Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язанняЦінні папери в торговому портфелі банку
Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку
А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку
А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку
А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку Призначення рахунків: облік інвестицій банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку. За дебетом рахунків проводяться суми цінних паперів, що придбані або переведені з іншого портфеля банку. За кредитом рахунків проводяться суми цінних паперів у разі їх продажу або переведення до іншого портфеля.
АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі банку. За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до іншого портфеля банку. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до іншого портфеля банку.
А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів.
Боргові цінні папери в торговому портфелі банку
А Боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку
А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі банку
А Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку
А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку
А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у торговому портфелі банку Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів у торговому портфелі банку. За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з іншого портфеля банку. За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані або переведені до іншого портфеля банку.
АП Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі банку. За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до іншого портфеля банку. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до іншого портфеля банку.
КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом. За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку. За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.
А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що придбані з премією. За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку. За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.
А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені з іншого портфеля; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів у разі продажу цінних паперів; суми нарахованих процентів під час переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж
А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж
А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж Призначення рахунків: облік інвестицій банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, у тому числі інвестицій, що не оформлені цінними паперами, у портфелі банку на продаж. За дебетом рахунків проводяться суми цінних паперів та інвестицій, що не оформлені цінними паперами, які придбані або переведені з інших портфелів банку. За кредитом рахунків проводяться суми цінних паперів та інвестицій, що не оформлені цінними паперами, у разі їх продажу або переведення до інших портфелів банку.
АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються в портфелі банку на продаж. За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; списані суми уцінки під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.
А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, а також інвестиціями, що не оформлені цінними паперами, у портфелі банку на продаж. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів.
Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
А Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку на продаж
А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж
А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж
А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж
А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку на продаж Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж. За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з інших портфелів банку. За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, погашені або переведені до інших портфелів банку.
АП Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж. За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.
КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж, що придбані з дисконтом. За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку. За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку.
А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж, що придбані з премією. За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку. За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку.
А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені з інших портфелів; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів у разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку; суми нарахованих процентів, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.
А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих доходів за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж. За дебетом рахунку проводяться суми прострочених нарахованих процентів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих процентів; суми нарахованих процентів, списаних у встановленому порядку.
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв’язку із зменшенням корисності цінних паперів у портфелі банку на продаж. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.
КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік резервів на покриття заборгованості за нарахованими доходами за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення
А Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку до погашення
А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку до погашення
А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення
А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку до погашення
А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку до погашення Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення. За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з іншого портфеля банку. За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що погашені або переведені до іншого портфеля банку.
КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення, що придбані з дисконтом. За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку. За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.
А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення, що придбані з премією. За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку. За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.
А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені з іншого портфеля; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені до іншого портфеля банку; суми нарахованих процентів, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.
А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих доходів за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення. За дебетом рахунку проводяться суми прострочених нарахованих процентів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих процентів; суми нарахованих процентів, списаних у встановленому порядку.
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв’язку із зменшенням корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення. За дебетом рахунку проводяться суми створених резервів. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.
КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення Призначення рахунку: облік резервів, створених на покриття заборгованості за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, у портфелі банку до погашення. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.
Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком
П Короткострокові прості векселі, емітовані банком Призначення рахунку: облік номінальної вартості короткострокових простих векселів, емітованих банком. За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених короткострокових простих векселів. За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості короткострокових простих векселів, що погашаються.
П Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями Призначення рахунку: облік акцептів, що надані за короткостроковими переказними векселями. За кредитом рахунку проводяться суми наданих акцептів. За дебетом рахунку проводяться суми оплати за наданими акцептами короткострокових переказних векселів.
П Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком Призначення рахунку: облік номінальної вартості інших короткострокових цінних паперів власного боргу, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком. За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених короткострокових цінних паперів власного боргу. За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості короткострокових цінних паперів власного боргу, що погашаються.
КП Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за короткостроковими цінними паперами власного боргу, що розміщені з дисконтом. За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення короткострокових цінних паперів. За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.
П Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за короткостроковими цінними паперами власного боргу, що розміщені з премією. За кредитом рахунку проводяться суми премії під час розміщення короткострокових цінних паперів. За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.
П Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за короткостроковими цінними паперами власного боргу. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.
Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком
П Довгострокові прості векселі, емітовані банком Призначення рахунку: облік номінальної вартості довгострокових простих векселів, емітованих банком. За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості довгострокових простих векселів. За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості довгострокових простих векселів, що погашаються.
П Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями Призначення рахунку: облік акцептів, що надані за довгостроковими переказними векселями. За кредитом рахунку проводяться суми наданих акцептів. За дебетомрахунку проводяться суми оплати за наданими акцептами довгострокових переказних векселів.
П Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком Призначення рахунку: облік номінальної вартості інших довгострокових цінних паперів власного боргу, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком. За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених довгострокових цінних паперів власного боргу. За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості довгострокових цінних паперів власного боргу, що погашаються.
КП Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за довгостроковими цінними паперами власного боргу, що розміщені з дисконтом. За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення довгострокових цінних паперів. За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.
П Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за довгостроковими цінними паперами власного боргу, що розміщені з премією. За кредитом рахунку проводяться суми премії під час розміщення довгострокових цінних паперів. За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.
П Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за довгостроковими цінними паперами власного боргу. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.
Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку, що оформлені короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами. За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених короткострокових ощадних (депозитних) сертифікатів. За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.
КП Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, що розміщені з дисконтом. За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення короткострокових ощадних (депозитних) сертифікатів. За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.
П Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, що розміщені з премією. За кредитом рахунку проводяться суми премії під час розміщення короткострокових ощадних (депозитних) сертифікатів. За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.
П Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.
Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку, що оформлені довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами. За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених довгострокових ощадних (депозитних) сертифікатів. За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.
КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, що розміщені з дисконтом. За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення довгострокових ощадних (депозитних) сертифікатів. За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.
П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, що розміщені з премією. За кредитом рахунку проводяться суми премії під час розміщення довгострокових ощадних (депозитних) сертифікатів. За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.
П Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за довгостроковими ощадними (депозитними)сертифікатами. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.
Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком
П Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, та облік не отриманих у встановлений строк сум за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами. За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу. За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу.
КП Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, що розміщені з дисконтом. За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу. За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.
П Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, що розміщені з премією. За кредитом рахунку проводяться суми премії під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу. За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду.
П Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за ощадними (депозитними)сертифікатами на вимогу. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.
Запаси матеріальних цінностей
Запаси матеріальних цінностей
А Запаси матеріальних цінностей на складі Призначення рахунку: облік запасів матеріальних цінностей на складі, ювілейних і пам’ятних монет карбованцевого номіналу. За дебетом рахунку проводяться суми вартості матеріальних цінностей, що надійшли на склад; суми вартості придбаних ювілейних і пам’ятних монет карбованцевого номіналу за відпускною ціною Національного банку України. За кредитом рахунку проводяться суми вартості запасів матеріальних цінностей, що передані зі складу в експлуатацію, під звіт або реалізовані чи списані в разі вибуття; суми вартості реалізованих ювілейних і пам’ятних монет карбованцевого номіналу за відпускною ціною Національного банку України.
А Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб Призначення рахунку: облік запасів матеріальних цінностей, що видані в тимчасове користування, для ремонту чи реалізації. За дебетом рахунку проводяться суми вартості отриманих підзвітними особами матеріальних цінностей. За кредитом рахунку проводяться суми вартості списаних матеріальних цінностей з підзвітної особи.
А Дорогоцінні метали в банку Призначення рахунку: облік вартості дорогоцінних металів у банку. За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних дорогоцінних металів. За кредитом рахунку проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що відправлені.
А Дорогоцінні метали в дорозі Призначення рахунку: облік вартості дорогоцінних металів, що перебувають у дорозі. За дебетом рахунку проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що відправлені. За кредитом рахунку проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що надійшли за призначенням.
А Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя Призначення рахунку: облік вартості майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави, іпотечного договору та утримується з метою подальшого продажу. За дебетом рахунку проводяться суми вартості отриманого у власність майна на підставі договору застави, іпотечного договору; суми збільшення чистої вартості реалізації в межах раніше здійсненої уцінки. За кредитом рахунку проводяться суми вартості майна, що реалізовано; суми уцінки до чистої вартості реалізації.
Інші активи банку
Витрати майбутніх періодів
А Витрати майбутніх періодів Призначення рахунку: облік витрат банку, здійснених у звітному періоді, що належать до майбутніх звітних періодів. На цьому рахунку обліковуються витрати на купівлю опціонів, а також різниця між відпускною ціною Національного банку України та номінальною вартістю ювілейних монет, які є засобом платежу. За дебетом рахунку проводяться суми здійснених витрат, що належать до майбутніх звітних періодів. За кредитом рахунку проводяться списання сум, що належать до витрат звітного періоду.
Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку
А Дебіторська заборгованість з придбання активів Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості з придбання активів. За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості з придбання активів. За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості з придбання активів.
А Дебіторська заборгованість за послуги Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за послуги. За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за послуги. За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за послуги.
Розрахунки за податками та обов’язковими платежами
А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток Призначення рахунку: облік сум авансових платежів за податком на прибуток. За дебетом рахунку проводяться суми авансових платежів за податком на прибуток. За кредитом рахунку проводяться суми списання авансових платежів після фактичного розрахунку податку на прибуток.
А Відстрочений податковий актив Призначення рахунку: облік сум податку на прибуток, що підлягають відшкодуванню в наступних звітних періодах. За дебетом рахунку проводяться суми податку на прибуток, що підлягають відшкодуванню в наступних звітних періодах унаслідок тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню; перенесення податкового збитку, який не включено до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді; перенесення на наступні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді не можна. За кредитом рахунку відображається зменшення відстроченого податкового активу.
А Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток Призначення рахунку: облік сум авансових платежів за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток. За цим рахунком обліковуються авансові платежі за податком на додану вартість. За дебетом рахунку проводяться суми авансових платежів за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток. За кредитом рахунку проводяться суми списання авансових платежів після фактичного розрахунку податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток.
Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за власними операціями. За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів. За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.
А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку. За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку. За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку.
А Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, що надані банком Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за фінансові послуги, що надані банком. За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за послуги, що надані банком. За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за послуги, що надані банком.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження Призначення рахунку: облік сум авансів, виданих працівникам банку з витрат на відрядження. За дебетом рахунку проводяться суми авансів, виданих працівникам банку на відрядження. За кредитом рахунку проводяться суми погашення виданих авансів згідно з авансовими звітами.
А Аванси працівникам банку на господарські витрати Призначення рахунку: облік сум авансів, виданих працівникам банку на господарські витрати. За дебетом рахунку проводяться суми авансів, виданих працівникам банку на господарські витрати. За кредитом рахунку проводяться суми погашення виданих авансів згідно з авансовими звітами.
А Нестачі та інші нарахування на працівників банку Призначення рахунку: облік нестач активів банку та інших нарахувань на працівників банку. За цим рахунком обліковується заборгованість касових працівників у разі виявлення нестач, неплатіжних і фальшивих грошей; заборгованість підзвітних осіб тощо. За дебетом рахунку проводяться суми виявлених нестач активів банку в підзвіті або нарахувань на працівників банку. За кредитом рахунку проводяться суми, що відшкодовані працівниками банку або списані відповідно до законодавства України.
А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами Призначення рахунку: облік дебіторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку та іншими особами за заробітною платою та іншими виплатами. За дебетом рахунку проводяться суми виплаченої заробітної плати та інших виплат штатним і позаштатним працівникам банку. За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за розрахунками.
Інші нараховані доходи
А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів за виконаними банком операціями згідно з умовами договору. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.
А Інші нараховані доходи Призначення рахунку: облік інших нарахованих доходів, що не передбачені іншими рахунками з обліку нарахованих доходів класів 1 – 3. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.
