Магнит өрісі мен индукциясын есептеу
Лекции.Орг

Поиск:


Магнит өрісі мен индукциясын есептеу
3.11 Негізгі магнит ағыны (Вб) және сызықтық жүктеме (А/м) –

=0,004 =28,582

3.12 Фазадағы орамдар саны (алдын-ала) –

=251 =213,4

3.13 Науашадағы эффективті сымдар саны – =41,8

uп -мәнін жуықтаймыз: бір қабатты орамалар үшін uп – бүтін сан, екі қабатты орамалар үшін жұп сан болуы керек.

 

 
 

 

           
   
 
   
3.1а - сурет Сызықтық жүктеме және магниттік индукция
 
 

 


 

 
 
3.1б - сурет Сызықтық жүктеме және магниттік индукция

 


3.14 Фазадағы орамдар санын дәл есептеу (нақтылау) – =251

3.15 Магнит ағынының мәнін нақтылау (дәл есептеу) (Вб) – =0,0038

3.16 Ауалық саңылаудағы магнит индукциясының нақтыланған мәні (Тл) –

=0,78

3.17 Статор және ротор тісшелеріндегі магнит индукциясы (Тл) –

=0,23 =0,25мұндағы -пакеттің болатпен толтырылу коэффициенті.

3.18 Статор және ротор ершіктеріндегі магнит индукциясы (Тл)

=0,95 =0,15

 

3.19 Статор және ротор ершіктері мен тісшелеріндегі магнит индукциясы төмендегі шарттарды қанағаттандыруы қажет:

Тл; Тл;

егер бұл шарттар қанағаттандырылмаса, онда бастапқы мәнін төмендетіп 3.4-3.19 пункттері бойынша қайта есептеулер жүргізу қажет.

 

Статор науашасының толтырылу коэффициентін есептеу

 

3.20 b11, b12, h12 – өлшемдерінің бірліктерін мм айнайлдыру керек: =6,5

; =.8,2

 

3.21 Статор науашасының бос ауданы – сымдар алатын аудан – бір қабатты орамалар үшін (мм2) – =83,43, мұндағы =44,7науаша периметрі бойынша науашалық оқшаулама ұзындығы;

–науашалық оқшаулама қалыңдығы;

– өзекшені қайта шихталауға берілетін өсімше

- айналу осінің биіктігі қозғалтқыштар үшін

- айналу осінің биіктігі қозғалтқыштар үшін

 

3.22 Статор науашасының бос ауданы екі қабатты орамалар үшін (мм2) – .

 

3.23 Статор науашасының толтырылу коэффициенті – =0,72, мұндағы

- бір қабатты орамалар үшін;

-екі қабатты орамалар үшін.

Толтырылу коэффициентінің мәні аралығында болуы қажет. Егер мәні көрсетілген аралықтан үлкен (кіші) болса, онда 3.6 пункті бойынша ток тығыздығын кішірейту (үлкейту – ұсынылған мәндерінің шектері аралығында) немесе 3.4 пункті бойынша сызықтық жүктеменің таңдап алынған мәнін үлкейту (кішірейту) есебінен сымның диаметрін үлкейту (кішірейту) керек және сонан кейінгі барлық пункттер бойынша есептеулерді қайта жүргізу қажет.

Ротор токтары

 

3.24 Ротор орамасы қаламшасындағы (стерженіндегі) ток (А) –

=294

3.25 Ротор орамасы қаламшасындағы (стерженіндегі) ток тығыздығы (А/мм2) –

=2,75

Ротор орамасы қаламшасындағы (стерженіндегі) ток тығыздығы мәні А/мм2 аралығында болуы тиіс.

3.26 Ротор орамасының қысқа тұйықтаушы сақинасындағы ток (А) =544,7мұндағы =0,54, р-қозғалтқыштың полюстер жұбының саны.

3.27 Қысқа тұйықтаушы сақинадағы ток ток тығыздығы (А/мм2) – =2,6

Сақинадағы ток тығыздығының мәні А/мм2 аралығында болуы тиіс.

 

 

МАГНИТ ТІЗБЕГІН ЕСЕПТЕУ

 

4.1 Магнит тізбегін есептеу қозғалтқышта тиісті магнит ағынын жасауға қажетті МҚК және статордың магниттеуші тоғын анықтау үшін жүргізіледі. Сурет 4.1 төрт полюсті машинаның магнит тізбегінің есептік схемасының бөлігі бейнеленген. Магнит тізбегі бес тізбектей жалғанған бөліктерден тұрады:

ауалық саңылау, статор мен ротордың тісшелік қабаттары, статор мен ротордың арқалықтары. Полюстер жұбына келетін магниттік тізбегінің МҚК Fт жоғарыда аталған магнит тізбегі бөліктеріндегі магниттік кернеулердің қосындысы ретінде анықталады.

4.2 Полюстер жұбына ауалық саңылаудағы магниттік кернеу (А) –

=511 мұндағы - статор мен ротордың тісшелігін ескеретін ауалық саңылау коэффициенті

=1,36 =1,12

 

       
 
 
   
4.1- сурет Асинхронды қозғалтқыштың магниттік тізбегі

 


4.3 Статор тісшелік қабатының магниттік кернеуі (А) – =0,0296*130=3,84; =2*0,0148=0,0296 (м). Статор тісшелеріндегі магнит өрісінің кернеулігі (А/м) науаша формасы трапеция тәрізді болғанда, таңдап алынған болат маркасы мен 3.17 пунктіде есептелген магнит индукциясының шамасы үшін тікелей 2 қосымшадағы кесте бойынша анықталады.

4.4 Ротор тісшелік қабатының магниттік кернеуі (А) – =0.045*133=5.985; =2*0.0229=0.045 (м).

Ротор тісшелеріндегі магнит өрісінің кернеулігі (А/м) 3.17 пунктіде есептелген магнит индукциясының шамасы үшін 2 қосымшадағы кесте бойынша анықталады.

4.5 Статор ершігінің магниттік кернеуі (А) – =0.09*168=15.12; =0.09 (м).

Статор ершігіндегі магнит өрісінің кернеулігі (А/м) 3.18 пунктіде есептелген магнит индукциясының шамасы үшін 3 қосымшадағы кесте бойынша анықталады.

4.6 Ротор ершігінің магниттік кернеуі (А) – =0.03*59=1.77; =0.03 (м).

Статор ершігіндегі магнит өрісінің кернеулігі (А/м) 3.18 пунктіде есептелген магнит индукциясының шамасы үшін 3 қосымшадағы кесте бойынша анықталады.

4.7 Магнит тізбегінің қосынды магниттік кернеуі 4.1 пункті бойынша есептеледі.

4.8 Қозғалтқыштың магниттік тізбегінің қанығу коэффициенті

=537/511=1 ( )

4.9 Магниттеуші ток (А) – =2.46

4.10 Магниттеуші токтың салыстырмалы мәні – =2.46/7.4=0.33

Дата добавления: 2016-12-28; просмотров: 486 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.