Лекции.Орг


Поиск:
Аптасына 2 сағат. Барлығы 68 сағат. Оқулық: Н.Н. Нұрахметов, К.А.Сарманова, К.М.Жексембина.
Алматы «Мектеп» 2016ж.

Сабақтың тақырыбы Сағат саны мерзімі Сарамандық, зертханалық жұмыстар. Көрнекілік Үй тапсырма-сы
1 – тақырып. Алғашқы химиялық ұғымдар 18сағат
  Техника қауіпсіздігі бойынша алғашқы нұсқаулар.Химия – заттар туралы жаратылыстану ғылымдарының бір саласы, химия ғылымының пайда болуы, дамуы және маңызы туралы қысқаша тарихи мәліметтер.         Ақпарат құралдарынан мәліметтер. §1(14-17) 198бет    
  №1 практикалық жұмыс «Химия кабинетінде жұмыс жасаудың техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысу; лабораториялық құрылғылармен, химиялық ыдыстармен шыны түтікшелермен, қыздыру құрылғыларымен жұмыс істеу ережелері; сұйықтықты қыздыру ережесі»;       №1 практикалық жұмыс «Химия кабинетінде жұмыс жасаудың техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысу; лабораториялық құрылғылармен, химиялық ыдыстармен шыны түтікшелермен, қыздыру Мультимедиа. Қауіпсіздік ережесін қайталау. 198-201 бет.
  Заттар және олардың физикалық қасиеттері. Таза заттар және қоспалар. Заттарды тазарту әдістері. №1 көрсетілім (1.1)       №1 көрсетілім 1.1 «Заттарды тазарту әдістері» Мультимедиа. §1-3; 5-13беттер  
  №2 практикалық жұмыс «Лас тұзды қоспалардан тазарту» Алғашқы қауіпсіздік ережелері       №2 практикалық жұмыс «Лас тұзды қоспалардан тазарту» Виртуалдық зертхана §3,4; 203бет 198 бет қайталау.
  Бастапқы мектепішілік бақылау жұмысы.       №1 Бақылау жұмысы. Мультимедиа  
  Химиялық элементтер. Олардың атаулары. Таңбалары. № 1 (1.1) зертханалық тәжірибе. Металдар және Бейметалдар туралы түсінік (химиялық элементер және жай заттар) Атомдар және молекулалар. Атом-молекулалық ілім және оның маңызы       № 1 зертханалық тәжірибе: 1.1«Заттардың (металдар және бейметалдар) физикалық қасиеттерін танып білу. Ақпарат құралдарынан мәліметтер.   §8 21бет(10-15) §8-9 18-21бет
  Жай және күрделі заттар. Салыстырмалы атомдық масса. Салыстырмалы молекулалық масса. №1 (1.2) көрсетілім       №1 көрсетілім 1.2 «Жай және күрделі заттардың үлгілері» Виртуалдық зертхана §7; 18бет (6-12); §9; 25бет(9); §10; 27б.(5-13)
  Зат мөлшері. Мольдік масса..           Электрондық оқулық §18; 46бет (6-9).
