Лекции.Орг


Поиск:
Д) компресійно-дистракційний остеосинтез.
29.Хворому з переломом нижньої щелепи провели співставлення кісткових уламків. Як називається етап лікування перелому, виконаний лікарем?

а) мобілізація;

б) іммобілізація;

в) репозиція;

г) репарація;

д) компресія.

30.Хворому з переломом верхньої щелепи виконали фіксацію кісткових уламків титановими мініпластинками. Як називається даний етап лікування перелому, виконаний лікарем?

а) мобілізація;

б) іммобілізація;

в) репозиція;

г) репарація;

д) компресія.

31.Хворому з переломом нижньої щелепи впродовж декількох днів проводили витягання зміщених по осі кісткових уламків. Як називається згаданий етап операції?

а) мобілізація;

б) іммобілізація;

в) репозиція;

г) дистракція;

д) компресія.

32.Пацієнту після видалення частини тіла нижньої щелепи в утворений дефект вставили кістковий фрагмент. Як називається дана операція?

а) остеостепластика;

б) внутрішньокістковий остеосинтез через лінію перелому;

в) зовнішньокістковий остеосинтез через лінію перелому;

г) резекція кістки;

д) компресійно-дистракційний остеосинтез.

33.Хворому після видалення частини тіла нижньої щелепи з приводу доброякісної пухлини показана операція - пластика нижньої щелепи. В чому полягає зміст даної операції? В:

а) заміщенні дефекту щелепи консервованою кісткою;

б) з’єднанні кісткових уламків при переломі кісткою;

в) з’єднанні кісткових уламків при переломі металічною пластинкою;

г) заміщенні дефекту щелепи шкірно-жировим клаптем;

д) накладанні на кісткові уламки компресійно-дистракційного апарату.

34.Пацієнту після видалення частини тіла нижньої щелепи в утворений дефект вставили кістковий фрагмент. Звідки найчастіше беруть матеріал для пластики щелепи? З:

а) гребеня клубової кістки;

б) кортикального шару тіла нижньої щелепи;

в) передньої поверхні великогомілкової кістки;

г) передньої поверхні стегнової кістки;

д) передньої поверхні плечової кістки.

35.У пацієнтки з анкілозом скронево-нижньощелепного суглоба відмічено обмежене відкривання рота і неможливість жування. Яка операція показана даній хворій?

а) остеопластика нижньої щелепи;

б) коса остеотомія суглобового відростка за Рауером;

в) поперечна остеотомія гілки нижньої щелепи за Лімбергом;

г) ступінчаста остеотомія гілки нижньої щелепи за Івановим;

д) сагітальна ретромолярна остеотомія за Даль-Понтом.

36.Після перенесеного туберкульозу скронево-нижньощелепного суглоба хворий скаржиться на різко обмежені відкривання рота і рухомість у ньому, що значно утруднює прийом їжі. Поставте діагноз.

а) анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба;

б) артродез скронево-нижньощелепного суглоба;

в) артроз скронево-нижньощелепного суглоба;

г) артроріз скронево-нижньощелепного суглоба;

д) контрактура скронево-нижньощелепного суглоба.

37.З метою лікування анкілозу скронево-нижньощелепного суглоба пацієнту виконана операція за Львовим. Що виконується при цій операції?

а) коса остеотомія гілки нижньої щелепи з створенням западини на верхньому кінці і опуклості на нижньому;

б) коса остеотомія суглобового відростка з введенням фасції з клітковиною між фрагментами кістки;

в) поперечна остеотомія гілки нижньої щелепи, з наступним згладжуванням гострих країв та введенням фасції між фрагментами кістки;

г) ступінчаста остеотомія відростків нижньої щелепи з наступним з’єднанням вінцевого відростка з периферичним кінцем суглобового;

д) сагітальна ретромолярна остеотомія біля кута нижньої щелепи.

38.У хворого після травми лиця турбують біль, утруднене відкривання рота. При огляді щелепи зведені, рот відкрити не можливо. Донизу від зовнішніх слухових проходів пальпуються тверді округлі утворення. Поставте діагноз?

а) задній вивих нижньої щелепи;

б) передній вивих нижньої щелепи;

в) двосторонній перелом нижньої щелепи;

г) больова контрактура нижньої щелепи;

д) тризм.

39.У пацієнта внаслідок травми виявлено передній вивих нижньої щелепи. Як виконати його вправлення?

