Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕән бойынша тестт≥к тапсырмалар 6 страница
Ѕолжам диагнозды дәлелдеу үш≥н кандай тексеру тәс≥лдер≥н колданған жөн?

| билирубинге биохими€лық кан анализ≥

| с≥лт≥л≥ фосфатазаға бохими€лық қан анализ≥

| јЋ“ ға биохими€лық қан анализ≥

| »‘ј тәс≥л≥мен спецификалық антиденелерд≥ анықтау

| тимол пробасына биохими€лық қан анализ≥

~ Ќауқас 55 жаста емханаға он жақ қабырға астынын және он жақ мықын аймағынын ауруына, дене кызуынын 38— көтер≥лу≥не шағымданып келд≥. јуыфрғанына 1 жылдай болып калды. јуырғаннан бер≥ тер≥с≥н≥н сарғайуы және зәр≥н≥н карайуын байқаған. ∆алпы жағдайы қанағаттанарлық. ƒнен кызуы 38,0—. “ер≥с≥, ауыз куысынын шырышты қабаты сарғайған, ∆урек тондары туйықталған, ритм≥ сақталған. ѕульс 60 рет минутына. “≥л≥ ылғал, ак жабындымен жабылған, ≥ш≥ жумсақ, он жақ қабырға астынын және он жақ мықын аймағынын ауырады. Ѕауыры мен талағы улкеймеген. ќн ќртнер симптомы анықталады.

Қандай зерттеу тәс≥л≥н қолданған жөн?

| ”«» зерттеу≥

| билирубинге биохими€лық кан анализ≥

| јЋ“ ға биохими€лық қан анализ≥

|  “ зерттеу

| тимол пробасына биохими€лық қан анализ≥

~ Ќауқас 25жаста 3күн ≥ш≥нде ∆–¬»мен ем қабылдаған. 4күн≥ науқастың жағдайы нашарлаған. ∆алпы әлс≥зд≥к, бас ауруы, б≥рнеше рет құсу. Қарау кез≥нде жалпы жағдайы ауыр, температурасы 37—, науқас қозғалыссыз, селқос, ұйқышылдық, ес≥ сақталған, сұрақтарға жай жауап беред≥. “ер≥с≥н≥ң сарғыштығы байқалады.  еуден≥ң жоғарғы бөл≥м≥нде, иықта геморраги€лық бөртпелер, 2рет мұрнының қанауы болған. ∆үрек тондары тұйықталған, пульс 110рет минутына. ∆ағдайы қанағаттанарлық. јҚҚ90/80мм.с.б. тынысы везикул€рлы. Ѕауыр өлшем≥ төменг≥ қабырға деңгей≥нде, жоғарғы 7 қабырға денгей≥нде.  өк бауыры пальпаци€ланбайды.

—≥зд≥ң дұрыс тактикаңыз?

| инфекци€лық аурухананың реанимаци€ бөл≥м≥

| үйде ем қабылдау

| инфекци€лық ауруханада жату

| терапи€лық ауруханаға жату

| хирурги€лық аурханаға жату

~ Ќауқас 50 жаста, жалпы әлс≥зд≥к шағымдануын тәбет≥н≥ң төмендеу≥, мұрнының қанауы, метeоризм а€ғының ≥с≥ну≥. «әр≥н≥ң қараюы, нәж≥с≥ түсс≥з. 3 ай ауырған, әлс≥зд≥к пайда болған. 3жыл бұрын вирусты гепатитпен ауырған, диета сақтамаған. ∆и≥ алкоголь қабылдайды. ∆алпы жағдайы орташа ауырлықта, температурасы 36,7—, тер≥с≥, склерасы ауыз қуысының б≥рт≥ндеп сарғыш түст≥, алақанын гипереми€ланған. ≤ш тер≥с≥нде көк тамырлары байқалады. ѕульс 70мин, қанағаттанарлық. ∆үрек тондары тұйықталған јҚҚ120/70мм.с.б.тынысы везикул€рлы. Ѕауыры 5см төмен қабырға доғасынан, тығыз, жиег≥ анықталады.  өкбауыр қабырға доғасынан 2см шығынқы. јсцит.