  Химиялық формула. Химиялық элементтердің атомдарының валенттілігі. Зат құрамының тұрақтылық заңы         Электрондық оқулық §10; 27бет (12-13); §12; 33бет (8-10); §14; 37бет(6-9)
  Физикалық және химиялық құбылыстар №1(1.3) көрсетілім № 1 (1.2,1.3) зертханалық тәжірибе:         №1 көрсетілім 1.3. «Қоршаған ортадағы құбылыстарға мысалдар» № 1 зертханалық тәжірибе: 1.2 Физикалық құбылыстар (судың қайнауы, парафиннің және қанттың балқуы). 1.3Химиялық құбылыстар (тұнбаның түзілуі, газдың бөлінуі, иістің пайда болуы, заттың түсінің өзгеруі, жылудың бөлінуі немесе сіңірілуі) Мультимедиа §5; 14бет(5-8)  
  Химиялық реакциялардың теңдеулері. Зат массасының сақталу заңы           §15; 40бет(7,8); §16; 42бет(6-8)
  Химиялық реакциялардың типтері: қосылу, айырылу № 2 зертханалық тәжірибе       № 2 зертханалық тәжірибе «Химиялық реакциялар- дың белгілеріне және типтеріне тәжірибелер жүргізу; мыс сымын қыздыру малахиттің ыдырауы. Ағаш жаңқасының және парафиннің жануы.»; Электрондық оқулық Виртуалдық зертхана §19; 49бет (7,8)
  Химиялық реакциялардың типтері: орынбасу, алмасу. № 2 зертханалық тәжірибе       № 2 зертханалық тәжірибе Электрондық оқулық Виртуалдық зертхана §19; 49бет (6)
  №2 Бақылау жұмысы. Алғашқы химиялық ұғымдар.       №2 Бақылау жұмысы. Ақпарат құралдарынан мәліметтер § 11; §20. Есептер жинағы
  Табиғаттағы химиялық реакциялар. Тірі организм және тіршілік              
  Сандық есептер: жай және күрделі заттардың салыстырмалы молекулалық массасын және мольдік массасын есептеу; химиялық формула бойынша заттың мольдік массасын, массасын және зат мөлшерін есептеу; берілген масса немесе зат мөлшері бойынша атомдардың және молекулалардың сандарын есептеу           § 11; §20. Есептер мен жаттығулар жинағы.
  Сандық есептер: белгілі зат мөлшері бойынша атомдардың (молекулалардың) сандарын есептеу; химиялық реакция теңдеуі бойынша реакция өнімінің массасын, көлемін (газдың) және зат мөлшерін есептеу         Есептер жинағы § 1 -§20 қайталау  
  Қорытынды қайталау. Алғашқы химиялық ұғымдар.           § 1 -§20 қайталау  
2 – тақарап. Атомның құрылысы. Д.И Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық заңы және периодтық жүйесі. Химиялық байланыс 14сағат
19/1 Атомның құрамы және құрылысы         Электрондық оқулық §53; 143бет(4); §54; 145бет(3-4)
20/2 Химиялық элементтердің жіктелуі         Электрондық оқулық §50; 132бет(4-5)
21/3 Д.И. Менделеевтің периодтық заңы, атомдық құрылыс теориясы тұрғысынан. Д.И.Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесі. № 2 (2.1) көрсетілім       № 2 көрсетілім 2.1 Д.И.Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесінің кестесі; Мультимедиа § 52; 138бет(5-6); §58; 155бет(5-6)
22/4 Периодтық жүйедегі орны және атомдық құрылыс теориясы бойынша химиялық элементерге және олардың қасиеттеріне сипаттама         Электрондық оқулық   § 59; 158бет(4-7)
23/5 Жаңа химиялық элементтердің ашылуы туралы мәліметтер. Химиялық элементтердің тірі және өлі табиғатта таралуы,         Ақпарат құралдарынан мәліметтер Қосымша дерек Реферат
24/6 Адам организміндегі химиялық элементтердің биологиялық рөлі. № 2 (2.2) көрсетілім         № 2 көрсетілім2.2 Адам орг. химиялық элементтердің топографиясы» кестесі; Электрондық оқулық Қосымша дерек Реферат
25/7 Химиялық элементтердің электртерістілігі. Атомдар арасындағы химиялық байланыстар табиғатының бірлігі. № 2 (2.3) көрсетілім       № 2 көрсетілім.2.3Әр түрлі химиялық байланысы бар заттардың табиғи үлгілері Вертуалдық зертхана §62; 165бет(4-5)
26/8 Коваленттік байланыс. Полюсті және полюссіз байланыстар         Электрондық оқулық §63; 167бет Е.Ж
27/9 Иондық байланыс. Металдық байланыс         Ақпарат құралдарынан мәліметтер §64; 169бет Е.ж. есептер  
28/10 Заттың аморфты және кристалдық күйлері. № 3 Зертханалық тәжірибе         № 3 зертханалық тәжірибе «Түрлі химиялық байланысы бар заттардың табиғи үлгілерін зерттеу» Виртуалдық зертхана Ақпарат құралдарынан мәліметтер Қосымша мәліметтер. Реферат  
29/11 Кристалл торларының түрлері. Заттардың қасиеттерінің құрылысына тәуелділігі. № 2(2.4) көрсетілім         № 2 көрсетілім 2.4 Натрий хлоридінің, алмаздың, көміртек (ІV) оксидінің, металдардың кристалдық торларының модельдері Электрондық оқулық §65; 170бет Е.Ж. есептер
30/12 Сандық есептер: химиялық формула бойынша қосылыстағы элементтің массалық үлесін есептеу           Ә.Темірболатова Химия. 8. Есептер жинағы
31/13 № 3 бақылау жұмысы. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Химиялық байланыс         № 3 бақылау жұмысы Әдістемелік нұсқау Ә.Темірболатова Есептер жинағы.