А Прострочені інші нараховані доходи Призначення рахунку: облік прострочених інших нарахованих доходів. За дебетом рахунку проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.
Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку
А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку Призначення рахунку: облік дебіторської заборгованості за операціями банку, погашення якої викликає сумнів і яка не обліковується за аналогічними рахунками класів 1 та 2. За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, що визнана сумнівною. За кредитом рахунку проводяться суми погашення сумнівної заборгованості; списання безнадійної заборгованості в установленому порядку.
А Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами Призначення рахунку: облік заборгованості за іншими нарахованими доходами, що визнана сумнівною. За дебетом рахунку проводяться суми сумнівної заборгованості за нарахованими доходами. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів; суми списаних нарахованих доходів у встановленому порядку.
Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку
КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю за операціями банку. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.
КА Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами Призначення рахунку: облік резервів під прострочену та сумнівну заборгованість за іншими нарахованими доходами. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.
Інші пасиви банку
Доходи майбутніх періодів
П Доходи майбутніх періодів Призначення рахунку: облік доходів, що отримані у звітному періоді, але які належать до майбутніх звітних періодів. За кредитом рахунку проводяться суми доходів банків, що отримані у звітному періоді, але належать до майбутніх звітних періодів. За дебетом рахунку проводяться списання сум, що належать до доходів звітного періоду.
Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
П Кредиторська заборгованість з придбання активів Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості з придбання активів. За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості з придбання активів. За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості з придбання активів.
П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою) Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою). За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою). За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).
П Кредиторська заборгованість за послуги Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за послуги. За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за послуги. За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за послуги.
Розрахунки за податками та обов’язковими платежами
П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за податком на прибуток. Порядок обчислення, сплати податку до бюджету регулюється законодавчими та нормативно-правовими актами України. За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за податком на прибуток, що підлягають сплаті згідно з податковим обліком. За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за податком на прибуток.
П Відстрочені податкові зобов’язання Призначення рахунку: облік сум податку на прибуток, які сплачуватимуться в наступних звітних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. За кредитом рахунку проводяться суми податку на прибуток, які сплачуватимуться в наступних звітних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення відстроченого податкового зобов’язання.
П Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток. За цим рахунком обліковується кредиторська заборгованість за податком на додану вартість. За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток, що підлягають сплаті згідно з податковим обліком. За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток.
П Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За кредитомрахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За дебетомрахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Розрахунки з акціонерами (учасниками)
П Внески за незареєстрованим статутним капіталом Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від засновників (акціонерів, учасників) банку за акціями, частками, паями до реєстрації статутного капіталу. За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані банком в оплату акцій (часток, паїв) до реєстрації статутного капіталу. За дебетом рахунку проводяться суми зареєстрованого статутного капіталу, що перераховані на рахунки класу 5, або суми, повернені акціонерам (учасникам), якщо випуск акцій (часток, паїв) не зареєстровано.
П Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами Призначення рахунку: облік нарахованих банком дивідендів власникам акцій (часток, паїв) після прийняття рішення загальними зборами акціонерів (учасників). За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих дивідендів за акціями (паями, частками). За дебетом рахунку проводяться суми виплачених акціонерам (учасникам) дивідендів.
Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
П Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за власними операціями. За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів. За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.
П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку. За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку. За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку.
П Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, що отримані банком Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за фінансові послуги, що отримані банком. За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за послуги, що отримані банком. За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за послуги, що отримані банком.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
П Заборгованість працівникам банку на відрядження Призначення рахунку: облік сум, нарахованих працівникам банку на відрядження. За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані працівникам банку на відрядження. За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені працівникам банку на відрядження.
П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати Призначення рахунку: облік сум, нарахованих працівникам банку на господарські витрати. За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані працівникам банку на господарські витрати. За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені працівникам банку на господарські витрати.
П Нарахування працівникам банку за заробітною платою Призначення рахунку: облік нарахованих сум за заробітною платою та іншими виплатами відповідно до законодавства України штатним і позаштатним працівникам банку. За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані працівникам банку за заробітною платою та іншими виплатами. За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені працівникам банку за заробітною платою та іншими виплатами.