ќсы диагнозда қандай зерттеу мәл≥меттер≥н пайдаланған ти≥мд≥?

| бауырдың фибросканировани≥

| қанның биохими€лық анализ≥нен билирубин

| бауырдың ултрадыбыстық зерттеу≥

| қанның биохими€лық анализ≥нен јЋ“

| бауырдың компьютерл≥к томогрофи€сы

~ Ќауқас 32жаста,б≥р күн бурын маренадталған саңырауқұлақ жеген. Ѕүг≥н жедел түрде ауырған, құсу пайда болған, аузының құрғауы, су ≥шкенде шашалуы. ќбьективт≥ температурасы қалыпты. јҚҚ160/100мм.с.б. ѕульс жи≥. ∆үрек тондары тұйықталған. Өкпес≥ өзгер≥сс≥з, ≥ш≥ ≥с≥нген. Ѕауырмен көкбауыры ұлғаймаған, дәрет≥ қалыпты.

Ѕ≥р≥нш≥ орында қай препарат тағайындалынады?

| ботулизмге қарсы сарысу

| столбн€кқа қарсы жылқы сарысуы

| дифтери€ға қарсы жылқы сарысуы

| вирусқа қарсы препарат-вифирон

| бактери€ға қарсы препарат-пенициллин

~ јэропорттың медпункт≥не қаралды, науқастың шағымдары әлс≥зд≥к, көз≥н≥ң екулену≥, құсу. Ѕ≥рнеше сағат бұрын ауырған. Ѕ≥р күн бұрын саңырауқұлақ жеген. ќнымен қоса әйел≥мен балдары жеген. ќлардың жағдайын б≥лмейд≥.

ќсы жағдайда кандай зерттеу мәл≥меттер≥н тағайындаймыз?

| серологи€лық анализ

| биохими€лық анализ

| иммундыферментт≥к анализ

| иммуноблотинк

| бактери€логи€лық анализ

~ Ќауқас 29 жаста Қ∆јј-на 23тамызда қаралды, үш≥нш≥ күн≥ ауырған, ауаның жет≥спеу≥не шағымданады, жұтыну кез≥нде тамағының ауруы, тез шаршау байқалды. Ёпигастри аймағының ауруы және жүрек айнуы, б≥р күн бұрын ≥шкен тамағын құсқан. 2сағаттан кей≥н 2рет сұйық нәж≥с патологи€лық өзгер≥сс≥з. ≈ртес≥не науқастың жағдайы нашарлады жұтынуы мен дем алысы қиындады.

Ёпиданамнез≥нде. јуырған адаммен қарым қатынаста болмаған. —оңғы 5күн≥ ауруы мазалаған.  өкен≥с, жем≥с-жидектер жеген. Қайнамаған су ≥шкен, өзенге суға түсу≥нде щалшық суды жұтқаннында жоққа шығармайды.

Қандай дәр≥герл≥к әд≥с дұрыс?

| инфекци€лық ауруханаға күнд≥зг≥ бөл≥м≥не жатқызылды

| үйде ем қабылдау

| инфекци€лық ауруханаға жағдайының динамикасын бақылауда

арлауымен

| терапи€лық ауруханаға жатқызу

| хирурги€лық ауруханаға жатқызу

~ 36жастағы науқас 20маусымда үй≥не дәр≥герд≥ шақырған. јуру сол күн≥ сағат 6-да таңғы сұйық нәж≥с≥н≥ң пайда болғанын, ≥ш≥н≥ң ауруымен басталды.  елес≥ 3сағат ≥ш≥нде науқастың жалпы жағдайы нашарлаған. нәж≥с≥ сұйық 12рет болған, көп мөлшерде, оған қоса құсу жи≥леген. Өткерген аурулары 4ай бұрын жедел дизентери€. ќбьективт≥ 11.30 жағдайда ауыр тем 35,58,— ес≥ анық сақталған. —өйлегенде даусы шықпайды. “ер≥ қабаты бозғылт, ер≥н көгеру≥, мұрын ұшы мен қолдың саусақтары тер≥н≥ң тургоры төмендеген. Өкпес≥нде везикул€рлы тыныс. ∆үрек тондары тұйықталған. ѕульс 96 рет мин. јҚҚ80/50м.с.б т≥л≥ құрғақ, аздап ақ жабындымен жабылған. ≤ш≥ ≥с≥нген ауырсынусыз. Ѕауыры мен көкбауыры ұлғаймаған.

