виробництва і ринкових механізмів. Найважливішою передумовою для інвестицій та розширення виробництва є наявність достатніх заощаджень (капіталу у грошовій формі).

Міжнародна міграція капіталу – це переміщення капіталів між країнами у пошуках сфери їх найвигіднішого вкладення.

До найважливіших причин вивезення капіталу заради більшого прибутку є:

1) неспівпадіння (розбіжності) попиту на капітал з його пропозицією у різних ланках світового господарства;

2) наявність у країнах, куди експортується капітал, дешевої сировини і робочої сили;

3) стабільна політична ситуація і сприятливий інвестиційний клімат;

4) нижчі екологічні стандарти;

5) прагнення подолати митні бар’єри та обмеження.

2. За джерелами походження капітал, що знаходиться у русі на світовому ринку, поділяється на:

1) державний (офіційний) капітал – це кошти з держбюджету, рух яких здійснюється за рішеннями урядів та міжурядових організацій. До офіційного також належить капітал міжнародних організацій;

2) приватний капітал – це кошти приватних фірм, власні чи залучені, які не пов’язані з державним бюджетом. Уряди країн, як правило, залишають за собою право його регулювати і контролювати.

За характером використання капітал поділяється на:

1) підприємницький капітал – це кошти, які прямо чи непрямо (опосередковано) вкладаються у виробництво з метою одержання прибутку (переважно приватний);

2) позиковий капітал – це кошти, які надаються у позику з метою одержання відсотку (переважно офіційний).

За строками вкладення капітал поділяється на:

1) середньо- і довгостроковий – це вкладення строком понад 1 рік (як правило, довгостроковими є усі вкладення підприємницького капіталу і державні кредити);

2) короткостроковий – це вкладення капіталу строком менш, ніж на 1 рік (як правило, позиковий капітал у формі торгових кредитів).

Підприємницький капіталза метою вкладення поділяється на:

- прямі інвестиції – вкладення капіталу, що дають інвестору право контролю над діяльністю компанії;

- портфельні інвестиції – вкладення капіталу у цінні папери, які не дають права контролю над об’єктом інвестування.

Крім підприємницького і позикового капіталу існує така форма експорту капіталу як міжнародна економічна допомога, яка може носити фінансовий або матеріальний характер. Метою міжнародної економічної допомоги виступає довгострокове задоволення економічних, політичних та інших інтересів.

3. Розглянемо економічні ефекти, що виникають в країнах-учасницях від міграції капіталу.

 

 
 

 


Як відомо, за відсутності обмежень на рух капіталу між країнами, відбувається переміщення капіталу з країни з меншою ставкою відсотку у країну з більш високою ставкою відсотку. Таким чином, у наведеній задачі капітал почне рухатись з країни А у країну В.

Розглянемо ситуацію в двох країна А і В до міграції капіталу між країнами:

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 137 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Баланс руху капіталів та кредитів.
 2. Валютний ринок. Валютні операції та їх види.
 3. Вкажіть, який ринок праці охоплює усе працездатне населення, яке подане на ринку праці:.
 4. Земля як економічна категорія і фактор виробництва. Форми власності на землю і форми господарювання у сільському господарстві. Ринок землі. Ціна землі.
 5. Класична модель ринкової економіки: Ринок робочої сили. Ринок грошей. Ринок товарів.
 6. Кредитні інструменти фондового ринку (Єврооблігації. Іноземні облігації. Сек'юритизація кредитів).
 7. Міжнародна передача технологій: вплив науково технічного прогресу на розвиток світового господарства, світовий ринок технологій, державне регулювання передачі технологій
 8. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК
 9. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД, ЙОГО РОЛЬ У РЕГУЛЮВАННІ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН
 10. Міжнародний досвід регулювання зайнятості
 11. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ
 12. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці.


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.