П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб Призначення рахунку: облік сум, які підлягають стягненню на користь третіх осіб із заробітної плати працівників банку, у тому числі прибуткового податку на громадян. За кредитом рахунку проводиться стягнення сум на користь третіх осіб. За дебетом рахунку проводиться перерахування чи виплата сум на користь третіх осіб.
П Нараховані відпускні до сплати Призначення рахунку: облік нарахованих відпускних до сплати згідно із законодавством України. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих відпускних до сплати. За дебетом рахунку проводяться суми сплачених відпускних.
П Забезпечення оплати відпусток Призначення рахунку: облік сум, що спрямовуються на створення забезпечення оплати відпусток. За кредитом рахунку проводяться суми нарахування забезпечень майбутніх виплат. За дебетом рахунку проводяться суми використаних забезпечень.
П Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами Призначення рахунку: облік інших нарахувань працівникам банку та іншим особам, які не обліковуються за іншими рахунками групи №365. За кредитом рахунку проводяться суми інших нарахувань працівникам банку та іншим особам. За дебетом рахунку проводяться суми, які сплачені за іншими нарахуваннями працівникам банку та іншим особам.
Субординований борг банку
П Субординований борг банку Призначення рахунку: облік коштів, що залучені на умовах субординованого боргу банку на підставі довгострокового договору. За кредитом рахунку проводяться суми зарахування субординованого боргу. За дебетом рахунку проводяться суми повернення субординованого боргу відповідно до діючих договорів або в разі банкрутства чи ліквідації банку після погашення претензій усіх інших кредиторів банку.
П Нараховані витрати за субординованим боргом Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за субординованим боргом. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.
Інші нараховані витрати
П Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за розрахунково-касове обслуговування. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.
П Інші нараховані витрати Призначення рахунку: облік інших нарахованих витрат, що не обліковуються на інших рахунках класів 1– 3. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.
Банківські резерви на покриття ризиків і витрат
П Резерви за виданими зобов’язаннями Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за виданими гарантіями та поручительствами, іншими зобов’язаннями, що обліковуються за позабалансовими рахунками. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.
П Резерви за іншими операціями за позабалансовими рахунками Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат від інших операцій, що обліковуються на позабалансових рахунках. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.
37 Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки
Клірингові рахунки
АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками Призначення рахунку: облік взаємних грошових зобов’язань між учасниками платіжної системи за результатами клірингу під час здійснення розрахунків з використанням платіжних карток. Відкривається на балансі розрахункового банку. За дебетомікредитом рахунку проводяться суми за результатами клірингу.
Дебетові суми до з’ясування
А Дебетові суми до з’ясування Призначення рахунку: облік сум, які на час здійснення платежу не можуть бути списані з відповідних рахунків через відсутність необхідних реквізитів документів. За дебетом рахунку зараховуються суми до з’ясування необхідних реквізитів документів. За кредитом рахунку здійснюється списання сум після з’ясування їх фактичних платників та отримання підтверджень від банку-кореспондента.
Кредитові суми до з’ясування
П Кредитові суми до з’ясування Призначення рахунку: облік сум, які на час надходження не можуть бути зараховані на відповідні рахунки за призначенням через відсутність необхідних реквізитів у документах. За кредитом рахунку проводяться суми до з’ясування отримувачів коштів. За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються після з’ясування їх фактичних одержувачів та отримання підтверджень від банку-кореспондента або повернення сум платнику, якщо підтвердження не надходить.
Транзитні рахунки
АП Транзитний рахунок за іншими розрахунками Призначення рахунку: облік сум за іншими розрахунками для подальшого зарахування на рахунки банку або рахунки клієнтів. За дебетомікредитом рахунку проводяться суми, що надалі шляхом розподілу зараховуються на відповідні рахунки за призначенням.