ќсы жағдайда патологи€ қоздырғышы болып табылады?

| vibrio cholera

| clostridium botulinum

| salmonella enteridis

| escherichia colli

| shigella flexneri

~ ≈р адам таңғы сағат 5те ауырған, нәж≥с≥ сұйық, көп құсқан, бұлшықет ұстамасы, жағдайы ауыр. Қарау кеэ≥нде Ц тер≥с≥ бозғылт, акроцаноз. “≥л≥ құрғақ. ≤ш≥ ауру сез≥мс≥з.

Ёпиданамнез-≈к≥ күн бұрын јфрикадан келген.

Қандай әд≥с зерттеуге алынады?

| бактериологиалық

| иммунологиалық

| бактериологиалық

| вирусологиалық

| серологиалық

~ Ќауқас 54 жаста, балықшы, жедел ауырған, нәж≥с≥ сұйық, құсқан. ∆ағдайы ауыр, акроцианоз, шырышты қабаты акроцианоз, температура 35,8 —. Ѕет≥ үшк≥рленген, пульс 100 рет минутына, әлс≥з толуымен. јҚҚ 90/60 мм с.б.б. “≥л≥ құрғақ, ақ жабындымен жабылған. ≤ш≥ жұмсақ, ауру сез≥мс≥з.  өптеген құсық байқалды.

≈мдеу жоспарына қай антибиотикт≥ тағайындаймыз?

| доксициклин

| пенициллин

| левомицитин

| ампициллин

| тетрациклин

~ Ќауқас 42 жаста жедел ауырған, ≥ш≥н≥ң ауырсынуынсыз, үлкен дәрет≥ жедел сұйық болған. 3 сағат ≥ш≥нде жағдайы нашарлаған, үлкен дәрет≥ 12 рет, сұйық, көп, оған қоса көп ретт≥к құсу, балтыр бұлшық етт≥ң ұстамасы.

Ёпиданамнез.кеше жаздық демалыстан оралған. Қарау кез≥нде жағдайы ауыр, температурасы 35,8— ес≥ сақталған дауысы афоникалық тер≥с≥ бозғылт, мұрын ұшы және қол саусақтары. “ер≥ тургоры төмендеген. “ынысы везикул€рлы. ∆үрек тондары тұйықталған пульс 106 рет мин толымы аз және ауырлықпен, јҚҚ 80/50 мм с.б. т≥л≥ құрғақ ≥ш≥ кепкен, ≥шект≥ң шұрылдауы, ауру сез≥мс≥з. јнури€. Ѕауыр көкбауыры ұлғаймаған. Қойылған холера.

Ёпидеми€ға қарсы қандай ≥с шара б≥р≥нш≥ орында.

| науқасты жедел госпитализаци€лау

| антибиотикпен жедел алдын алу

| суды бактериологи€лық зерттеу

| науқастарды табу максатымен үй аралау

| қорытынды дезинфекци€

~ Ќауқас 29 жаста, аурудын 9 күн≥ емханаға түскен, өте жоғары температура 39—, метеоризм, бауыр мен талақтын көлем≥ ұлғайған, илеоцекальд≥ аумағынын құрылдауы, ұйқысыздық, басының қатты ауыруы, тер≥н≥н түс≥ бозғылт. ћенингеальд≥ белг≥лер жоқ. ≤ш сүзег≥ диагнозы қойылды.

