ТЕМА 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕМА 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
 

Питання до самостійного вивчення

1. Рішення про інвестування у фінансові активи на основі розрахунку ризику і дохідності.

2. Фінансовий ринок та його розвиток в Україні.

3. Класифікація та характеристика інвестиційних якостей основних цінних паперів.

4. Управління портфелем цінних паперів.

 

Фінансові інвестиції. Особливості фінансових інвестицій. Капітал, що інвестується, його різновиди. Особливості фондового ринку України: створення і розвиток українського фондового ринку; сегменти фондового ринку та його учасники.

Інвестування за допомогою цінних паперів. Ринок цінних паперів та його учасники. Характеристика цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку. Пайові цінні папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні папері. Інвестиційні якості цінних паперів.

Інструменти цінних паперів та оцінювання їх інвестиційних якостей. Стратегія портфельного інвестування.

Теми рефератів та доповідей

1. Інвестиційна активність і причини її кризи в Україні

2. Класифікація інвестиційних ризиків та їх розрахунки

3. Оцінка ліквідності інвестиційних проектів

4. Інвестиційні ресурси та стратегія їх формування

5. Особливості цінотворення в реальному інвестуванні (кошторисні розрахунки)

6. Джерела фінансування інвестиційної діяльності

7. Статичні методи оцінки реальних інвестиційних проектів

8. Динамічні методи оцінки реальних інвестиційних проектів

Рекомендована література: 15, с.99-122; 4, с.9-96.

ТЕМА 4. ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

 

Питання до самостійного вивчення

1. Інвестиції на макро- та макрорівнях.

2. Реальні інвестиції та особливості управління ними.

3. Оцінка доцільності реконструкції цеху.

 

Інвестиції у виробничі фонди. Показники, що характеризують інвестиції у виробничі фонди. Інвестиції в основний та оборотний капітал.

Капіталовкладення. Об’єкти капіталовкладень. Функції капіталовкладень. Канали надходження капіталовкладень задля відтворення основних фондів.

Класифікація капіталовкладень.

Теми рефератів та доповідей

1. Інструменти фондового ринку

2. Інвестиційна привабливість цінних паперів

3. Структура і перспективи розвитку фондового ринку України

4. Оцінка інвестиційної привабливості позичкових цінних паперів

5. Оцінка інвестиційної привабливості корпоративних цінних паперів

6. Інвестиційні інститути та їх класифікація

7. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності

8. Умови створення і функціонування інвестиційних фондів

Рекомендована література: 15, с.65-99; 4, с.383-479.

 

ТЕМА 5. ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙ

Питання до самостійного вивчення

1. Інвестиції та інновації.

2. Сучасний стан інноваційних процесів в Україні.

3. Підтримка розвитку інноваційної діяльності.

4. Податкова система та інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства.

 

Інноваційна діяльність як одна з форм інвестування. Інновації та інноваційний процес. Інноваційний цикл та основні його етапи.

Державна інноваційна політика. Форми впливу держави в інноваційній сфері. Основні етапи розвитку інноваційної діяльності. Фінансування інноваційних проектів. Державний інноваційний фонд.

Теми рефератів та доповідей

1. Діяльність інвестиційної компанії по сумісному інвестуванню

2. Роль фінансово-кредитних установ в інвестиційному процесі

3. Склад і форми реалізації іноземних інвестицій

4. Принципи створення і функціонування особливих (вільних) економічних зон в Україні

5. Міжнародні інститути в інвестиційній сфері.

6. Вплив інвестиційного процесу на економічне зростання.

7. Проблеми інвестиційного вибору на мікро- та макрорівні.

8. Методи оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України.

Рекомендована література: 9; 10; 16,с.274-314.

 

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 191 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.