Лекции.Орг


Поиск:
Химия. Күнтізбелік жоспар.9 сынып.
Аптасына 2 сағат. Барлығы 68 сағат. Оқулық: Н.Н.Нұрахметов, К.М. Жексембина, Н.А.Заграничная,

Ә.Е.Темірболатова К.А.Сарманова -Алматы «Мектеп»

Сабақтың тақырыбы Сағат саны Мерзімі Сарамандық, зертханалық, топсеруен Көрнекілік Үй тапсырма-сы  
8 сыныптың негізгі мәселелерін қайталау 4сағат  
  Техника қауіпсіздігі бойынша алғашқы нұсқаулар.Химияның негізгі түсініктері мен заңдары         Қауіпсіздік ережесі §1; 5бет №7-10ж. 11бет  
  Атом құрылысы теориясы тұрғысынан Д.И. Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесі және периодтық заңы.         Д. И. Менделеевтің периодтық жүйесі;   §2; 11бет № 6-8ж 14бет §3; 14бет № 3-4ж.17бет  
  Бейорганикалық заттардың кластары және олардың арасындағы генетикалық байланыс.           § 4; 17бет № 2,5ж. 19бет  
  Сан есептері: масса, зат мөлшері, ерітіндінің тығыздығы, ерітіндінің массасы және көлемі, газдың көлемі, мольдік масса, газдың мольдік көлемі, Авогадро тұрақтысы, пайыздық концентрация (еріген заттың массалық үлесі), күрделі қосылыс құрамындағы химиялық элементтің массалық үлесі           20беттегі есептер. Е.Ж.  
1-тақырып. Электролиттік диссоциациялану теориясы 14сағат  
5/1 Бастапқы бақылау жұмысы.       №1 Бақылау жұмысы.   §5; 24 бет Е.Ж.  
6/2 Электролиттер және бейэлектролиттер С.Аррениустың электролиттік диссоциациялану теориясының негізгі қағидалары, электролиттік диссоциациялану механизмі. № 1 (1.1) көрсетілім         № 1 көрсетілім 1.1 Заттардың және олардың ерітіндісінің электрөткізгіштігін сынау; Виртуалдық зертхана § 6; 28бет Қосымша дерек.  
7/3 Күшті және әлсіз электролиттер. Диссоциациялану дәрежесі           § 7; 33бет №6-7ж. 35бет  
8/4 Қышқыл, сілті және тұздардың судағы ерітінділерінде электролиттік диссоциациялануы. Көпнегізді қышқылдардың, қышқылдық және негіздік тұздардың диссоциациялануы           § 8; 36бет №7-10ж. 39бет    
9/5 Ион алмасу реакциялары және олардың жүру жағдайлары. № 1 лабораториялық тәжірибе       № 1 зертханалық тәжірибе «Электролит ерітінділерінің арасындағы ион алмасу реакциялары»; Виртуалдық зертхана §9; 39бет №7-9ж. 44бет    
10/6 Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқылдардың химиялық қасиеті, есептер шығару.         Электрондық оқулық Ерігіштік кестесі §10; 44бет 1 кесте Е.Ж.    
11/7 Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан негіздердің химиялық қасиеттері, есептер шығару.         Электрондық оқулық §10; 45бет. 2 кесте Е.Ж.  
12/8 Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан тұздардың химиялық қасиеттері, есептер шығару.         Ерігіштік кестесі §10.; 47бет 3 кесте Е.Ж.  
13/9 Катиондар мен аниондарға сапалық реакциялар. № 1 (1.2) көрсетілім         № 1 көрсетілім 1.2 Катиондар мен аниондарға сапалық реакциялар; Виртуалдық зертхана §11; 48бет 4кесте 51-52 беттер    
14/10 №2 Бақылау жұмысы. Электролиттік диссоциялану       №2 Бақылау жұмысы.   Е.Ж.  