Қандай антибиотикт≥ емге қосқан ти≥мд≥?

| левомицитин

| пенициллин

| доксициклин

| ампициллин

| тетрациклин

~ 35 жастағы науқас тәбет≥н≥ң төмендеу≥, температурасының 37,5— дей≥н жоғарылауына, 2 рет құсу болуына шағымданады. Үлкен дәрет≥ сұйық, ЂЅќЋќ“јЋџї түстес, шырышты, кал қосылған нәж≥с.

ƒиагноз қоюда қай зерттеу әд≥с≥ ти≥мд≥?

| ∆Қј, нәж≥ст≥ копрологи€лық зерттеу

| бактериологи€лық нәж≥ст≥, құсық массасын тексеру

| қанды гемокультураға алу, зәр анализ≥

| нәж≥ст≥н глист жұмыртқаларына жане копрологи€лық зерттеу

| құрсақ қуысы ағзаларынын рентген жане ”ƒ«

~ 25 жасар ер адам суйық нәж≥с, құсу, дене температурасынын 38,5—, әлс≥зд≥к, тәбет≥н≥н төмендеу≥, бас ауруы, ≥ш≥н≥н ауруына шағымданады. јуру жедел басталған. —ұйық нәж≥с 10-15-ке дей≥н күн≥не болған, соңғы күн≥ нәж≥с≥ қоюланған.

Үлкен көлемде бұлыңғыр шырышты, жасыл және қанды бөл≥мд≥лер болған. Қарау кез≥нде айқын интоксикаци€ синдромы, пальпаци€ кез≥нде ≥ш≥ аздап ауырсынады. —ол жақ мықын аймағында, сигма тәр≥зд≥ ≥шек спазмдалған, ауырсынады. Ұстамалы ≥ш ауруы, тенезмдер болған.

Қандай капрологи€лық зерттеуд≥н нәтижес≥н күтуге болады?

| лейкоциттер, эритроциттер, шырыш

| лейкоциттер, нейтральды май

| бұлшықетт≥к талшықтар, крахмал, шырыш

| шырыш, цилиндрл≥к эпителии

| лейкоциттер, сабын, шырыш

~ Ќауқас 42 жаста, мамандығы аңшы, ауру басталғаннан 9-шы күн≥ шағымдары: қалтырау, бұлшықет пен буындарының ауруы, жайлап бас ауруы, терлег≥шт≥к байқалды. 15 сәу≥рде әлс≥зд≥к, қалтырау, денес≥н≥ң ауырсынуы мазалады. Ѕ≥р≥нш≥ күн≥ температурасын өлшемеген, жалпы жағдайы өзгер≥сс≥з болған, колхозда жұмысын жалғастыра берген. —оңғы 3-ш≥ күн≥ температурасы 37,5-39,0Цге көтер≥лген. “ер≥ жамылғысы ылғалдылығы жоғары. ѕальпаци€лағанда мойын, қолтық асты лимфа түй≥ндер≥н≥ң өлшем≥ 0,5х0,5, 1,0х1,0, ауырсынбайды, тығыз-эластикалық. ∆үрек тондары ауыр ест≥лед≥. ѕульс 96рет минутына. “≥л≥ ақ жабындымен жабылған. ≤ш≥ жұмсақ ауру сез≥мс≥з. Ѕауыр қабырға доғасынан 1,5-2см төмендеген, орта сызық бойымен, ауырсынусыз.

ќсы жағдайда кай лабараторлық зерттеу жүрг≥зем≥з?

| серологи€лық анализ

| биохими€лық анализ

| иммунды ферментт≥к анализ

| иммунды блотинк

| бактерологи€лық анализ

~ Әйел 35 жаста, жұқпалы ауруханаға сол жақ т≥зе-а€қ буындарының ауырсынуымен, температурасының көтер≥лу≥мен, әлс≥зд≥к, шаршағыштық, терлеу шағымдарымен түст≥. 6жыл сауыншы болып жұмыс жасаған. Қарағанда: жағдайы орташа ауырлықта, температурасы-37,5—, тер≥ жамылғылары ылғал, таза, микрополиаденитпен анықталады, т≥л≥ жабындымен жабылған, бауыр ұшы пальпаци€ланады. —ол жақ т≥зе буынының көлем≥ ұлғайған, қимылы шектелген. Cол жақ т≥зе-а€қ буынының өзгер≥стер≥ көзге көр≥нбейд≥, б≥рақ қимылдағанда ауырсынады. јнализ≥нде: серoлоги€лық реакци€ –айта 1:200, ’еддельсон-оң.

