Лекции.Орг
 

Категории:


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...

Боковий електричний каротажЗагрузка...

Модифікації методу опору. До них слід віднести: бокове електричне зондування (БЕЗ), боковий каротаж, боковий мікрокаротаж, індукційний каротаж, вимірювання питомого опору бурового розчину у свердловині.

По діаграмах ПО (позірного опору) можна отримати лише загальне уявлення про опори порід і про їх зміну по стовбуру свердловини. Проте для розшифровки діаграм і інтерпретації результатів електророзвідки велике значення має визначення дійсного значення опору порід. Його отримують за допомогою бічних електричних зондувань (БЕЗ) або бічного каротажу (БК).

Методика БЕЗ зводиться до послідовного виконання робіт по визначенню ПО декількома (5 – 7) однотипними зондами різної довжини (наприклад, АО = 0,2; 0,5; 1; 2; 4; 7 м). Провівши вимірювання зондами різної довжини, отримуємо позірні (умовні) опори, відповідні різним радіусам обстеження порід навколо свердловини. Для кожного пласта, опір якого необхідно визначити, на логарифмічних бланках будують криву БЕЗ, тобто криву залежності ПО від довжини зонда. Криві БЕЗ інтерпретуються за допомогою спеціальних теоретичних кривих (палеток БЕЗ) (рис. 5.1). В результаті отримують дійсний опір порід і оцінюють глибину проникнення бурового розчину в середовище.

 

 

а б

Рис. 5.1. Приклади двошарової (а) та тришарової (б) палеток БЕЗ для градієнт-зондів. Шифр кривих – µ = ρп / ρр.

У відповідності із типом зондів розрізняють бокове електричне градієнт-зондування та потенціал-зондування (тип зондів вибирають, виходячи з типу стандартного зонда, що включається в цей же набір).

Сучасна апаратура дозволяє проводити одночасний запис до 4-х кривих ПО, зафіксованих зондами різної довжини. Зонди є однотипними, наприклад, послідовними градієнт-зондами, але серед них обов’язково присутній один обернений градієнт-зонд середньої довжини для більш точного визначення границь пластів. На практиці найчастіше використовується бокове електричне градієнт-зондування 5-7 установками, найменша з котрих є співрозмірною із номінальним діаметром свердловини. Розмір кожної наступної установки в 2-2.5 рази більший за попередній. Наприклад: , , , , , . Самі зонди змонтовані у вигляді так званої «коси», що з’єднується з каротажним кабелем стандартним кабельним наконечником. Виміряні сигнали передаються по каротажному кабелю. У випадку використання одножильного кабелю розділення сигналів відбувається на основі три- або чотириканальної телеметричної системи за допомогою частотно-модульованих коливань (частоти 7.8, 14, 25.7 та 45 кГц для апаратури типу КСП).

Масштаб запису кривих БЕЗ за глибиною складає 1:200. Вибір масштабу кривих ПО є аналогічним масштабу стандартного каротажу, кратний 5 Ом·м (5, 25, 125 Ом·м на 2 см шкали). Швидкість виконання зондування залежить від умов вимірів і зазвичай не перевищує 3000 м/год.

В інтервалах проведення БЕЗ виконується обов’язкова реєстрація значень питомого опору бурового розчину (резистивіметрія) та визначається діаметр свердловини (кавернометрія), оскільки ці супутні дані необхідні для наступної інтерпретації матеріалів БЕЗ.

 

Дата добавления: 2017-02-24; просмотров: 165 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.