15/11 Сандық есептер: реакцияласушы заттардың біреуі артық болған жағдайда химиялық реакция теңдеуі бойынша зат мөлшерін, массасын, өнімнің көлемін есептеу;              
16/12 Тұздар гидролизі Биосферадағы тұздар гидролизінің маңызы. № 1 (1.3) көрсетілім. № 2 лабораториялық тәжірибе       № 1 көрсетілім 1.3 Тұздардың суда еруі және рН шкаласын қолданып, тұз ерітінділерінің сутектік көрсеткішін рН әмбебап индикаторымен анықтау № 2 зертханалық тәжірибе «Тұздар гидролизі»;   Виртуалдық зертхана §12; 53бет №5-7ж. 57бет   59 бет  
17/13 №1 практикалық жұмыс «Электролиттік диссоциация теориясы және электролиттердің қасиеттері»       №1 практикалық жұмыс «Электролиттік диссоциация теориясы және электролиттердің қасиеттері»      
18/14 Сандық есептер. Диссоциациялану дәрежесін есептеулер           §1 -12 қайталау  
2- тақырып. Бейметалдар және олардың маңызды қосылыстары 14сағат  
19/1 Химиялық элементтердің периодтық жүйесінің IV-VII топ элементтеріне сипаттама. Бейметалдардың электртерістігі, бейметалдардың тотығу-тотықсыздану қасиеттері, қоршаған ортадағы бейметалдар және олардың қосылыстары. Қазақстандағы бейметалдардың табиғи ресурстары. №2 (2.2) көрсетілім       №2 көрсетілім 2.2. Бейметалдардың және олардың қосылыстарының үлгілері   Периодтық жүйе кестесі   §13; 62бет №4-5ж. §14; 64бет №4-5ж. Е.ж.    
20/2 Күкірт және оның қосылыстары. Күкірттің аллотропиялық түрөзгерістері, күкіртсутек, күкірт (IV,VI) оксидтері         Электрондық оқулық §15;68бет №8-9ж.    
21/3 Күкірт қышқылы және оның тұздары           Электрондық оқулық §16; 74бет №5-6ж.  
22/4 Азот. Азот (IІ, IV) оксидтері. Аммиак. Аммоний тұздары №2 (2.3) көрсетілім. №3 (3.2) лабораториялық тәжірибе       №2 көрсетілім 2.3 «Нитраттардың ыдырауы» №3 зертх.3.2 Аммиак газын алу және оны сынау Виртуалдық зертхана §17; 78бет № 4-7ж. §18; 82бет №8-10ж.  
23/5 Азот қышқылы және оның тұздары         Электрондық оқулық §19; 87 бет №2ж.  
24/6 Фосфор және оның маңызды қосылыстары         Электрондық оқулық §20; 90бет №7-10ж.  
25/7 Минералды тыңайтқыштар, олардың Қазақстанда өндірілуі және оларды тиімді қолдану. №2 (2.4) көрсетілім       №2 көрсетілім 2.4. Минералды тыңайтқыштардың жиынтығы Электрондық оқулық §21; 95бет №5,6 Қосымша деректер  
26/8 Көміртек және оның маңызды қосылыстары, көміртектің аллотропиялық түрөзгерістері, адсорбция, көміртек (ІІ, ІV) оксидтері, көмір қышқылы және оның тұздары, көміртек қосылыстарының тірі және өлі табиғатта кездесуі және олардың маңызы, нанохимия туралы түсінік. №2 (2.1,2.5) көрсетілім. №3(3.1) лабораториялық тәжірибе       №2 көрсетілім (мультимедиа): 2.1 Алмаз, графит, фуллереннің кристалдық торларының модельдері; 2.5 Адсорбция; №3 зертханалық тәжірибе 3.1 «Көмірқышқыл газын алу және оны танып білу аммиакты алу, оларды анықтау» Виртуалдық зертхана § 22;99бет № 7-9 § 23; 105бет №9ж.  
27/9 Кремний және оның қосылыстары. Қазақстандағы силикат өнеркәсібі №2 (2.6) көрсетілім       №2көрсетілім мультимедиа 2.6 адам организміндегі бейметалдардың мөлшері және рөлі Электрондық оқулық §24; 110бет № 5-7ж. Е.ж.  
