Лекции.Орг


Поиск:
Завдання не містять добрих чи поганих суджень. Таємниця Ваших індивідуальних відповідей гарантується. Сподіваємося на Вашу відвертість і дякуємо за участь у дослідженні!

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій

 

Cоціологічне дослідження

 

Звіт

про підсумки соціологічного дослідження

на тему:" Молодь та наркотики"

 

Виконав (ла):

ст. гр. _____________

__________________

 

Перевірила: ________

__________________

 

 

Львів – 20 _

 

 


 

Зміст

 

Вступ

1. План проведення соціологічного дослідження.

2. Програма дослідження.

3. Анкета соціологічного дослідження.

4. Аналіз результатів дослідження (діаграми).

Висновки


Вступ

 

В житті сучасного суспільства особливо гостро постала проблема пов’язана з наркоманією. Особливо велике розповсюдження ця негативна звичка отримала в середовищі молоді.

Наркоманія негативно впливає не тільки на життя суспільства в цілому, а також на життя та діяльність особи окремо. На даний час ця проблема стала дійсно-таки глобальною. По статистичним даним, розповсюдження такої негативної звички як наркоманія в великих масштабах, в окремих країнах, пов’язано з нестабільністю політичної та економічної ситуації, з наявністю великої кількості криз та недосконалістю економічного та політичного механізмів. Відносно нашої країни ця проблема є особливо актуальною і розповсюдження її пов’язано з низькою культурою суспільства.

Людина повинна усвідомлювати для себе велику шкоду від наркоманії і намагатися боротися з цією негативною звичкою. Тільки після цього можна говорити про рішення поставленої проблеми. Тому я вирішила провести дане соціологічне дослідження, щоб наочно побачити розповсюдження наркоманії серед молоді, так як молодь являється основою нашого суспільства.

 


План проведення соціологічного дослідження на тему:" Молодь та наркотики"

 

№ п/п Дата виконання Зміст роботи Виконавець
  10 листопада Вибір теми соціологічного дослідження  
  12 листопада Написання теми соціологічного дослідження  
  14 листопада Розробка анкет для проведення дослідження  
  15 листопада Проведення анкетування серед громадян  
  20 листопада Підведення підсумків дослідження, написання висновків, пропозицій  
  23 листопада Аналіз результатів дослідження  
  28 листопада 2016 р. Виступ на семінарському занятті з метою оприлюднення результатів дослідження  

 

 

Програма соціологічного дослідження.

 

1.Методологічна частина.

Об'єкт дослідження: відношення молоді до наркотиків.

Предмет дослідження: ставлення молоді до вживання наркотиків.

Проблема: вживання наркотиків серед молоді.

 

Основні завдання:

1. Визначити ставлення молоді до вживання наркотиків.

2. З'ясувати початкові причини вживання наркотиків молоддю.

3. Визначити відмінності ставлення молоді до наркотиків, та їх вживання у трьох вікових категоріях.

 

2.Методологічна частина.

Під час дослідження було опитано 30 респондентів, з яких 8 чоловік, віком від 15 до 18 років, 10 чоловік, віком від 19 до 20 років,12 чоловік, віком старше 21 року.

 

Метод збору інформації: вибіркове опитування.

Метод обробки інформації: безпосередній(обробка анкет вручну).

 


Завдання не містять добрих чи поганих суджень. Таємниця Ваших індивідуальних відповідей гарантується. Сподіваємося на Вашу відвертість і дякуємо за участь у дослідженні!

 

Анкета

Обведіть кружечком один із варіантів відповідей у кожному питанні.

При виборі відповіді будьте максимально відвертими.

 

1. Чи вживали Ви коли небудь нехай навіть слабкий наркотик?

а) так; б) ні.

 

2. В якому році Ви спробували вперше наркотики?

а) до 15 років; б) від 16 до 20 років в) після 20 років.

 

3. Через яку причину Ви вирішили вжити наркотики?

а) вплив компанії; б) спроба зняти стрес; в) бажання спробувати.