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів Призначення рахунку: технічний рахунок для відображення позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів. Рахунок використовується для відображення операцій з іноземною валютою та банківськими металами. За дебетом рахунку відображається вартість іноземної валюти чи банківських металів, що збільшує коротку або зменшує довгу відкриту валютну позицію. За кредитом рахунку відображається вартість іноземної валюти, що збільшує довгу або зменшує коротку відкриту валютну позицію.
АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
  Призначення рахунку: технічний рахунок для обліку гривневого еквівалента позиції щодо іноземної валюти та банківських металів, що обліковується за рахунком 3800. За дебетом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують довгу або зменшують коротку відкриту валютну позицію. За кредитом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують коротку або зменшують довгу відкриту валютну позицію.
Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками
АП Переоцінка фінансових інструментів в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за позабалансовими рахунками Призначення рахунку: відображення переоцінки форвардних, ф’ючерсних, свопових та інших договорів, а також амортизації дисконту і премії за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті. За дебетом ікредитом рахунку проводяться суми різниць, що виникають у разі здійснення переоцінки, а також амортизація дисконту і премії за форвардними та ф’ючерсними контрактами.
АП Переоцінка інших фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками Призначення рахунку: відображення переоцінки інших фінансових інструментів, що не впливають на позабалансову валютну позицію. За цим рахунком відображається, наприклад, переоцінка процентних свопів або форвардних контрактів з цінними паперами. За дебетом ікредитом рахунку проводяться суми різниць, що виникають під час переоцінки фінансових інструментів, наприклад, у разі зміни процентних ставок або вартості цінних паперів.
Розрахунки між філіями банку
Розрахунки між філіями банку
АП Рахунки філій, що відкриті в банку Призначення рахунку: облік сум за розрахунками в національній та іноземній валюті між філіями банку. Відкриваються на балансі філії. За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять на користь філії банку та клієнтів. За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням філії банку за її власними операціями та операціями клієнтів.
АП Рахунки, що відкриті для філій банку Призначення рахунку: облік сум за розрахунками в національній та іноземній валюті між філіями банку. Відкриваються на балансі банку. За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на користь філії банку та клієнтів. За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням філії банку за її власними операціями та операціями клієнтів.
А Розрахунки за коштами, що надані філіям банку Призначення рахунку: облік сум коштів, що надані філіям банку. За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надані філіям банку. За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що повернені філіями банку.
П Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку Призначення рахунку: облік сум коштів, що отримані від філій банку. За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отpимані від філій банку. За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що повернені філіям банку.
А Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами, що надані філіям банку в кореспонденції з відповідними рахунками груп 608, 618, 638 класу 6. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання.
П Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами, що отримані від філій банку в кореспонденції з відповідними рахунками груп 708, 718, 738 класу 7. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.
А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку. За дебетомрахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку. За кредитомрахунку проводяться суми з погашення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою між філіями банку.
П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку. За кредитомрахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку. За дебетомрахунку проводяться суми з погашення кредиторської заборгованості за операціями з готівкою між філіями банку.
Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку
А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні Призначення рахунку: відкриваються на балансі регіональних розрахункових палат банку для обліку дебетових сум, що не були підтвер
Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 128 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Активизация гиперссылок будет вызывать переход на абзац текста, относящийся к соответствующим башням (начало каждого раздела заранее помечено якорем).
 2. Активизация познавательной деятельности детей с ЗПР
 3. Активизирующее общение взрослого с ребенком.
 4. аліативні та симптоматичні операції.
 5. А» Операції щодо виконання дохідної частини бюджету
 6. Базові операції по редагуванню кривих
 7. Бальзам очень хорошо укрепляет и тонизирует сосуды, активизирует кровообращение, эффективно устраняет чувство тяжести в ногах и оказывает успокаивающее действие.
 8. Валютні операції: спот, форвардні, ф’ючерсні, опціони, свопи.
 9. Властивості операції множення матриці на число
 10. Господарські операції за жовтень 2012
 11. Господарські операції підприємства за звітний період
 12. Ефективність операції – ступінь її пристосованості до виконання задачі – кількісно виражається у вигляді критерію ефективності – цільової функції.


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.