28/10 Қазақстандағы бейметалдардың табиғи ресурстары, нанохимия туралы түсінік. Көміртек, оттек, азот және фосфордың табиғаттағы айналымы. №2 көрсетілім 2.7 №4 лабораториялық тәжірибе       №2 көрсетілім 2.7 Қазақстандағы бейметалдар мен олардың қосылыс- тарының кен орындары ның картасы №4 зертх.(мультимедиа) «Хлоридті, карбонатты, сульфидті, сульфатты, силикаттарды, аммоний тұздарын танып білу» Электрондық оқулық §25; 115бет №5-8; §26; 118бет №5-6 Е.ж.    
29/11 Сан есептері: химиялық реакция теңдеуі бойынша әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде берілгендегі өнімнің массасын (көлемін, зат мөлшерін) есептеу;         Ақпарат құралдарынан мәліметтер Қосымша деректер  
30/12 №2 практикалық жұмыс «Бейметалдар» тақырыбына эксперименттік есептер шығару       №2 практикалық жұмыс «Бейметалдар» тақырыбына эксперименттік есептер шығару Виртуалдық зертхана Қайталау.  
31/13 № 3 бақылау жұмысы. Металдар және олардың маңызды қосылыстары.       № 3 бақылау жұмысы      
32/14 Сан есептері (экологиялық мазмұндағы): химиялық реакция теңдеуі бойынша реакция өнімінің практикалық шығымы бойынша заттың (реагенттің немесе өнімнің) массасын есептеу; құрамындағы қоспаның массалық үлесі берілген реагенттің массасы бойынша реакция өнімінің массасын (көлемін, зат мөлшерін) есептеу           §5-26 қайталау    
  3- тақырып. Металдар және олардың қосылыстары, «Металлургия» 20сағат     15.01
33/1 Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі металдардың орны. Олардың атомдық және кристалдық құрылыстарының ерекшеліктері. Металл (І-ІІІ периодтар) атомдарының құрылысына салыстырмалы сипаттама. № 3 (3.1, 3.3) көрсетілім       № 3 көрсетілім (мультимедиа): 3.1 Металдар және олардың қосылыстарының Қазақстандағы маңызды кен орындары 3.3 Металдардың кристалл торларының модельдері;   Электронды оқулық §28; 132бет №7,8ж.    
34/2 Металдардың электрохимиялық кернеу қатары. Металдар және олардың қосылыстарының тірі организмдердегі (биогендер және ластаушылар) рөлі         Электронды оқулық §30; 139бет №7-9; §31; 142 бет №5ж.  
35/3   Кальций және оның қосылыстары (оксиді, гидроксиді және тұздары. № 3 (3.2) көрсетілім         № 3 көрсетілім 3.2 Кальцийдің табиғи қсылыстарының үлгілері Электронды оқулық §32; 146бет №6-7ж. §33; 149бет №6,11ж    
36/4 Судың кермектігі және оны жою жолдары. Кальций қосылыстарының генетикалық байланысы. Қазақстандағы кальций қосылыстарының маңызды кен орындары. Кальцийдің биологиялық рөлі. № 3 (3.4) көрсетілім       № 3 көрсетілім 3.4 Кермек судың қасиеттерімен танысу Виртуалдық зертхана §34; 152бет № 7-9ж.    