≈мдеу жоспарында қандай антибиотикт≥ тағайындаймыз?

| доксициклин, рифампицин

| пенициллин, канамицин

| левомицетин, эритромицин

| ампиокс, левомицетин

| тетрациклин, пенициллин

~ ≈р адам 40жаста, үй≥нде мал ұстайды. ∆ұқпалы аурулар ауруханасына мынадай шағымдармен түст≥: лихоратка, жалпы әлс≥зд≥к, бөртпе байқалуы, мұрнынан қан ағуы. јуруы жедел басталған. Aуырып 3күн≥ түст≥. ќбьективт≥ қарағанда: температурасы-38,8—, жағдайы ауыр, селқос. ≈с≥ анық, тер≥с≥ бозғылт, үлкен көлемд≥ дақтар анықталды. Қабылдау бөл≥м≥нде құсықтын түс≥: Фкофей≥н түстесФ және нәж≥с≥ қара майлы болған. ∆үрек тондары анықталынды, тахикарди€ 120мин,јҚҚ85/50мм с.б.

Қандай препарат тағайындаған жөн?

| реконвалесцентт≥ң иммундық сарысуы

| сандоглобулин

| жаңа мұздатылған плазма

| жаңа донырлық қан құю

| жаңа донорлық тромбоциторлық масса

~ —овхоздың ‘јѕ-да 30.07 мен 13.08 аралығында қызбамен жүрет≥н ауру байқалды. јуруы температураның жоғарлауымен, басының ауруы, құсу, әркезде майлы нәж≥с 1-2рет күн≥не, төменг≥ жақтағы бұлшықеттер≥н≥ң жылдам ауруы, ≥ш≥, кеуде клеткасының ауырсынуы байқалды. 2-4күн≥ жағдайы ауыр және орташа ауырлықта болды, ≥ш≥н≥ң жоғарғы жағын пальпаци€лағанда ауырсынады. ѕульс жи≥леген, бауыры 1-2см ұлғайған, бөртпе байқалмайды, коньюнктивалд≥ тамырларының иньекци€лауы байқалады.

Қандай лаборатори€лық әд≥с бойынша анықтай аламыз?

| бактериологи€лық қан анализ≥

| жалпы қан анализ≥

| биохими€лық қан анализ≥

| серологи€лық қан анализ≥

| аллерги€лық проба

~ “амыз айында б≥р мезг≥лде б≥рнеше жас өсп≥р≥м балдар ауырған.  өр≥нуге келгенде олар бұлшықет ауруына, басының ауруына, температурасы 38-39 —-ға көтер≥лу≥не шағым айтқан. Ѕарлық ауруларының жедел жоғарлағанын €ғни температурасының көтер≥лген≥н, бас ауырғанын байқаған, денес≥н≥ң дел-сал болғанын байқаған. —уды қайнамаған ашық су қоймаларынан ≥шкен. ∆и≥ сүт қоймасы орналасқан ферма жағалауында суға түскен. ќбьективт≥ қарағанда 4-5күн ауырған, 5аурудың бет≥ гипереми€ланған, склерасы мен тер≥ қабаты сарғайған. “ер≥с≥нде, ≥ш≥нде көп емес диаметр≥ 3см розеолезд≥ бөртпе байқалады, жалғыз геморраги€лық бөртпе түр≥нде. Ѕауыр 2-4см қабырға доғасынан төмен орналасқан, жұмсақ, ауырсынусыз. Ќесеп қара.

