Лекции.Орг


Поиск:
Тема: Автоматизація обліку МШП та МНА, ОС і НМА
Практична робота №28

Мета: Вивчення технології оброблення даних, вміти використовувати інформаційні системи і технології для автоматизації обліку на підприємстві.

Обладнання: ПЕОМ ГОМ РС/АТ 486 і вище.

Програмне забезпечення: ОС Windows.

Хід роботи:

 

1. МШП і МНА (кількісно)

1.1 Заповнення НДІ

Довідник «Статті витрат»

Група Найменування Вид витрат Рахунок 8 класса
Амортизація та знос Знос МБП Матеріальні  

Операції–Довідник «Способи відображення витрат з амортизації»

Найменування Рахунок витрат Аналітика Коеф
МШП   Цех Знос МБП Госп. діяльність  
           

Довідник «Номенклатура»

Група номенклатури Найменування Од виміру Ставка ПДВ
МШП Спецодяг шт 20%
МНА Телефон шт 20%

Довідник «Счета учета номенклатуры»

Група номенклатури Рахунок обліку БО Ст надходження/вибуття запасів Податкове призначення
МБП   МБП на складах Госп. д-сть

1.2 Купівля МШП і МНА

Відобразити в обліку купівлю 10 лютого у постачальника ТОВ «Світлий шлях» та оприбуткування на склад таких активів

Вид актива Найменування К-ть Ціна (з ПДВ) Всьо го Рах. обл. БО Враховувати як запас ПО Ст надх/виб Под. призначен.
МНА Телефон         V Матер цінності вартістю не більше 1000 грн і терміном викор. більше 365 дн Госп.д-сть
МШП Спецодяг           МБП на складах Госп.д-сть

Сума по документу – 840,00 (ПДВ – 140,00)

 

1.3 Облік МШП

1.3.1Довідник «Призначення використання» (ОЗ - Малоцінні активи - Призначення використання)

Номенклатура вид малоцінки К-сть за нормативом Термін викор Спосіб відображення витрат рахунок передачі рахунок Амортиз податкове призн.
Спецодяг МШП     МШП     Госп. д-сть
Телефон МНА     засоби зв'язку     Госп. д-сть

1.3.2 Введення залишків МШП (ОЗ - Малоцінні активи - Введення початкових залишків малоцінки в експлуатації)

Ввести залишки на початок поточного року за МНА і МШП в експлуатації до підрозділу Цех, МВО - Бубликов.

Малоцінний актив призначення використання Кількість Вартість
Спецодяг Спецодяг   600,00
Телефон Телефон   1300,00

1.3.3 Передача в експлуатацію МШП, МНА (кількісний облік) Документ Передача малоцінки в експлуатацію

Відобразити в обліку 15 лютого вводиться в експлуатацію МНА і МШП з одночасним списанням їх вартості на витрати. Підрозділ - Цех, МВО - Волков

Малоцінний актив призначення використання Кількість Рах. обліку БО Ст надх/виб запасів
Спецодяг Спецодяг     МШП на складах
Телефон Телефон     Матер цінності вартістю не більше 1000

1.3.4.Списання МШП (Списання малоцінки в експлуатацію. Використовувати механізм автозаповнення по залишках)
Відобразити в обліку 16 лютого списання відслужив (введеної в експлуатацію до початку роботи з конфігурацією) малоцінки з експлуатації по підрозділу Цех

Малоцінний актив призначення використання Кількість
Спецодяг Спецодяг  
Телефон Телефон  

Для аналізу списуваних партій рекомендується встановити прапор «Вказувати партію»

2 Введення залишків по ОЗ (1группа)

Ввести залишок на початок року по ОЗ - Будівля

Дата введення в експлуатацію - 01.01.2003

Подія введення в експлуатацію - введення в експлуатацію

Назва документа введення в експлуатацію - 1

Номер документа введення в експлуатацію - 1

МВО - Сидоров С.С.

Первісна вартість (БО) - 100000,00

Поточна вартість - 100000,00

Накопичена амортизація (знос) - 5000,00

Рахунок обліку - 103

Рахунок нарахування - 131

Нараховувати амортизацію (знос) - V

Спосіб нарахування амортизації (БО) - податковий

Спосіб відображення витрат по амортизації - АУП

Податкова група - 1 до 2004 г

Податкове призначення – Госп. д-сть аморт.

Нараховувати амортизацію (ПО) - V

Пооб'єктний облік (ПО) - V

Первісна вартість (ПО) - 100000,00

Балансова вартість - 100000,00

Рахунок обліку (ПО) – ВЗГ

3. Модернізація (передача обладнання в монтаж)

Відобразити 27.02 списання 500 шт. по 3грн цегли на модернізацію будівлі (Передача обладнання в монтаж)

Відобразити 27.02 модернізацію будівлі (Документ Модернізація)

Сума 1500

4. НМА

4.1 Відобразити в обліку 02.02 надходження від контрагента «Облік» нематеріального активу «Програма 1С» (вартість програми 2000 грн.) І початок експлуатації програми (Документи Надходження НМА і Прийняття до обліку НМА)

Бухгалтерський облік: строк корисного використання - 60 міс., Спосіб нарахування амортизації - прямолінійний, ліквідаційна вартість - 0, МВО- Сидоров С.С.

Податковий облік: враховується як ОЗ (ПО), податкова група - 4 з 2004р

4.2 Відобразити в обліку 20.02 доопрацювання програми контрагентом «Облік», сума доробок 500,00 грн, стаття витрат - послуги контрагента (Надходження товарів і послуг, операція - Об'єкти будівництва, Модернізація НМА).

5. Продаж ОЗ

5.1 Створити схему реалізації «Реалізація ОЗ»

5.2 Оформити 28.02 продаж ОЗ Прес контрагенту «УкрСнаб» за договором «Продаж необоротних активів» сума - 7000 грн (ОЗ - Передача ОЗ)

5.3Нарахувати амортизацію ОЗ.

Конрольні питання:

1. Які довідники необхідно заповнити для обліку МШП, МНА?

2. Як оформити купівлю МШП, МНА?

3. Як оформити списання МШП, МНА?

4. Як оформити надходження НМА?

5. Як оформити продаж ОЗ?

6. Як оформити нарахувати амортизацію ОЗ?

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 496 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

612 - | 574 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.