32/14 Сандық есептер: элементтердің массалық үлестері бойынша заттың қарапайым формуласын анықтау           §50-65 қайталау
3 – тақырып Ауа. Оттегі. Жану.8сағат
33/1 Оттегі. Химиялық элемент және жай зат. Оттектің қасиеттері. Алынуы және қолданылуы. №3 (3.1) көрсетілім. № 4 зертханалық тәжірибе       №3 көрсетілім 3.1 Оттекті түрлі әдістермен алу № 4 зертханалық тәжірибе «Сутек асқын тотығын катализатор қатысында айыру арқылы оттек алу»; Виртуалдық зертхана §21; 57бет(6-7); §22 58бет(8-10) Е.Ж есептер
34/2 Жану және баяу тотығу. Оксидтер. №3 көрсетілім (3.2, 3.3)       №3 көрсетілім3.2 Оттекте жай заттардың: Fe, P, S, Cжануы; 3.3 Жылу бөлінетін, сіңірілетін реакция Электрондық оқулық §23; 62бет (4-6); §24; 63бет Е.Ж есептер  
35/3 Оттектің аллотропиясы. Озон және озон қабатының жердегі тіршілік үшін маңызы. Атмосфералық ауа – газдар қоспасы. Ауаны ластанудан қорғау, заттардың ауада жануы         Ақпарат құралдарынан мәліметтер Қосымша дерек §26; 68бет(4-5) Е. Ж.
36/4 Экзотермиялық және эндотермиялық реакциялар, реакциялардың жылу эффектісі, термохимиялық теңдеулер         Электрондық оқулық §27; 71бет(7-10)  
37/5 Газдардың мольдік көлемі. Авогадро заңы, газдардың салыстырмалы тығыздығы, химиялық реакциялар барысындағы газдардың көлемдік қатынастары         Электрондық оқулық §28; 74бет (7-10); §29; 77бет Е.Ж.
38/6 Сандық есептер.Қ. ж. газдардың көлемдерін есептеу; газдардың салыстырмалы тығыздықтарын есептеу; термохимиялық теңдеулер бойынша химиялық реакциялардың жылу эффекттісін есептеу; оттек және ауа бойынша газдардың салыстырмалы тығыздықтарын есептеу;           Е.Ж.
39/7 №4 бақылау жұмысы. Ауа. Оттегі. Жану       № 4 бақылау жұмысы   Е.Ж.
40/8 Сандық есептер. зат мөлшері, мольдік масса, газдың мольдік көлемі, Авогадро заңы сияқты түсініктерді қолданып, формулалар бойынша есептер шығару; химиялық реакциялар барысындағы газдардың көлемдік қатынастары түсініктерін қолданып есептер шығару           §21-28 қайталау
4 - тақырып. Сутегі «Тотығу-тотықсыздану реакциялары» 6сағат
41/1 Сутек – химиялық элемент және жай зат. Сутектің изотоптары         Д. И. Менделеев ПЖ §30; 80бет(1-4); §55; 146бет  
42/2 Сутектің қасиеттері. Қолданылуы және алынуы. № 4 (4.1,4,2) көрсетілім. № 5 зертханалық тәжірибе       № 4 көрсетілім 4.1 Сутекті түрлі әдістермен алу; 4.2 Сутектің химиялық қасиеттері. № 5 зертханалық тәжірибе «Зертханада сутек алу және оның қасиеттерін зерттеу»   Мультимедиа §30; §31 80-83беттер(5-6); §3285бет(7-9)  
43/3 Химиялық элементтердің тотығу дәрежелері, формулалары бойынша қосылыстардағы химиялық элементтердің тотығу дәрежелерін анықтау, сутектің бинарлы қосылыстары             § 66;174бет(4-5); Қосымша ақпарат көздері
44/4 Тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш туралы түсінік. Тотығу-тотықсыздану реакциялары           § 66,67 174-177б. (2-4)
45/5 №5 бақылау жұмысы. Сутегі. Тотығу-тотықсыздану реакциялары.       №5 бақылау жұмысы   Е.Ж.