Ѕ≥р≥нш≥ кезекте қандай препарат тағайындаймыз?

| лептоспирозға қарсы гамма-глобулин

| ботулизмге қарсы сарысу

| столбн€кқа қарсы жылқы сарысуы

| дифтери€ға қарсы жылқы сарысуы

| бактери€ға қарсы препарат-пенициллин

~ Ќауқас 25 жаста, жолдас баласымен балық аулауға барған, жолай андатр аулауға шыккан. Өз автомобил≥нде ұйықтаған, суда ұзын резиналы ет≥кпен тұрып, маса шаккан. Ѕ≥р аптадан кей≥н үй≥не келген, жұмыска түскен. Ѕес күннен кей≥н ұсақ б≥ртект≥ жаралар пайда болған, қолының 4 саусағының тер≥с≥нде б≥реу≥нде, сол жақ бел аймағында ек≥нш≥с≥нде пайда болған. 4 күннен кей≥н дене қызуы 37,5-38,8— болған, 2-3 күн≥ дене температурасының көтер≥лу≥мен қатар он жақ қолтық асты және сол жақ шап аймағында бөртпе пайда болған. “ер≥ қабаты өзгермеген, ауырсыну аздап байқалады, флюктуаци€ жоқ. ’ирургке қаралғанда барлығы өз≥ тарайды, ашудың қажет≥ жоқ деп айтқан.

Қандай лаборатори€лық әд≥с қоздырғышты анықтауға көмек беред≥?

| серологи€лық қан анализ≥

| ∆Қј

| биохими€лық қан анализ≥

| бактериологи€лық қан анализ≥

| аллерги€лық сынама

~ “€нь-Ўань аумағында аң аулаумен айналысатын аңшыны геологи€лық базаға жолдасы алып келген. ќл жерде дәр≥гер қараған. ∆алпы жағдайы ауыр, ес≥ анық емес, температурасы 40,5—, бөртпе жоқ. ѕульс 130 рет минутына. ∆үрек тондары тұйықталған. ќң а€қ аймағында үлкейген конгломерат және өте қатты ауыру сез≥м≥мен ұлғайған лимфа түй≥ндер≥ байқалады, тер≥с≥ көкш≥л-қызыл, ≥с≥нулер бар, шекарасы анық емес. ≈нт≥гу, “ј∆ 30рет минутына. Ѕаска ағзаларда өзгер≥стер жоқ.

Қоздырғышты анықтауда қандай лаборатори€лық зерттеу әд≥с≥ ақпаратты?

| бактериологи€лық анализ

| биохими€лық анализ

| иммуноферментт≥к анализ

| серологи€лық анализ

| иммуно-блоттинг

~ Ќауқас 18 жаста, аурудын 3 күн≥ басының ауруына, тамаққа байланыссыз құсуға,бұлшықет≥н≥ң ауруына, ұйқышылдыққа шағымданады. јуру температурасының 39,0— дей≥н жоғарылауымен басталған.  елес≥ күн≥ аздап құсқан. Ќауқас өз≥ емделген, анальгин сульфадимезин қабылдаған. 3 күн≥ оның ес≥ төмендеген және ол көмект≥ қажет етт≥. —тудентт≥к жатақханада тұрады. ћаусым және ш≥лде айы демалысында орманға барған, өзенге жуынған. ∆еке бас гигиенасын сактаған. ∆алпы жағдайы ауыр, температурасы 39,4—, бөртпе жоқ. “амағының шырышты қабаты гипереми€ланған. —ол көз≥н≥ң тарылуы, желке бұлшықет≥н≥ң тырысуы, ек≥ жақтық кернинг симптомы оң. Ёпилепси€ тәр≥зд≥ ұстама болған. Әлс≥зд≥к, шем≥ршек рефлекстер≥ төмендеген. ∆үрек тондары тұйықталған. ѕульс 72 рет минутына. ј   120/70 мм сн бғ.