а) двома великими пальцями обгорнутими серветками натиснути на нижні моляри, іншими підняти підборіддя і змістити щелепу дозаду;

б) двома великими пальцями обгорнутими серветками натиснути на нижні моляри, а іншими підняти підборіддя і змістити щелепу допереду;

в) двома великими пальцями обгорнутими серветками натиснути на нижні моляри і змістити щелепу дозаду;

г) двома великими пальцями обгорнутими серветками натиснути на нижні моляри, а іншими захопити за край нижньої щелепи і змістити щелепу дозаду;

д) двома великими пальцями обгорнутими серветками натиснути на нижні моляри, а іншими захопити за край нижньої щелепи і змістити щелепу допереду.

 

Тема №11. Топографічна анатомія передньої ділянки шиї. Розкриття клітковинних просторів шиї. Перев’язка сонних артерій.

 

1. В межах якого трикутника знаходиться трикутник Пирогова?

а) латерального трикутника шиї;

б) піднижньощелепного трикутника шиї;

в) сонного трикутника шиї;

г) підпідборідного трикутника шиї;

д) лопатково-трахеального.

2.Яким фасціальним листком шиї за Шевкуненко є глибока пластинка власної фасції шиї?

а) другим;

б) четвертим;

в) третім;

г) п’ятим;

д) першим.

3.Яка фасція шиї утворює піхву для основного судинно-нервового пучка шиї?

а) внутрішньошийна;

б) глибока пластинка власної фасції;

в) передхребетна;

г) поверхнева пластинка власної фасції;

д) поверхнева фасція.

4.Який клітковинний простір шиї з’єднується із заднім середостінням?

а) попередуорганний;

б) позадуорганний;

в) надгрудинний міжапоневротичний;

г) простір латерального трикутника шиї;

д) простір судинно-нервового пучка шиї.

5.Що входить до складу основного судинно- нервового пучка шиї?

а) загальна сонна артерія, зовнішня яремна вена, блукаючий нерв;

б) загальна сонна артерія, внутрішня яремна вена, діафрагмальний нерв;

в) загальна сонна артерія, внутрішня яремна вена, блукаючий нерв;

г) зовнішня сонна артерія, внутрішня яремна вена, діафрагмальний нерв;

д) зовнішня сонна артерія, внутрішня яремна вена, додатковий нерв.

6.В якому клітковинному просторі шиї знаходиться шийний симпатичний стовбур?

а) латерального трикутника;

б) позадуорганному;

в) надгрудинному міжапоневротичному;

г) передхребетному;

д) передорганному.

7.Який трикутник шиї обмежений передніми черевцями двочеревцевих м’язів та тілом під’язикової кістки?

а) підпідборідний;

б) піднижньощелепний;

в) медіальний;

г) язиковий;

д) сонний.

8.Вкажіть фасцію, що формує піхву основного судинно-нервового пучка шиї?

а) власна фасція;

б) парієтальний листок внутрішийної фасції;

в) вісцеральний листок внутрішийної фасції;

г) грудинно-ключичний апоневроз;

д) передхребтова.

9.Яка фасція поділяє шию на передній та задній відділи?

а) внутрішньошийна;

б) поверхнева пластинка власної фасції;

в) глибока пластинка власної фасції;

г) поверхнева;

д) передхребтова.

10.В якому клітковинному просторі знаходиться яремна венозна дуга?

а) попередуорганному;

б) позадуорганному;

в) латерального трикутника;

г) надгрудинному міжапоневротичному;

д) судинно-нервового пучка.

11.Яка фасція шиї утворює піхву для m. platisma?

а) поверхнева пластинка власної фасції шиї;

б) глибока пластинка власної фасції шиї;

в) поверхнева;

г) внутрішньошийна;

д) передхребтова.

12.Який трикутник шиї обмежений нижнім краєм нижньої щелепи, передніми та задніми черевцями двочеревцевого м’язу?

а) підпідборідний;

б) сонний;

в) піднижньощелепний;

г) латеральний;

д) лопатково-трахеальний.

13.Який трикутник шиї обмежений переднім краєм грудинно- ключично-соскоподібного м’язу, верхнім черевцем лопатково- під’язикового м’язу та серединною лінією?

а) лопатково- ключичний;

б) лопатково- трапецієподібний;

в) сонний трикутник;

г) лопатково- трахеальний;

д) піднижньощелепний.

14.Від якої артерії відходить лицева артерія?

а) загальної сонної;

б) зовнішньої сонної;

в) внутрішньої сонної;

г) язикової;

д) верхньої щитоподібної.