37/5 Алюминий және оның қосылыстары. Алюминийдің екідайлы қасиеттері, оксиді және алюминий гидроксиді, алюминийдің маңызды табиғи қосылыстары және олардың Қазақстандағы кен орындары           §35; 154бет №7,8, 160 бет    
38/6 Алюминий құймасы және оның қолданылуы. Аюминий және оның құймаларының Қазақстандағы өндірісі. №3(3.2,3.5) көрсетілім №5 лабораториялық тәжірибе       № 3 көрсетілім 3.2 Алюминийдің табиғи қосылыс- тарының үлгілері; 3.5 Алюминий құймаларының үлгілері; №5 зертханалық тәжірибе «Алюминий гидроксидін алу және оның екідайлық қасиеттерін зерттеу»; Виртуалдық зертхана   §35; 155бет №9ж; §36; 160 бет №6ж. 162бет    
39/7 Темір және оның қосылыстары (оксидтері және темір (ІІ, ІІІ) гидроксидтері).Темір қосылыстарының генетикалық байланысы №3 (3.6) көрсетілім №6 лабораториялық тәжірибе       №3 көрсетілім 3.6 «»Темірдің табиғи қосылыстары» жиынтығы №6 зертханалық тәжірибе «Темірдің (ІІ) және (ІІІ) гидроксид- терін алу және қасиеттерін зерттеу»; Электрондық оқулық §37; 163бет №8-10ж; §38; 167бет №6-8ж.    
40/8 Сандық есептер (экологиялық мазмұндағы): реакция теңдеуі бойынша қоспаның құрамындағы заттың массалық үлесі белгілі болған жағдайда заттың (реагенттің немесе өнімнің) массасын анықта             Е.Ж.  
41/9 Сандық есептер (экологиялық мазмұндағы): өндірістік және экологиялық мазмұндағы теориялық мүмкіндікпен саластырғандағы өнімнің шығымын есептеу тұрмыста қолданылатын (бейметалдардың, металдардың және олардың қосылыстарының) молекулалық формулаларын анықтау           Е.Ж.  
42/10 Металдар және олардың құймаларының жемірілуі – қоршаған ортаның ластануының нәтижесі, жемірілуге қарсы күрес         Электрондық оқулық §39; 169бет реферат  
43/11 Темір құймалары және олардың қолданылуы. Шойын және болат өндіру. № 3 (3.7) көрсетілім       № 3 көрсетілім 3.7 Шойын және болат үлгілері Электрондық оқулық §40; 175бет № 6-7ж.    
44/12 Қазақстандағы қара және түсті металлургияның дамуы. Қазақстандағы темір кен орындары, темір және оның маңызды қосылыстарының биологиялық маңызы         Электрондық оқулық §41;175 бет топ бойынша презентация даярлау  
45/13 Металдар және олардың құймаларын алу әдістері         Электрондық оқулық §41; 175бет Қосымша дерек Реферат  
46/14 Сандық есеп. Тұрмыста қолданылатын бейметалдардың және олардың қосылыстарының молекулалық формулаларын анықтау           Е.Ж.  
47/15 Бейметалдар, металдар және олардың қосылыстарының генетикалық байланысы         Электрондық оқулық Е.Ж.      
48/16 №3 практикалық жұмыс «Металдар» тақырыбына эксперименттік есептер шығару»         Виртуалды зертхана Қайталау.  
49/17 Сандық есеп. Тұрмыста қолданылатын металдардың және олардың қосылыстарының молекулалық формулаларын анықтау           Е.Ж.  
50/18 № 4 бақылау жұмысы. Металдар және олардың маңызды қосылыстары       № 4 бақылау жұмысы Электрондық оқулық Е.Ж. қайталау  
51/19 Бейметалдар және металдар туралы білімді қорытындылау           Тарауды қайталау  
52/20 Бейорганикалық химияны қорыту           Презентация даярлау    
4- тақырып. Көміртектің органикалық қосылыстары 14сағат    
53/1 Органикалық химия – көміртек қосылыстарының химиясы. А.М.Бутлеровтың органикалық қосылыстардың құрылыс теориясының негізгі қағидалары         Электрондық оқулық § 42; 188бет №6-8ж; §43; 191бет (5-6)    
54/2 Көмірсутектердің жіктелуі, номенклатурасы және изомериясы. Қаныққан көмірсутектер, метан. № 4 (4.1) көрсетілім №7 лабораториялық тәжірибе       № 4 көрсетілім 4.1 Метан, этан, этилен, ацетилен, бензол, этанол және сірке қышқылы молекулаларының моделі; №7 зертханалық тәжірибе «Көмірсутек моделдерін құрастыру» Виртуалды зертхана §44; 194бет № 7-9; §45; 197бет №11-13ж.    
