Лекции.Орг
 

Категории:


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...

ЦЕ ПРОСТІР ДОМИСЛЮВАННЯ – ПРОСТІР ПЕРЕТВОРЕНИХ ФОРМ.Неважливо, з яких основ ми одержали правильний висновок, важливо, що результат істинний.

 

A B AÉB
і і і
і х х
х і i
х х і

 

Судження, утворене за допомогою еквіваленції відрізняється від імплікативного тим, що коли його основа хибна, а наслідок істинний, то судження теж вважається хибним.

Це зумовлено тим, що в еквівалентному судженні не тільки наслідок випливає з основи, а й навпаки, основа має випливати зі свого власного наслідку.

Наприклад: якщо ця фігура є прямокутним ромбом, то це квадрат. Звичайно, що таке судження можна повернути наступним чином: якщо ця фігура – квадрат, то вона є прямокутним ромбом.

Зверніть увагу, що у випадку імплікації цього зробити не можна. Наприклад. Якщо йде дощ, то асфальт мокрий. Ми ніяк не можемо сказати: якщо асфальт мокрий, то йде дощ. Адже асфальт може бути мокрий з інших причин.

 

A B AnB
і і і
і х х
х і х
х х і

 

Зведемо всі розглянуті значення логічних сполучників в одну довідкову таблицю.

 

A B A&B AνB AÉB AnB A⊽B
і і і i i i x
і х х i x x i
х і х i i x i
х х х x i i x

 

Логічний закон

За допомогою табличної побудови логіки висловлювань, навіть не знаючи змісту суджень, можна визначати, чи є те чи інше судження логічним законом, тобто, чи буде воно істинним, чи хибним.

Якщо те чи інше судження є логічним законом, це означає, що воно буде істинним, незалежно від того, який зміст потім ми вкладемо в цю формулу.

Така властивість складних суджень дозволила покласти їх в основу комп’ютенрного програмування. Візьмемо приклад складного судження і попробуємо за допомогою таблиці визначити, чи буде воно логічним законом:

(AÉB) ν (С&D)

Для того, щоб визначити, чи є це судженя логічним законом, побудуємо таблицю. Буквами у нас прозначені прості судження.

Ми не знаємо змісту простих суджень, які входять до складу нашої формули, але із закону виключеного третього нам відомо, що будь-яке судження в рамках традиційної логіки може мати тільки два значення – істина або хиба.

В перших двох стовпчиках переберемо всі можливі варіанти поєднання значень простих суджень. Можливі варіанти: коли обидва судження істинні, коли судження А істинне, а В – хибне, навпаки, А – хибне, В – істинне, і коли оба судження хибні.

Перебір можливих варіантів поєднання значень суджень для кожної нової пари суджень повинен здійснюватися в тому ж самому порядку, який ви вибрали в першому випадку. Далі будемо здійснювати дії аналогічно тому, як це робиться в арифметиці, – спочатку дія в дужках, потім – дія між дужками. Значення сполучників будемо брати з довідкової таблиці. Результати дій в дужках для зручності будемо позначати арабськими цифрами.

 

A B AÉB (1) C D (С&D) (С&D) (2) 1ν 2
і і і і і i х і
і х х і х х і і
х і і х і х і і
х х і х х Х і і

В останньому стовпчику ми отримали істинні значення в усіх рядочках.

Треба зауважити, що викладений метод визначення істинності складних суджень є недосконалим. Він є дуже зручним, але не дає стопроцентного результату. Ним можна користуватися тільки для пропереднього аналізу складних суджень.

Для того, щоб точно визначити, чи є те чи інше складне судження логічним законом, потрібно перебрати можливі варіанти співпадання значень простих суджень не попарно, а для всіх зразу. Наприклад, для приведеного судження табличка виглядала би так:

 

A B С D AÉB (1) С&D (С&D) (2) 1ν 2
і і і і        
і і і х        
і і х і        
і і х х        
і х і і        
і х і х        
і х х і        
і х х х        
х і і і        
х і і х        
х і х і        
х і х х        
х х і і        
х х і х        
х х х і        
х х х х        

 

 

Як бачите, повна перевірка істинності даного складного судження показала, що насправді воно не є логічним законом. Логічним законом воно було би тільки тоді, коли б в останьому стовпчику всі значення були істинними.

Ессе 4. Логічний закон.

«Настоящий человек не ищет, где лучше живется,- он ищет, где его долг; и это единственно практичный человек, чья сегодняшняя мечта станет завтра законом, ибо тот, кто заглянул в самые глубины вселенной и увидел бурлящие народы, сгорающие и истекающие кровью в мастерской веков, - тот знает, что будущее – и тут не может быть исключений – на стороне тех, кто знает свой долг».

 

Дата добавления: 2016-12-31; просмотров: 159 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Вопрос 13. Время петровских реформ. Особенности русской модернизации XVIII века и ее противоречивые последствия. Образование Российской империи.
 2. Кілька способів перетворити редакцію газети на конвергентне медіа, або Як розширювати простір для української ідеї
 3. НИЙ ПРОСТІР СЛОВ’ЯН ТА ЇХ СУСІДІВ
 4. Образование глагольных форм. ОСНОВЫ ГЛАГОЛА
 5. Окончание «косыгинских» реформ.
 6. Оформление интерфейса, создание кнопочных форм.
 7. Пріоритети соціальної політики держави і загострення проблем соціального розвитку в період ринкових реформ.
 8. С.К. Нартова-Бочавер трактує психологічний простір особистості як комплекс істотних фізичних, соціальних і психологічних явищ, який переживається особистістю як тотожний їй самій.
 9. Специфика монархических форм.
 10. Стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір
 11. Сущность и структура организационно-правовых форм.
 12. Тема: Інформаційний простір сфери державного управління


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.