46/6 Сандық есептер: реакцияға қатысушы немесе реакция нәтижесінде түзілген өнімнің белгілі массасы, зат мөлшері немесе көлемі бойынша заттың массасын, зат мөлшерін, көлемін (газдың) есептеу           §30 – 67 қайталау
5-тақырып. Су. Ерітінділер 8сағат
47/1 Судың құрамы.Қасиеттері және қолданылуы. №6 (6.1,6.2) зертханалық тәжірибе         №6 зертханалық тәжірибе 6.1 Судың металдармен (натрий, алюминий, мыс) әрекеттесуі; 6.2 Судың кальций және фосфор (V) оксидтерімен әрекеттесуі, индикаторлар көмегімен алынған ерітінділердің ортасын анықтау Виртуалдық зертхана § 36; 94бет §39; 94бет. §40; 105бет Қосымша ақпарат көздері
48/2 Табиғаттағы су. Су – табиғи әмбебап еріткіш, сулы ерітінділер және жүзгіндер, қоспаларды бөлу жолдары № 5көрсетілім       № 5көрсетілім 5.1 Суды тазарту әдістері(дистильдеу) Электрондық оқулық §36;94бет §37 97бет Е.Ж.  
49/3 № 3 практикалық жұмыс. «Суды лас қоспалардан тазарту»;       № 3 практикалық жұмыс. «Суды лас қоспалардан тазарту»; Виртуалдық зертхана §36; 94бет
50/4 Ерітінділер концентрацияларының түрлері. Еріген заттың массалық үлесі және мольдік концентрация, қатты заттардың, сұйықтардың және газдардың суда ерігіштігі, кристаллогидраттар. № 5 (5.2 – 5.5) көрсетілім.       № 5 көрсетілім 5.2 Мыс тұздарының суда еруі; 5.3 Қатты заттарды бөліп алу (ас тұзы, темір жоңқалары); 5.4 Бір-бірінде ерімейтін сұйықтықтарды бөлу (күнбағыс майы, су); 5.5 Еріген заттың қатты бөлшектерін сұйықтықтан бөлу (қанттың сулы ерітіндісі)   §38; 100бет (5-6)
51/5 № 4 практикалық жұмыс «Берілген мольдік үлесі бойынша қант ерітіндісін дайындау»,       № 4 практикалық жұмыс «Берілген мольдік үлесі бойынша қант ерітіндісін дайындау», Қосымша әдістемелік нұсқау Қосымша дерек
52/6 Судың тірі организмдер үшін маңызы, су және ерітінділердің табиғаттағы, өндірістің түрлі салаларындағы және ауыл шаруашылығындағы маңызы; ауыз суын тазарту, Қазақстан Республикасындағы ауыз су мәселесі, су басейнін ластанудан қорғау, Қазақстандағы су ресурстарының экологиялық мәселелері.         Ақпарат құралдарынан мәліметтер Қосымша дерек
53/7 №6 бақылау жұмысы. Су. Ерітінділер.       №6 бақылау жұмысы   Е.Ж.
