Лекции.Орг
 

Категории:


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

A) гипоморфты, аморфты, антиморфты, неоморфты және гиперморфтыA) Эдвардс

B) Патау

C) Тернер-Шерешевский

D) Клайнфельтер

E) мозаиктер

 

$$$ 103

47,ХХУ кариотипі қандай синдромды белгілейтінін көрсетіңіз

A) Эдвардс

B) Патау

C) Тернер-Шерешевский

D) Клайнфельтер

E) мозаиктер

 

$$$ 104

47, ХХ, D+ кариотипі қандай синдромды белгілейтінін көрсетіңіз

A) Эдвардс

B) Патау

C) Тернер-Шерешевский

D) Клайнфельтер

E) мозаиктер

 

$$$ 105

45, Х0 кариотипі қандай синдромды белгілейтінін көрсетіңіз

A) Эдвардс

B) Патау

C) Тернер-Шерешевский

D) Клайнфельтер

E) мозаиктер

 

$$$ 106

Клайнфельтер синдромының кариотипін көрсетіңіз

A) 47,ХХ,18+

B) 47,ХХХУ

C) 47,ХУ,21+

D) 46,ХХ/46,XY

E) 45, Х0

 

$$$ 107

Мейоздағы ажырамау түрлерін атаңыз

A) қосарлы, циклді

B)қосарлы, қарапайым, кезекті

C) карапайым, күрделі, тізбекті

D) қосарлы, бинарлы, қарапайым

E) қарапайым, кезекті, бинарлы

 

$$$ 108

Оогенездегі не сперматогенездегі 1-ші не 2-ші мейоздық бөліну кезінде жүретін ажырамау қалай аталатынын көрсетіңіз

A) қарапайым

B) қосарлы

C) кезекті

D) бинарлы

E) күрделі

 

$$$ 109

Оогенезде де, сперматогенезде де қарапайым ажырамаулардан тұратын ажырамауды атаңыз

A) қарапайым

B) қосарлы

C) кезекті

D) бинарлы

E) күрделі

 

$$$ 110

Оогенезде де, сперматогенезде де бірінші, кейін екінші мейоздық бөліну кезінде жүретін ажырамауды көрсетіңіз

A) қарапайым

B) қосарлы

C) кезекті

D) бинарлы

E) күрделі

 

$$$ 111

Оогенезде қарапайым ажырамау кезінде түзілетін гаметаларды анықтаңыз

A) ХХ

B) ХХУ

C) ХУ

D) У

E) ХУУ

 

$$$ 112

Кезекті ажырамау кезіндегі сперматогенездегі түзілетін гаметаны көрсетіңіз

A) ХХХХХ

B) ХХ

C) ХХХ

D) ХХУУ

E) ХХХХ

 

$$$ 113

Бір жасушаларында 45, бір жасушаларында 46 хромосома болатын ағзаларды қалай атайтынын көрсетіңіз

A) диплоидтар

B) гаплоидтар

C) мозаиктер

D) полиплоидтар

E) моноплоидтар

 

$$$ 114

Ахроматинді аппаратты бөгейтін затты атаңыз

A) колхицин

B) гуанин

C) ауксин

D) цитокинин

E) опин

 

$$$ 115

Бөліну ұршығының бөгелуі неге әкеліп соғатынын анықтаңыз

A) хромосомалар профазада шиыршықтанбайды

B) ДНҚ репликациясы жүрмейді

C) нәруыздар синтезделмейді

D) хроматидтер анафазада жасушаның қарама-қарсы полюстеріне жылжымайды

E) ядролық жарғақша жойылмайды

 

$$$ 116

69 хромосомасы болатын адамдардың эмбриондарын қалай атайды

A) триплоидтер

B) диплоидтер

C) пентаплоидтер

D)тетраплоидтер

E) гаплоидтер

 

$$$ 117

Хромосома жиынтығының сандық өзгерістерін атаңыз

A)анеуплоидия

B) транслокация

C) инверсия

D) делеция

E) дупликация

 

$$$ 118

Анеуплоидия түрлерін атаңыз

A)трисомия

B) моносомия

C) инверсия

D) делеция

E) дупликация

 

$$$ 118

Геннің жасанды немесе табиғи жолмен өзгеріске ұшырауы дегеніміз не

A) модификация

B) интеграция

C)мутация

D) рекомбинация

E) конъюгация

 

$$$ 120

Генотиптің өзгеруіне байланысты мутация түрлерін көрсетіңіз

A) летальді

B) доминантты, рецессивті

C)геномдық

D) гендік

E) спонтанды және индукциялық

F) хромосомалық

 

$$$ 121

Гетерозиготада көрініс табуына байланысты мутациялар түрлерін көрсетіңіз

A) летальді, морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық, мінез-құлықтық

B) доминантты, рецессивті

C) геномдық, гендік, хромосомалық

D) кері, тура

E) спонтанды және индукциялық

 

$$$ 122

Қалыпты табиғи түрінен ауытқу негізінде мутациялар түрлерін көрсетіңіз

A) летальді, морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық, мінез-құлықтық