55/3 Қанықпаған көмірсутектер. Этилен. № 4 (4.2,4.3, 4.4) көрсетілім       № 4 көрсетілім 4.2 Органикалық заттардағы көміртекті, сутекті сапалық жолмен анықтау; 4.3органикалық заттардың жануы; 4.4 полиэтеленнен жасалған бұйымдардың үлгілерімен танысу Виртуалды зертхана §46; 202бет (7-8)    
56/4 Ацетилен         Электронды оқулық §47; 206бет (7-8)  
57/5 Аромат көмірсутектер. Бензол         Электронды оқулық §48; 208бет (6-8)    
58/6 Көмірсутектер арасындағы генетикалық байланыс. Көмірсутектердің табиғи көздері. Табиғи газдың, мұнайдың, көмірдің Қазақстандағы кен орындары, оларды өндіру және өңдеу. №8 лабораториялық тәжірибелер       №8 зертханалық тәжірибелер «Мұнай өнімдерімен танысу» Виртуалды зертхана §49;50;51 210-217 беттер презентация    
59/7 Көмірсутектерді өндіру, өңдеу және қолданудағы экологиялық мәселелер, көмірсутектерді экономиканың түрлі салаларында және тұрмыста пайдалану. № 4 (4. 5) көрсетілім       № 4 көрсетілім 4.5.Йодтың крахмалға әсері; белоктардың денатурациясы; Электронды оқулық §52; 219бет (6-8)  
60/8 Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі және номенклатурасы, метанол, этанол. Спирттердің улылығы және этил спиртінің адам организміне зиянды әсері, көпатомды спирттер (глицерин мысалында) туралы түсінік         Ақпарат құралдарынан мәліметтер Электронды оқулық §53; 219бет (8-12) §54;226бет реферат .  
61/9 Альдегидтер, (метаналь, этаналь);         Электронды оқулық §55; 227бет (4-5)  
62/10 Карбон қышқылдары. № 9 лабораториялық тәжірибе       № 9 зертханалық тәжірибе «Сірке қышқылының индикаторларға әсері, металдармен және тұздармен әрекеттесуі»   Виртуалды зертхана §56; 229бет (5-7) Е.Ж.    
63/11 Сабын. Синтетикалық жуғыш заттар туралы түсінік. Синтетикалық жуғыш заттардың табиғатқа тигізетін зиянды әсерлері. Майлар. № 10 лабораториялық тәжірибе       №10 зертханалық тәжірибе «Сабынның және СЖЗ қасиеттерін салыстыру» Виртуалды зертхана §57; 58; 233-236беттер презентация    
64/12 Көмірсулар, белоктар, аминқышқылдары, бейорганикалық және органикалық әлемнің бірлігі (көмірсулар мысалында (фотосинтез, организмдегі өзгерістері)), Қазақстанның тамақ өнеркәсібі         Электронды оқулық §59; 60; 239-244 беттер презентация    
65/13 № 5 тақырыптық білім тексеру, бақылау жұмысы       №5 бақылау жұмысы     Е.Ж.  
66/14 Сандық есептер:элементтердің массалық үлесі және салыстырмалы тығыздығы бойынша газтәрізді заттардың молекулалық формулаларын табу; реакция өнімінің массасы немесе           Тарауды қайталау  
5-тақырып. Қайталау 2сағат  
67/15 Жоба дайындау, экскурсия. Органикалық және бейорганикалық заттардың байланысы         Ақпарат құралдар. Электронды оқулық §61 Реферат    
68/16 Адамзаттың шаруашылық іс-әрекетінің қоршаған ортаға тигізетін әсері. Химиялық ластанудың көздері және себептері. Қоршаған ортаны ластанудан қорғаудағы химияның рөлі         Электронды оқулық §62 Презентация  
                             

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-17; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1901 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

615 - | 483 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.