54/8 Сандық есептер: еріген заттың массалық үлесін, еріткіштің, еріген заттың массасын, ерітіндінің массасын тығыздығы бойынша анықтау         Есептер жинағы §36-41 қайталау
6-тақырып. Бейорганикалық заттардың негізгі кластары 14сағат
55/1 Жай және күрделі бейорганикалық заттардың жіктелуі. Металдар және Бейметалдар. № 6 (6.1) көрсетілім.         № 6 көрсетілім 6.1 Оксидтердің, қышқылдардың, тұздардың және негіздердің үлгілері; Менделеевтің ПЖ Виртуалдық зертхана Қосымша дерек
56/2 Сілтілік металдар және галогендер. Химиялық элементтер және жай заттар.Сілтілік металдар. Галогендер және олардың қосылыстарының биологиялық рөлдері         Электрондық оқулық § 51;134бет (5-6). Қосымша дерек
57/3 Натрий және оның маңызды қосылыстары, қасиеттері, алынуы және қолданылуы         Электрондық оқулық §68; 180бет (5-6); §69; 183бет(3-4)
58/4 Хлор және оның маңызды қосылыстары, қасиеттері, алынуы және қолданылуы         Электрондық оқулық §71; 186бет (6-8); §72; 189бет (5-6) §73; 191бет(7-8)
59/5 Оксидтер: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, қасиеттері, алынуы. № 6 (6.2) көрсетілім.       № 6 көрсетілім 6.2 Кальций оксидінің сумен әрекеттесуі (әкті сөндіру); Электрондық оқулық §44; 114бет (4-5). §45; 116бет (8-11)
60/6 Қышқылдар: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, қасиеттері, алынуы. № 6 (6.4) көрсетілім. №7 (7.1) зертханалық тәжірибе       № 6 көрсетілім 6.4 Лимон шырынын лимоннан бөліп алу және оны суда еріту; лимон шырынын индикатормен сынау №7 зертханалық тәжірибе:7.1 «Қышқылдардың химиялық қасиеттерін тану; Электрондық оқулық Виртуалдық зертхана §47; 122бет (7-11)  
61/7 Индикаторлар, бейтараптану реакциялары, қышқыл жаңбыр туралы түсінік         Ақпарат құралдарынан мәліметтер Презентация
62/8 Негіздер: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, қасиеттері, алынуы. № 6 (6.3) көрсетілім. №7 (7.2) зертханалық тәжірибе       № 6 көрсетілім6.3 Натрий гидроксидінің ерітіндісін инди-катормен сынау№7 зертханалық тәжірибе7.2 Негіздердің химиялық қасиеттерімен танысу Электрондық оқулық Виртуалдық зертхана §42; 109бет (9-11); §46; 119бет (6-10)  
63/9 Тұздар: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, қасиеттері, алынуы. №7 (7.3) зертханалық тәжірибе.       №7 зертханалық тәжірибе 7.3 Тұздардың химиялық қасиеттерімен танысу Электрондық оқулық   §48; 125ет (5-10)  
64/10 Жай заттар мен оксидтер, негіздер, қышқылдар және тұздар арасындағы генетикалық байланы. Кейбір бейорганикалық заттардың табиғатта кездесуі және айналымы; Қазақстан Республикасындағы тұзды көлдер және олардың маңызы         Электрондық оқулық Ақпарат құралдарынан мәліметтер §49; 129бет (5-10) Қосымша дерек Презентация
65/11 Сандық есепхимиялық реакция теңдеуі бойынша реакцияға қатысушы немесе реакция нәтижесінде түзілген бір заттың белгілі массасы, мөлшері, көлемі бойынша табиғатта жүретін процестер мен химиялық реакция нәтижесінде түзілген өнімнің массасын, зат мөлшерін, көлемін есептеу;         Есептер жинағы қайталау
66/12 №5 практикалық жұмыс «Бейорганикалық заттардың кластары арасындағы генетикалық байланыс»,       №5 практикалық жұмыс «Бейорганикалық заттардың кластары арасындағы генетикалық байланыс», Виртуалдық зертхана   §44-49 қайталау
67/13 №7 бақылау жұмысы. Жылдық       №7 бақылау жұмысы   Қайталау.  
68/14 Сандық есеп ерітіндінің массасы және еріген заттың массалық үлесі бойынша реакция өнімінің массасын, көлемін және зат мөлшерін есептеу           Қорытынды, қайталау.
                                 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-17; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1268 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

837 - | 655 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.