Қандай дәр≥герл≥к тактика дұрыс?

| неврологи€лық бөл≥мшеге жатқызу

| үйде ем алу

| келген күн≥ инфекци€лық ауруханаға жатқызу

| терапи€лық бөл≥мшеге жатқызу

| хирурги€лық бөл≥мшеге жатқызу

~ Ђ∆едел дизентери€ғаї тән нәж≥с:

| Ђ–ектальд≥ түк≥р≥кї тәр≥зд≥

| Ђ“аңқурай мүг≥ї тәр≥зд≥

| ЂЅатпақ балдырыї тәр≥зд≥

| Ђ үр≥ш қайнатпасыї тәр≥зд≥

| ЂЅұршақ сорпасыї тәр≥зд≥

~ Әйел 60 жаста. —а€жайда тұрады, ешк≥лер бағады. ∆ұқпалы ауруханаға мынадай шағымдармен түст≥: қызару, оң жақ т≥зес≥н≥ң ≥с≥ну≥, қалтырау, дене қызуының жоғарлауы. јнамнез≥нде жедел 3-күн бұрын ауырған. Қарап тексергенде дене қызуы 38,5, оң жақ балтырдың төмеңг≥ бөл≥г≥нде, шекарасы айқын қызару. ѕальпаци€да ауру сез≥м≥ байқалады, тер≥с≥н ұстап көргенде ыстық. ќң жақ шап аймағында үлкейген лимфа түй≥ндер≥, айналасындағы т≥нмен б≥р≥кпеген.

—≥зд≥ң болжам диагнозыңыз:

| ќң жақ т≥зе аймағындағы т≥лмел≥к зақымдану

| ќң жақ т≥зе аймағындағы с≥б≥р жарасы

| ќң жақ т≥зе аймағындағы карбункул

| ќң жақ т≥зе аймағындағы инфицирленген жара

| ќң жақ т≥зе аймағындағы эризипелоид

~ ≈р адам, 40 жаста. ∆ұқпалы ауруханаға ауруының 7-ш≥ күн≥ мына шағымдармен түст≥: дене қызуының жоғарлауы, бас ауруы, әлс≥зд≥к, тәбет≥н≥ң төмендеу≥, оң жақ қабырға астының ауруы, тер≥н≥ң сарғыштануы және қышуы.Ёпидемиологи€лық анамнез: Ѕалықшы, жи≥ толық қайнатылмаған балықты қолданады. —арғаю бар адаммен қатынаста болмаған. —оңғы 6 айда парентеральды егу болмаған. Қарап тексергенде: жағдайы орташа ауырлықта, дене қызуы 37,2 —, тер≥де, склерадағы сарғаю айқын. “ер≥дег≥ қасынған ≥здер, т≥л≥ ылғалды, ақ жабындымен жабылған, ≥ш≥ кеб≥ңк≥, өт қабы аймағында ауру сез≥м≥, бауыр қабырға доғасынан 1,5 см, зәр≥ қою қоңыр, нәж≥с≥ ашық сары, ∆алпы қан анализ≥нде Цэозинофили€.

Ѕолжам диагноз қойыңыз:

| ќписторхоз

| ¬ирусты гепатит ј

| Ћептоспироз

| »ерсиниоз

| ¬ирусты гепатит ¬

~ Ќауқас 54 жаста балыкшы,жедел ауырған,дәрет≥ жи≥ су тәр≥здес, құсу. ∆ағдайы ауыр, акроцианоз. Ўырышты қабатының көгеру≥,температура 35,8 — Ѕет≥ үшк≥рленген, пульс 100 рет мин,жалпы әлс≥зд≥к.јҚҚ 90/60 мм с б.“≥л≥ қүрғақ, ақ жабындымен жабылған, ≥ш≥ жұмсақ, ауру сез≥мс≥з. Қарау кез≥нде б≥рнеше құсу байқалады.

≈ң ти≥мд≥ ем:

| регидратаци€лау + цефалоспорин қатарындағы антибиотиктер

| дезинтоксикаци€лық терапи€ + журек қан тамыр препараттары

| регидратаци€лық терапи€ + тыныс аналептиктер≥

| регидратаци€лау + тетрацииклин қатарындағы антибиотиктер

| дегидратаци€лау + левомицетин

~ Ќауқас 35 жаста аурудың б≥р≥нш≥ күн≥нде учаскел≥к дәр≥герд≥ шақырды. ∆едел басталған температура 39,5 — қалтырау, бас ауруы маңдайға таралуы,тамағының жыбырлауы, мұрын б≥телу≥, бет≥ гипереми€ланған, склера тамырларының инъекци€сы, конъюктивит. “ынысы везикул€рлы, жүрек тоны тұйықталған пульс 100 рет мин јҚҚ 110/60мм с б, т≥л≥ гипереми€ланған, жұмсақ таңдай дақыл тәр≥зд≥ жабылған.

