Тернопільської обласної державної адміністрації
Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тернопільської обласної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

Про відділ фінансів галузей виробничої сфери

Та розрахунків за енергоносії головного фінансового управління

Тернопільської обласної державної адміністрації

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Відділ фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії головного фінансового управління є структурним підрозділом управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери. Відділ разом з іншими відділами проводить роботу по складанню і виконанню місцевих бюджетів області, забезпечує контроль за розрахунками місцевих бюджетів за енергоносії, спожиті бюджетними установами та організаціями, відшкодуванню пільг і субсидій населенню за енергоносії, житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, інструкціями та іншими нормативними актами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її компетенції, іншими нормативними актами державних органів влади, а також цим положенням.

1.2. Діяльність відділу безпосередньо підпорядкована начальнику управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери. Очолює відділ — заступник начальника управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери — начальник відділу фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії.

1.3. Чисельний склад відділу, найменування посад і посадові оклади визначаються штатним розписом, затвердженим для головного фінансового управління.

1.4. Відділ проводить роботу згідно планів, що затверджуються начальником головного фінансового управління. Перевірки в установах і організаціях проводяться на основі спеціальних програм або переліку питань, в межах повноважень, визначених законодавством. Працівники відділу беруть участь у розробці планів, графіків і програм перевірок, подають пропозиції щодо поліпшення роботи відділу.

1.5. Посадові інструкції кожного працівника відділу визначаються відповідно до цього Положення, кваліфікаційних характеристик, а також з урахуванням завдань, покладених на відділ. Розподіл обов’язків між окремими працівниками відділу визначається начальником відділу. Відповідальність працівників відділу визначається посадовими інструкціями.

2. Завдання і функції відділу.

2.1. Участь у розробці та здійсненні основних напрямків державної фінансової політики, спрямованої на підвищення ефективності виробництва і зміцнення економіки галузей виробничої сфери.

2.2. Концентрація та спрямування фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування галузей виробничої сфери (житлово-комунальне господарство, підприємства автомобільного, залізничного та електротранспорту, капітального будівництва, шляхового господарства), участь у вдосконаленні діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами виробничої сфери на основі економічних методів управління, спрямованих на створення належних умов для зміцнення їх фінансової бази.

2.3. Узагальнення даних та аналіз стану розрахунків місцевих бюджетів за спожиті енергоносії бюджетними установами та організаціями, відшкодування нарахованих пільг та субсидій населенню за енергоносії, водопостачання та водовідведення, житлово-комунальні послуги, тверде паливо і скраплений газ, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

2.4. Складання проекту бюджету в частині, що стосується галузей виробничої сфери з урахуванням різних форм власності, забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що виділяються на розвиток підприємств комунальної власності, фінансування капітальних вкладень та реалізації інвестиційної політики в області.

2.5. Бере участь у формуванні показників проекту індикативного плану економічного і соціального розвитку області, що визначають обсяги видатків по галузях виробничої сфери та агропромислового комплексу, складає зауваження і пропозиції з цих питань.

Розглядає та готує пропозиції про доцільність фінансування цільових галузевих програм розвитку житлово-комунального, шляхового господарства та сільськогосподарського виробництва, природоохоронних заходів, інвестиційної політики в області.

2.6. Готує пропозиції з фінансових питань діяльності галузей комунальної власності, природоохоронних заходів.

2.7. Надає методичну допомогу об’єднанням, управлінням, підприємствам та установам комунального господарства у роботі по фінансовому плануванню, проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності та інших питаннях економічного характеру, приймає участь у проведенні інструктивних нарад з працівниками економічних служб цих підприємств і установ.

2.8. Здійснює фінансування видатків, що виділяються на індивідуальне житлове будівництво на селі та будівництво житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

2.9. Розподіляє між бюджетами районів та міста Тернополя субвенцію з державного бюджету на відшкодування пільг і субсидій населенню за енергоносії та житлово-комунальні послуги, тверде паливо і скраплений газ, компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Узагальнює акти кредиторської заборгованості за природний газ, теплопостачання, електроенергію і житлово-комунальні послуги, оформляє реєстри та узгоджує їх з постачальниками. Забезпечує перерахування субвенції на рахунки районних бюджетів, бюджету м. Тернополя та рахунки постачальників.

2.10.Організовує роботу та надає практичну допомогу відповідальним працівникам фінансових органів з питань прогнозного планування, фінансування та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності та природоохоронних заходів.

2.11.Здійснює фінансування видатків, виділених на фінансування капітальних вкладень, згідно плану обсягів робіт. Бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики області.2.12.Розробляє проекти рішень обласної ради та розпоряджень облдержадміністрації, наказів і вказівок головфінуправління з питань, які входять до компетенції відділу.

2.13.Вносить на протязі року в установленому порядку необхідні зміни у фінансування, веде облік цих змін.

2.14. Розглядає звіти про виконання бюджетів районів та м. Тернополя по використанню бюджетних призначень по підконтрольних галузях і підприємствах, вносить пропозиції по усуненню виявлених недоліків.

2.15.Нагромаджує, систематизує та кодифікує законодавчий та інструктивний матеріал, необхідний для роботи відділу.

2.16.Розглядає листи і скарги громадян з питань, що входять до його компетенції та готує відповіді до них, а також виконує в установлені строки інші доручення.

2.17.Розглядає та готує пропозиції і відповіді на запити народних депутатів України, листи і скарги підприємств і організацій. В разі необхідності організовує і забезпечує їх перевірку та вживає заходи по усуненню недоліків та порушень.

 

 

3. Права відділу:

3.1. Одержувати від відділів, управлінь облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчого комітету Тернопільської міської ради необхідні матеріали для складання проекту обласного бюджету, здійснення контролю за виконанням обласного бюджету.

3.2. Вносити пропозиції начальнику головного фінансового управління про обмеження, а в необхідних випадках припинення фінансування з обласного бюджету підприємств, установ і організацій при наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше виділених коштів та іншої встановленої звітності, а також пропозицій про застосування інших санкцій, встановлених чинним законодавством.

3.3. Вносити пропозиції начальнику головного фінансового управління про стягнення у безспірному порядку з підприємств, установ і організацій коштів, що виділені з обласного бюджету і використані не за цільовим призначенням.

3.4. Відділ поряд з правами, викладеними у цьому розділі, має також інші права передбачені чинним законодавством України.

 

4. Взаємовідносини.

4.1. Відділ фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з управліннями та відділами головного фінансового управління, з управліннями і відділами обласної державної адміністрації, обласною державною податковою адміністрацією і контрольно-ревізійною службою по області, райдержадміністраціями і Тернопільським міськвиконкомом, їх фінансовими управліннями та органами Державного казначейства в області.

4.2. Для роботи у відділі призначаються особи, які мають необхідні ділові якості, вищу освіту і стаж роботи, передбачені кваліфікаційними характеристиками посад працівників фінансових органів.

4.3. Працівники відділу фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії призначаються на посади і звільняються у встановленому порядку.

4.4. При переміщенні або звільненні працівників відділу проводиться обов’язкова передача справ, які вони вели при виконанні своїх обов’язків.

 

Заступник начальника головного

фінансового управління — начальник

управління доходів та фінансів галузей

виробничої сфери Б.М.Пателюх<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
награждение победителей и призеров. | Общая сводка одноимённых затрат рабочего времени.

Дата добавления: 2017-01-21; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 155 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.