15.Який трикутник шиї утворений заднім краєм m. sternocleidomastoideus, верхнім краєм ключиці і краєм m.trapezius?

а) підпідборідний;

б) сонний;

в) латеральний;

г) язиковий;

д) лопатково-трахеальний.

16.Що є задньою стінкою сліпого мішка позаду m. sternocleidomastoideus?

а) задня стінка піхви m. sternocleidomastoideus;

б) край ключиці;

в) передхребтова фасція;

г) лопатково- ключична фасція;

д) внутрішийна фасція.

17.Який трикутник шиї утворений ключицею, нижнім черевцем лопатково- під’язикового і заднім краєм грудинно-ключично-соскоподібного м’язів?

а) сонний;

б) язиковий;

в) підпід’язиковий;

г) лопатково- трахеальний;

д) лопатково- ключичний.

18.Який нерв входить до складу основного судинно- нервового пучка шиї?

а) блукаючий;

б) діафрагмальний;

в) під’язиковий;

г) лицевий;

д) додатковий.

19.Який трикутник шиї утворений нижньою щелепою та передньовнутрішніми краями грудинно-ключично- соскоподібних м’язів?

а) латеральний;

б) підпідборідний;

в) серединний;

г) підпідщелепний;

д) сонний.

20.Яка фасція шиї має парієтальний та вісцеральний листки?

а) поверхнева пластинка власної фасції;

б) глибока пластинка власної фасції;

в) поверхнева фасція;

г) внутрішньошийна;

д) передхребетна.

21.До якого анатомічного утворення кріпиться передхребетна фасція шиї?

а) основи черепа;

б) зв’язок остистих відростків шийних хребців;

в) тіла під’язикової кістки;

г) до остистих відростків хребців;

д) косої лінії.

22.Яка з названих артерій не є гілкою зовнішньої сонної артерії?

а) язикова;

б) потилична;

в) верхня щитоподібна;

г) лицева;

Д) хребетна.

23.Який орган не покриває вісцеральна пластинка внутрішньошийної фасції?

а) підщелепну слинну залозу;

б) гортань;

в) глотку;

г) стравохід;

д) щитоподібну залозу.

24.Яка артерія проектується на бісектрису кута, утвореного грудинно-ключично-соскоподібним м’язом та лопатково- під’язиковим м’язом на шиї?

а) підключична;

б) загальна сонна;

в) язикова;

г) внутрішня сонна;

д) лицева.

25.Який трикутник шиї є непарним?

а) язиковий;

б) підпідборідний;

в) сонний;

г) лопатково-трапецієподібний;

д) лопатково-ключичний.

26.Якою фасцією шиї покриті піднижньощелепні слинні залози?

а) передхребтовою;

б) внутрішньошийною;

в) лопатково-ключичною;

г) поверхневою фасцією;

д) поверхневою пластинкою власної фасції шиї.

27.Для якого м’язу лопатково- ключична фасція шиї не утворює піхви?

а) m. sternohyoideus;

б) m.omohyoideus;

в) m. scaleni anterior;

г) m. sternothyroideus;

д) m.thyrohyoideus.

28. Між якими фасціями шиї знаходиться ретровісцеральний простір шиї?

а) 1 і 2;

б) 2 і 4;

в) 2 і 3;

г) 3 і 4;

д) 4 і 5.

29.Який трикутник шиї обмежений нижнім краєм нижньої щелепи, переднім краєм грудинно-ключично- соскоподібного м’язу та серединною лінією шиї?

а) медіальний;

б) латеральний;

в) піднижньощелепний;

г) лопатково-трахеальний;

д) сонний.

30.Між якими фасціями шиї знаходиться надгрудинний міжапоневротичний простір шиї?

а) 1 і 2;

б) 2 і 4;

в) 2 і 3;

г) 3 і 4;

д) 4 і 5.

Тема №12. Топографічна анатомія органів шиї. Операції на них. Трахеостомія.

1.При виконанні інтубації гортані, лікар оглядає вхід в гортань. Вкажіть анатомічні структури, які формують вхід в гортань?

а) надгортанник, щитопід’язикова мембрана;

б) надгортанник, щитонадгортанникова зв’язка, черпалоподібні хрящі;

в) щитонадгортанникові зв’язки, черпалонадгортанникові складки;

г) щитопід’язикові складки, надгортанник;

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-17; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 347 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Самообман может довести до саморазрушения. © Неизвестно
==> читать все изречения...

859 - | 712 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.