“и≥мд≥ этиотропты ем:

| тамифлю

| ремантадин

| гамма-глобулин

| интерферон

| аспирин-упса

~ Ќауқас 17 жаста жедел жәрдемге қатты ауруы құсу, мойын арқа бұлшық еттер≥н≥ң ауруы б≥р күн бұрын ауырған, түскен уақытта бас ауруы күшейген, 2 рет құсу болған. Қарау кез≥нде жағдайы ауыр температура 40 —. Әлс≥з, селқоз сұрақтарға бәсең жауап беред≥. —ол жақ қырымен басын шалқасынан және т≥зес≥н ≥ш≥не бүг≥п жатады, пульс 80 рет. ∆үрек тоны тұйықталған јҚҚ 160/100 Ѕұлшық ет≥н≥ң тез жиырылуы. —имптом кернинг (+) ∆—∆ 28 рет мин везикул€рлы тыныс ≥ш≥ жұмсақ ауырсынусы. Ѕауыры пальпаци€ланбайды.

ƒиагнозды дәлелдеуге көмектесет≥н биоматериал:

| жұлын сұйықтығы

| қан

| асказаннын шайындысы

| зәр

| нәж≥с

~ ∆ұқпалы ауру анықталған жағдайда шұғыл хабарлама қандай мерз≥мде ж≥бер≥лу≥ керек?

| 12 сағатта

| тезарада

| 1 тәул≥кте

| 2 тәул≥кте

| 7 тәул≥кте

~ ∆ұқпалы ауруға күд≥ктенгенде —Ё—-на қандай құжат ж≥бер≥лед≥?

| Ўұғыл хабарлама

| “≥ркеу журналы

| јуру тарихы

| —анэпидбарлау картасы

| «аттық түб≥ртек

~ »нфекци€лық стационардың қабылдау бөлмес≥не б≥р уақытта: вирусты гепатит, ≥ш сүзег≥, күл ауруы, тағамнан улану жұқпасы диагноздарымен төрт науқас түсед≥. Қабылдау бөлмес≥нде науқастарды қабылдауда қандай құжатнама қолданылады?

| Ќауқастарды т≥ркеу журналы, ауру тарихы, шұғыл хабарлама

| Ёпидемиологи€лық тексеру картасы, ауру тарихы, шұғыл хабарлама

| ”ақытша еңбек қаб≥лет≥н жоғалту парағы, ауру тарихы, шұғыл хабарлама

| јуру тарихын т≥ркеу журналы, шұғыл хабарлама

| јса қау≥пт≥ жұқпаларды т≥ркеу журналы, ауру тарихы, шұғыл хабарлама

~ Ќауқаста ≥шек жұқпасы анықталған, б≥рақ ол ауруханаға жатудан бас тартуда. Ќауқастан қандай мәл≥меттерд≥ нақтылау қажет?

| ∆ұмыс сипаты жөн≥нде

| “ұрғылықты орнының емханаға жақындығын

| Ќауқастың б≥л≥м≥н

| Ќауқастың ≥шек жұқпалардың эпидемиологи€сын б≥лу≥н

| Ќауқастың туыстарының бар-жоқтығын

~ Ѕелг≥лер жиынтығы жедел басталған, ≥штег≥ ауырсыну болмаған жағдайда тәул≥г≥не 7-10 рет ≥ш өткен, нәж≥с≥ көп мөлшерде сұйық, патологи€лық қоспаларсыз, денен≥ң қалыпты қызуында алдыңғы жүрек айнусыз тәул≥г≥не 5-6 рет лоқсу тән болады:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-17; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 609 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

625 - | 589 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.118 с.