 

г) ваш варіант відповіді___________________________________________________

 

4. Який найсильніший наркотик Ви вживали (вживаєте)?

а) “травку”; б) “ангідридку»

г) ваш варіант відповіді___________________________________________________

 

5. Чи завжди Ви можете відмовитись від пропозиції вжити наркотик?

а) так; б) не завжди; в) ні.

 

6. Як Ви вважаєте, наркотики шкодять здоров’ю?

а) так; б) ні.

г) ваш варіант відповіді___________________________________________________

 

7. Ви регулярно вживаєте наркотики?

а) так; б) ні.

 

8. Як Ви ставитесь до людей, які вживають наркотики?

а)позитивно; б)викликають відразу; в)мені все одно.

г) ваш варіант відповіді___________________________________________________

 

9. Чи вважаєте Ви наркотик засобом релаксації?

а)так; б)ні; в) інколи вживаю, щоб розвіятися.

 

10. Чи могла б стресова чи інша ситуація підштовхнути Вас до спроби наркотиків?

а) так; б) ні; в) можливо.

 

11. Чи багато у вас друзів, які вживають наркотики?

а) так; б) ні, не багато; в) я не поважаю таких людей.

 

12.Чи могли б Ви спробувати наркотик заради цікавості?

а) так; б) ні; в) можливо.

 

13. Чи вважаєте Ви нормальним те, що в деяких країнах дозволено вживати наркотики?

а) так; б) ні в) хотів(ла),щоб Україна була однією з таких країн.

 

14. На Вашу думку, чи мають наркотики негативний вплив на поведінку людини у суспільстві?

а) мають; б) ні; в) впливають позитивно.

 

15. Чи спробували б Ви наркотик під тиском друзів, які викликають у вас авторитет?

а) так; б) ні; в) я роблю як всі.

 

16. Чи погодилися б Ви заробляти гроші на торгівлі наркотиками?

а) так; б) ні в) це хороший бізнес.

 

17. Якби ви дізнались, що ваша дівчина(хлопець) вживає наркотики,то…

а) розірвав би відносини; б) мені все одно; в) провів(ла) би серйозну розмову.

 

18. Як ви ставитесь до торгівлі наркотиками в Україні?

а) позитивно; б) негативно; в) кожен заробляє як може.

 

19. На Вашу думку, чи може держава вплинути на ріст наркоманії?

а) так; б) ні; в) все в руках кожного з нас.

 

20. На Вашу думку, що є причиною(поштовхом) для вживання наркотиків?

а) соціальне становище; б) цікавість; в) стрес.

 

Зазначте Ваш вік і стать

Вік

а)15-18 б)19-20 в)старше 21

 

Стать

а)чоловіча б)жіноча.

 


Результати дослідження

Аналізуючи результати мого дослідження, я зробила наступні висновки:

 моя гіпотеза про те, що наркоманія глибоко вкоренилася серед молоді насправді не справдилася, регулярно вживають наркотики лише 10% опитаних мною респондентів;

 з’ясувалося, що причиною першого вживання наркотиків являються такі: спроба зняти стрес (10%), бажання попробувати (27%), вплив компанії (37%), а також серед 7% респондентів вияснилось, що причиною також можуть бути такі як бажання стати старшим, бажання нових відчуттів та інші;

 моя гіпотеза про те, що молодь починає вживати наркотики ще не досить в зрілому віці відносно справдилася: 57% опитаних респондентів вперше вжили наркотик в віці від16 до 20 років. А це значить, що слід звернути увагу на виховання молодого покоління,поглибити пропаганду проти наркотиків серед підростаючого покоління;

 більшість респондентів також як і я вважають, що наркотики – це порок, якого важко позбутися.

Також, як і було раніше сказано, всі респонденти згодились з тим, що наркотики несуть згубну дію на організм людини.

Висновки

……………………………………<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Жевательная проба по И. С. Рубинову.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-17; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 289 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

622 - | 566 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.