B) доминантты, рецессивті

C) геномдық, гендік, хромосомалық

D) кері, тура

E) спонтанды және индукциялық

 

$$$ 123

Фенотиптің өзгеруіне байланысты мутациялар түрлерін көрсетіңіз

A) летальді, морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық, мінез-құлықтық

B) доминантты, рецессивті

C) геномдық, гендік, хромосомалық

D) кері, тура

E) спонтанды және индукциялық

 

$$$ 124

Пайда болу жағдайлары бойынша мутациялар түрлерін көрсетіңіз

A) летальді, морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық, мінез-құлықтық

B) доминантты, рецессивті

C) геномдық, гендік, хромосомалық

D) кері, тура

E) спонтанды және индукциялық

 

$$$ 125

Тұқым қуалау негізінде мутациялар түрлерін көрсетіңіз

A) летальді, морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық, мінез-құлықтық

B) доминантты, рецессивті

C) геномдық, гендік, хромосомалық

D) генеративті, соматикалық

E) спонтанды және индукциялық

 

$$$ 126

ДНҚ молекуласының белгілі бір бөлігінде нуклеотидтер тізбегінің өзгеруі қандай мутация болып табылатын анықтаңыз

A) морфологиялық

B) доминантты

C) гендік

D) хромосомалық

E) геномдық

 

$$$ 127

Табиғи жағдайда пайда болатын, себебі белгісіз мутациялар қалай аталатын көрсетіңіз

A) биохимиялық

B) гендік

C) геномдық

D) индукциялық

E) спонтанды

 

$$$ 128

Жыныс клеткаларындағы мутациялар қалай аталатын көрсетіңіз

A) физиологиялық

B) доминантты

C) соматикалық

D) генеративті

E) индукциялық

 

$$$ 129

Г. Меллер ажыратқан мутациялар түрлерінкөрсетіңіз

A) гипоморфты, аморфты, антиморфты, неоморфты және гиперморфты

B) доминантты, рецессивті

C) геномдық, гендік, хромосомалық

D) генеративті, соматикалық

E) спонтанды және индукциялық

 

$$$ 130

Ген қызметінің күшеюіне әкеліп соғатын мутацияларды атаңыз

A) неоморфты

B) гиперморфты

C) аморфты

D) антиморфты

E) гипоморфты

 

$$$ 131

Геннің жоғалуы ретінде байқалатын мутациялар қалай аталатынын көрсетіңіз

A) неоморфты

B) гиперморфты

C) аморфты

D) антиморфты

E) гипоморфты

 

$$$ 132

Жабайы типтің фенотипін қарама-қарсы жаққа өзгертетін мутациялар қалай аталатынын көрсетіңіз

A) неоморфты

B) гиперморфты

C) аморфты

D) антиморфты

E) гипоморфты

 

$$$ 133

Хромосоманың белгілі бөлігіндегі ДНҚ молекуласы нуклеотидтер қатарының өзгеру нәтижесінде пайда болатын мутация қалай аталатынын көрсетіңіз

A) геномдық

B) хромосомалық

C) абберация

D) гендік

E) спонтанды

 

$$$ 134

Өзгерісі мутацияға әкелетін ДНҚ молекуласының ең азғантай бөлігі қалай аталатынын анықтаңыз

A) мутон

B) спорта

C) репликон

D) кодон

E) абберация

 

$$$ 135

Гендік мутациялардың кластарын атаңыз

A) генішілік және генаралық

B) нуклеотидтер жұбының алмасуы

C) аморфты және гиперморфты

D) бейтарап және теріс

E) тура және кері

F) «оқылу» жиіктемесінің жылжып кетуі

 

$$$ 136

Нуклеин қышқылы молекуласындағы бір пуринді негіздің басқа пуринді негізге немесе бір пиримидинді негіздің басқа пиримидинді негізге алмасуына әкелетін гендік мутацияны көрсетіңіз

A) трансверсия

B) транслокация

C) транзиция

D) трансдукция

E) транспозиция

 

$$$ 137

Адениннің гуанинге алмасуы қандай мутацияға жататынын анықтаңыз

A) трансверсия

B) транзиция

C) транслокация

D) трансдукция

E) транспозиция

 

$$$ 138

Тиминнің цитозинге алмасуы қандай мутацияға жататынын анықтаңыз

A) транспозиция

B) трансверсия

C) транслокация

D) трансдукция

E) транзиция

 

$$$ 139

Пурин-пиримидин бағытының өзгеруіне әкелетін күрделі алмасу

A) трансверсия

B) транспозиция

C) транслокация

D) трансдукция

E) транзиция

 

$$$ 140

Адениннің тиминге алмасуы қандай мутацияға жататынын анықтаңыз

A) трансверсия

B) транспозиция

C) транслокация

D) трансдукция

E) транзиция

 

$$$ 141

Үш қатар орналасқан нуклеотидтерден тұратын генетикалық ақпараттың ең кіші бірлігін атаңыз

A) мутон

B) спорта

C) репликон

D) кодон

E) абберация

 

$$$ 142

Бір аминқышқылды неше нуклеотид кодтайтынын анықтаңыз

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

$$$ 143

Гемоглобиннің β-тізбегін кодтайтын ДНҚ молекуласының гендік мутациясына байланысты ауруды көрсетіңіз

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 569 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.019 с.